Visagino savivaldybė

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
2018-03-19  |   KONSULTACIJOS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS

Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba kviečia nevyriausybinių organizacijų (asociacijų, viešųjų įstaigų) narius dalyvauti susirinkime – konsultacijose dėl teisės aktuose nustatytų metinių ataskaitų pateikimo VĮ Registrų centrui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Konsultacijos vyks kovo 28 d. 17.00 val. Visagino savivaldybės posėdžių salėje (Parko g. 14, 1 aukštas). Organizacijas, ketinančias dalyvauti konsultacijose, prašome apie dalyvavimą informuoti el. paštu laimonas.abarius@visaginas.lt arba tel. (8 386) 34 476.

PlačiauNaujienos
2018-03-15  |   INFORMACIJA APIE SĄSKAITŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ APMOKĖJIMĄ

Atliekų turėtojai šiomis dienomis iš vietinės rinkliavos administratoriaus (Visagino savivaldybės administracija) gavo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjimo pranešimus už 2018 metų I ketv. Pranešime nurodoma, kad vietinę rinkliavą į nurodytą Visagino savivaldybės administracijos sąskaitą reikia apmokėti iki 2018 m. kovo 15 d. 
Atsižvelgdami į tai, kad dėl iškilusių techninių kliūčių uždelsta atliekų turėtojams pateikti mokėjimo pranešimus, pranešame, kad vietinės rinkliavos mokėtojams neapmokėjus vietinės rinkliavos iki nurodytos datos, nebus skaičiuojami delspinigiai. Prašome apmokėti vietinės rinkliavos sąskaitas iki 2018 m. balandžio 15 d. 

Plačiau
2018-02-28  |   SKELBIAMAS PROJEKTO „VISAGINO BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI“ PARTNERIŲ ATRANKOS KONKURSAS

Siekdama atrinkti partnerį (-ius), kuris (-ie) teiktų kompleksines paslaugas šeimai, Visagino savivaldybės administracija skelbia projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių atrankos konkursą (toliau – Konkursas).

Plačiau
2018-01-16  |   DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ TAIKYMO

Informuojame, kad atliekų turėtojams nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėta taikyti vietinė rinkliava. 
Primename, kad atliekų turėtojai yra visi fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys ir naudojantis nekilnojamąjį turtą Visagino savivaldybės teritorijoje. Jie privalės mokėti vietinę rinkliavą į Visagino savivaldybės administracijos banko sąskaitą pagal gautą mokestinį pranešimą. Mokestinius pranešimus apie priskaičiuotą vietinę rinkliavą mokėtojai gaus kiekvieną ketvirtį, už I ketvirtį – 2018 m. kovo mėn. pradžioje.

Plačiau
2018-03-19  |   SEMINARAS ,,METINIS DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMAS. DARBUOTOJO „ĮKAINAVIMAS“ AR SUSITARIMAS DĖL BENDRŲ TIKSLŲ?“

Kovo 15 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras ,,Metinis darbuotojų veiklos vertinimas. Darbuotojo „įkainavimas“ ar susitarimas dėl bendrų tikslų?“, skirtas suteikti teorinių ir praktinių žinių tiems, kurie, vykdydami LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo reikalavimus, organizuoja ir vykdo metinį darbuotojo veiklos vertinimą. Seminarą vedė Eglė Makselytė, VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ steigėja ir vadovė, Irma Kaminskienė, VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ steigėja ir personalo projektų partnerė.

Plačiau
2018-03-19  |   SVEIKINAME!

Kovo 11-osios išvakarėse Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje įvyko Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokiniams. Visagino miestui atstovavo Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos IV klasės mokinys Dominykas Villūnas (mokytoja metodininkė A. Gigelevičienė).
Mokinį, mokytojus, šeimos narius, draugus ir visus Visagino miesto gyventojus džiugina, be abejonės, neeilinis įvykis – Visagino ,,Verdenės” gimnazijos IV klasės mokinys Dominykas Viliūnas respublikinėje Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje užėmė II-ąją vietą.
Sveikiname ir didžiuojamės!

Plačiau
2018-03-19  |   ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

Visagino savivaldybės administracija skelbia Atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursą. Projektai konkursui teikiami iki 2018 m. balandžio 20 d. 16.30 val. konkurso tvarkos apraše nustatyta tvarka. Maksimali vienam projektui skiriamų lėšų suma – 400 Eur.
Prioritetas bus teikiamas projektams:
- kurie įtrauks socialinę atskirtį patiriantį, mažiau galimybių turintį jaunimą, nedirbantį, nesimokantį, ilgalaikėse mokymo programose nedalyvaujantį ir darbo neieškantį (neregistruotą darbo biržoje) jaunimą;

Plačiau
2018-03-19  |   „MAISTO BANKAS“ RENGIA JUBILIEJINĘ – 25-ĄJĄ – MAISTO PRODUKTŲ RINKIMO PAVASARINĘ AKCIJĄ. KVIEČIAME DALYVAUTI!

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ rengiamoje jubiliejinėje – 25-oje – maisto produktų rinkimo pavasarinėje akcijoje, kuri vyks 2018 m. kovo 23–24 d. prekybos centruose:

– „Maxima“, Taikos pr. 66, Visaginas;
– „Maxima“, Energetikų g. 34, Visaginas;
– „IKI“, Taikos pr. 80A, Visaginas;
– „IKI Cento“, Parko g. 7B, Visaginas;
– „IKI Domino“, Veteranų g. 2, Visaginas.

Plačiau
2018-03-16  |   Apkabinkime žemę 2018

Įsiliedama į Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo renginius Visagino „Verdenės“ gimnazija dalyvavo asociacijos „Gyvoji planeta“ organizuotoje akcijoje  „Apkabinkime žemę 2018. Lietuva dėkoja“. Šios akcijos tikslas – padėkoti visoms šalims, kurios pripažino Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Mūsų šalies ugdymo įstaigos galėjo pasirinkti norimą pasaulio valstybę, kuriai dėkos. Vaikai, pasipuošę jos atributika, simbolika,  sustoja į širdelės formos ratuką, nusifotografuoja ir nuotraukas ar trumpus vaizdo siužetus siunčia pasirinktos  valstybės mokyklai.

Plačiau
2018-03-16  |   PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 4

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „ Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020 “ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį:

Plačiau
2018-03-16  |   STUDIJŲ RĖMIMO KONKURSAS

Visagino savivaldybės administracija skelbia studijų rėmimo konkursą. Vienam gerai besimokančiam studentui iš Visagino savivaldybės studijų rėmimo lėšų numatoma skirti finansinę paramą po 60 Eur per mėnesį už 2018 m. vasario – 2018 m. birželio mėnesius.
Į paramą gali pretenduoti asmenys, studijuojantys Lietuvos universitetuose pagal dieninių skyrių pagrindines programas (bakalauro studijas).
Pretendentai iki 2018 m. balandžio 23 d. savivaldybės administracijos direktoriaus vardu turi pateikti motyvuotą prašymą ir šiuos dokumentus:

Plačiau
2018-03-16  |   DARBELIŲ PARODA

Vasario 26 d. – kovo 12 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje vyko ,,Verdenės“ gimnazijos lavinamųjų klasių mokinių darbelių paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimui. Parodai mokinius rengė ,,Verdenės“ gimnazijos lavinamųjų klasių mokytojos: R. Ardamakovaitė, N. Matyskina, L. Polikarpova, J. L. Kukianienė, D. Vainiuvienė. Mokytojoms talkino mokytojų padėjėjos. 
Visagino švietimo pagalbos tarnyba dėkoja mokiniams, mokytojams ir jų padėjėjoms.

Plačiau
2018-03-16  |   SIŪLOME DARBĄ

Organizuojama atranka Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyresniojo specialisto (A lygis, 8 kategorija) pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms (iki į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas).

Pretendentas, norėdamas dalyvauti atrankoje, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt, turi pateikti:

Plačiau
2018-03-15  |   INFORMACIJA APIE GAMYBOS PASTATO – KATILINĖS SANDĖLIŲ G. 1, KARLŲ K., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTO

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Visagino sav., Karlų k., Sandėlių g. 1, kad. Nr.4535/0005:204 Karlų k.v.

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas, statinio tipas: Naudojimo paskirtis – Kita, Naudojimo būdas - Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Plačiau
2018-03-15  |   Vyks suaugusiųjų gyvensenos tyrimai

Šių metų kovo–gegužės mėnesiais visose Lietuvos savivaldybėse bus vykdomi suaugusiųjų gyvensenos tyrimai. Bus apklausiami Visagino savivaldybės atsitiktiniu būdu atrinkti 18 metų amžiaus ir vyresni gyventojai. Šiems tyrimams metodiškai vadovauja Higienos institutas, o juos organizuos ir vykdys Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai. Respondentų bus prašoma užpildyti anketą.
Labai tikimės, kad gyventojai aktyviai dalyvaus tyrime. Apibendrinta informacija bus panaudota planuojant priemones, padedančias saugoti ir stiprinti mūsų visų sveikatą.

Plačiau
2018-03-15  |   VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKAS

Pranešame apie savivaldybės tarybos komitetų posėdžių laiką. Komitetų posėdžiai vyks savivaldybės mažojoje posėdžių salėje (Parko g. 14):

– 2018 m. kovo 20 d. 9.00 val. šaukiamas SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS komiteto posėdis.
– 2018 m. kovo 20 d. 15.00 val. šaukiamas ŠVIETIMO, KULTŪROS, SAVIVALDOS, JAUNIMO, TEISĖS IR ETIKOS komiteto posėdis.
– 2018 m. kovo 21 d. 9.00 val. šaukiamas MIESTO PLĖTROS, INVESTICIJŲ IR VIETINIO ŪKIO komiteto posėdis.
– 2018 m. kovo 21 d. 14.00 val. šaukiamas EKONOMIKOS IR FINANSŲ komiteto posėdis.

Plačiau
2018-03-14  |   EUROPOS STRATEGINIŲ INVESTICIJŲ FONDO VEIKLOS PRISTATYMAS

Europos Komisija kartu su Europos investicijų banku nuo 2015 m. birželio 25 d. vykdo naują investicijų skatinimo iniciatyvą – Europos strateginių investicijų fondas (ESIF). Šis fondas - tai Investicijų plano Europai (Junkerio plano) sudedamoji dalis.
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje užsakymu, UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, 2016 m. parengė studiją apie ESIF įgyvendinimo Lietuvoje galimybes. Studija parodė, kad šis fondas yra patraukli finansavimo priemonė, sudaranti galimybę investicijas pritraukti geresnėmis sąlygomis nei iš kitų finansavimo šaltinių.

Plačiau
2018-03-13  |   LIETUVIŲ KALBOS DIENOS VALSTYBINĖS KALBOS KURSUOSE

Kovo 6–7 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje suaugusiems kitakalbiams, besimokantiems valstybinės kalbos, lietuvių kalbos mokytoja Giedrė vedė pamokas, skirtas lietuvių kalboms dienoms. Pamokose buvo tobulinami skaitymo įgūdžiai. 
Suaugusieji, besimokantys pagal I valstybinės kalbos kategorijos reikalavimus, dalyvavo pamokoje ,,Lietuviškai – kasdien“, kuriai savarankiškai pasirinko trumpus dialogus lietuvių kalba ir grupelėmis juos skaitė vaidmenimis. Po to atsakinėjo į savo kolegų klausimus.

Plačiau
2018-03-13  |   VISAGINIEČIAI DALYVAVO PROJEKTE „JUNGTINIS LIETUVOS VAIKŲ CHORAS“

Lietuvos nacionalinis kultūros centras, kartu su VšĮ Choro studija „Ugnelė“, nuo 2016 m. organizuoja projektą „Jungtinis Lietuvos vaikų choras“, kuriame jau trečią kartą dalyvauja Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos auklėtiniai (mokytojos Rasa Rugaitytė ir Ilona Alėjūnienė, choro koncertmeisterė Žana Jankelevič). Tai Lietuvoje pirmą kartą taikomas švietimo modelis, kai choro nariai iš skirtingų miestų, miestelių ir kaimų repetuoti susirenka vieną kartą per mėnesį. Projekte dalyvauja 11–17 metų vaikai iš Lietuvos formaliojo ugdymo mokyklų, muzikos, meno mokyklų, chorinio dainavimo mokyklų, chorų studijų ir kitų vaikų švietimu užsiimančių institucijų ar organizacijų.

Plačiau
2018-03-12  |   Pirmokai laisvės spalvas atnešė seneliams

Kovo 9-ąją Visagino „Verdenės“ gimnazijos pirmokai kartus su mokytoja Danguole Savičiene lankėsi Visagino socialinių paslaugų centre ir kartu su centro gyventojais paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. 
Pirmokų meninė programėlė renginio dalyvius pradžiugino. Skambios dainelės, nuoširdūs dialogai, eilės apie Lietuvą, šokių rateliai ne vienam seneliui ir ašarą išspaudė. Renginio pabaigoje pirmokai visiems seneliams įteikė savo pagamintus atvirukus su palinkėjimu.

Plačiau
2018-03-12  |   „GEROSIOS VILTIES“ PROGIMNAZIJOS MOKINIAI PASVEIKINO SAVIVALDYBĖS VADOVUS

Kovo 9 d. Visagino savivaldybėje apsilankė Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos mokiniai, kurie pasveikino savivaldybės vadovus artėjančios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. Gavę dovanų trispalvius rankų darbo atvirukus savivaldybės vadovai taip pat įteikė simbolines atminimo dovanas ir pakvietė mokinius pasikalbėti apie Visaginą. Vaikai uždavė daugybę įvairių klausimų – juos jaudino Visagino ateitis, darbo vietų kūrimas, taip pat jie domėjosi ir vadovų laisvalaikio pomėgiais.
Dėkojame „Gerosios vilties“ progimnazijai už sveikinimus!

Plačiau
2018-03-12  |   PASITARIMAS DĖL VĮ „VISAGINO ENERGIJA“

Kovo 9 d. įvyko pasitarimas, kuriame Visagino savivaldybės vadovai susitiko su energetikos viceministru Vidmantu Macevičiumi, Ministro Pirmininko patarėju Tomu Garasimavičiumi ir ūkio ministro patarėja Jolita Gumaniukiene. Pasitarime taip pat dalyvavo LR Seimo narys Algimantas Dumbrava.
Susitikime dar kartą aptartos VĮ „Visagino energija“ perėmimo savivaldybės nuosavybėn sąlygos. Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė išsakė nuomonę, kad uždarius Ignalinos atominę elektrinę jos vietoje išlikusiai struktūrai gali nebeprireikti VĮ „Visagino energija“ paslaugų, taip pat priminė įmonės vykdomus projektus ir prisiimtus finansinius įsipareigojimus.

Plačiau
2018-03-12  |   MININT KOVO 11-ĄJĄ – TRIJŲ BALTIJOS VALSTYBIŲ VIENYBĖ VISAGINE

Kovo 11 d. Visagine iškilmingai paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Pagrindiniu šios šventės akcentu tapo tris Baltijos šalis sujungęs koncertas.
Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo būti vieningiems, mylėti savo šalį ir daryti gerus darbus jos labui.
Koncertą pradėjo Lietuvos dailės muziejaus vyrų choras „Varpas“, atlikęs visiems gerai žinomus J. Naujalio, J. Tallat-Kelpšos ir kitų kūrinius. Renginį tęsė nuotaikingas dainas latviškai atlikęs Latvijos muzikos akademijos vokalinis kvartetas.

Plačiau
2018-03-09  |   PARODA „IŠ MOČIUTĖS SKRYNIOS“, SKIRTA LIETUVOS ŠIMTMEČIUI

Lietuva – tai mūsų gimtinė, tai brangiausias ir gražiausias kraštas visame pasaulyje kiekvienam lietuviui. Kas mes būtume be savo kalbos, kultūros ir tradicijų, be savo protėvių paveldo.
Norėdami paminėti Vasario 16-ąją, Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šimtmetį Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ ir Visagino ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinis būrelis „Mažylis“ surengė parodą „Iš močiutės skrynios“.

Plačiau
2018-03-09  |   DAILĖS OLIMPIADOS SAVIVALDYBĖS ETAPAS

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, skelbdamas 2018 m. dailės olimpiados temą ,,Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, dabartis, idėja Lietuvai“, kreipėsi tokiais žodžiais: ,,Lietuva – šalis, kurioje sugyvena įvairių tautų ir kiekvieno iš mūsų istorija. Tai šalis, kurioje branginama istorinė atmintis, puoselėjamos senosios tradicijos, papročiai, kaimynystės ryšiai, unikali gamta, kalba. Kurdama savąją sėkmę, Lietuva įveikė ilgą praradimų ir atradimų kelią. Kokiomis IDĖJOMIS Lietuvą galime palydėti mes – XXI a. žmonės? Apie kokią šalies sėkmę svajojame? Kaip gyvensime po 5, 10 ar… 100 metų? Kokią Lietuvą paliksime ateinančio šimtmečio kartoms? Kokias idėjas įgyvendinus būtų užtikrinta Lietuvos valstybės gerovė?“

Plačiau

Archyvas


 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
26272801020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Kovas
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 16256342
Šiandien apsilankė: 9798
Dabar naršo: 112
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema