Visagino savivaldybė - straipsniai : 2016 M. GERIAUSIŲ MOKINIŲ APDOVANOJIMAI IR ATSISKAITYMAS BENDRUOMENEI VYKO VIENU METU

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Naujienos
2016 M. GERIAUSIŲ MOKINIŲ APDOVANOJIMAI IR ATSISKAITYMAS BENDRUOMENEI VYKO VIENU METU

Kasmet, pavasarį, Visagino savivaldybės meras, tarybos nariai ir savivaldybės administracijos direktorius pristato bendruomenei savo veiklos ataskaitas už praėjusius metus, aptariami svarbiausi darbai, numatomi ateities planai. Meras atsiskaito už savo ir tarybos, administracijos direktorius – už įvairių savivaldybės administracijos padalinių veiklą. Ataskaitos pateikiamos susitikimo su gyventojais metu. Išklausyti 2016 m. veiklos ataskaitas visaginiečiai šį kartą buvo kviečiami į Visagino savivaldybės didžiąją salę. Susitikimas su savivaldybės vadovais ir dalimi tarybos narių prasidėjo neįprastai.
Renginio pradžioje vyko tradicinė šventė, skirta pagerbti ir paskatinti dešimtuką gabiausių Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų mokinių ir juos parengusius mokytojus, pasidžiaugti 2016 metų įvairių respublikinių ir tarptautinių renginių – dalykinių olimpiadų, mokslo, meno, kūrybos konkursų ir festivalių bei sporto varžybų nugalėtojų laimėjimais. Savivaldybės bendruomenė nenustoja kasmet džiaugtis ir didžiuotis mūsų talentingų jaunųjų akademikų, sportininkų, menininkų ir jų pedagogų bei trenerių pergalėmis. Mūsų mokyklos užtikrina aukšto lygio ugdymo kokybę, suteikia mūsų mokiniams kokybišką išsilavinimą, gyvenimui, tolesniam mokymuisi ir karjerai būtinas dalykines žinias ir gebėjimus, suformuoja pagrindines vertybes ir nuostatas bei išugdo pamatines kompetencijas, reikalingas sėkmingam asmenybės formavimuisi.


Gabiausiųjų dešimtuko apdovanojimo globėja – Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė, tardama sveikinimo žodį, pirmiausia padėkojo mokytojams, treneriams, kurie savo kompetencija, atsidavimu ir meile sugeba atskleisti savo ugdytinių talentus, juos puoselėti, įgalina juos saviraiškai, suteikia jiems norą siekti kilnių tikslų, savo unikalių gebėjimų pripažinimo ne tik respublikoje, bet ir visame pasaulyje. Merė išreiškė pasididžiavimą jaunimu, šlovinančiu mūsų miestą, pasidžiaugė jų išskirtiniais pasiekimais, išsakė viltį, kad gabūs mokiniai ir toliau savo laimėjimais ir prasminga veikla neš svarų indėlį į mūsų miesto ateities perspektyvas.
10 miesto gabiausių mokinių, jaunųjų menininkų ir sportininkų buvo įteiktos vardinės statulėlės su užrašu „Už puikius laimėjimus 2016 metais“. Renginį praturtino Č. Sasnausko menų mokyklos pedagogų parengta jų ugdytinių koncertinė programa.
Geriausieji mokiniai pagal akademinių pasiekimų rezultatus – tai mūsų „Atgimimo“ ir „Verdenės“ gimnazijų bei „Žiburio“ pagrindinės mokyklos atstovai. Žurnalo „Reitingai“ duomenimis, mūsų gimnazijos yra šalies gimnazijų 50-tuke, kurios per pastaruosius trejetą metų geriausiai išmoko savo ugdytinius informacinių technologijų, matematikos, biologijos dalykų; 2016 m. „Verdenės“ gimnazija, palyginus su 2015 m., net keletą kartų pagerino savo pozicijas reitinguose mokant biologijos. O pagal nacionalinių olimpiadų rezultatus „Atgimimo“ gimnazija yra tarp geriausių šalies gimnazijų. Tiek gimnazijos, tiek pagrindinė mokykla užima pakankamai geras pozicijas pagal mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus. Pažymėtina, kad 2016–2017 m. gimnazijose ir pagrindinėje mokykloje buvo atliktas išorinis veiklos kokybės vertinimas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Visose mokyklose net keli veiklos rodikliai mokinių pasiekimų, pažangos, gabių mokinių pasiekimų skatinimo bei lyderystės ugdymo srityse buvo įvertinti aukščiausiu lygiu. Čia yra nemažas ir abiejų Visagino progimnazijų indėlis, kur mūsų mokiniai gauna geras pamatines žinias ir kompetencijas ir su šiuo bagažu ateina į gimnazijas. Taigi, šių mūsų mokyklų mokiniai įrodo tai savo laimėjimais:
1) Visagino „Atgimimo“ gimnazijos mokinys Aleksejus Saržanas („Atgimimo“ gimnazijos mokytojos metodininkės Irina Bogomolnikova, Valentina Mamzeliova ir Eleonora Dutkevičienė) – profesoriaus J. Matulionio respublikinio jaunųjų matematikų konkurso III vietos laimėtojas. Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis“ Aleksejus pelnė lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos ir informacinių technologijų I laipsnio diplomus ir medalius. Kartu su komanda jis dalyvavo nacionaliniame verslumo konkurse-mugėje „Išbandyk verslo idėją“ ir iškovojo III vietą. Aleksejus – beveik visų 2016 m. miesto olimpiadų prizininkas. Šis jaunuolis – gimnazijos Seimo prezidentas, mokyklos komandos „Europrotai“ kapitonas, daugelio renginių vedėjas.
2) Visagino „Atgimimo“ gimnazijos abiturientė Aleksandra Šliachtenko („Atgimimo“ gimnazijos mokytoja ekspertė Valerija Kargina ir mokytojos metodininkės Olga Artamavičienė, Eleonora Dutkevičienė, Yulia Mukhaeva ir Jelena Murina) – Respublikinės rusų (gimtosios) kalbos olimpiados II vietos laimėtoja, Respublikinio edukacinio konkurso „Olympis“ biologijos, informacinių technologijų, anglų kalbos I laipsnio diplomų ir aukso medalio laimėtoja, o jos matematikos rezultatai – geriausi Lietuvoje. Aleksandra ne tik puikiai mokosi ir užima prizines vietas olimpiadose, ji aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose: tai veikliausia respublikinio projekto „Gyvenu laisvai“ dalyvė – mergina sukūrė dainą savo komandai ir kartu su ja Europos Parlamento konkurse „Euroscola“ iškovojo kelionę į Strasbūrą.
3) Visagino „Verdenės“ gimnazijos abiturientas Irmantas Vasiljevas („Verdenės“ gimnazijos mokytoja ekspertė Jelizoveta Mackevičienė ir mokytojai metodininkai Valentinas Radzevičius, Auksė Baušytė bei Dalia Burneikaitė) – įvairiapusiškai talentinga asmenybė. Jis ne tik gerai mokosi, laimi prizus miesto olimpiadose, bet ir aktyviai dalyvauja gimnazijos veikloje. Šiam vaikinui itin svarbus sportas ir muzika (jis puikiai groja pučiamaisiais instrumentais). Irmantas – kūrybingas žmogus, jam didelę reikšmę turi skaitymas ir poezija. Jaunuolis domisi filosofija, neribotomis žmogaus galimybėmis ir jų prasmingu panaudojimu siekiant tikslo. Išvardintus gebėjimus ir pomėgius Irmantas sėkmingai pritaiko kitose gyvenimo srityse. Tai iniciatyvus, labai darbštus ir aktyvus vaikinas.
4) Visagino „Žiburio“ pagrindinę mokyklą baigęs mokinys Dominykas Viliūnas („Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokytojos metodininkės Zita Miškinytė-Mazūrienė, Tamara Alistratova, Irina Steponėnienė, Ramunė Selickaitė, Vida Brukštuvienė ir vyresniosios mokytojos Almutė Vaitkūnienė bei Žana Solomacho) – Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados III vietos laimėtojas, taip pat daugelio savivaldybės turo dalykinių olimpiadų prizinių vietų laimėtojas. Dominykas kelerius metus aktyviai dalyvavo Europe Direct centro organizuojamuose proto kovų turnyruose „Europrotai“. Dominykas – tikras lyderis, gebantis vesti komandą į priekį, suburti ją užsibrėžtam tikslui, besirūpinantis kiekvienu jos nariu. Tai išskirtinai pareigingas, daug dėmesio mokymuisi skiriantis jaunuolis.
 Visagino mokiniams sudarytos puikios sąlygos užimtumui neformaliojo švietimo įstaigose. Tai Česlovo Sasnausko menų mokykla, Kūrybos namai ir Sporto centras. Jas kasmet vidutiniškai lanko apie 78 proc. vaikų, nes jose sukurtos itin patrauklios edukacinės aplinkos, dirba aukštos kvalifikacijos profesionalūs, kūrybingi mokytojai, vykdoma turininga įdomi projektinė veikla, įvairiausių krypčių programos. Įvedus neformaliojo švietimo krepšelį atsirado dar daugiau įdomių modernių pakraipų būrelių (robotika, architektūra, kino menas ir kt.). Šių įstaigų ugdytiniai – dažni įvairių šalies konkursų, festivalių, varžybų nugalėtojai, savo auštais pasiekimais jie garsina Visaginą tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu lygmeniu. Neformalusis vaikų švietimas Visagine – savivaldybės prioritetas, nes jis ženkliai prisideda prie mūsų vaikų tolesnės profesinės karjeros sėkmės. Štai būsimi garsūs menininkai, kūrėjai, sportininkai:
5) Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos ugdytinis Augustas Gudas (Česlovo Sasnausko menų mokyklos vyresnysis mokytojas Tomas Kochanka ir Aurimo tėveliai – taip pat muzikos pedagogai, ypatingai daug dėmesio skiriantys sūnaus gabumų ugdymui) –tarptautinių konkursų „Jaunieji talentai“, „Muzikuojame dviese“, instrumentinės muzikos konkurso „Muzikinė mažųjų mozaika“ laureatas, I–III vietų laimėtojas, Respublikinio pučiamųjų instrumentų festivalio laureatas, II vietos laimėtojas. Augustas – labai aktyvus ir žingeidus berniukas: su Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestru jis atstovauja Lietuvai įvairiuose čempionatuose (Prancūzijoje, Belgijoje), o savo grojimo įgūdžius tobulina Lietuvos ir užsienio stovyklose, mokydamasis pas pasaulinio lygio virtuozus.
6) Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos ugdytinė Marija Kaleničenko (Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokytoja metodininkė Karina Gurina) – Tarptautinio konkurso Latvijoje „Viva la musica“ I vietos laimėtoja, Aukštaitijos ir Latgalos regionų jaunųjų pianistų šiuolaikinės Baltijos šalių fortepijono muzikos konkurso laureatė. Dėl savo talento ir išskirtinių pasiekimų Marija dalyvauja žymių atlikėjų meistriškumo pamokose Prancūzijoje ir ne pirmus metus yra Šveicarijos jaunųjų talentų paramos fondo „SOS TALENTS“ narė.
7) Visagino kūrybos namų Meno mokyklos Dizaino fakulteto floristikos dizaino programą baigusi ugdytinė Akvilė Blaževičiūtė (Kūrybos namų mokytoja metodininkė Natalja Marčenko) – Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ II vietos laimėtoja. Akvilė aktyviai dalyvavo įstaigos ir miesto renginiuose, ženkliai prisidėjo savo talentingu kūrybiniu darbu apipavidalinant Kūrybos namų erdves. Ugdytinė turi projektinės veiklos patirties. Yra darbšti, sąžininga, atsakinga ir labai kūrybinga asmenybė. Geba dirbti komandoje, generuoti ir realizuoti naujas idėjas.
8) Visagino sporto centro ugdytinė Nadežda Derendiajeva (Sporto centro treneris Viačeslavas Rumiancevas) – daugkartinė Lietuvos Respublikos biatlono jaunių čempionė, pasaulio jaunimo žiemos olimpinių žaidynių Norvegijoje dalyvė. Nadežda – „Atgimimo“ gimnazijos abiturientė, aktyvi respublikinio projekto „Gyvenu laisvai“ dalyvė. Lietuvos gimnazistų delegacijos sudėtyje Nadežda dalyvavo Europos Parlamento konkurso „Euroscola“ baigiamajame etape Strasbūre. 
9) Visagino sporto centro ugdytinis Ilja Dovidovskis (Sporto centro treneris Vladimiras Suchorukovas) – daugkartinis Lietuvos Respublikos baidarių ir kanojų jaunių čempionas, pasaulio jaunių čempionato finalo Baltarusijoje dalyvis. Ilja – „Atgimimo“ gimnazijos abiturientas, pasak mokytojų, tai labai pilietiškas, aktyvus mokyklos bendruomenės narys. Lietuvos gimnazistų delegacijos sudėtyje Ilja dalyvavo Europos Parlamento konkurso „Euroscola“ baigiamajame etape Strasbūre.
Mes didžiuojamės ir visaginiečių pasiekimais profesinio mokymo srityse. Žurnalo „Reitingai“ duomenimis, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras tarp šalies profesinių mokyklų respublikoje užima 1-ąją vietą pagal mokinių akademinius pasiekimus. Šis centras tai įstaiga, turinti labai stiprią modernią informacinių ir komunikacinių technologijų bazę, įgyvendinanti mokymąsi skatinančius projektus. Ugdymo procesas čia praturtinamas ikiprofesinio ugdymo dalykais, profesinio mokymo programų moduliais, čia sukurta dvikalbė mokymosi aplinka, organizuojamos įvairios naujų technologijų demonstracinės laboratorijos, vykdomos šiuolaikiškų ir paklausių profesijų programos: mechatroniko, programuotojo, renovatoriaus, suvirintojo, trimačio modeliavimo ir kitos.
10) Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokinys Valerijus Čaplinskis (Technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokytojas Sergejus Betechtinas) – nacionalinio suvirintojo mokymo programos profesinio meistriškumo konkurso I vietos laimėtojas. Tai jaunuolis, kryptingai pasirinkęs profesinio mokymo programą, tobulinęs profesines kompetencijas Ispanijoje, sąmoningai siekiantis profesinio meistriškumo. Tai tikras savo profesijos mėgėjas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems apdovanotiems mokiniams ir jų pedagogams už mūsų miesto garsinimą šalyje bei pasaulyje. Norisi tikėti, kad ir šiais metais jaunuosius visaginiečius lydės sėkmė sporto, meno, kūrybos, profesinio meistriškumo srityse, o po metų vėl susitiksime gabiausių vaikų ir jaunimo pasiekimų viešo pripažinimo ir pagerbimo renginyje!

Po gražaus renginio gyventojams už 2016 m. veiklą atsiskaitė Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė, kuri pristatė savo ir savivaldybės tarybos veiklą, papasakojo apie svarbesnius savivaldybėje atliktus darbus bei ateities planus. Susitikimo metu kartu su gyventojais buvo diskutuojama socialinės paramos, atliekų tvarkymo, infrastruktūros gerinimo, VĮ „Visagino energija“ perdavimo savivaldybės nuosavybėn ir kitais aktualiais klausimais. Į pateiktus iš anksto bei susitikimo metu gyventojams rūpimus klausimus atsakė merė, tarybos nariai ir administracijos direktorius Sergejus Mickevičius.

 

 

 

 

 

 

 

 

GABIAUSIEJI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TwitterAtgal Spausdinimo versija Archyvas
Komentarų sąrašas (0)
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 14269027
Šiandien apsilankė: 27230
Dabar naršo: 1281
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema