Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Skyriaus naujienos

2017 m. 

„GERA DARYTI GERA“

Jau septintą kartą, skatinant Visagino įstaigų/organizacijų, dirbančių su vaikais, aktyvumą prevencinėje veikloje, buvo organizuoti pretendentų nominacijai „Gera daryti gera“ rinkimai
Rinkimų, kuriuos inicijavo Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, tikslas – pastebėti, pagerbti ir apdovanoti vaikus, kurie 2017 m. darė gerus, savanoriškus ir neatlygintinus darbus. 
Šiais metais nominacijos „Gera daryti gera“ nugalėtojai ir juos lydintys asmenys buvo pakviesti į Visagino viešosios bibliotekos Meno galeriją. Jaukioje ir šiltoje aplinkoje buvo kalba apie gėrį ir gerumą, apie vaikus, neatlygintinai darančius gerus darbus.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus padėkos raštais bei skėčiais, simbolizuojančiais vaiko saugumą bei priedangą nuo galimo blogio, buvo apdovanoti šie pretendentai:

  • „Atgimimo“ gimnazijos mokinys Genadij JAZUKEVIČ  už skleidžiamą jautrumą ir geranoriškumą, už gebėjimą ne imti, o duoti;
  • Draugystės progimnazijos mokinys Lukas JARUTIS  už aktyvumą ir bendražmogiškų vertybių tarp bendraamžių puoselėjimą, už rūpinimąsi kitais ir daromus gerus darbus;
  • „Gerosios vilties“ progimnazijos mokinė Varvara MITINA  už sąžiningumą, jautrumą bei rūpinimąsi kitais, už aukščiausių vertybių tarp bendraamžių puoselėjimą;
  • „Verdenės“ gimnazijos mokinys Jokūbas NAGLINSKAS  už aktyvią veiklą ir pilietiškumą, už gražias idėjas bei neatlyginamai daromus gerus darbus;
  • „Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokinė Rugilė TRUBILAITĖ  už aktyvumą ir gebėjimą suburti klasės kolektyvą, už gražias iniciatyvas bei aukščiausių vertybių tarp bendraamžių puoselėjimą; 
  • Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro ugdytinė Raminta MICKEVIČIŪTĖ  už sąžiningumą ir aktyvumą, už rūpinimąsi mažesniais ir silpnesniais, už nuolatinį norą ir pastangas daryti gerus darbus;
  • Visagino socialinių paslaugų centro vaikų dienos centro ugdytinė Viktorija VEBER  už jautrumą ir aktyvią pagalbą mažesniems bei silpnesniems,už nuolatinį norą ir pastangas daryti gerus darbus;
  • Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokinys Vladimir MEDVEDEV – už puikų pavyzdį mokyklos ir miesto jaunimui, už gerumą, stiprybę ir gražias idėjas, už siekimą, kad gyventi pasaulyje būtų gera kiekvienam.

Vaiko teisių apsaugos skyrius ragina visuomet pastebėti tuos, kurie dalijasi su aplinkiniais savo gerumu, tuos, kuriais turime didžiuotis.
Nuoširdžiai dėkojame Visagino viešosios bibliotekos kolektyvui už suteiktą galimybę pravesti renginį jų jaukioje ir šiltoje aplinkoje.

LAUKIAME NORINČIŲ TAPTI VAIKŲ SOCIALINIAIS GLOBĖJAIS

Nuo 2015 m. Lietuva paskelbė pradedanti vaikų globos namų reformą, pagal kurią iki 2020 m. šalyje turėtų būti uždarytos 27 globos įstaigos, o vaikai būtų apgyvendinti mažesnėse šeimynose arba globėjų šeimose. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su projekto partneriu – Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vykdo projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras įgyvendina Bandomosios socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslaugų teikimo Utenos regione projektą.
Kviečiame Visagino gyventojus, kas nori ir gali, tapti socialiniais globėjais ir atverti savo namų duris tėvų globos netekusiems vaikams.
Kas tai – socialiniai globėjai, ir kas jais gali tapti?
Tai asmenys:
• pasirengę į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų (iki 3 vaikų, išskyrus tuos atvejus, kai neišskiriami broliai ir /ar seserys), netekusių tėvų globos;
• išklausę globėjų ir įtėvių mokymus.
Atsižvelgiant į tai, kad laikinosios globos tikslas yra grąžinti vaiką į šeimą, globojamais vaikais socialinis globėjas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į savo biologinę šeimą arba, jei biologinėje šeimoje sunkumų išspręsti nepavyks, rengs vaiką įvaikinimui ar globai kitų fizinių globėjų šeimoje.
• Laikinoji globa (rūpyba) galės trukti ne ilgiau kaip dvylika mėnesių.
• Socialinio globėjo namuose galės būti apgyvendinti vaikai nuo 0 iki 18 metų. Planuojama socialinių globėjus diferencijuoti pagal vaikų amžių, t.y.: vienas socialinis globėjas galėtų priimi vaikus iki 10 metų, kitas – nuo 10 iki 18 metų.
 
Laikinoji globa (rūpyba) socialinio globėjo šeimoje organizuojama siekiant užtikrinti be tėvų globos likusio vaiko teisių ir įstatymų ginamų interesų įgyvendinimą, suteikiant sukurti vaikui tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei bei socialinei raidai.
Socialinio globotojo veikla organizuojama vadovaujantis 2017 m. birželio 27 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl socialinio globotojo veiklos organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. TS-122.
Tuos, kas neturi galimybių tapti socialiniais globėjais, prašome perduoti šią žinią artimiesiems, kaimynams, draugams, bičiuliams, bendradarbiams.
Visus norinčius tapti socialiniais globėjais kviečiame atvykti į Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių ar skambinti telefonu: (8 386) 6 12 12.

PRADĖJO VEIKTI „TĖVŲ LINIJA“

Š. m. spalio pradžioje pradėjo veikti „Tėvų linija" - profesionalių psichologų pagalba tėvams telefonu. Šį projektą inicijavo Prezidentės Dalios Grybauskaitės kampanija „Už saugią Lietuvą".
„Tėvų linijoje" darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. dirba Paramos vaikams centro psichologai, kurie padeda tėvams suprasti, kodėl tam tikroje situacijoje vaikas elgiasi vienaip arba kitaip. Pataria, kaip suaugusiems žmonėms derėtų reaguoti, ką sakyti ar daryti, kad situacija netaptų konfliktine, kartu su tėvais ieško tinkamiausio konkrečios problemos sprendimo. Telefonu konsultuoti pasirengę profesionalai padeda tėvams nusiraminti, o jeigu reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.
Labai svarbu, kad kuo daugiau tėvai žinotų apie galimybę gauti nemokamą psichologo konsultaciją ir ja pasinaudotų. 
Daugiau apie „Tėvų liniją" rasite čia. Apie „Tėvų linijos" startą, kurį davė Prezidentė Dalia Grybauskaitė, skaitykite čia

Kviečiame globėjus į savitarpio pagalbos grupę
 

2017 m. liepos 31 d. 18.00 val. adresu Taikos pr. 13, Visaginas (Visagino socialinių paslaugų centras), pagal GIMK programą atestuoti socialiniai darbuotojai Asta Karosienė ir Antanas Grigas kviečia globėjus ir įtėvius, auginančius  vaikus, į nemokamą savitarpio pagalbos grupę.
Savitarpio pagalbos grupė – tai grupinė diskusija su psichologu ir socialiniu darbuotoju, skirta globėjams. Grupės susitikimuose globėjai turės galimybę dalintis asmenine patirtimi ir jausmais, aptarti iškylančius iššūkius auginant globojamus vaikus, taip pat galės gauti informaciją iš specialistų aktualiomis temomis. Grupėje didžiausias dėmesys skiriamas dalyvių pasisakymams – kiekvienas turės galimybę dalintis patiriamais išgyvenimais, iššūkiais bei problemomis, sulaukti profesionalios pagalbos ir palaikymo iš GIMK specialistų. Savitarpio pagalbos grupės veikla grindžiama bendrumo, savitarpio supratimo, pasitikėjimo, pagarbos ir kofidencialumo principais.

Tarptautinė dingusių vaikų diena

Gegužės 25 dieną minima Tarptautinė dingusių vaikų diena. Dingusių žmonių šeimų paramos centro (DŽŠPC) iniciatyva LR Seimas 2006 metais šią dieną įtraukė į atmintinų dienų sąrašą.
Šios minėtinos dienos tikslas – ne tik užjausti tuos, kurių vaikai dingo be žinios, bet ir skatinti užkirsti kelią šiam reiškiniui. Siekiama atkreipti tėvų dėmesį į turiningą vaikų laisvalaikį, o vaikus informuoti apie pavojus, gresiančius už namų ribų.
Neretai vaikai išeina iš namų, neradę artimųjų palaikymo, šilumos, nesuprasti draugų. Tad, visų pirma, tėvai turėtų skatinti vaikus išsipasakoti, neslėpti nuo jų savo norų.
  Akcijos Visagino ugdymo įstaigose numatomas laikas ir veikla:

  

,,Vaiko konstitucijos" įteiktos visiems penktų klasių moksleiviams
 
Socialinės iniciatyvos ,,Nuoširdumo savaitė" metu, kuri buvo skelbta Visagine nuo gegužės 8 iki gegužės 14 dienos, Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai lankėsi visose miesto bendrojo ugdymo mokyklose.
Susitikimų metu bendrauta su mokyklų penktų klasių moksleiviais. Jiems įteiktos ,,Vaiko konstitucijos".
,,Vaiko konstitucija" - tai specialus leidinys, skirtas vaikams, kuriame aprašytos vaiko teisės ir pareigos.
Mokyklose Vaiko teisių apsaugos darbuotojų apsilankymų metu buvo sudarytos galimybės gauti individualias konsultacijas vaiko teisių apsaugos klausimais mokyklos bendruomenei.

DAUGIAU NUOTRAUKŲ ČIA

Akcija „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ 

Gegužės mėnuo Lietuvoje tradiciškai paskelbtas mėnesiu be smurto prieš vaikus, norint atkreipti dėmesį į labai aktualią problemą – prievartos ir smurto naudojimą prieš vaikus.
Akcijos „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ tikslas – visuomenės atsakomybės už kiekvieną vaiką ir nepakantumo smurtui ugdymas, mokymas spręsti konfliktus be smurto, valdant pyktį ir kitas neigiamas emocijas, būti draugiškiems vieni su kitais.
Norėdami atkreipti Visagino bendruomenės dėmesį į patyčių, smurto problemą visuomenėje visos Visagino savivaldybės ugdymo įstaigos, dirbančios su vaikais, Visagino paramos vaikams centras ir Visagine veikiantys vaikų dienos centrai dalyvauja ir organizuoja renginius, skirtus akcijai „Gegužė - mėnuo be smurto prieš vaikus“.
Gegužės 12 d. skelbiama jau tradicija tapusi bendra visų Visagino savivaldybės ugdymo įstaigų, dirbančių su vaikais, Visagino paramos vaikams centro ir Visagine veikiančių vaikų dienos centrų akcija „GYVENKIME DRAUGIŠKAI“.
 
2017-05-12 akcijos „Gyvenkime draugiškai“ metu vaikai kalbės apie draugiškumą, pieš ant asfalto prie savo ugdymo įstaigų ar centrų, kurs gyvas šypsenas ar bandys apkabinti savo mokyklą, darželį, centrą ar vieni kitus.
 
2017-05-12  akcijos „Gyvenkime draugiškai“ numatomas laikas 

Laukiame norinčių tapti vaikų socialiniais globėjais

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su projekto partneriu – Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vykdo projektą    Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.
Visagino paramos vaikui centras netrukus pradės įgyvendinti Bandomosios socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslaugų teikimo Utenos regione projektą.
Kviečiame Visagino gyventojus, kurie turi galimybes tapti socialiniais globėjais ir atverti savo namų duris tėvų globos netekusiems vaikams.
Kas yra socialiniai globėjai ir kas jais gali tapti?
Tai asmenys:
• pasirengę į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų (iki 3 vaikų, išskyrus tuos atvejus, kai neišskiriami broliai ir /ar seserys), netekusių tėvų globos;
• išklausę globėjų ir įtėvių mokymus.
Atsižvelgiant į tai, kad laikinosios globos tikslas yra grąžinti vaiką į šeimą, globojamais vaikais socialinis globėjas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į savo biologinę šeimą arba, jei biologinėje šeimoje sunkumų išspręsti nepavyks, rengs vaiką įvaikinimui ar globai kitų fizinių globėjų šeimoje.
• Laikinoji globa (rūpyba) galės trukti ne ilgiau kaip dvylika mėnesių.
• Socialinio globėjo namuose galės būti apgyvendinti vaikai nuo 0 iki 18 metų. Planuojama socialinius globėjus diferencijuoti pagal vaikų amžių, t. y.: vieni socialiniai globėjai galėtų priimi vaikus iki 10 metų, kiti – nuo 10 iki 18 metų.
Laikinoji globa (rūpyba) socialinio globėjo šeimoje organizuojama siekiant užtikrinti be tėvų globos likusio vaiko teisių ir įstatymų ginamų interesų įgyvendinimą, sukurti vaikui tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei bei socialinei raidai.
Socialiniai globėjai bus įdarbinami Paramos vaikui centre ir kas mėnesį gaus minimalų atlyginimą. Kiekvienam vaikui, globojamam (rūpinamam) šeimoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį bus mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmoka.
Tuos, kurie neturi galimybių tapti socialiniais globėjais, prašome perduoti šią žinią artimiesiems, kaimynams, draugams, bičiuliams, bendradarbiams.
Visus norinčius tapti socialiniais globėjais kviečiame atvykti į Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių ar skambinti telefonu (8 386) 6 12 12.

Naujametė vakaronė šeimose globojamiems vaikams bei jų globėjams
 
Tęsdamas gražią tradiciją pagerbti ir padėkoti šeimoms, priėmusioms į savo šeimas be tėvų globos likusius vaikus, šių metų sausio 5 d. Vaiko teisių apsaugos skyrius pakvietė globojamus vaikus ir jų globėjus naujametinė vakaronę, vykusią Visagino kultūros centro „Banga“ salėje.
Koncertą, naujametinę pasaką bei žaidimus šventės dalyviams dovanojo Visagino  kultūros centro kolektyvas. O tuo, kad mažieji vakaronės dalyviai būtų pradžiuginti Kalėdų Senelio dovanėlėmis, pasirūpino Visagino socialinių paslaugų centro globėjų/įtėvių mokytoja Asta Karosienė.
Globojamų vaikų bei jų globėjų vardu, Vaiko teisių apsaugos skyrius nuoširdžiai dėkoja Visagino kultūros centro administracijai bei kolektyui ir A. Karosienei už gražią šventę, geras emocijas bei suteiktą progą dar kartą pabūti kartu per didžiąsias metų šventes. 


2016 m.

VISAGINO SAVIVALDYBĖJE PRISTATYTA INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS EIGA
 

Šiuo metu Lietuvos globos įstaigose gyvena 3275 vaikai ir apie 6000 neįgaliųjų, turinčių proto ir (arba) psichikos negalią. Siekiant, kad šie žmonės gyventų šeimose ar bendruomenėje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su projekto partneriu Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.
Pagrindinis projekto tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, žmogui su negalia ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.
Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų plane numatyta kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų bendruomenėje sistemą, kuri sudarytų galimybę kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai gauti individualias paslaugas pagal poreikius ir būtiną pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui – augti saugioje ir jo raidai palankioje biologinėje aplinkoje, tokios nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.
Apie tai 2016 m. gruodžio 6 d. Visagino paramos vaikui centre vyko apskrito stalo diskusiją  „Institucinės globos pertvarkos, pereinant prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams paslaugų įvertinimas ir planavimas Visagino savivaldybėje“. Diskusijoje dalyvavo Utenos regiono Pertvarkos procesų ekspertas Gytis Baltrūnas, Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Tamara Gaivoronskaja, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolita Zabulytė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aleksandra Grigienė ir specialistė Gitana Ziziukienė, socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Pristatyta Institucinės globos pertvarkos projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje” eiga, plačiau kalbėta apie projekto tikslus, uždavinius, planuojamas įgyvendinti Visagino savivaldybėje veiklas, naujas teiktinas paslaugas.

Susitikimo dalyviai pasidalino savo pastebėjimais, įžvalgomis, požiūriu apie šiuo metu vykstančius institucinės globos pertvarkos procesus. Akcentuota, kad keičiant įsigalėjusias visuomenėje neigiamas nuostatas, stiprinant bendruomenines paslaugas, vis mažiau vaikų pateks į institucinę globos sistemą, o patekusiems ir vaikus priėmusioms šeimoms bus teikiamos poreikius atitinkančios paslaugos. Nutarta per pusmetį numatyti tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų gaires, atsižvelgiant į Visagino savivaldybės specifiką.

„GERA DARYTI GERA“

Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, skatindamas Visagino įstaigų/organizacijų, dirbančių su vaikais, aktyvumą prevencinėje veikloje, šeštą kartą organizavo pretendentų nominacijai „Gera daryti gera“ rinkimus, skirtus Pasaulinės smurto prieš vaikus prevencijos - „Geltonojo kaspino“- dienai, minimai lapkričio 19 d.
Rinkimų tikslas – pagerbti ir apdovanoti vaikus, kurie 2015 – 2016 m. m. darė gerus, savanoriškus ir neatlygintinus darbus.
Šiais metais nominacijos „Gera daryti gera“ nugalėtojai buvo pagerbti ir apdovanoti 2016 m. lapkričio 16 d. Visagino KC „Banga“ vykusio renginio „Pasaulis be smurto“, skirto Pasaulinei smurto prieš vaikus prevencijos dienai ir Pasaulinei jaunimo dienai paminėti, metu.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus padėkos raštais, „Vaiko konstitucijomis“ bei skėčiais, simbolizuojančiais vaiko saugumą bei priedangą nuo galimo smurto, buvo apdovanoti šie pretendentai:
„Atgimimo“ gimnazijos mokinė Jolanta ANISKOVA – už aktyvumą, pilietiškumą ir gražias idėjas, už vertybių tarp bendraamžių puoselėjimą ir daromus geras darbus.
„Gerosios vilties“ progimnazijos Diana ZAMBACEVIČIŪTĖ - už sąžiningumą bei rūpinimąsi kitais, už vertybių tarp bendraamžių puoselėjimą.
„Verdenės“ gimnazijos mokinys Deividas ČIUČIULKA - už rūpinimąsi mažesniais ir silpnesniais bei daromus gerus darbus.
„Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokinė Ieva GRIKINYTĖ - už aktyvumą, pilietiškumą ir gražių kūrybinių idėjų įgyvendinimą, už vertybių tarp bendraamžių puoselėjimą ir neatlygintinai daromus gerus darbus.
Vaikų lopšelio/darželio „Ąžuoliukas“ ugdytinis Titas ŠADRINCEVAS - už dalinamą gerumą, dėmesingumą ir nuoširdumą savo draugams, už kasdien daromus gerus darbus.
Visagino vaikų lopšelio/darželio „Kūlverstukas” ugdytinis Dmitrij PETKEVIČ - už rūpinimąsi mažesniais ir silpnesniais bei daromus gerus darbus.
Visagino policijos komisariato pasiūlyti nominantai: „Gerosios vilties“ progimnazijos mokinys Aleksandr DAVYDOV ir „Atgimimo“ gimnazijos mokinys Artiom VERENIČ - už padarytą gerą darbą – operatyviai suteiktą pagalbą savo nukentėjusiam draugui.
Skyrius nuoširdžiai dėkoja vaikams už jų gerus darbus bei už jų norą daryti gera. Raginame visuomet pastebėti tuos, kurie dalijasi su aplinkiniais savo gerumu, tuos, kuriais turime didžiuotis.

TRADICINIS SUSITIKIMAS SU VŠĮ SOTAS MOKYTOJAIS

2016 m. lapkričio 15 d. Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, kartu su Socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai skyriumi, organizavo susitikimą su Vilniaus VšĮ SOTAS (socialinės tarnystės savanoriai) specialistais: psichologu Andriumi ATU ir socialine darbuotoja Nijole GIKNIENE. Susitikimai su VšĮ SOTAS mokytojais jau yrą tapę gražia tradicija, o A. ATAS ir N. GIKNIENĖ yra pelnę visaginiečių simpatiją bei pasitikėjimą.
Į pastarąjį susitikimą, kurio tema - „Paauglystė – iššūkis tėvams“, buvo pakviesti tėvai bei rūpintojai, auginantys paauglius vaikus ir susiduriantys su begale dilemų ir klausimų, kaip padėti tėvams bei jų vaikams kartu išgyventi paauglystės pokyčius.
Į susitikimą susirinkę dalyviai drąsiai ir atvirai dalijosi savo asmenine patirtimi bei rūpesčiais, uždavinėjo A. ATUI ir N. GIKNIENEI bei vienas kitam rūpimus klausimus ir kartu ieškojo būdų paauglystės iššūkiams spręsti.
VšĮ SOTAS mokytojai pasidžiaugė šiltu priėmimu, išsakė savo susižavėjimą Visagino   gyventojų nuoširdumu bei pažadėjo tęsti šį gražų ir abipusiai naudingą bendradarbiavimą, ir pavasarį  vėl atvykti į Visaginą. 

KVIEČIAME TAPTI GLOBĖJAIS ARBA ĮTĖVIAIS


2016 m. rugsėjo 6 d. 18.00 val. Visagino socialinių paslaugų centras (Taikos pr. 13, Visaginas) organizuoja įvadinius mokymus globėjams ir įtėviams pagal GIMK programą.

Pasiryžimas globoti ar įvaikinti vaiką yra ilgo kelio pradžia. Po šio svarbaus žingsnio vyksta būsimų globėjų ir įtėvių mokymai bei jų įvertinimas, kurio metu patikrinama, ar iš tiesų apsisprendimas priimti į savo šeimą vaiką yra apgalvotas ir atsakingas. Vėliau, kai vaikas apsigyvena globėjų ar įtėvių šeimoje, susiduriama su realiais iššūkiais ir išbandymais. Taigi, labai svarbu, kad globėjai ir įtėviai turėtų galimybę įgyvendinti vieną iš pagrindinių savo gebėjimų – bendradarbiauti ir dirbti komandoje, spręsti iškilusias problemas. Ilgą laiką pagalba globėjų ir įtėvių šeimoms buvo teikiama tik susidūrus su sunkumais.
Asmenys, ketinantys globoti ar įsivaikinti vaiką, turėtų kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių arba į Visagino socialinių paslaugų centro GIMK programos mokytoją Astą Karosienę (Taikos pr. 13, Visaginas, tel. (8 386) 74 220, mob. 8 618 38 669, el. p. asta.karosiene@vspc.lt).
Nelikite abejingi vaikų likimams – tapkite įtėviais arba globėjais.

ĮVAIKINUSIOS ŠEIMOS KVIEČIAMOS Į XII VASAROS SUSITIKIMĄ

Kaip ir kasmet, rugpjūčio 5-7 d. įvyks įvaikinusių šeimų susitikimas (renginio vieta viešai neskelbiama, o detalesnę informaciją galite sužinoti tel. Nr. (8 5) 213 9782, (8 5) 233 1564).
Apie dalyvavimą susitikime maloniai prašome pranešti iki rugpjūčio 1 d. tel. (8 5) 213 9782, (8 5) 233 1564 arba el. p. ana.praproviene@vaikoteises.lt, toma.jonaviciute@vaikoteises.lt.
Kontaktiniai asmenys – Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniosios specialistės Ana Praprovienė ir Toma Jonavičiūtė.
Lauksime Jūsų su dideliu džiaugsmu ir nekantrumu! Iki malonaus!

„GERUMO GĖLIŲ VAIVORYKŠTĖ“ 

Gegužės mėnuo – mėnuo be smurto prieš vaikus. Gegužės 25 dieną minima Tarptautinė dingusių vaikų diena.
Šiandien lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikai ir kiti bendruomenės nariai susijungė ir paminėjo šias dienas. Gegužės mėnuo be smurto prieš vaikus prasidėjo lopšelyje-darželyje mėnesio pradžioje, kai vaikai, tėvai, pedagogai darė spalvotas įvairias gėles. Tai buvo akcijos pradžia, kaip nusiteikimas į gerus ir nuoširdžius tarpusavio santykius. Lopšelio-darželio vidaus koridorius papuošė banguojanti gėlių juosta, prie kuriuos prisidėjo visa bendruomenė. Gėlių temą pratęsėme ir šiandien piešdami gėles draugui, mamai, tėčiui, auklėtojai. Darželio takeliai pasipuošė įvairiaspalvėmis gėlėmis. Visą mėnesį organizavome nuostabias šeimų šventės grupių tėvams, o vaikai tėvams skyrė daineles, šokius, eilėraštukus, dovanojo savo rankomis padarytas dovanėles, o „Žvaigždučių“ grupės vaikai mamoms ir tėčiams padovanojo pačių pasodintas vazonėliuose gėlytes ir palinkėjo jas toliau auginti ir puoselėti.
Kasmetinė akcija „Gyvenkime draugiškai“ suteikė vaikams daug džiugių emocijų, geros nuotaikos, visus suvienijo darželio apkabinimui. Skambant linksmai muzikai, vaikai linguodami sukabintomis rankomis apkabino darželį.
Akcijos „Plauk, laiveli“ metu vaikai ir kiti bendruomenės nariai savo pačių pasigamintus laivelius sudėliojo pievelėje, linkėdami, kad visi dingę vaikai sugrįžtu namo. Šios minėtinos dienos tikslas – ne tik užjausti tuos, kurių vaikai dingo be žinios, bet ir skatinti užkirsti kelią šiam reiškiniui. Siekiama atkreipti tėvų dėmesį į turiningą vaikų laisvalaikį, o vaikus informuoti apie pavojus, gresiančius už namų ribų.
Organizuotos akcijos pažadino šiltus jausmus ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų širdyse.

Visagino lopšelio- darželio „Auksinis raktelis“ bendruomenė kvietė visus gyventi draugiškai ir niekada nesipykti!

Gegužės 25 dieną Visagino lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ bendruomenė susirinko į jau tradicinį renginį „Gyvenkime draugiškai“, skirtą „Gegužė- mėnuo be smurto“ bei Tarptautinei dingusių vaikų dienai paminėti. Renginio vedėja „Kodėlčiukų“ grupės auklėtoja Tatjana Dejeva pasveikino visus su puikia saulėta diena ir pakvietė mažuosius pasidalinti mintimis apie darželį bei geriausią draugą. Skambėjo vaikų atliekamos dainelės bei smagios šokių melodijos. Į renginį visų pasveikinti ir palinkėti kuo daugiau šypsenų, skambaus juoko ir saulėtų dienų atvyko Utenos apskr. VPK Visagino policijos komisariato bei Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės. Po trumpo svečių sveikinimo žodžio į dangų pakilo spalvoti balionai, nešdami vaikų mintis ir palinkėjimus visam pasauliui. Dingusiems vaikams atminti darželio kieme medeliai „pražydo“ įvairiaspalviais pačių vaikų kurtais žiedais. Savo meilę darželiui visi, ir maži, ir dideli, išreiškė stipriai, stipriai jį apkabindami bei linkėdami vieni kitiems gyventi draugiškai,  niekada nesipykti.

Akcija „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ 

Gegužės mėnuo Lietuvoje tradiciškai paskelbtas mėnesiu be smurto prieš vaikus, norint atkreipti dėmesį į labai aktualią problemą – prievartos ir smurto naudojimą prieš vaikus.
Akcijos „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ tikslas – visuomenės atsakomybės už kiekvieną vaiką ir nepakantumo smurtui ugdymas, mokymas spręsti konfliktus be smurto, valdant pyktį ir kitas neigiamas emocijas, būti draugiškiems vieni su kitais.
Norėdami atkreipti Visagino bendruomenės dėmesį į patyčių, smurto problemą visuomenėje visos Visagino savivaldybės ugdymo įstaigos, dirbančios su vaikais, Visagino paramos vaikams centras ir Visagine veikiantys vaikų dienos centrai dalyvauja ir organizuoja renginius, skirtus akcijai „Gegužė - mėnuo be smurto prieš vaikus“.

Gegužės 25 d. skelbiama jau tradicija tapusi bendra visų Visagino savivaldybės ugdymo įstaigų, dirbančių su vaikais, Visagino paramos vaikams centro ir Visagine veikiančių vaikų dienos centrų akcija „GYVENKIME DRAUGIŠKAI“.
 

2016-05-25 akcijos „Gyvenkime draugiškai“ metu vaikai kalbės apie draugiškumą, pieš ant asfalto prie savo ugdymo įstaigų ar centrų, bandys apkabinti savo mokyklą, darželį, centrą ar vieni kitus.
 
2016-05-25  akcijos „Gyvenkime draugiškai“ numatomas laikas

Tarptautinė dingusių vaikų diena

Gegužės 25 dieną minima Tarptautinė dingusių vaikų diena. Dingusių žmonių šeimų paramos centro (DŽŠPC) iniciatyva LR Seimas 2006 metais šią dieną įtraukė į atmintinų dienų sąrašą.
Šios minėtinos dienos tikslas – ne tik užjausti tuos, kurių vaikai dingo be žinios, bet ir skatinti užkirsti kelią šiam reiškiniui. Siekiama atkreipti tėvų dėmesį į turiningą vaikų laisvalaikį, o vaikus informuoti apie pavojus, gresiančius už namų ribų.
Neretai vaikai išeina iš namų, neradę artimųjų palaikymo, šilumos, nesuprasti draugų. Tad, visų pirma, tėvai turėtų skatinti vaikus išsipasakoti, neslėpti nuo jų savo norų.

PAGERBTI ĮTĖVIAI

2016-04-20 įvyko Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų ir Socialinių paslaugų centro GIMK mokytojų susitikimas su visaginiečių šeima, 2016 metais į savo šeimą priėmusią (įvaikinusią) be tėvų globos likusį vaiką.
Susitikimo metu padėkota įvaikintojams už jų kilnų sprendimą priimti į savo šeimos ratą ir savo šeimos šiluma pasidalinti su vaiku, kuris praradęs šeimą ir galbūt iki šiol nežinojo, kas yra šeima – mama, tėtis, močiutė, senelis... 
Šiai šeimai buvo įteiktos atminimo dovanėlės: suvenyras „Už meilę vaikui“, simbolizuojantis gyvenimą, trapumą, sveikatą, meilę ir jaunystę; GIMK mokytojų išleista knygutė ,,Svetimą augina kaip savą", kurioje sudėtos mintys žmonių, nusprendusių į savo šeimą paimti auginti biologinių tėvų globos netekusius vaikus, mintys apie tai, kas juos paskatino ir kaip jie ryžosi priimti tokį sprendimą, ką galvojo ir kokius jausmus išgyveno žengdami tokį žingsnį, kaip jie jaučiasi savo gyvenimą ir rūpestį paskirdami „svetimam“, tikrųjų tėvų paliktam vaikui.

Į VAIKŲ GLOBOS NAMUS – SU KNYGA!

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šiemet jau penktus metus vykdo socialinį projektą „Į vaikų globos namus – su knyga!“. Projekto tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad globos namuose augantiems vaikams reikalinga ne tik materiali parama, bet ir idividualus dėmesys, šiltas bendravimas. Tuo tikslu ir organizuojamas Tarptautinės vaikų knygos paminėjimas – parodyti, kaip klausantis pasakų ar jas kuriant, galima geriau suprasti be tėvų globos likusius vaikus, jų vidinį pasaulį, paskatinti pamilti knygą.
Maloniai kviečiame Visagino gyventojus prisidėti prie šios gražios akcijos ir 2016 m. balandžio 1 d. nuo 15.00 val. aplankyti Visagino paramos vaikui centre globojamus vaikus, ir praleisti su jais laiką, kartu paskaitant knygą, šiltai pabendraujant.
Raginame aktyvius Visagino bendruomenės narius pradžiuginti Visagino paramos vaikui centro vaikučius savo dėmesiu, rasti galimybę padovanoti jiems knygų, kurias globotiniai galėtų skaityti akcijai pasibaigus.
 
Parengta pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos informaciją
 
 „VAIKO KONSTITUCIJOS“ PRISTATYMAS MIESTO MOKYKLOSE
 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ministerijos iniciatyva šiais metais buvo išleista „Vaiko konstitucija“. Tai specialus leidinys, skirtas vaikams, jų tėveliams, seneliams bei mokytojams, ir parengtas, vadovaujantis Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija.
Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui buvo pasiūlyta pristatyti ir padalinti „Vaiko konstituciją“ miesto ugdymo įstaigų penktokams, atkreipiant vaikų dėmesį ne tik į savo teises ir pareigas, bet ir suteikiant vaikams naudingos informacijos apie tai, kur galima kreiptis pagalbos, nuo ko vaikus turi saugoti suaugusieji. Būtent penktokai, jau baigę pradines klases, tampa vis savarankiškesniais ir įgyja vis daugiau pareigų, prisiima daugiau atsakomybės.
Skyriaus specialistai, įteikę Visagino mokyklų penktokams „Vaiko konstitucijas“, tikisi, kad su šiuo leidiniu susipažins ne tik vaikai, bet ir jiems svarbūs suaugusieji, prisidėdami prie vaiko teisių ir pagarbos joms užtikrinimo.

PAGALBA VAIKŲ GLOBĖJAMS TĘSIAMA 
 
2015 m. gruodžio 9 d. Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius jau ketvirtą kartą sukvietė savivaldybės vaikų globėjus į susitikimą su Vilniaus VšĮ SOTAS (socialinės tarnystės savanoriai) įtėvių ir globėjų mokytojais Andriumi ATU ir Nijole GIKNIENE. Su VšĮ SOTAS pagal bendradarbiavimo sutartį Vaiko teisų apsaugos skyrius bendrauja jau ne vienerius metus, o susitikimai su šios įstaigos mokytojais jau tapo gražia tradicija. A. ATAS ir  N. GIKNIENĖ yra pelnę Visagino globėjų simpatiją bei pasitikėjimą ir yra laukiami ne tik kaip kaip mokytojai, bet ir kaip tėvai, galintys pasidalinti savo asmenine patirtimi, kartu ieškoti būdų, kaip spręsti iškylančias problemas, auginant vaiką.
Į susitikimą susirinkę globėjai drąsiai ir atvirai dalijosi savo globos patirtimi bei rūpesčiais, uždavinėjo A. ATUI ir N. GIKNIENEI rūpimus klausimus ir kartu ieškojo problemų sprendimo būdų.
Kaip visada, susitikimo metu vyravo labai šilta ir atvira atmosfera, o didelę darbo su vaikų globėjais ir įtėviais patirtį turinčių A. ATO ir  N. GIKNIENĖS patarimai ir rekomendacijos suteikė globėjams pastiprinimo bei didesnio pasitikėjimo savimi. Ne vienas globėjas pasidžiaugė, gavęs labai aiškų atsakymą, kaip elgtis konkrečioje stresinėje situacijoje.
VšĮ SOTAS mokytojai pasidžiaugė šiltu priėmimu, išsakė savo susižavėjimą Visagino   globėjų nuoširdumu bei pažadėjo tęsti šį gražų ir abipusiai naudingą bendradarbiavimą, ir pavasarį  vėl atvykti į Visaginą.
Visagino savivaldybės administracijos
Vaiko teisi
ų apsaugos skyrius 
 
GERA DARYTI GERA 
Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ketvirtą kartą organizavo pretendentų nominacijai „Gera daryti gera“ rinkimus. Rinkimų, kuriuose dalyvavo Visagino ugdymo įstaigos, tikslas – pagerbti ir apdovanoti vaikus, kurie 2014–2015 m. m. darė gerus, savanoriškus ir neatlygintinus darbus.
Nominacijos „Gera daryti gera“ nominantai buvo apdovanoti Vaiko teisių apsaugos skyriaus padėkos raštais bei simbolinėmis atminimo dovanėlėmis. Apdovanoti šie pretendentai:Visagino paramos vaikui centro globotinė Gabrielė CURANKOVA – už dėmesingumą ir nuoširdumą, už nuolatinį norą ir pastangas daryti gerus darbus.
Visagino „Atgimimo“ gimnazijos mokinys Ilja MINASIANAS – už aktyvumą, pilietiškumą ir gražias idėjas, už vertybių tarp bendraamžių puoselėjimą ir daromus geras darbus.
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinė Dovilė PETKELYTĖ – už gerumo ir nuoširdumo skatinimą, už pozityvumą ir aukščiausių vertybių tarp bendraamžių puoselėjimą.
Skyrius nuoširdžiai dėkoja vaikams už jų gerus darbus bei už jų norą daryti gera. Raginame visuomet pastebėti tuos, kurie dalijasi su aplinkiniais savo gerumu, tuos, kuriais turime didžiuotis.

Lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos diena!

Vaiko teisių konvencija – tai išsamiausias dokumentas apie vaiko teises. Ir tai daugiausia pasaulio valstybių ratifikuotas žmogaus teisių susitarimas istorijoje!
Šis dokumentas įtvirtina konkrečias vaiko teises tarptautinėje teisėje, apibrėždamas universalius principus ir standartus dėl statuso ir elgesio su vaikais visame pasaulyje.
1989 metais vyriausybės visame pasaulyje pažadėjo visiems vaikams lygias teises. Šios teisės remiasi tuo, kad vaikui reikia išgyventi, augti, dalyvauti ir išvystyti savo potencialą. Konvencija taikoma vienodai visiems vaikams, nepriklausomai nuo to, kas jie yra ar iš kur jie kilę. Joje išdėstoma, ko reikia vaikui, kad vaikystė būtų saugi ir laiminga. Linkime, kad ši Konvencija būtų tinkamai suprantama ir vykdoma!
Mylėkime, gerbkime vaikus! Mes turime tokius vaikus, kokie patys esame. 


 PAMINĖKIME PASAULINĘ SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS DIENĄ

Kiekvienais metais lapkričio 19-ąją Lietuvoje minima Pasaulinė smurto prieš vaikus prevencijos diena. Ši diena daugelyje pasaulio šalių pažymima įvairiais renginiais, nešiojant geltoną kaspinėlį – pasipriešinimo bet kokiam smurtui prieš vaikus simbolį.
Minint Geltonojo kaspino dieną, siekiama atkreipti dėmesį į tai, kad smurto prieš vaikus atvejų nutylėti negalima ir būtina imtis visų įmanomų priemonių, kad vaikas visuomet jaustųsi saugus, orus ir gerbiamas.
Vaiko teisių apsaugos skyrius kviečia visas Visagino ugdymo įstaigas paminėti Geltonojo kaspino dieną ir renginių metu atkreipti savo ugdytinių bei jų tėvelių dėmesį į pažeidžiamiausius mūsų visuomenės narius – vaikus.

SUSITIKIMAS „MEIKŠTŲ DVARE“  

2015 m. spalio 28 d. Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus iniciatyva buvo organizuotas vaikų globėjų bei soc. darbuotojų susitikimas su priklausomybių reabilitacijos centro VšĮ „Meikštų dvaras“ darbuotojais.
Susitikimo tikslas – pakonsultuoti ir suteikti žinių globėjams, auginantiems vaikus, kurių tėvai serga priklausomybe nuo kvaišalų vartojimo.
Centro vadovas Mindaugas SURVILAS  supažindino susirinkusius su įstaigos veikla ir patirtimis, suteikė globėjams praktinių žinių, paragino juos burtis į savipagalbos grupes ir kartu dalintis savo džiaugsmais bei išgyvenimais, bendrai spręsti iškilusias problemas.
Susitikimo dalyviai  - vaikų globėjai - pasidalijo savo asmeninėmis istorijomis ir  rūpesčiais, gavo vertingų patarimų, kaip elgtis su savo šeimos nariais, turinčiais priklausomybę nuo kvaišalų. Didelę patirtį turinčio M. SURVILOS patarimai ne vieną globėją paskatino kiek kitaip pažvelgti į savo, kaip globėjo pareigas, suteikė pastiprinimo bei didesnio pasitikėjimo savimi.
Vaiko teisių apsaugos skyrius dėkoja VšĮ „Meikštų dvaras“ vadovui Mindaugui SURVILUI, psichologei Majai MACUK ir socialiniam darbuotojui Vytautui MILERIUI už labai vertingą pasidalijimą savo patirtimi ir pagalbą Visagino globėjams.
 
PAGERBTI ĮTĖVIAI

2015-08-13 įvyko Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų ir Socialinių paslaugų centro GIMK mokytojų susitikimas su Visaginiečių šeima 2015 metais į savo šeimą priėmusią -  įvaikinusią be tėvų globos likusį vaiką.

Susitikimo metu padėkota įvaikintojams už jų kilnų sprendimą priimti į savo šeimos ratą ir savo šeimos šiluma pasidalinti su vaiku, kuris praradęs šeimą ir galbūt iki šiol nežinojo, kas yra šeima – mama – tėtė - močiutė - senelis....  Šiai šeimai buvo įteikta atminimo dovanėlė „Už meilę vaikui“, simbolizuojanti gyvenimą, trapumą, sveikatą, meilę ir jaunystę.

MINĖJOME ŠEIMOS DIENĄ

2015 m. gegužės 15 d. Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ bendruomenė minėjo Tarptautinę šeimos dieną. Į šventę susibūrė gausus būrys tėvų, senelių, močiučių, broliukų ir sesučių. Šventę pradėjome draugišku lopšelio grupių vaikų apsikabinimu. Po to laukė šventinė programa, kurią parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupių vaikai. Skambėjo nuotaikingos dainos lietuvių kalba, kurias atliko grupės „Lašeliai“ vaikai ir jų auklėtoja Natalja Marfionok. Šokių būrelio vadovė Danutė Fazilova su vaikais šoko linksmus ir spalvingus šokius. Tėvai dėmesingai stebėjo savo atžalų pasirodymus ir negailėjo jiems šypsenų bei plojimų. Šventei baigiantis, visi susirinkome lopšelio-darželio kieme draugiškai apsikabinti, dovanoti šypsenas.
Taip paminėjome Šeimos dieną, sudalyvavome akcijoje „Gyvenkime draugiškai“ ir padėkojome savo artimiesiems, už tai, kad esame.

IR VĖL SUSITIKOME SU VŠĮ SOTAS ĮTĖVIŲ IR GLOBĖJŲ MOKYTOJAIS 

2015 m. balandžio 22 d. Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius jau trečią kartą sukvietė savivaldybės vaikų globėjus į susitikimą su Vilniaus VšĮ SOTAS (socialinės tarnystės savanoriai) įtėvių ir globėjų mokytojais Andriumi ATU ir Nijole GIKNIENE.  A. ATAS ir N. GIKIENĖ yra pelnę Visagino globėjų simpatiją bei pasitikėjimą ir yra laukiami kaip mokytojai, galintys pasidalinti savo patirtimi bei įgūdžiais, paskatinti kiek kitaip pažvelgti į kylančias problemas, auginant globojamą vaiką.

Į susitikimą susirinkę globėjai atvirai dalijosi savo globos patirtimi bei rūpesčiais, kartu ieškojo problemų sprendimo būdų, buvo konsultuojami asmeniškai. Susitikimo metu vyravo labai šilta ir atvira atmosfera, o didelę darbo su vaikų globėjais ir įtėviais patirtį turinčių A. ATO ir  N. GIKNIENĖS patarimai ir rekomendacijos suteikė globėjams pastiprinimo bei didesnio pasitikėjimo savimi.
VšĮ SOTAS mokytojai pasidžiaugė šiltu priėmimu ir globėjų nuoširdumu bei pažadėjo tęsti panašius susitikimus - konsultacijas Visagino globėjams ir rudenį vėl atvykti į Visaginą.

„Girti negalima barti“ – kur dėsime kablelį auklėdami savo vaikus?

Dauguma tėvų norėdami, kad jų atžalos daugiau pasiektų ar tiesiog dėl nesugebėjimo atrasti ryšio su vaikais apipila juos nuolatine kritika, moralizavimu ar net paniekinamais epitetais. Tačiau, ar taip padedama ugdytis asmenybei, ar vaikas padrąsinamas turėti savo nuomonę ir ją išreikšti? „Nustokime barti, pradėkime girti“ – šią savaitę prasideda taip pavadinta Všį Paramos vaikams centro organizuojama nacionalinė kampanija, kuria siekiama skatinti sveiką tėvų ir vaikų bendravimą.

Įvairūs viešai aptariami galimai netinkamo vaikų auklėjimo atvejai, kurie vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir mūsų emigrantų šeimose Norvegijoje ar Jungtinėje Karalystėje, mums primena, kaip svarbu stiprinti vaikų ir tėvų tarpusavio ryšį. Pasak VšĮ Paramos vaikams centro vadovų, atrasti gerą santykį su savo vaiku yra labai svarbu, tačiau ne visada lengva.

Kaip pasakoja psichologė Jūratė Baltuškienė, VšĮ paramos vaikams centro programų vadovė, geri žodžiai vaiką augina labiau nei barimas: „Galiu paminėti daugybę atvejų, kai tėvai, lankydami mokymus, pradeda dažniau girti vaikus namuose ir patys nustemba, kad vaikai tapo ramesni, klusnesni, daugiau pasipasakoja, išdrįsta būti savimi,“ – teigia ilgametę patirtį turinti specialistė. Ji pripažįsta dažnai pastebinti niekuo nepagrįstą tėvų baimę pagirti savo vaiką „nepelnytai“ arba per daug neišlepinti vaikų pagyrimais. Tačiau papildomas pagyrimas nepakenks vaikui tiek, kiek jį skaudina ar atitolina nuo tėvų žeminantys pasakymai, nepasitikėjimas ar išreiškiamas nusivylimas vaiko pasiektais rezultatais. Psichologė tvirtina, kad tėvai, kurie pastebi daugiau teigiamų dalykų savo vaikuose ir už tai juos dažniau pagiria, pasidžiaugia, žavisi, labiau džiaugiasi savo tėvyste ar motinyste ir artimesniais santykiais su vaikais, nei tie, kurie dažniau atkreipia dėmesį į vaiką tik jam elgiantis netinkamai, ir už tai jį bara, baudžia, moralizuoja.

Kampanijos metu tėvai, pedagogai ir visi, bendraujantys su vaikais, bus skatinami ant specialių skrajučių užrašyti netinkamus vaikui sakyti žodžius ar posakius ir įmesti juos į specialią urną, o mainais gauti pagyrimų vaikui rinkinį. Urnos keliaus po Lietuvos mokyklas, darželius, savivaldybes, prekybos centrus (Vilniuje PC „Ozas“, Kaune PC „Molas“, Klaipėdoje PC „Big“), prie jų nuolat dirbs savanoriai, kurie ne tik dalins skrajutes, bet ir kalbėsis apie bendravimą su vaikais. Kur vyksta akcija, informaciją galite rasti čia. Atsisakyti barimo galima ir internete, tinklalapyje www.pvc.lt.

Kampanija „Nustokime barti, pradėkime girti“ skirta VšĮ Paramos vaikams centro dvidešimtmečiui. Per šį laikotarpį organizacija padėjo atsitiesti ar atgauti vaikystės džiaugsmą daugiau nei 40 tūkst. vaikų, dalyvaujantiems centro įgyvendinamose programose „Big Brothers Big Sisters“, „Pozityvi tėvystė“, „Vaikystė be smurto“, „Antras žingsnis“.

Kviečiame prisijungti prie socialinės akcijos "Nustokime barti, pradėkime girti"
Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2015 m. balandžio 20-26 d.d.  SKELBIA  socialinę akciją “Nustokime barti, pradėkime girti”. Šia akcija siekiame atkreipti visuomenės dėmesį  į emocinės prievartos  prieš vaikus problemą. Akcijos metu kviesime atsisakyti vaikus žeidžiančių žodžių, ir dalinsime žodžius, kuriais suaugusieji gali pagirti ir paskatinti vaikus.

Akcija vyks visoje Lietuvoje – Visagine, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kituose miestuose ir rajonuose. Kviečiame ir Jus prisijungti prie šios akcijos.

Emocinė prievarta prieš vaikus yra visų prievartos rūšių prieš vaikus pagrindas. Gąsdina šio reiškinio paplitimas ir jo toleravimas mūsų visuomenėje. Vaikų auginimas ir ugdymas paremtas pagarba vaiko orumui, turi būti prioritetinis klausimas, siekiant pagerinti visuomenės ir ypač vaikų psichologinę savijautą ir psichinę sveikatą. 

Kviečiame Jus palaikyti šią socialinę akciją:

Akcijos veiksmai. Suderintose Visagino vietose nuo balandžio 20 iki balandžio 26 dienos bus pastatytos specialios dėžės, paženklintos akcijos atributika. Savanoriai kvies pro šalį einančius suaugusius žmones užrašyti į kortelę žodžius, kurių jie nebevartos auklėdami savo vaikus, ir korteles su užrašytais žodžiais mesti į dėžę. Atsikratę netinkamų žodžių, suaugusieji gaus kortelę su vaiką pagiriančiais ir skatinančiais žodžiais.

Ieškokite urnų:

Kviečiame Jus prisijungti prie socialinės akcijos ir internetiniame puslapyje www.pvc.lt atsisakyti netinkamų barimo žodžių bei gauti pagyrimo žodžius elektroniniu būdu - "Nustokime barti, pradėkime girti"

APIE AKCIJĄ SKELBIA IR:
•VšĮ Paramos vaikams centras internetiniame puslapyje: www.pvc.lt
•Interneto dienraštis "Bernardinai.lt": "Kiek kartų reikia pagirti vaiką, kad jis taptų vertas pagyrimo?"
•Interneto dienraštis "Delfi.lt": "Kiek kartų reikia pagirti vaiką, kad jis būtų vertas pagyrimo?"
•Interneto dienraštis "lrytas": "Girti negalima barti" - kur dėsime kablelį auklėdami vaikus?"
•Interneto portalas "tavo vaikas": "100 pagiriamųjų žodžių vaikui: sakykite juos kuo dažniau"
•Klaipėdos raj. savivaldybė: "Akcijos metu kvies atsisakyti vaikus žeidžiančių žodžių"
•Naujienų portalas "mano raseiniai.lt": "Nustokime barti-pradėkime girti"

Akciją “Nustokime barti, pradėkime girti” organizuoja ir remia VšĮ Paramos vaikams centras bei bendradarbiaujančių organizacijų tinklas Eurochild. 

PAGERBTI ĮTĖVIAI

2015-01-28 įvyko Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų ir Socialinių paslaugų centro GIMK mokytojų susitikimas su Visaginiečių šeima 2014 metais į savo šeimą priėmusią -  įvaikinusią be tėvų globos likusį vaiką.

Susitikimo metu padėkota įvaikintojams už jų kilnų sprendimą priimti į savo šeimos ratą ir savo šeimos šiluma pasidalinti su vaiku, kuris praradęs šeimą ir galbūt iki šiol nežinojo, kas yra šeima – mama – tėtė - močiutė - senelis....  Šiai šeimai buvo įteikta atminimo dovanėlė „Už meilę vaikui“, simbolizuojanti gyvenimą, trapumą, sveikatą, meilę ir jaunystę.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-14 13:10:46
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Birželis
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 18906360
Šiandien apsilankė: 35065
Dabar naršo: 344

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema