Visagino savivaldybė - Švietimo naujienos

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31140 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Švietimo naujienos

2018-2019 M. M. BAZINĖS MOKYKLOS IR BRANDOS EGZAMINŲ NAUJOVĖS IR AKTUALIJOS

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ŠV-32 bazine mokykla šiais mokslo metais paskirta Visagino „Atgimimo“ gimnazija. Šiai mokyklai pavesta priimti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuoti ir vykdyti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusiųjų apeliacijų nagrinėjimą.
Eksternai (t. y. asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminą), planuojantys brandos egzaminus laikyti šiais mokslo metais, po rugsėjo 15 dienos galės teikti prašymus bazinės mokyklos – Visagino „Atgimimo“ gimnazijos (Tarybų g. 23, Visaginas) direktoriui ir pasirinktus brandos egzaminus laikyti pagrindinės sesijos metu (rinktis ir laikyti galima ne daugiau egzaminų). Prašymai priimami iki 2018 m. spalio 24 dienos. Nepateikus prašymo iki šios datos, prašymą galima bus teikti ir vėliau, tačiau ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios ir tik Kauno miesto bazinės mokyklos direktoriui, bei laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinės sesijos metu (kurios pradžia 2019 m. birželio 21 d.). Prašymą šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų. Kartu su prašymu eksternas privalo pateikti dokumentus, nurodytus Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391, 15 punkte (su aprašu galima susipažinti čia). Už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą būtina sumokėti 14,48 eurų.

2018-2019 m. m. egzaminų naujovės ir aktualijos:
1) ilginamas brandos darbo, menų ir technologijų brandos egzaminų atlikimo laikas abiturientams (nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 d. balandžio 1 d.); sudaroma galimybė rinktis brandos darbą III gimnazijos klasės mokiniams, kurį jie galės atlikti nuo 2019 m. sausio 30 d. iki 2020 d. balandžio 1 d.
2) ankstinamas egzaminų pasirinkimo laikas: menų ir technologijų egzaminų ir brandos darbą reikės pasirinkti iki 2018 m. rugsėjo 25 d. (III g. kl. mokiniai brandos darbą galės pasirinkti iki 2019 m. sausio 15 dienos); iki einamųjų metų spalio 24 dienos - visų likusių brandos egzaminų. Tačiau atskirais atvejais palikta galimybė iki lapkričio 6 dienos kreiptis į mokyklos vadovą ir turimus pasirinkimus papildyti vienu ar kitu egzaminu. Be to, kaip ir kasmet, pagal Aprašo 148 punktą mokiniai, dėl jiems aktualių ar Apraše nenumatytų ar nereglamentuotų atvejų, gali kreiptis į Prašymų dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nenumatytų ir nereglamentuotų atvejų nagrinėjimo komisiją.
Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.
Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks balandžio 24 – birželio 20 d., pakartotinė – birželio 21 – liepos 11 d. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.
Daugiau informacijos apie egzaminus galima rasti Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje www.nec.lt, apie 2018-2019 m. m. naujoves - puslapyje http://www.nec.lt/naujienos/851/ . Informacija taip pat teikiama tel. 8 (386) 34 476, 8 (386) 32 450 arba savivaldybės 216 kab., Parko g. 14.

ETATINIAM MOKYTOJŲ DARBO APMOKĖJIMUI ARTĖJANT

2018 m. birželio 27 d. savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje įvyko pasitarimas-konsultacija dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo įvedimo (kaip žinia, birželio 26 d. Seimas pritarė siūlymui įvesti mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelį ir keisti mokyklų finansavimą). Pasitarime dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai, savivaldybės administracijos specialistai bei socialinių partnerių atstovai: Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Egidijus Milešinas ir LŠPS Visagino susivienijimo pirmininkė Gražina Gusakovienė. Pasitarimo metu aptartos etatinio apmokėjimo teisinio reguliavimo naujovės, pokyčiai įvedus etatinį darbo užmokestį, mokytojo etato (darbo krūvio) sandara, veiklos sudėtingumo kriterijai, darbo užmokesčio apskaičiavimo principai ir kiti aspektai. Mokyklų direktoriams buvo pateikti atsakymai į rūpimus klausimus, duoti naudingi patarimai. Pasitarimo dalyviai priėjo prie bendros nuomonės, kad siekiant sklandžiai ir sėkmingai pradėti diegti naują sistemą, būtina jau dabar imtis pasirengimo veiksmų bei priimti bendrus tarpusavio susitarimus.
Galutinis balsavimas dėl mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelio ir mokyklų finansavimo turėtų vykti Seime dar šią savaitę. 

KĄ VALGYS DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE MŪSŲ VAIKAI?

Balandžio 10 d. sveikatos apsaugos ministras patvirtino naują vaikų maitinimo aprašą, kuris tampa privalomu visos Lietuvos mokyklose ir darželiuose nuo šių metų rugsėjo 1 dienos. Kas laukia mūsų vaikų, ar spės vaikų maitinimo organizatoriai pasiruošti pokyčiams, kurių bus tikrai nemažai. Ar maitindami vaikus, tėveliai atsižvelgs į naujoves ir taikys jas namie. Vaikų maitinimo naujoves, pranašumus ir galimus trūkumus apžvelgia sveikatai palankaus vaikų maitinimo iniciatorė, knygos „Sveikatai palankus technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkinys“ autorė, maisto technologė ir mitybos specialistė Raminta Bogušienė. VšĮ „Sveikatai palankus“ knygos „Sveikatai palankus technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkinys“ ir 100 technologinių kortelių el. leidinys gali pagelbėti ugdymo įstaigoms pereiti prie sveikatai palankesnių valgiaraščių ir atitikimo naujo vaikų maitinimo aprašo, kurio pakeitimai pristatomi čia:
 
1. Į darželius ir mokyklas – tik leistini užkandžiai
Darželiuose dažnai vaikai valgydavo iš namų atsineštus menkaverčius užkandžius (guminukus, sausainius, saldainius, kramtomąją gumą, trapučius ir kt.). Tėveliai ir darželių personalas stebėdavosi, kad po tokių užkandžių vaikai nevalgydavo nei sriubos, nei salotų ir apskritai darželio maisto beveik nepaliesdavo. Jei tarp valgymų vaikai gauna saldumynų, tai gadina natūralaus skonio suvokimą ir sveikas maistas vaikui tampa neskanus, gauna papildomų menkaverčių kalorijų. Todėl džiugu, kad darželiuose nuo rugsėjo 1d. maisto neatitinkančio Aprašo reikalavimų neštis nebus galima. Tėveliai galės įdėti uogų, vaisių, daržovių ar kitų sveikatai palankių produktų. Su šiuo įsakymu mokyklose turėtų būti peržiūrėti užkandžių automatai ir bufetai su menkaverčiais gardumynais, nes apribotas desertų, konditerinių gaminių cukrų kiekis iki 16 g/100 g, gėrimuose cukrų ne daugiau kaip 5 g/100 g, o tarp saldiklių negali būti netgi steviolio glikozido (E960), kuris dažnai sutinkamas gėrimuose be cukraus. Jei mokykla norės pardavinėti šaltus užkandžius, ji turės tai raštiškai suderinti su tėvelių atstovais. Mokyklose vaikams turi būti sudaryta galimybė atsinešti, laikyti ir maitintis iš namų tą dieną atneštu maistu. Tėveliai turės atidžiau stebėti priešpiečių turinį, kad maistas būtų ne tik saugus, bet ir kokybiškas, nebūtų draudžiamų maisto produktų su iš dalies hidrintais riebalais, per dideliu cukraus kiekiu, neįdėti saldainių, šokolado, pieno produktų ir konditerinių gaminių su glaistu, rūkytų gaminių ir kita.

2. Vaikai bus maitinami tik subalansuotais patiekalais
Jei skaitant paskaitas valgydavau mokyklų valgyklose, dažnai meniu sutikdavau picą, kuri, mano dideliu apgailestavimu, yra populiariausias vaikų pietų patiekalas. Tikimės, kad su nauju teisės aktu, vaikai mokyklose nebegaus picų, nors picos nėra draudžiamos, bet tikimės, kad ir pavienių patiekalų pasirinkime bus tik subalansuoti patiekalai, kuriuose bus ne tik baltymai, riebalai, angliavandeniai, bet ir vitaminai bei kitos vertingos maistinės medžiagos. Nes įsigalioja toks punktas: daržovių (išskyrus bulves) ar vaisių garnyras turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 patiekalo svorio, o karštas pietų patiekalas turi būti iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai, ankštinės daržovės, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių turinčių produktų. Su karštu patiekalu turi būti patiekiamas daržovių (išskyrus bulves) ar vaisių garnyras.

3. Draudžiamų maisto produktų sąrašas pailgėjo
Nuo naujų mokslo metų mokyklose nebeliks Kijevo kotletų, karbonadų, nes džiūvėsėliais volioti ar barstyti kepti mėsos, paukštienos ir žuvies gaminiai yra draudžiami. Mokyklose vaikus dažnai lepindavo šokoladiniais sūreliais, teisinantis, kad tai – pieno produktas, tačiau dabar teisės akte aiškiai nurodyta, kad saldainiai, šokoladas ir šokolado gaminiai, pieno produktai ir konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu mokymo įstaigose yra draudžiami. Kai prieš porą metų teko atlikti maitinimo vertinimus Vilniaus mokyklose, daugelis nustebo sutikę ten valgomuosius ledus, kurie bus draudžiami jau netrukus. Be senai jau uždraustų gazuotų, energinių gėrimų, kavos ir jos pakaitalų, draudžiamas nuo 2014 m. net kisielius, kad vaikai suvartotų kuo mažiau krakmolo bei cukraus ir apskritai atprastų nuo saldintų gėrimų. Bulvių plokštainis, cepelinai galės būti patiekiami, tik retai ir be spirgučių padažo. Mokyklose kartą per savaitę būdavo galima patiekti rūkytus mėsos gaminius, o darželiuose jie buvo draudžiami. Dabar šaltai, karštai, mažai rūkyti mėsos gaminiai ir gaminiai su rūkymo kvapiosiomis medžiagomis bei rūkyta žuvis, uždrausti. Įdomu ir tai, kad prie draudžiamų maisto produktų paminėtas nealkoholinis alus, sidras ir vynas. Cukruoti vaisiai (papajos, ananasai ir kt.), sulfituoti džiovinti vaisiai (razinos, abrikosai ir kt.) draudžiami ant vaikų stalo dėl cukraus ribojimo ir dėl to, kad konservantas sieros dioksidas ES priskirtas prie maisto priedų, sukeliančių alergiją, migreninius skausmus. Todėl auksinės razinos ir ryškiai oranžiniai abrikosai negalės būti ant vaikų stalo, vietoj to reikės rinktis tamsias razinas ir abrikosus
 
4. Rekomenduojamuose produktuose vaikams nelieka bulvių ir sulčių
Rekomenduojami produktai vaikams kasdieninėje mityboje darželiuose ir mokyklose: daržovės, vaisiai, uogos ir jų patiekalai; grūdiniai (viso grūdo gaminiai, kruopų produktai, duonos gaminiai); ankštinės daržovės; pienas ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiškai neapdoroti); kiaušiniai; liesa mėsa (neužšaldyta); žuvis ir jos produktai (neužšaldyti); aliejai; turi būti mažiau vartojama gyvūninės kilmės riebalų: kur įmanoma riebi mėsa ir mėsos gaminiai turi būti keičiami liesa mėsa, paukštiena, žuvimi ar ankštinėmis daržovėmis; geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio vanduo. Būtų džiugu, kad vaikų raciono pagrindą ir namuose sudarytų šie produktai ir jų įvairovė. Vaikų taip mėgstamos bulvės nėra uždraustos, išskyrus bulvių traškučius ir fri bulvytes, bet išimtos iš šio sąrašo ir apribota, kad bulvės darželiuose gali būti patiekiamos garnyrui ne dažniau kaip tris kartus per savaitę prie karšto pietų patiekalo. Virtų bulvių patiekalai – ne dažniau nei kartą per savaitę, o tarkuotų bulvių – ne dažniau kaip kartą per dvi savaites. Krakmolingi produktai apriboti todėl, kad vaikai valgytų įvairų maistą, gerai funkcionuotų jų virškinimo sistema. Sultys nėra blogai, tačiau jos neturėtų būti duodamos per dažnai ir negalės būti duodamos prie patiekalų. Geriant vien tik vaisių sultis be minkštimo, padedančio reguliuoti cukraus kiekį kraujyje, vaikai patiria cukraus šuolius, kurie yra viena iš nutukimo, cukrinio diabeto ir kitų sveikatos sutrikimų priežasčių.
 
5. Darželiuose – net 80 proc. tausojančių patiekalų
Pusryčiai ir pietūs, kaip įprasta, sudarys 20-25 proc. visų kalorijų, pietūs 30-35 proc., o 2-3 užkandžiai po 10 proc. Vaikams rekomenduojama valgyti 5-6 kartus per dieną. Kasdien vaikai turi gauti šilto maisto, kuris patiekiamas kaip karštas patiekalas, ne žemesnės kaip +68 °C temperatūros. Darželiuose net 80 proc. visų per tris savaites patiekiamų patiekalų turės būti tausojantys. Anksčiau tausojantys turėjo būti ne mažiau kaip pusė pietų patiekalų. Tausojantis patiekalas – tai maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje, keptas įvyniojus popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotų bulvių patiekalai. Virtos dešrelės gali būti priskirtos prie tausojančių patiekalų, tačiau jas arba sumuštinį su virta dešra galėsime pateikti ne dažniau nei kartą per savaitę. Mokyklose pietų metu turi būti patiekiami karštieji patiekalai: tausojantis patiekalas ir patiekalas, pagamintas tik iš augalinės kilmės maisto produktų (išskyrus mokyklas, į kurias maistas pristatomas termosuose). Jei pietų metu tiekiamas tik vienas karštasis pietų patiekalas, ne mažiau kaip pusė į pietų valgiaraščius (15 dienų) įtrauktų karštųjų pietų patiekalų turi būti tausojantys ir (ar) patiekalai, pagaminti tik iš augalinės kilmės maisto produktų.

6. Jokio pridegusio, pervirusio ir prikepusio maisto 
Maisto pervirimas, perkepimas, prideginimas draudžiamas. Todėl pridegusi mėsa, juoda duonos plutelė, iki tamsiai rudos spalvos apskrudę žemaičių blynai negalės būti ant vaikų stalo, kad apsaugotume juos nuo kancerogeninių medžiagų, o maiste išsaugotume kuo daugiau vertingų maistinių medžiagų.
 
7. Saldintų gėrimų neliks?
Nuo naujų mokslo metų daugelis saldžių gėrimų – kompotų, sulčių gėrimų – vaikams nebus teikiami su patiekalais, nes įsigalioja punktas, draudžiantis gėrimus su pridėtiniais cukrumis tiekti su maistu. Taip pat sultys įeina į šį ribojimą, nors jose tik natūraliai esantys cukrūs. Gėrimus, kuriuose cukrų iki 5 g/100 ml, vaikai galės gerti, bet ne valgio metu. Įsakyme nurodyta arbatų (žolelių) koncentracija - 1g/1L vandens – mažoka, bet atsižvelgta į tai, kad daugelis arbatžolių yra kartu ir vaistažolės. Pagaminę degustavome – arbata neturi nei skonio, nei spalvos. Vaikams rekomenduojamas geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio vanduo. Vandens patiekimas reglamentuotas nuo 2011 m. Mokymo įstaigose turi būti sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens. Vanduo rekomenduojamas kambario temperatūros, pilstomas iš geriamajam vandeniui skirtų indų (talpų, automatų ir pan.), net jei vaikai nemaitinami. Rekomenduojama sudaryti galimybę vaikams gauti ir karšto virinto geriamojo vandens. Vandeniui atsigerti, turi būti naudojami asmeninio naudojimo arba vienkartiniai puodukai, stiklinaitės ar buteliukai.
 
8. Darželiuose bent vienas patiekalas per dieną – augalinis, mokyklose – taip pat
Kiekvieną dieną darželiuose vienas patiekalas turės būti iš augalinės kilmės maisto produktų. Tai šaltas arba šiltas patiekalas, pagamintas be pieno produktų (sviesto, pieno, grietinės ir kt.), be kiaušinių, be mėsos, be žuvies - be jokio gyvūninės kilmės maisto. Šį punktą išpildyti sudėtinga, nes į be pieno išvirtą košę įdėjus sviesto, ji jau tampa ne augaline, o į sriubą grietinės ar jogurto, ji taip pat neatitiks šio punkto. Todėl apibrėžtis nueinanti į kraštutinumus. Augalinis patiekalas – tai daržovių troškinys vandens pagrindu, garuose keptos arba virtos daržovės arba sriuba vandens pagrindu. Asortimentas nedidelis. Daržovių pjausniai, kotletukai, apkepai gaminami su kiaušiniais. Be jų, patiekalas neišlaikys formos, dalinant į porcijas trupės. Kad to nenutiktų, galima dėti daugiau miltų ar kruopų, bet nuo jų patiekalo skoninės savybės suprastės, jis taps sausas ir kietas. Į daugelį patiekalų dedamas plaktas kiaušinio baltymas, kad jis būtų minkštenis, puresnis. Dėl šio reikalavimo nukentės patiekalų išvaizda ir skonis, kas vaikų maitinime neleistina. Tačiau pasak teisės akto rengėjų, jie supranta augalinį patiekalą – tik be mėsos ir žuvies, nes šia nuostata nesiekiama painioti veganinio maisto, kuriame nebūna jokių gyvulinės kilmės sudedamųjų dalių. Tačiau jei ant varškės patiekalo pamatysime užrašą „Augalinis“, tikrai nebus logikos, todėl būtinas teisės akto rengėjo šio punkto oficialus išaiškinimas ir patikslinimas.
 
9. Visuose maisto produktuose – mažiau druskos ir cukraus
Perkant produktus darželiams ir mokykloms, nuo šiol reikės atsižvelgti į bendrą gaminio cukrų, druskos ir skaidulinių medžiagų kiekį. Pavyzdžiui duona, kur cukrų kiekis didesnis nei 5 g/100 g, druskos daugiau nei 1 g, (ruginėje daugiau nei 1,2 g), o skaidulinių medžiagų mažiau nei 6 g/100 g, negalės atsidurti ant vaikų stalo, jei neatitiks nors vieno kriterijaus.
Pagal šį reikalavimą, vaikams draudžiama patiekti sausus pusryčius „kviečius su medumi“, nes juose cukrų beveik 40 g/100 g. Vaikams tinkami tik tie sausi pusryčiai, kuriuose cukraus ne daugiau nei 16 g/100 g, druskos iki 1 g/100, o skaidulinių medžiagų ne mažiau nei 6 g/100 g. Desertai, bandelės, pyragai cukrų galės turėti ne daugiau nei 16 g/100 g, druskos iki 1 g/100 g. Džiovinti vaisiai negalės būti cukruoti. Gėrimuose cukrų negalės būti daugiau nei 5 g/100 g. Į sultis pridėti cukraus negalima, tačiau jose esantis cukrus nereglamentuojamas, nes priklauso nuo vaisiaus cukringumo. Jei į sultis bus dedama cukraus, jos vadinsis sulčių nektaru arba gėrimu, o cukrų kiekis jose negalės viršyti 5 g/100 g. Į gaminamus patiekalus cukraus kaip ir iki šiol bus galima dėti ne daugiau nei 5 g/100 g. Į pieno gaminius – iki 5 g/100 g cukraus ir ne daugiau kaip 1 g/100 g druskos. Tik sūriuose druskos galės būti daugiau – 1,7 g. Iki 2019 metų, jogurtuose ir varškės gaminiuose leistinas cukrų kiekis – 10 g/100 g. Tačiau kasmet cukrų kiekis turės mažėti. 2023-2024 mokslo metais, cukrų bus leistina tik 5 g/100 g. Vadinasi, vaikai valgys natūralius, be jokio pridėtinio cukraus pieno produktus, nes tiek piene natūraliai yra pieno cukraus – laktozės. Jei produktai bus pažymėti simboliu „Rakto skylutė“ kriterijų nereiks taikyti, nes pagrinde tokių produktų kriterijai – cukraus, druskos, skaidulinių medžiagų, dar aukštesni.  

10. Miltiniai gaminiai – pirmenybė iš viso grūdo ir ne vien kviečiai
Nuo naujų mokslo metų, darželių ir mokyklų meniu negalės sudaryti vien manai, rafinuoti ryžiai, rafinuotų miltų makaronai, aukščiausios rūšies kvietinių miltų gaminiai. Nuo šiol pirmenybė teikiama viso grūdo arba iš dalies viso grūdo produktams. Vaikai turės valgyti kuo įvairesnes kruopas ar dribsnius: avižas, grikius, ryžius, kviečius, miežius, kukurūzus, soras ir kt. Pirmenybė teikiama ruginei duonai (kurioje ne mažiau kaip 30 proc. sausos produkto masės sudaro rugiai). Apkepų, blynų, bandelių tešlai aukščiausios rūšies miltus rekomenduojama maišyti su viso grūdo miltais, sėlenomis. Pirmenybė teikiama makaronams, pagamintiems iš kietųjų kviečių arba viso grūdo miltų.

11. Gera žinia – ne vien rafinuotas aliejus
Bloga žinia – margarinas vietoj sviesto Iki šiol tiek gaminant salotas, tiek kepant blynus, buvo naudojamas rafinuotas, dažniausiai saulėgrąžų arba rapsų aliejus. Nuo šiol, šaltųjų patiekalų gaminimui, turės būti naudojamas tik šalto spaudimo nerafinuotas aliejus (rapsų, alyvuogių, šviežias linų sėmenų ir kt.). Tik įdomu, kokios kokybės aliejus atsidurs ant vaikų stalo? Kepimui galės būti naudojamas tiek rafinuotas, tiek dezodoruotas aliejus, kuris yra pigesnis. Tačiau galima pirkti chemiškai neapdorotą nerafinuotą aliejų, atlaikantį iki 180 laipsnių temperatūrą, pavyzdžiui, tam tikras rūšis saulėgrąžų, alyvuogių ar kitų aliejų. Rinkoje jau galime rasti net rapsų aliejaus, atlaikančio iki 180 laipsnių temperatūrą.
Labai gaila, kad sviestas, kur įmanoma, keičiamas aliejumi arba margarinu, kurio sudėtyje sočiųjų riebalų rūgščių ne daugiau kaip 33 proc. bendrojo riebalų kiekio. Jei virėja į košę pridės ne sviesto, o margarino, bus tarsi pažeistas įsakymas, o gal tai bus traktuojama tik kaip rekomendacinio pobūdžio ir kas norės galės naudoti margariną ir sutaupyti? Čia matau tik vieną – kad vaikų sveikatos sąskaita siekiama sutaupyti, nes sviesto kaina 7 kartus didesnė nei margarino. O gal tiesiog nesivarginama perskaityti margarino sudėtį: rafinuoti ir dezodoruoti kokosų, rapsų, palmių aliejai, vaikų maitinime neleistini maisto priedai kaip konservantas (E202), kvapiosios medžiagos ir emulsikliai, pridėtinė druska. Margarinas – stipriai perdirbtas produktas, neturėtų būti nei vaikų, nei suaugusiųjų mityboje, nors ir šiuolaikinėmis technologijomis pagamintas, kaip teigiama, kad be transriebalų, o svieste transriebalų nedidelis kiekis susidaro natūraliai, bet viskas priklauso nuo naudojamo sviesto kiekio ir visų suvartojamų riebalų kiekio. Tačiau pasak teisės aktų rengėjų šia nuostata siekta apsaugoti vaikus nuo sočiųjų riebalų pertekliaus, kancerogeninių transriebalų (kurių pasak jų svieste yra beveik 3 kartus daugiau nei leidžia norma kitokiam maistui), cholesterolio, sveikatai nepalankių aterogeninių miristo ir palmitino rūgščių bei laktozės. Viso to nėra mažo riebumo minkštame, nehidrintame margarine. Pasak teisės akto rengėjų tokios politikos jau eilę metų laikosi visos šiaurės šalys, kuriose vaikų ir suaugusiųjų sveikata yra ne tik geriausia ES bet ir toliau gerėja. Lietuva tuo tarpu yra kitame sveikatos skalės gale.
 
12. Daržovių, vaisių ir uogų turės būti daugiau
Vaikų mityboje nėra tiksliai apibrėžta, kiek daržovių ir vaisių jie turi gauti per dieną. Nurodyta, kad patiekalo daržovių garnyras turi būti ne mažesnis nei trečdalis. Rekomenduojama kasdien patiekti šviežių, geriausia sezoninių daržovių ir vaisių. Vaisiai turėtų būti tiekiami papildomo maitinimo metu. Atsižvelgiant į sezoniškumą, patiekalus reikėtų keisti: pvz., raugintų kopūstų sriuba žiemą, šviežių kopūstų sriuba pavasarį, burokėlių sriuba rudenį, šaltibarščiai pavasarį. Daržoves ir vaisius iki 3 metų vaikams pateikti taip, kad jie galėtų gerai sukramtyti. Vaisiai negali būti su kauliukais, kad neužspringtų. Daržovių salotos turi būti su aliejaus arba jogurto, bet ne grietinės padažu. Bulvių patiekalai negali būti su riebiais padažais, tik su liesesniais jogurtais, pomidorų padažu.
 
13. Sriubos kultas nyksta
Rekomenduojama sriubą tiekti papildomo maitinimo metu, kuriam sudaryti galimybių nėra: vaikai darželiuose vos spėja valgyti – po pietų eina miegoti, atsikėlus skuba valgyti pavakarius. Didžiausia problema buvo, kad pietų metu duodamos sriubos porcija buvo per didelė, todėl vaikai nebeįstengdavo suvalgyti antro patiekalo ir negaudavo visų reikalingų maistinių medžiagų ir maisto švaistymas buvo didelis. Dabar su kitu maistu sriubos bus patiekiamos tik nedideliais kiekiais (100-150 ml), o kiekis nebedidėja pagal vaiko amžių. Bet ar tikslinga toks nurodymas, jei šešerių metų vaikui ir 18 metų jaunuoliui patieksime ta patį kiekį, t.y. nepilną stiklinę sriubos?

14. Virta dešra ir dešrelės meniu išliks, tik numatyti ribojimai
Pirmenybė teikiama šviežiai, atvėsintai mėsai: paukštienai, triušienai, veršienai, jautienai, kiaulienai, avienai. Tiekiama liesa mėsa ir paukštiena patiekalų gamybai naudojama be odos, kad vaikai gautų kuo mažiau sočiųjų riebalų. Mėsa patiekiama taip, kad vaikai galėtų sukramtyti, kad virškinimo sistema veiktų gerai, nevyktų puvimo procesai. Mėsos gaminiai išlieka, bet jie gali būti tik aukščiausios rūšies, tačiau nėra apibrėžtas juose esantis mėsos kiekis. Mėsos gaminiai galės būti duodami vaikams ne dažniau kaip 1 kartą per savaitę. Jei sumuštinis su dešra buvo pirmadienį, tai dešrelės galės būti tik kitą pirmadienį. Raudona mėsa – ne dažniau kaip 2 kartus per savaitę, balta mėsa – ne dažniau kaip 3 kartus per savaitę. Kiti maisto produktų reguliarumai pateikti lentelėje (žr. žemiau).
 
15. Privaloma informacija apie maistą
Matomoje vietoje turi būti skelbiami esamos savaitės valgiaraščiai, sveiką mitybą skatinanti informacija. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose, vaikų priėmimo -nusirengimo patalpoje, turi būti iškabinti draudžiamų maisto produktų sąrašai. Šaltų užkandžių, jei jie tiekiami, sąrašas ir svoris – bendrojo ugdymo programas vykdančiose įstaigose. Mokyklos interneto svetainėje, jeigu ją turi, turi būti skelbiama vieša prieiga: juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis vaikų maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas, tvarkos aprašas ir valgiaraščiai. Tai skirta vaikams, tėvams, pedagogams, visuomenės sveikatos specialistams bei maisto kontrolės institucijai nuotoliniu būdu sužinoti ką vaikai valgo.
 
16. Ar vaikus pasieks ekologiški, simboliu „Rakto skylutė“ pažymėti produktai?
Perkant maisto produktus rekomenduojama pirmenybę teikti: ekologiškiems, atitinkantiems maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ kriterijus, tiekiamiems trumposiomis maisto tiekimo grandinėmis iš ūkių (ne daugiau kaip vienas tarpininkas tarp ūkio ir maitinimo organizatoriaus) ir nacionalinės kokybės maisto produktams.
Jei vaisiai, daržovės, uogos, bulvės įsigyjami iš fizinių asmenų, jie turi laikytis Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytų reikalavimų. Šio punkto reikalavimai netaikomi, jeigu vaisius, daržoves, uogas ir bulves augina pati mokykla ar socialinės globos namai, tačiau visi vaisiai, uogos, daržovės, bulvės, skirti maistui, turi atitikti kokybės ir saugos reikalavimus.
 
Kiti reikalavimai:
 bent kartą per savaitę vaikai turės valgyti žuvį. Pakaitomis tiekiama riebi ir liesa jūrinė arba gėlo vandens žuvis. Jei yra rizika, kad žuvyje liks smulkių ašakų, ji patiekiama malta.
 ikimokyklinio amžiaus vaikai, jei gydytojas nenurodė kitaip, kasdien turės gauti ne mažiau kaip 200 ml pasterizuoto pieno arba kitą atitinkamą kalcio kiekį pieno produktų per dieną.
 tiekiamas maistas turi būti kokybiškas, įvairus ir pateiktas estetiškai.
 patiekalas gali kartotis ne dažniau nei kartą per savaitę, išskyrus gėrimus, garnyrus ir šaltus užkandžius.
 šiltas maistas turi būti gaminamas ir patiekiamas tą pačią kalendorinę dieną.
 pienas ir kiti gėrimai vaikams neteikiami šalti, rekomenduojama temperatūra ne žemesnė kaip 15oC.
 Kasdien privaloma mokyklose organizuoti pietus, kurių metu turi būti sudarytos sąlygos vaikams pavalgyti šilto maisto. Pietūs organizuojami ne ankščiau kaip 2,5 val. ir ne vėliau kaip praėjus 4 val. nuo pamokų pradžios. Vaikų aptarnavimui pietų metu pagerinti rekomenduojama pailginti pertraukas arba pertraukas organizuoti skirtingu metu skirtingoms klasėms. Visi pietų metu patiekiami patiekalai turi būti nurodyti valgiaraštyje. Rekomenduojama sudaryti galimybę pasirinkti iš kelių karštųjų pietų patiekalų ir kelių garnyrų. Rekomenduojama sudaryti sąlygas vaikams patiems įsidėti maisto.

Maisto produktai ir patiekalai2 Visos paros maitinimas Trys maitinimai per dieną Vienas arba du maitinimai per dieną
1. Patiekalai iš raudonos mėsos Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.
2. Patiekalai iš baltos mėsos Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.
3. Termiškai apdoroti mėsos gaminiai Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.
Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.
4. Termiškai neapdoroti mėsos gaminiai Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.
Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.
Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.
5. Žuvis ir žuvies patiekalai Ne mažiau kaip
1 kartas/sav.
Ne mažiau kaip
1 kartas/sav.
Ne mažiau kaip
1 kartas/sav.
6. Subproduktai ir jų patiekalai (kepenys, liežuvis) Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.
Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.
Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav. 
7. Pieno produktai ar jų patiekalai Ne mažiau kaip
1 kartas/d.
Ne mažiau kaip
1 kartas/d.
Ne mažiau kaip
2 kartus/sav. 
8. Ankštiniai, ankštinės daržovės ir jų patiekalai Ne mažiau kaip
3 kartus/sav. 
Ne mažiau kaip
3 kartus/sav.
Ne mažiau kaip
1 kartas/sav. 
9. Kruopos, javų dribsniai (išskyrus šlifuotus ryžius) ir jų patiekalai Ne mažiau kaip
7 kartus/sav.
Ne mažiau kaip
5 kartus/sav.
Ne mažiau kaip
3 kartus/sav.
10. Šlifuoti ryžiai ir jų patiekalai Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
1 kartas/sav. 
11. Pusryčių dribsniai Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
1 kartas/sav. 
12. Makaronai ir jų patiekalai
patiekalai
Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
2 kartus/sav. 
13. Virtos ar keptos bulvės (su daug baltymų turinčiais produktais) Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.  
14. Virtų bulvių patiekalai Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.
Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.
Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.
15. Tarkuotų bulvių patiekalai Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.
Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.
Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav. 
16. Daržovės Ne mažiau kaip
3 rūšys/d.
Ne mažiau kaip
3 rūšys/d.
Ne mažiau kaip
2 rūšys/d. 
17. Vaisiai
  
Ne mažiau kaip
1 rūšis/d.
Ne mažiau kaip
1 rūšis/d.
Ne mažiau kaip
1 rūšis/d.
18. Vaisių sultys arba daržovių-vaisių sultys Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.
19. Daržovių sultys Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.
20. Gėrimai su pridėtiniu cukrumi Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.
21. Desertai (ne mažiau kaip 50 proc. vaisių) Ne daugiau kaip
4 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.
22. Desertai viso grūdo ar (ir) pieno produktų pagrindu Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.
Ne daugiau kaip
2 kartus/sav. 

Pagrindinis ne pelno siekiančios organizacijos VšĮ „Sveikatai palankus“ tikslas – ugdyti visuomenės sveikatai palankios mitybos raštingumą, didinant jos sąmoningumą, kad vartotojai rinktųsi sveikatai palankius maisto produktus, inicijuoti, kad sveikatai palankus maistas atsirastų prekybos centruose, viešojo maitinimo sektoriuje, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus ugdymo įstaigose. Studijoje „Sveikatai palankus“ ir visoje Lietuvoje vykdomi seminarai, mokymai, konsultacijos mitybos ir sveikos gyvensenos klausimais.

Parengė: Sveikatai palankaus maisto technologė, ekologiškų maisto produktų sertifikavimo ekspertė, mitybos specialistė ir VšĮ „Sveikatai palankus“ direktorė Raminta Bogušienė, tel. 8 645 17 472, raminta.bogusiene@sveikataipalankus.lt

Prasidėjo projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ įgyvendinimas 

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LRV biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) gegužės 14 d. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas.
Projekte dalyvauja visos pradinio ugdymo programas įgyvendinančios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos:

  • „Verdenės“ gimnazija, 
  • „Žiburio“ pagrindinė mokykla, 
  • Draugystės progimnazija,
  • „Gerosios vilties“ progimnazija. 

Už 12239,75 EUR  savivaldybės mokyklos gaus 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti: stiklinius rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, pipetes, piltuvėlius, Erlenmejerio kolbas, termometrus, lupas, mikroskopus, preparavimo rinkinius, gamtos tyrinėjimo rinkinius, žiūronus, naudingų iškasenų rinkinius, kompasus, optikos rinkinius, magnetus ir metalinių plokštelių rinkinius, elektros grandinės rinkinius, svarstykles, žibintuvėlius, mini meteo stoteles, puodus tiriamiesiems darbams, šaldiklius ir t.t.

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.svietimonaujienos.lt/priemones-gamtamoksliam-ugdymui-keliauja-i-mokyklas

2017 M. GERIAUSIŲ MOKINIŲ APDOVANOJIMAI 

2018 m. gegužės 10 d. Visagino kultūros centro „Draugystės“ renginių salėje įvyko aukščiausių įvertinimų ir svariausių laimėjimų pasiekusių Visagino savivaldybės mokinių pagerbimo šventė, skirta paskatinti dešimtuką gabiausių Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų mokinių ir juos parengusius mokytojus, pasidžiaugti 2017 metų įvairių respublikinių ir tarptautinių renginių – dalykinių olimpiadų, mokslo, meno, kūrybos konkursų ir festivalių bei sporto varžybų nugalėtojų laimėjimais.
Savivaldybės bendruomenė nenustoja kasmet džiaugtis ir didžiuotis mūsų talentingų jaunųjų akademikų, sportininkų, menininkų ir jų pedagogų bei trenerių pergalėmis. Mūsų mokyklos užtikrina aukšto lygio ugdymo kokybę, suteikia mūsų mokiniams kokybišką išsilavinimą, gyvenimui, tolesniam mokymuisi ir karjerai būtinas dalykines žinias ir gebėjimus, suformuoja pagrindines vertybes ir nuostatas bei išugdo pamatines kompetencijas, reikalingas sėkmingam asmenybės formavimuisi.
Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Zinaida Tresnickaja kartu su savivaldybės administracijos direktoriumi nuoširdžiai pasveikino nominantus, kiekvienam įtekdami vardinį apdovanojimą (atminimo figūrėlę) su užrašu „Už puikius laimėjimus 2017 metais“. Renginį papuošė Č. Sasnausko menų mokyklos ugdytinių (smuikininkų ansamblio, vokalistės Mėlikos Rakauskaitės ir liaudiškos muzikos ansamblio „Bernų kapela“) bei Visagino kūrybos namų meno mokyklos drabužių dizaino kolektyvo koncertinė programa. 
Geriausieji mokiniai pagal akademinių pasiekimų rezultatus – tai Visagino „Atgimimo“ ir „Verdenės“ gimnazijų, „Žiburio“ pagrindinės mokyklos bei Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokiniai. Šiuose pasiekimuose yra ir svarus abiejų Visagino progimnazijų indėlis – jose mūsų mokiniai gauna geras pamatines žinias ir kompetencijas bei su šiuo bagažu ateina į gimnazijas. Tą patvirtino 2017 m. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai bei šių metų pradžioje progimnazijose atlikto išorinio veiklos kokybės vertinimo rezultatai: progimnazijose suteikiami ne tik geri matematikos, gamtos mokslų/pasaulio pažinimo, socialinių mokslų pagrindai – čia vyksta įdomus gyvenimas, gausi socialinė, projektinė veikla, atskleidžianti mokinių individualius gebėjimus ir skatinanti kiekvieno mokinio asmenybės ūgtį, o gimnazijos ir kitos mokyklos tą dar labiau sustiprina.

Štai geriausieji 2017 m. mokiniai:
1) Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos 9 kl. mokinys Liutauras Mazūra („Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokytojos metodininkės Zita Miškinytė-Mazūrienė, Skirmantė Ramelienė bei vyresnieji mokytojai Žana Latyšovič ir Kęstutis Jatulionis), Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino 8–10 klasių grupėje pelnęs I vietą. Nuo pirmos klasės ypatingai gerai besimokantis mokinys, aktyvus savivaldybės dalykinių konkursų dalyvis ir prizininkas. Liutauras taip pat yra puikus sportininkas: jis daugybės savivaldybės tarpmokyklinių sporto varžybų dalyvis ir prizininkas. Be to, Liutauras labai socialus ir pilietiškas žmogus: jis Lietuvos moksleivių sąjungos narys, respublikinių verslumo, lyderystės ir šaulių vasaros stovyklų dalyvis, aktyvus mokyklos savivaldos narys. Šis mokinys aktyviai atstovauja mokyklai tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose. Kaip policijos rėmėjas dalyvavo tarpmokykliniuose teisinių žinių konkursuose ir kartu su komandomis užėmė prizines vietas, veda prevencinius užsiėmimus ir kitas veiklas jaunesnių klasių mokiniams. Liutauras kasmet aktyviai dalyvauja socialinėje akcijoje „Maisto bankas“ ir gyvūnų prieglaudos savanorystės akcijose „Padėk man“. Liutauras – daugelio mokyklos renginių ir valstybinių minėjimų organizatorius ir vedėjas.
 
2) Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro II gimn. kl. mokinė Jekaterina Petrakova (Technologijos ir verslo profesinio mokymo centro vyresnioji mokytoja Žana Karpovič), Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje 9-ųjų klasių grupėje laimėjusi III vietą, Visagino savivaldybės fizikos olimpiados nugalėtoja. Jekaterina gabi ne tik tiksliųjų mokslų srityje. Ji taip pat labai kūrybinga, mąstanti ir iškalbi mokinė, besidominanti literatūra, poezija. Ji – meninio žodžio meistrė: dalyvauja meninio skaitymo konkursuose ir puikiai juose pasirodo.
 
3) Visagino „Atgimimo“ gimnazijos abiturientas Aleksej Saržan („Atgimimo“ gimnazijos mokytojos metodininkės Irina Bogomolnikova, Valentina Mamzeliova, Eleonora Dutkevičienė, Yulia Mukhaeva bei Jolanta Žemaitienė) – respublikinės rusų kalbos olimpiados III vietos laimėtojas, daugelio miesto olimpiadų prizininkas, įvairių šalies dalykinių konkursų dalyvis, pasiekęs juose gražių rezultatų. Aleksejus – ne tik ypatingų gebėjimų mokinys, kurio mokymosi vidurkis – 10 balų, bet ir įvairiapusė asmenybė, sugebanti padaryti daug ir gerai. Kartu su komanda Aleksejus dalyvavo Jaunimo pilietiškumo ir socialinės atsakomybės projekte „Nepamiršk parašiuto“; komanda nugalėjo savivaldybės ture ir tapo 7-ta respublikoje, jos sukurtas vaizdo siužetas paskelbtas viešojoje erdvėje. Aleksejus yra projekto „Gyvenu laisvai“ II etapo komandos lyderis, įvairių intelektualiųjų žaidimų dalyvis, gimnazijos komandos „Europrotai“ kapitonas. Šis jaunuolis – gimnazijos Seimo prezidentas, daugelio gimnazijos renginių dalyvis ir vedėjas. Tai aukštos vidinės kultūros žmogus, pagarbus su suaugusiaisiais, reiklus sau ir kitiems, kartu sąžiningas ir draugiškas.
 
4) Visagino „Verdenės“ gimnazijos abiturientas Dominykas Viliūnas („Verdenės“ gimnazijos mokytojas Saulius Valiūnas, mokytojos metodininkės Lilija Ramanauskienė, Aldona Petrauskienė, Auksė Baušytė, Dalia Burneikaitė, Vida Brukštuvienė ir Jolanta Sadauskienė) – Lietuvos mokinių geografijos olimpiados III vietos laimėtojas, nacionalinio žinių apie Europą konkurso „Europos egzaminas“ II vietos laimėtojas, taip pat daugelio savivaldybės turo dalykinių olimpiadų prizinių vietų laimėtojas. Dominykas nuo pirmos klasės mokėsi tik labai gerai. Darbštumas, kantrumas, nuoseklumas, tikslo siekimas – Dominyko išskirtiniai bruožai. Todėl ir 2018 m. pasiekimai įspūdingi: šiemet jis pelnė II laipsnio diplomus respublikinėse lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos olimpiadose. Dominykas aktyviai dalyvauja protmūšiuose. Šis vaikinas yra mėgstamas ir vertinamas draugų – su juo malonu bendrauti. Kultūringas, turintis savo nuomonę ir gebantis ją apginti. 
Visagino mokiniams sudarytos puikios sąlygos užimtumui neformaliojo švietimo įstaigose. Tai Česlovo Sasnausko menų mokykla, Kūrybos namai ir Sporto centras. 2018 m. Švietimo ir mokslo ministerija, įvertinusi mūsų savivaldybės indėlį į neformaliojo vaikų švietimą plėtrą, NVŠ kokybę, pakvietė Visagino savivaldybę dalyvauti NVŠ kokybės užtikrinimo eksperimentinės metodikos išbandymo projekte, kuriame dalyvauja 6 šalies savivaldybės. Dalyvavimas šiame projekte – tai mūsų neformaliojo švietimo sistemos ir paslaugų kokybės tam tikras pripažinimas ir pasitikėjimas mūsų NVŠ teikėjais valstybiniu lygmeniu. Taigi, pagal eksperimentinę metodiką jau įvertinta visų mūsų neformaliojo švietimo įstaigų veikla. Nepriklausomi ekspertai aukštai įvertino mūsų įstaigų sukurtą veiklų prieinamumą ir įvairovę, stiprų ir darnų mokytojų ir trenerių darbą, edukacinių aplinkų kūrimą, projektinę veiklą. O rezultatas – puikūs jų ugdytinių laimėjimai.
 
5) Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos ugdytinis Augustas Gudas (Česlovo Sasnausko menų mokyklos vyresnysis mokytojas Tomas Kochanka) – tarptautinio medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkurso „Ventus musicale“ laureatas – III vietos laimėtojas. Augustas pasižymi aktyvia konkursine, koncertine veikla bei garsina miesto vardą šalyje ir už jos ribų kaip vienas iš geriausiai grojančių variniais pučiamaisiais instrumentais, dalyvaudamas meistriškumo pamokose pas nusipelniusius Lietuvos, Olandijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos pedagogus. Be to, tai labai žingeidus mokinys, nuolatos siekiantis tobulėti.
 
6) Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos ugdytinė Mėlika Rakauskaitė (Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokytoja ekspertė Vita Pimpienė) – tarptautinio meninės raiškos konkurso-festivalio „Muzikos talentų lyga“ laureatė, pelniusi nominaciją „Pasaulinis hitas“ ir I vietą. Mėlika labai aktyviai koncertuoja, dalyvauja muzikiniuose konkursuose ir projektuose, garsina miesto vardą šalyje. Be to, tai labai mėgstanti ir mokanti bendrauti bei draugiška mergaitė.
 
7) Visagino kūrybos namų Meno mokyklos kompiuterinės grafikos klasės mokinė Kristina Dunder (Kūrybos namų vyresnioji mokytoja Galina Severina) – respublikinio informatikos konkurso „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ nugalėtoja. Kristina labai darbšti, išradinga mokinė, turinti ypatingų kūrybinių gebėjimų; jos sukurti darbai pasižymi tiek originalumu, tiek ir atlikimo kokybe. Savo kūryboje ypatingą dėmesį ji skiria smulkioms detalėms bei jų reikšmei piešiniuose. Kristinos kūrybiniai darbai puošia ir „Gerosios vilties“ progimnazijos, kur ji mokosi, erdves. Kristinai ir progimnazijoje puikiai sekasi informatika. Ji kasmetinė informacinio raštingumo konkursas „Bebras“ dalyvė. Mokytojų Kristina apibūdinama kaip aktyvi, draugiška, tolerantiška. Ji visada ištiesia pagalbos ranką.
 
8) Visagino kūrybos namų Laivų modeliavimo laboratorijos ugdytinis Andrej Zujev (Kūrybos namų Vladimir Muravjov) – Lietuvos mokinių techninių sporto šakų spartakiados laivų modeliavimo varžybų I vietos laimėtojas karinių laivų ir savaeigių laivų modelių kategorijoje ir III vietos laimėtojas radijo bangomis valdomų laivų modelių kategorijoje. Andrejus – darbštus, kruopštus, techniškai išprusęs jaunuolis, profesionaliai valdo įvairių rūšių laivus.
 
9) Visagino sporto centro ugdytinis Viačeslav Buglak (Sporto centro III kategorijos treneris Vladimir Suchorukov), Baltijos jūros šalių baidarių ir kanojų jaunių žaidynėse Baltarusijoje užėmęs III vietą. Viačeslavas labai žingeidus, atsakingas, kantrus ir darbštus sportininkas. Jis labai gerbiamas savo draugų tarpe. 
 
10) Visagino sporto centro ugdytinis Aleksandr Trofimčuk (Sporto centro II kategorijos treneris Denis Naidionov), Europos jaunių bokso čempionate Bulgarijoje užėmęs II vietą. Aleksandras ne tik nuostabus sportininkas, jis sėkmingai mokosi „Atgimimo“ gimnazijoje. Pasak mokytojų, Aleksandras vienas iš lyderių klasėje, gebantis siekti tikslo, labai aktyvus, linksmas, geranoriškas, mandagus ir nuoširdus vaikinas. Jis visada pasiruošęs ateiti į pagalbą, jei jos reikia.
 
Svarbu paminėti, kad didžiulę įtaką mūsų mokinių ūgčiai, sėkmei ir laimėjimams daro mūsų mokytojai – tikri profesionalai ir švietimo korifėjai (net du iš šešių, pelniusių Lietuvos 2017-ųjų metų mokytojo vardą, yra visaginiečiai: tai Gintautas Dervinis, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokytojas metodininkas, bei Danguolė Savičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokytoja ekspertė).
Todėl malonu, kad kiekvienas nominantas tarė padėkos žodžius savo mokytojams, kurie įkvėpė juos aukštiems pasiekimams ir vedė link sėkmės, pažymėjo, kad pasiekti laimėjimai – ne tik jų asmeninių gebėjimų ir talentų, bet ir nuolatinio, kasdienio darbo rezultatas. Nominantai padėkojo ir savo artimiesiems bei draugams už palaikymą, teigė, kad ir ateityje kels ir sieks naujų tikslų ir aukštumų. O Aleksandras Trofimčukas išsakė drąsų iššūkį, jog dės visas pastangas, kad artimiausiame Europos čempionate nuskambėtų Lietuvos, kaip nugalėtojos, vardas!
Visiems apdovanotiems mokiniams nuoširdžiai dėkojame už mūsų miesto garsinimą šalyje bei pasaulyje. Tikime, kad ir šiais metais jaunuosius visaginiečius lydės sėkmė mokslo, sporto, meno, kūrybos ir profesinio meistriškumo srityse!

Renginio akimirkos.

VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018 M. LIETUVIŲ KALBOS DIENŲ RENGINIŲ PLANAS

Gerbiami visaginiečiai ir miesto svečiai, Jūsų dėmesiui teikiame Visagino savivaldybės 2018 m. Lietuvių kalbos dienų renginių planą.

 

Renginio pavadinimas

Data

Laikas

Rengėjas

Institucijos adresas

Literatūros paroda „Kalba gimtoji lūposna įdėta“

Vasario 12 – kovo 12 d.

Darbo metu

Visagino viešoji biblioteka

Taikos pr. 52

1–4 klasių mokinių darbų paroda „Lietuvos pilys“

Vasario 12 d. – kovo 12 d.

Darbo metu

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56

Fotografijos paroda „Su Lietuva per laiką“

Vasario 12 d. – kovo 12 d.

Darbo metu

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56

Paroda „Iš močiutės skrynios“, skirta miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenėms

Vasario 12–kovo 12 d. Darbo metu  Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“  Sedulinos al. 51

Renginys „Lietuva, kai aš tave tariu“ (1–8 kl.), skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Vasario 15 d.

11.00 val.

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija

Partizanų g. 2/7

Gimnazistų parengta pamoka-viktorina gimnazijos mokytojams „Ką aš žinau apie Lietuvą?“

Vasario 15 d.

13.00 val.

Visagino „Atgimimo“ gimnazija

Tarybų g. 23

Renginys „Dainuoju Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Vasario 15 d.

14.00 val.

Visagino „Atgimimo“ gimnazija

Tarybų g. 23

Renginys „Ta paukštė giedanti – laisva. Tėvynė – mano Lietuva“ 

Vasario 15 d.

10.00 val.

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“

Tarybų g. 9

Šventinis renginys „Žodis Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Vasario 15 d.

11.00 val.

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56

1–4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Alsuojam šimtmečio dvasia“

Vasario 15 d.

9.00 val.

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56

Respublikinė interaktyvi viktorina „Kaip surasti Lietuvą 2018“

Vasario 15 d.

10.00 val.

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Sedulinos al. 51

Parodos „Laisvė trispalvei pražydo“ ir „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai“

Vasario 15 – kovo 11 d.

Darbo metu

Visagino „Verdenės“ gimnazija

Taikos pr. 21

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ųjų metinių minėjimas. Dokumentinis filmas „Lietuvos valstybės atkūrimas“

Publicistinis muzikinis spektaklis „Lietuvą „užkasiau“ kaip savo sekretą“, pagal
D. Staponkutės, R. Stankevičiaus ir kt. autorių tekstus

Vasario 
 16 d.

 

16.00 val.

Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos teatro ir dainavimo skyrių mokiniai

VKC „Draugystės“ salė, Parko g. 7

Šventinis rytmetis „Kelionė po Lietuvos miestus“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Vasario 19 d.

9.30 val.

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Taikos pr. 20

Paroda „Auginkime gražiausių lietuviškų žodžių medį“ (1–5 kl.)

Vasario 19–26 d.

Darbo metu

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija

Partizanų g. 2/7

Dailyraščio konkursas „Šalis ta Lietuva vadinas“

Vasario 19 – kovo 9 d.

Darbo metu

Visagino Draugystės progimnazija

Draugystės g. 12

Kryžiažodžių apie Lietuvą konkursas

Vasario 19 – kovo 9 d.

Pagal amžiaus grupes klasėse

Visagino „Verdenės“ gimnazija

Taikos pr. 21

Kalbos kultūros pamokėlės

Vasario 19 – kovo 9 d.

Pagal amžiaus grupes klasėse

Visagino „Verdenės“ gimnazija

Taikos pr. 21

Protų mūšiai „Iš lietuvių kalbos aruodų“ (8–9 kl.)

Vasario 19 – kovo 9 d.

Pagal amžiaus grupes klasėse

Visagino „Verdenės“ gimnazija

Taikos pr. 21

Plakatų konkursas „Kalbu be klaidų“

2018 m. vasario 19–kovo 9 d.

Darbo metu

Visagino „Verdenės“  gimnazija

Taikos pr. 21

Dailyraščio konkursas (1–8 kl.)

Vasario 19 – kovo 9 d.

Pagal amžiaus grupes klasėse

Visagino „Verdenės“ gimnazija

Taikos pr. 21

Savaitės veiklos tema „Tautosaka – gimtosios kalbos šaltinis“

Vasario 19–23 d.

Veiklų pradžia
9.15 val.

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Taikos pr. 20

Liaudiškų žaidimų popietė

Vasario 21 d.

10.00 val.

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Sedulinos al. 51

Garsiniai skaitymai ,,Skaitau Tau“

Vasario 22 d.

15.00

Visagino švietimo pagalbos tarnyba

Draugystės g. 12

Literatūros paroda „Kalba – žmogaus turtas“

Vasario 21 d. – kovo 20 d.

Darbo metu

Visagino viešoji biblioteka

Sedulinos al. 14/3

Eilėraščių konkursas „Deklamuojame lietuviškai“

Vasario 23 d.

9.30 val.

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“

Draugystės g. 19

Atvira lietuvių kalbos ir istorijos pamoka „Vinco Kudirkos poetinė žinia istoriniame-literatūriniame kontekste“

Vasario 26 d.

9.50 val.

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija

Partizanų g. 2/7

Raštingiausio mokinio konkursas (110 kl.)

Vasario 27 d.

Laikas tikslinamas

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56

Vaikų spektaklių-improvizacijų rytmetis „Seku seku pasaką“

Vasario 28 d.

10.00 val.

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Sedulinos al. 51

Diena, skirta lietuviškų filmų peržiūrai ir aptarimui

Vasario 28 d.

Netradicinė ugdymosi diena

Visagino „Atgimimo“ gimnazija

Tarybų g. 23

Lietuvių kalbos diena tautinių mažumų bendrojo ugdymo mokykloje

Kovo 1 d.

Netradicinė ugdymosi diena

Visagino Draugystės progimnazija

Draugystės 12

Skaitovų konkursas „Koks gražus tu, mano mielas kraštas“

Kovo 1 d.

10.00 val.

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“

Tarybų g. 9

Pasakų inscenizacijos lietuvių kalba

Kovo 1–9 d.

9.30 val.

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“

Draugystės g. 19

Filmų „Knygnešys“ ir „Trispalvis“ peržiūra ir aptarimas

Kovo 1–16 d

Klasėse pasirinktu laiku

Visagino „Verdenės“ gimnazija

Taikos pr. 21

Ansamblio „Lietuva“ programa „Kilkim, broliai, sakalais“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Kovo 2 d.

18.00 val.

VKC „Draugystės“ salė

Parko g. 7

Lietuvių kalbos konferencija

Kovo 2 d.

10.00 val.

Visagino „Verdenės“ gimnazija

Tarybų g. 23

Lietuvių autorių kūrinių iliustracijų paroda-konkursas

Kovo 5–9 d.

Darbo metu

Visagino „Atgimimo“ gimnazija

Tarybų g. 23

Renginys „Lietuvių liaudies kostiumų margumynas“

Kovo 6 d.

10.00 val.

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“

Kosmoso g. 12

Atviros valstybinės kalbos pamokos suaugusiesiems, besimokantiems pagal valstybinės kalbos mokėjimo I ir II kvalifikacines kategorijas

Kovo 6–7 d.

17.15 val.

Visagino švietimo pagalbos tarnyba

Draugystės g. 12

Paskaita „J. Jablonskis – bendrinės kalbos puoselėtojas“ (9–10 kl.)

Kovo 5 d.

Laikas tikslinamas

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56

Raštingiausio mokinio konkursas

Kovo 5 d.
 Kovo 6 d.
 Kovo 8 d.

12.05 val.
 9.10 val.
 8.15 val. ir
 11.05 val.

Visagino „Atgimimo“ gimnazija

Tarybų g. 23

Mažųjų kūrybos pleneras „Kuriame gimtąją kalbą“

Kovo 5 d.

10.00 val.

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Taikos pr. 20

Kūrybinių darbų paroda „Mano pirmoji knygelė“

Kovo 5 d.

Darbo metu

Visagino lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Sedulinos al. 51

Lietuvių kalbos (gimtosios) diktantas (5–8 kl.)

Kovo 6 d.

Laikas tikslinamas

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56

Protų mūšis „Lietuvos šimtmetis“ (5–8 kl.)

Kovo 7 d.

17.00 val.

Visagino Draugystės progimnazija

Draugystės 12

Popietė „Lietuva – brangi šalelė!“, skirta Vydūno metams

Kovo 7 d.

15.00 val.

Visagino viešoji biblioteka

Sedulinos al. 14/3

Praktinis seminaras „Kalbos patarimai“ Visagino savivaldybės administracijos darbuotojams

Kovo 7 d.

Laikas tikslinamas

Visagino savivaldybės administracijos Valstybinės kalbos kontrolės skyrius

Parko g. 14

Pilietinės iniciatyvos „100 gerų darbų Lietuvai“ leidinio pristatymas

Kovo 8 d.

13.30 val.

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56

Dainų konkursas „Dainuojame Lietuvai“

Kovo 9 d.

Laikas tikslinamas

Visagino „Verdenės“ gimnazija

Taikos pr. 21

1–4 klasių mokinių koncertas, skirtas Kovo 11-ajai paminėti

Kovo 9 d.

Laikas tikslinamas

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56

Renginys „Laisvės linkėjimai“, skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti

Kovo 9 d.

9.30 val,

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Taikos pr. 20

Literatūrinė popietė „Tai gražiai skambėjo žodžiai...“

Kovo 9 d.

12.00 val.

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija

Partizanų g. 2/7

Meninio skaitymo konkursas (5–6 m. vaikai)

Kovo 9 d.

10.00 val.

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Sedulinos al. 51

Dainos, poezijos ir šokio spektaklis „Mes – žmonės Lietuvos“ (S. Geda), skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Kovo 9 d.

14.00 val.

Visagino „Atgimimo“ gimnazija

Tarybų g. 23

Iškilmingas Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas. Dalyvauja vyrų choras „Varpas“ (Vilnius)

Kovo 11 d.

13.00 val.

VKC „Draugystės“ salė

Parko g. 7

Teatro diena. VKC teatro kolektyvo premjera „Barbora Radvilaitė“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Kovo 27 d.

19.00 val.

VKC „Draugystės“ salė

Parko g. 7

VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS PROJEKTŲ 2018 M. KONKURSAS 

Skelbiamas Vaikų socializacijos projektų konkursas, kurio tikslas – atrinkti projektus, skirtus kokybiškai plėtoti vaikų socializaciją ir socialiai prasmingą užimtumą vasaros atostogų metu, kryptingas žalingo elgesio, smurto, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos veiklas.  

Projektai teikiami šioms grupėms:
• vasaros poilsio ir užimtumo projektai;
• prevenciniai projektai. 

Vienas teikėjas kiekvienai grupei gali pateikti ne daugiau kaip 3 projektus. 

2018 m. projektų prioritetai:

• lietuvių kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimas;
• saugaus ir pozityvaus mikroklimato, emocinės gerovės kūrimas, tarpusavio santykių gerinimas. 
• informacinių, kitų inovatyvių technologijų valdymo, verslumo kompetencijų ugdymas.

Rengiant paraiškas konkursui, privalu vadovautis Vaikų socializacijos projektų konkurso organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-E-365. Aprašą ir reikalingas formas galima rasti savivaldybės svetainės www.visaginas.lt skyrelyje „Švietimas“ rubrikoje „Vaikų socializacijos projektai“. Paraiškos su reikalingais priedais tvarkos apraše nurodytu būdu teikiamos Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui ir el. p. zana.seina@visaginas.lt iki 2018 m. vasario 26 d. Papildoma informacija teikiama tel. (8 386) 32 450. Pareiškėjų dėmesiui: vasario 19-20 d. Visagino savivaldybės administracijos didžioje posėdžių salėje nuo 16.30 iki 18.00 val. vyks projektinių paraiškų pildymo mokymai (teirautis tel. (8 386) 34 476). 

TĖVAI GALĖS NUSPRĘSTI, KADA VAIKUI LANKYTI PRIEŠMOKYKLINĘ GRUPĘ

Lietuvos Respublikos Seimas 2017-12-19 priėmė Švietimo įstatymo Nr. I–1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymą, kurio nuostatos įsigalioja nuo 2018 m. vasario 1 d. 
Atkreipiame dėmesį, kad įsigaliojus Švietimo įstatymo pataisai jau kitais mokslo metais tėvai (globėjai) patys galės nuspręsti – 5 ar 6 metų vaikas pradės lankyti priešmokyklinę grupę. Pradinis ugdymas teikiamas, kai vaikui tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Taip pat įteisinta, kad pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau.
Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) gali, tačiau neprivalo, kreiptis į Visagino švietimo pagalbos tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais, išsiaiškinant vaiko galias ir sunkumus, jo raidos lygį įvairiose srityse, atskleidžiant veiksnius, kurie galėtų nulemti jo gebėjimą mokytis, tikėtinus mokymosi pasiekimus, socialinę sėkmę ir teikiant rekomendacijas vaiką ugdysiančiam pedagogui, tėvams (globėjams). Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priims tėvai (globėjai). 
Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atliks vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateiks tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis. 
Tėvai prašymus dėl Vaiko brandumo vertinimo gali pateikti Visagino švietimo pagalbos tarnyboje adresu Draugystės g. 12 (jei vaikas toliau bus ugdomas Visagino savivaldybėje). Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti vaiko brandumą, Švietimo pagalbos tarnybai pateikia šiuos dokumentus: 

• prašymą;
• vaiko gimimo liudijimo kopiją;
• ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją (Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo 1 priedas), jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.
 
Vaiko brandumo įvertinimo data su tėvais (globėjais) bus derinama individualiai.
Informaciją teikia Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius tel. (8 386) 31 789 ir ikimokyklinio ugdymo mokyklos, teikiančios priešmokyklinį ugdymą.

DĖL 2018 M. BAZINĖS MOKYKLOS IR 2018 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ AKTUALIJŲ

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. ŠV-1 bazine mokykla šiais metais paskirta Visagino „Atgimimo“ gimnazija. Šiai mokyklai pavesta priimti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuoti ir vykdyti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusiųjų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternai (t. y. asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminą), planuojantys brandos egzaminus laikyti šiais metais, ne vėliau kaip iki 2017 m. vasario 24 d., teikia prašymus bazinės mokyklos – Visagino „Atgimimo“ gimnazijos (Tarybų g. 23, Visaginas) direktoriui ir pasirinktus brandos egzaminus laiko pagrindinės sesijos metu. Nepateikus prašymo iki vasario 24 d., prašymą galima bus teikti ir vėliau, tačiau ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios ir tik Kauno miesto bazinės mokyklos direktoriui, bei laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinės sesijos metu (kurios pradžia 2018 m. birželio 25 d.). Kartu su prašymu eksternas privalo pateikti dokumentus, nurodytus Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391, 15 punkte (aprašo aktualią redakciją galima surasti čia arba LR Seimo svetainėje www.seimas.lt skyrelyje „Teisės aktų, projektų ir susijusių dokumentų paieška“). Už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą būtina sumokėti 14,48 Eur.

Primenama, kad pakartotinės sesijos metu brandos egzaminus bazinėje mokykloje („Atgimimo“ gimnazijoje) galės laikyti kandidatai, kuriems dėl pateisinamų priežasčių brandos egzaminai bus atidėti, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą – mokiniai ir buvę mokiniai, neišlaikę valstybinio ar mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pagrindinėje sesijoje.
 
2018 m. egzaminų naujovės:
• 2017–2018 mokslo metais padidėjus ugdymo dienų skaičius, nemažai egzaminų bus vykdoma šeštadieniais. Mokiniams prieš egzamino laikymą šeštadieniais suteikiama laisva diena. Atsižvelgiant į brandos egzaminų tvarkaraštį, dalykai, kuriems netaikomas reikalavimas turėti patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą, iki pagrindinės sesijos šio egzamino datos, yra fizika, informacinės technologijos, menai, technologijos ir užsienio kalbos (egzaminai laikomi iki mokslo metų pabaigos: balandžio–gegužės mėn.).
• Priklausomai nuo mokinių egzaminų pasirinkimų, gali būti, jog užsienio kalbos (vokiečių) ir užsienio kalbos (rusų) valstybiniai brandos egzaminai vyks tą pačią dieną. Tai paaiškės iki 2018 m. kovo 5 d.
• Dokumentų, su kuriais mokiniai supažindinami pasirašytinai, sąrašas papildytas Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatais. Juose aprašomos preliminarios dalykų egzaminų pasiekimų lygių ribos taškais, nurodomi pasiekimų lygius atitinkantys balai, pateikiami brėžiniai, schematiškai iliustruojantys priklausomybę tarp mokinio surinktų egzamino taškų procentinės dalies ir egzamino įvertinimo balais. Kriterinis valstybinių egzaminų vertinimas reiškia, kad kiekvieno dalyko egzamino rezultatui apskaičiuoti yra nustatyti trys pasiekimų lygiai – patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis. Visų VBE atsakymų lapuose rašomas įvertinimas taškais. Rezultatų skelbimo sistemoje demonstruojamas mokinio įvertinimas taškais ir balais. Įvertinimas taškais ir balais skiriasi. Pavyzdžiui, skiriant šimto balų įvertinimą, pakanka surinkti 93 proc. užduoties taškų (plačiau).
• Nuo 2018 m., palaipsniui pereinant prie skenuotų mokinių darbų kopijų vertinimo elektroniniu būdu ir siekiant aukštos mokinių darbų kopijų kokybės egzamine, atliekant užduotis reikės naudotis tik juodos spalvos tušinuku.
• Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą mokiniams bus sudarytos sąlygos pasinaudoti ne tik dabartinės lietuvių kalbos ir dvikalbiais žodynais, bet ir privalomų programinių autorių kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu. Kiekviena 14 mokinių grupė galės naudotis dviem kompiuteriais, vienas mokinys naudotis kompiuteriu iš viso gali ne ilgiau kaip 20 min.
• Siekiant tikslesnio vertinimo, lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino darbas – rašinys bus vertinamas ne 50, o 100 taškų. Vertinant temos supratimą, argumentavimą ir interpretavimą, struktūrą, atsisakyta sąvokos „išskirtiniai gebėjimai“, originalumo reikalavimo, patikslinti daugiausia taškų vertinamų minėtų gebėjimų aprašymai. Vienas taškas iš gramatikos ir leksikos kriterijaus perkeltas į rašybos kriterijų. Neparašius pusės reikalaujamos apimties, bus vertinama tik už turinį, t. y. maksimaliai galima bus surinkti tik 42 taškus, jei turinio dalis bus įvertinta puikiai. Nepasirėmus nė vienu iš 36 privalomų programinių autorių, darbas bus įvertintas „0“, t. y. egzaminas bus neišlaikytas. 
• Prieš pradedant informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino darbų vertinimą, mokinių programavimo dalies darbai bus patikrinti sutapimų atpažinimo sistema, skirta aptikti neleistiną programinio kodo kopijavimą.
• Informacinių technologijų ir fizikos valstybinių brandos egzaminų darbai bus vertinami elektroniniu būdu.
• Trumpėja laikas apeliacijoms teikti. Siekiant, kad visų valstybinių brandos egzaminų apeliacijų rezultatai būtų pateikti iki liepos 20 d., nuo trijų iki dviejų dienų sutrumpėjo laikas apeliacijoms dėl brandos egzaminų rezultatų pateikti. Apeliacijų nagrinėjimo metu darbas yra vertinamas iš naujo.
• 2018–2019 m. m. abiturientai gali rinktis laikyti brandos darbą (kaip mokyklinį egzaminą), kurio laikymo pradžia – 2018 m. rugsėjo 18 d.
 
Plačiau apie egzaminus galima sužinoti Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje www.nec.lt, šiame puslapyje. Informacija taip pat teikiama tel. (8 386) 34 476, (8 386) 32 450 arba savivaldybės 216 kab., Parko g. 14. 

Kviečiame teikti paraiškas ir programas neformaliojo vaikų švietimo programoms 2018 m. įgyvendinti

Kviečiame švietimo teikėjus (neformaliojo švietimo, kultūros įstaigas, asociacijas, laisvuosius mokytojus), norinčius įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas, teikti programų atitikties reikalavimams paraiškas (Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-9 nustatyta tvarka (aktuali redakcija). Prieš teikiant paraiškas būtina užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), o programas užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR).
Išsamesnę informaciją dėl registracijos galima rasti registrų svetainėse http://www.smir.smm.lt/http://www.ktprr.smm.lt/. Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškas (1 priedas) švietimo teikėjai teikia savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (Parko g. 14, 215 kab.) iki gruodžio 22 dienos (skanuotus el. paštu zana.seina@visaginas.lt).
Detaliau apie veiksmus, susijusius su NVŠ programų akreditavimu ir vykdymu, galima sužinoti čia arba plačiau čia, arba tel. (8 386) 32 450, (8 386) 34 476.
Atkreipiame dėmesį, kad, jeigu teikėjas 2018 m. numato vykdyti NVŠ programą, akredituotą 2017 m. (t. y. be esminių pakeitimų) arba buvo pratęstas jos vykdymo terminas, tuomet teikiamas tik motyvuotas prašymas pratęsti programos galiojimo laiką, nurodant redakcinio pobūdžio programos pakeitimus, jei numatomi (paraiškos šiuo atveju teikti nereikia). Prašome teikti el. būdu - skanuotą versiją el. paštu zana.seina@visaginas.lt.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad NVŠ programos vykdymas turi būti pradėtas nuo 2018 m. sausio mėn. Tą reikia turėti omenyje, tvarkant su programos vykdymu susijusius dokumentus (sutartis, lankomumo žurnalus, veiklų vykdymo grafikus ir pan.), kuriuos reikės pildyti labai atsakingai.

Plačiau apie neformaliojo vaikų švietimo finansavimą  galima sužinoti tinklalapyje https://www.lmnsc.lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra/ ir http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-neformalusis

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ „MOKYMOSI GALIA IR ŽAVESYS“ VISAGINE 

2017 m. lapkričio 20-26 dienomis Lietuvoje vyks tradicinė aštuonioliktoji Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi galia ir žavesys", kurią inicijuoja ir organizuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA).
2017 m. Suaugusiųjų mokymosi savaitė skiriama Europos suaugusiųjų mokymosi metams, Europos profesinių gebėjimų savaitei ir LSŠA įkūrimo 25-erių metų sukakčiai.
Mokymosi savaitės renginiai šiais metais praturtins Europos suaugusiųjų mokymosi metus, Europos profesinių gebėjimų savaitę ir LSŠA įkūrimo 25- ių metų jubiliejaus minėjimą.
Susiburkime į 2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitę ir sužinokime, kur ir kada mes, suaugusieji mokomės, kokias galias suteikia mums mokymasis, kur slypi mokymosi žavesys, kad be mokymosi būtų sunkiai įsivaizduojama mūsų profesinė veikla ir karjera, sveikas ir laimingas gyvenimas. Praturtinkime vėlų rudenį, kai gamtoje ir sieloje ima trūkti spalvų, mokymosi patirtimi, išmintimi ir žavesiu! 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai Visagine


Kviečiame mokinius ir jų tėvelius (globėjus) registruotis į neformaliojo švietimo programas

Informuojame, kad siekiant plėtoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) paslaugas ir ugdymo(si) aplinkas, užtikrinti šių paslaugų kokybę, 2017 m. sudaroma papildoma galimybė pasinaudoti neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu. Krepšelio lėšomis bus iš dalies finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa. Lėšos bus skiriamos NVŠ teikėjui, kurio programos yra teigiamai įvertintos (akredituotos).
Kviečiame savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) registruotis į šias NVŠ programas, pasirinkus tik vieną iš jų. Norint užsiregistruoti į programą reikia kreiptis tiesiogiai į NVŠ teikėją (Visagino kūrybos namus) ir sudaryti su juo dvišalę sutartį. Programų trukmė – 3 mėn. (iki 2017 m. pabaigos). 

NVŠ programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus ir bus finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, sąrašas 

Šeimos – tautų šventė Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ bendruomenė minėjo Tarptautinę šeimos dieną. Suprasdami, kokia svarbi ši diena visiems šeimos nariams, į darželį rinkosi ne tik vaikučiai ir darbuotojai, bet ir mamytės, tėveliai ir jų šeimos nariai, bet ir socialiniai partneriai. Daugiatautėje lopšelio-darželio bendruomenėje, šeimoje dirba, ugdosi, bendrauja ir bendradarbiauja rusai, lietuviai, baltarusai, ukrainiečiai, lenkai, totoriai, žydai, armėnai, latviai, čiuvašai, tajai.
Jau tapęs tradicija, ketvirtus metus rengiamas renginys Šeimos – tautų šventei paminėti. Renginyje aktyviai dalyvavo vaikai ir jų šeimos nariai, darbuotojai, ukrainų, baltarusių, rusų Visagino miesto meno kolektyvai.
Daugiatautėje šeimos šventėje buvo ragaujami įvairių tautų patiekalai: virtiniai, blynai, vėdarai, bulvių plokštainis, paplotėliai su įvairiais įdarais, pyragaičiai, taip pat įvairių vaistinių arbatžolių arbata. Buvo ne tik gardu, bet labai smagu dėl to, kad mes, nors tokie skirtingi, esame visi kartu ir mums šalia būti gera. Visi džiaugėmės buvimu kartu, tarsi viena didelė šeima.

VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROJEKTŲ 2017 M. KONKURSAS
 

Skelbiamas Vaikų socializacijos projektų konkursas, kurio tikslas – atrinkti projektus, skirtus kokybiškai plėtoti vaikų socializaciją ir socialiai prasmingą užimtumą vasaros atostogų metu, kryptingas žalingo elgesio, smurto, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos veiklas. Projektai teikiami šioms grupėms:
• vasaros poilsio ir užimtumo projektai;
• prevenciniai projektai.
Vienas teikėjas kiekvienai grupei gali pateikti ne daugiau kaip 3 projektus.
2017 m. projektų prioritetai:
• lietuvių kalbos vartojimo skatinimas;
• fizinio aktyvumo skatinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas;
• emocinio atsparumo ir psichologinio saugumo stiprinimas; pozityvių vertybių formavimas.
 
Rengiant paraiškas konkursui, privalu vadovautis nauju Vaikų socializacijos projektų konkurso organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-E-365. Aprašą ir reikalingas formas galima rasti savivaldybės svetainės www.visaginas.lt skyrelyje „Švietimas“ rubrikoje „Vaikų socializacijos projektai“ (/index.php?508478412). Paraiškos su reikalingais priedais tvarkos apraše nurodytu būdu teikiamos Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui iki 2017 m. gegužės 8 d. Papildoma informacija teikiama tel. (8 386) 32 450. 

„AŠ BĖGU – 2017“

Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ bendruomenė balandžio 7 d. dalyvavo respublikinės  ikimokyklinių  įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ organizuotoje sveikatinimo akcijoje „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“, kuri skirta  Pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Šia proga buvo organizuotas  masinis bėgimas  „AŠ BĖGU – 2017“. Šios akcijos tikslas – populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų, skatinti domėjimąsi bėgimu, formuoti teigiamą požiūrį į bėgimą kaip sveikatinimo priemonę ir ugdyti poreikį bėgimui drauge su šeima, padėti suvokti bėgimo svarbą fizinei ir psichinei sveikatai.
Visų grupių ugdytiniai, nuo mažo iki didelio,  džiugiai nusiteikę sugužėjo į darželio kiemą, kur skambant gražiai muzikai, kaip ir pridera tikriems sportininkams, pasimankštino  ir išbandė savo jėgas bėgimo trasoje.  Visi bėgimo dalyviai puikiai įveikė visą trasą, o ji buvo nei ilga nei trumpa, teko apibėgti visą mūsų darželį. Šventės pabaigą vainikavo prizų dalybos. Kas gali būti geriau už skanius sveikus vaisius, kuriuos taip mėgsta mūsų vaikai.
Džiaugiamės, kad nesistengdami lenktyniauti įveikėme numatytus atstumus iki galo, pajautėme bėgimo kartu malonumą ir pasidžiaugėme visada aktyviai dalyvaujančiomis šeimomis. Bėgome darbo metu, todėl negalime pykti ant tėvelių, kad jų nebuvo daug, bet vis tiek tikimės, kad atėjus pavasariui mes juos dažniau matysime savo renginiuose. Juk vaikams taip svarbu, kai šalia tėtis ar mama, o dar geriau – abu kartu. 

Praktikumas „Spalvotasis smulkiosios motorikos lavinimas“

2017-04-03 Visagino paramos vaikui centre prasidėjo specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio savaitė tėvams ir pedagogams ,,Ugdomės kartu“ su praktikumu pagal priemonę „Spalvotasis smulkiosios motorikos lavinimas“. Šis puikus renginys buvo skirtas vaikams bei suaugusiems asmenims su negalia. Muzikos salėje centro globotinius sutiko Draugystės progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė Olga Novosiolova. Centro auklėtiniai susipažino su spalvota druska, druskos dažymo technika, patys pabandė nudažyti druską, patyrinėjo priemones, reikalingas tokiems šedevrams iš druskos buteliukuose sukurti. Centro darbuotojai padėjo vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia sukurti savo darbelius, tai dovana mamoms ir tėveliams artėjančių šv. Velykų proga. Mes sukūrėme bendrą šedevrą, kurio etiketę pasirašė kiekvienas dalyvis.
Dėkojame praktikumo autorei! Laukiame dar praktikumų įvairiausiomis tematikomis. 

Visagino pedagogai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Dagdoje

Kovo 17 d. Latvijos Respublikoje, Dagdos mieste vyko 2-oji tarptautinė ir 7-tarpregioninė mokytojų dalinimosi darbo patirtimi konferencija „Mokinių kompetencijų ugdymo galimybės“. Mokytojai iš Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos buvo kviečiami dalintis darbo patirtimi ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas. Konferencijoje dalyvavo bei pranešimus skaitė ir Visagino savivaldybės švietimo įstaigų pedagogai. Latvijoje dar tik pradedamas ugdymas, pagrįstas kompetencijų ugdymu, o Lietuvoje jis jau vykdomas nuo 2008 metų. Konferencijos dalyviams dėl to buvo labai įdomi mūsų, Lietuvos pedagogų veikla šia kryptimi.
Konferencijos darbas vyko sekcijomis: ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, tiksliųjų mokslų, dailės ir technologijų bei kt. Darbas buvo organizuotas labai sklandžiai. Pranešimų gausa ir įvairovė kvietė giliau susimąstyti, ieškoti naujų ugdymo proceso gerinimo kelių ir būdų.
Po pietų konferencijos dalyviai buvo kviečiami išsirinkti pagal pomėgius ir norus praktinę veiklos sritį. Atskiruose kabinetuose patyrę pedagogai dalinosi patirtimi, kaip galima sėkmingiau atkleisti vieną ar kitą mokymosi temą ugdant mokinius šiuolaikiniu ritmu.
Konferencijos refleksija vyko labai draugiškoje aplinkoje. Tardama padėkos žodį Lietuvos delegacijos vardu E. Čekienė pajuokavo, jog trūko tik poros valandų, kad kuo puikiausiai suprastumėme latvių kalbą, kadangi konferencija buvo organizuota profesionaliai, apgalvotos visos smulkmenos leido konferencijos dalyviams jaustis jaukiai, saugiai, daug dirbti tobulinant savo kvalifikaciją bei kompetencijas.
Po konferencijos visaginiečiai turėjo galimybę aplankyti Dagdos vaikų lopšelį-darželį, susipažinti su jo aplinkomis bei palyginti su savo esamomis aplinkomis. 

Respublikinė lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams 

2017 m. kovo 31 d. – balandžio 1 d. Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijoje vyko Respublikinė lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams. Olimpiadoje dalyvavo 9-10 klasių mokiniai ir jų mokytojai iš Kauno, Klaipėdos, Eišiškių, Pabradės, Šalčininkų, Trakų, Vilniaus bei Vilniaus rajono gimnazijų ir žinoma Visagino.
Olimpiados atidarymo metu dalyvius sveikino progimnazijos direktorė Jolanta Bartkūnienė, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Elona Bagdanavičienė, vertinimo komisijos pirmininkė daktarė Dalia Kačinaitė -Vrubliauskienė. Progimnazijos mokiniai sėkmės olimpiados dalyviams palinkėjo muzikiniu kūriniu.
Kol mokiniai atliko užduotis, mokytojai ir svečiai vyko į ekskursiją, lankėsi VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje. Miesto mokytojų laukė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vyresniosios mokslo darbuotojos daktarės Vitos Ivanauskaitės-Šeibutienės. seminaras „Folklorinė (su)gyvenimo kultūra: kuo ji aktuali šiandienos mokyklos bendruomenei?“.
Vakare Visagino kultūros centro Sedulinos parodų salėje olimpiados dalyviams vyko fotomenininko ir poeto  Gaudento Kurilos fotografijų parodos  „Aukštaitijos portretai“ pristatymas  ir tarmiškos kūrybos skaitymas, Visagino kultūros centro kaimo kapelos „Linksmuolė“ koncertas.
Antrąją olimpiados dieną buvo paskelbti rezultatai ir mokiniai iškilmingai apdovanoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos I, II, ir III  laipsnio diplomais bei Pagyrimo raštais. Už idėjos originalumą ir teksto įtaigumą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Pagyrimo raštu apdovanota Visagino „Atgimimo“ gimnazijos 10 klasės mokinė  Marija Soboleva, mokytoja  Nadiežda Juodžiūnienė; už literatūrines jungtis kūrybinėje užduotyje 10 klasės  mokinys Genadij Jazukevič, mokytoja Jolanta Žemaitienė.
Kad svečiai išvyktų kupini tik gerų emocijų ir išsivežtų puikius prisiminimus apie mūsų kraštą, buvo organizuota išvyka po vaizdingą Salako kraštą. Olimpiados dalyviai ir jų mokytojai aplankė Salako Jūrų muziejų, grožėjosi originalia Salako bažnyčia ir klausėsi vargonų muzikos.
Nuostabios olimpiados akimirkos ir puikūs dalyvių rezultatai visus suvienijo tolesniems sėkmingiems darbams puoselėjant lietuvių kalbą. 

PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Rugsėjo 1 d. visi vaikai, kuriems šiais kalendoriniais metais sukanka šešeri metai, susirinks į priešmokyklinio ugdymo grupes savivaldybės darželiuose, nes šiemet priešmokyklinis ugymas tapo privalomas visiems vaikams, kuriems liko metai iki mokyklos. 
Specialistai pabrėžia, kad vaikai, lankydami  priešmokyklinę grupę, psichologiškai geriau pasirengia mokyklai. Priešmokyklinio ugdymo programa nesudėtinga. Programos tikslas ̶ užtikrinti  kiekvieno vaiko, atsižvelgiant į jo individualias galias, patirtį, ugdymosi poreikus, mokyklinę brandą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. 
Į priešmokyklinę grupę vaikas priimamas tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą įstaigai, kurią vaikas turėtų lankyti. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 ,,Dėl Vaiko  brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bet ne anksčiau, negu jam tais kalendoriniais metais sueina 5 metai.   
Visagino savivaldybėje priešmokyklinį ugdymą teikia šios įstaigos: vaikų lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“, lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras), vaikų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, vaikų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“, vaikų lopšelis-darželis ,,Kūlverstukas“.
Atkreipiame dėmesį, kad išsamesnę informaciją apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą teikia ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai ir savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Astrauskienė (Parko g. 14, 201 kab.,  tel. (8 386) 31 789, el. paštas rima.astrauskiene@visaginas.lt).
Daugiau informacijos apie priešmokyklinį ugdymą rasite http://www.smm.lt/web/lt/tevams/priesmokyklinis-ugdymas. 


VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDRASIS PLANAS


KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS RENGIAMAM BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PROJEKTUI 

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 6 d. (su 2016 m. gegužės 8 d. ir birželio 15 d. papildymais) įsakymu Nr. ĮV-485 buvo sudaryta darbo grupė Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano projektui parengti. Darbo grupės vadovas – savivaldybės administracijos direktorius Sergejus Mickevičius, darbo grupės vadovo pavaduotoja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė, darbo grupės nariai – savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, švietimo profesinių sąjungų deleguoti atstovai, savivaldybės administracijos švietimo, teisės, finansų, investicijų sričių specialistai. 
Šiuo metu jau yra parengta išsami švietimo konteksto ir esamos situacijos analizė, įvertinta savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų atitiktis Vyriausybės nustatytiems bendriesiems ir specialiesiems kriterijams, atlikta mokinių kiekybinė ir mokymosi kokybinė, ugdymo programų įgyvendinimo ir ugdymo aplinkos finansavimo analizė, identifikuotos esamos problemos, suformuluoti mokyklų tinklo pertvarkos strateginis tikslas ir uždaviniai, prioritetai numatytam laikotarpiui. Dabar yra formuluojami galimi problemų sprendimų būdai.
Pastebėtina, kad savivaldybės mokyklų 2012–2015 m. bendrasis planas buvo orientuotas į skirtingų tipų mokyklų tinklo suformavimą, mokinių srautų pagal ugdymo programas bei mokinių skaičiaus mokyklose ir klasėse sureguliavimą. Galima konstatuoti, kad planas buvo pasirinktas sėkmingai, jo rezultatai balansuoja tarp racionaliausio ir bendruomenėms palankiausio variantų: išsaugota ugdymo paslaugų įvairovė (pagal ugdymo programas, mokomąsias kalbas), praplėstos ugdymo individualizavimo galimybės, didinama kokybė (optimizuojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius) bei kuriama palanki ugdymo(si) aplinka.
Natūralu, kad situacija nuolat kinta, todėl būtina stebėti, vertinti ir pagal poreikį priimti naujus sprendimus. 2016–2020 m. laikotarpiu kol kas nenumatoma vykdyti mokyklų reorganizavimo, likvidavimo ar kitų didesnių pertvarkymų.
Raginame susipažinti su atlikta analize, aprašytomis problemomis ir teikti pastabas, pasiūlymus dėl galimų jų sprendimo būdų. Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti el. paštu asta.sieliuniene@visaginas.lt iki 2016 m. birželio 30 d.
Birželio 23 d. 11.00 val. kviečiame visų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių atstovus, šiuo klausimu besidominčius savivaldybės gyventojus dalyvauti savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano projekto aptarime, kuris vyks Visagino savivaldybės administracijoje, Parko g. 14, I aukšte, posėdžių salėje.

 

ĮSTAIGOS SKATINAMOS RENGTI PROJEKTUS 
Gegužės 31 d. Visagino švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovai buvo sukviesti į savivaldybės didžiąją salę detaliau susipažinti su dalyvavimo 2014–2020 m. INTERREG Latvijos ir Lietuvos programoje, skirtoje Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų plėtros bendradarbiavimo skatinimui, projektinėmis galimybėmis. Susitikimą inicijavo Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė ir savivaldybės administracijos direktorius Sergej Mickevič. Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Viktorija Abaravičienė supažindino įstaigų vadovus su programos tikslais, prioritetais, paraiškų rengimo niuansais, galimomis projektinėmis idėjomis. Savivaldybės merė Dalia Štraupaitė paragino visus aktyviai dalyvauti LAT-LIT programoje, pasinaudoti programos galimybėmis įgyvendinti įdomias ir patrauklias idėjas, plėtojant paslaugas aplinkotvarkos/ekologijos, turizmo, socialinės įtraukties, gyvenimo kokybės gerinimo srityse.

LIETUVIŲ KALBOS DIENOS VISAGINE

Lietuvių kalbos dienos 2016 m. rengiamos pirmą kartą. Lietuvių kalbos dienų iniciatorė – Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Atsižvelgdama į tai, kad vasario 21 d. minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena, Komisija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą ir paprašė pritarti iniciatyvai vasario 16 – kovo 11 d. laikotarpiu rengti Lietuvių kalbos dienas. 2015 m. rugsėjo 30 d. posėdyje Komitetas šiai iniciatyvai pritarė.
Lietuvių kalbos dienos prisidės prie lietuvių kalbos sklaidos Lietuvoje ir užsienyje, telks užsienio lietuvių bendruomenes, stiprins lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir Lietuvoje, ir užsienyje, didins lietuvių kalbos prestižą.

Lietuvių kalbos dienoms skirti renginiai bus organizuojami ir mūsų savivaldybėje. Kviečiame susipažinti su Visagino savivaldybėje planuojamais organizuoti Lietuvių kalbos dienų renginiais ir, žinoma, aktyviai juose dalyvauti.  

Renginio pavadinimas

Data

Rengėjas

Meninio skaitymo konkursas Visagino „Verdenės“ gimnazijoje

2016 m. vasario 2 d.

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Vertimo į lietuvių kalbą konkursas

2016 m. vasario 17–kovo 10 d.

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Renginys „Po lyros ženklu“, skirtas akcijai „Metų knygos rinkimai 2015“

2016 m. vasario 18 d.

Visagino viešoji biblioteka

Renginys „Pasakos atgyja vaikų lūpomis“ (1–8 kl.)

2016 m. vasario 18 d.

„Gerosios vilties“ progimnazija

Gimtosios kalbos savaitė

2016 m. vasario 22–26 d.

„Verdenės“ gimnazija

Raštingiausio mokinio konkursas (1 gimn. kl.)

2016 m. vasario mėn.

„Atgimimo“ gimnazija

Rašinio konkursas „Nieko dvasingesnio nei širdingesnio už kalbą tauta neturi“ (A. M. Arntas) (3–4 kl.)

2016 m. vasario mėn.

„Atgimimo“ gimnazija

Atvira lietuvių kalbos pamoka. V. Kudirka „Lietuvos tilto atsiminimai“. Kaip pristatyti V. Kudirkos kūrybą šiuolaikiniam žmogui? (2 gimn. kl.)

2016 m. vasario mėn.

„Atgimimo“ gimnazija

Raštingiausio mokinio konkursas „Esu gyvas kalboje“ (5–10 kl.)

2016 m. vasario mėn.

„Žiburio“ pagrindinė mokykla

Nacionalinis diktantas

2016 m. vasario mėn.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Praktinis seminaras biudžetinių įstaigų darbuotojams „Kalbos patarimai. Ką reikia tobulinti“

2016 m. kovo 2 d.

Valstybinės kalbos kontrolės skyrius

Susitikimas su poetu, eseistu, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Kęstučiu Navaku

2016 m. kovo 3 d.

Visagino viešoji biblioteka

Lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams (Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje)

2016 m. kovo 4 d.

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Dailyraščio konkursas Visagino savivaldybės pradinių klasių mokiniams „Lietuviškas žodis“

2016 m. kovo 9 d.

Jūratė Šoliūnaitė-Povilionienė, „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja, ir Loreta Čižienė, „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja

Liaudiška vakaronė mokyklos bendruomenei „Lietuvių kultūros skrynią atvėrus“

2016 m. kovo 9 d.

„Gerosios vilties“ progimnazija

Lietuvių kalbos dienų apibendrinimas, nugalėtojų apdovanojimas

2016 m. kovo 10 d.

Visagino savivaldybės administracija, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Diktanto konkursas mokyklos bendruomenei

2016 m. kovo mėn.

Draugystės progimnazija

Bandomoji lietuvių (valstybinės) kalbos žinių patikra (2 gimn. kl.)

2016 m. kovo mėn.

„Atgimimo“ gimnazija

Atvira lietuvių kalbos pamoka. M. Katiliškis „Miškais ateina ruduo“. „...nenugalimas žmogaus ir gamtos gajumas...“ (R. Šilbajoris) (4 gimn. kl.)

2016 m. kovo mėn.

„Atgimimo“ gimnazija

TĖVŲ DĖMESIUI. PRIEŠMOKYKLNIS UGDYMAS – PRIVALOMAS

Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. gruodžio 22 d. priėmė Švietimo įstatymo pakeitimą, susijusį su privalomo priešmokyklinio ugdymo įvedimu Lietuvoje.
Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. visi šešiamečiai, gyvenantys Lietuvoje, taip pat užsieniečiai, turintys teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, privalės būti ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Įstatymo pakeitimai įpareigoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokykyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 5 metai, specialistams nustačius, kad penkiametis yra pakankamai subrendęs.
Visagino savivaldybėje vaiko brandumo įvertinimą atlieka Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro specialistai.
Priešmokyklinio ugdymo tikslas ̶  atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas trunka vienus metus iki mokyklos.
Į priešmokyklinio ugdymo programą teikiančią įstaigą vaikai priimami pagal gyvenamąją vietą savininko nustatyta tvarka. Priėmimą vykdo įstaigos vadovas.
Visagino savivaldybėje priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikų lopšeliuose-darželiuose: ,,Auksinis raktelis“ (Taikos pr. 20) ,,Ąžuoliukas“ (Sedulinos al. 51)  ̶  lietuvių mokomąja kalba, ,,Auksinis gaidelis“ (VPC) (Tarybų g. 9), ,,Gintarėlis“ (Draugystės g. 19), ,,Kūlverstukas“ (Kosmoso g. 12) ̶  rusų mokomąją kalba.
Išsamesnę informaciją teikia:
Rima Astrauskienė, Visagino savivaldybės admininstracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 386) 31 789, el. p. rima.astrauskiene@visaginas.lt;
Irena Oficerova, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorė, tel. (8 386) 74 798, el. p. irena.oficerova@visaginoazuoliukas.lt;
Elena Čekienė, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Auksinis raktelis“ direktorė, tel. (8 386) 70 719, el. p. raktelis4@dkd.lt;
Vilija Kriaučiūnienė, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas“ direktorė, tel. (8 386) 32 192, el. p. ldkdirektore@sugardas.lt;
Ana Korolkova, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktorė, tel. (8 386) 74 520 el. p. ana.korolkova@sugardas.lt;
Laima Šamatavienė, Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“ (VPC) direktorė, tel. (8 386) 71 706, el. p. laima.samataviene@auksinisgaidelis.lt 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR UŽSIENIEČIŲ, ATVYKUSIŲ AR GRĮŽUSIŲ GYVENTI Į LIETUVĄ, VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS  

Lietuvos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikai, baigę užsienio šalies pradinio, pagrindinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį, vidurinio ugdymo programos dalį, mokytis pagal bendrojo lavinimo programas priimami kaip ir visi Lietuvos gyventojai pagal bendrą tvarką vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556.
Mokykla, į kurią kreipėsi pageidaujantis tęsti mokymąsi iš užsienio atvykęs mokinys, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ISAK- 789 „Dėl užsieniečių, atvykusių dirbti arba gyventi į Lietuvos Respubliką, vaikų ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimo“, vertina mokinio užsienyje išeitą pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos dalį. Jei reikia likviduoti kai kurių programų skirtumus, mokyklos vadovybė, atsižvelgusi į mokinio pageidavimus, numato būdus ir formas atsilikimui likviduoti ir atsiskaityti.
Iš užsienio grįžę lietuvių kalbos nemokantys asmenys prieš pradėdami nuoseklųjį mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje lietuvių kalbos gali mokytis išlyginamojoje klasėje arba išlyginamojoje mobiliojoje grupėje.
Nemokantys lietuvių kalbos mokiniai, pageidaujantys mokytis lietuvių kalbos išlyginamojoje klasėje arba išlyginamojoje mobiliojoje grupėje, mokyklos vadovui pateikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą. Į išlyginamąsias klases ir išlyginamąsias mobiliąsias grupes priimama visus mokslo metus. Priėmimas įforminamas mokymosi sutartimi.
Lietuvių kalbai mokyti išlyginamojoje klasėje skiriama nuo 20 iki 25 valandų per savaitę. Mokslo metus išlyginamojoje klasėje pradėjus nuo spalio–lapkričio mėnesio, mokymui skiriama iki 28 valandų per savaitę. Antrąjį mokslo metų pusmetį į lietuvių kalbos ugdymo programą integruojamos Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, pilietinio ugdymo temos, mokiniai supažindinami su bendrojo lavinimo dalykų terminais lietuvių kalba. Bendravimo lietuvių kalba įgūdžiams tobulinti išlyginamosios klasės, išlyginamosios mobiliosios grupės mokiniams rekomenduojama dalyvauti mokyklos, kurioje mokosi, papildomojo ugdymo veikloje, sudaromos sąlygos lankyti mokinių pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas toje pačioje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo mokykloje.
Situacija savivaldybėje. Išlyginamųjų klasių ar išlyginamųjų mobiliųjų grupių grįžusiems/atvykusiems vaikams neaktualus, nes visi iš užsienio atvykę/grįžę mokyklinio amžiaus vaikai galėjo tęsti nuoseklųjį mokymąsi rusų arba lietuvių kalba.
Per mokslo metus į bendrojo ugdymo mokyklas vidutiniškai grįžta 7–8 mokyklinio amžiaus vaikai, turintys Lietuvos pilietybę arba turintys leidimą gyventi Lietuvoje. Mokiniams sudaromos galimybės mokytis valstybinės kalbos individualiai, atsižvelgiant į mokinio pasirengimą bei kalbos mokėjimą.
Pagal poreikius vaikams teikiama psichologo, socialinio pedagogo ir logopedo pagalba. Mokyklos su mokinių tėvais palaiko glaudžius ryšius, aptaria ugdymo programas, vaikų pasiekimus, tariasi dėl papildomo valstybinės kalbos mokymo.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-10 11:30:37
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Gruodis
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 28971790
Šiandien apsilankė: 29892
Dabar naršo: 611
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema