Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Jaunimo naujienos

EUROPOS JAUNIMO SAVAITĖ VISAGINE
 
Europos jaunimo savaitės ambasadorė Visagine Veronika Semeniuk ir Visagino kūrybos namai kviečia jaunimą (14-29 m. žmones) dalyvauti Europos jaunimo savaitei skirtame renginyje „IDEJA+“.
Tema - jaunimo nedarbas ir emigracija.
Renginys vyks  2017 m. gegužės 3 d. Visagino kūrybos namų jaunimo užimtumo centre, pradžia – 14.00 val.
Jaunus žmones ir jaunimo komandas, ketinančius pasidalinti idėjomis kaip spręsti jaunimo nedarbo ir emigracijos problemas, kviečiame parengti idėjos pristatymą ir iki 2017 m. gegužės 1 d. registruotis „Idėja+“ renginio dalyvio idėjos pristatymo atmintinėje nurodytu el. paštu.
 
Idėjos pristatymo atmintinė


DAR KARTĄ NEAKTYVAUS JAUNIMO ĮTRAUKIMO TEMA

Pastaruoju metu daug kalbėta apie Jaunimo garantijų iniciatyvų Jaunimo reikalų departamento įgyvendinamo projekto „Atrask save“, vykdomo Visagino savivaldybėje, sunkumus.
Priminsime, kad projekto tikslas – surasti nedirbančius, nesimokančius, mokymuose nedalyvaujančius ir Darbo biržoje neregistruotus jaunuolius, įtraukti juos į projekto veiklas, kad jie būtų gražinti į švietimo sistemą, darbo rinką, pasirinktų savanorišką darbą vienoje iš priimančių savanorius organizacijų.   
Šis klausimas svarstytas Visagino švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų pasitarime (vasario 21 d.), Visagino seniūnaičių sueigoje (vasario 23 d.), neaktyvaus jaunimo paieškos tema diskutuota ir individualiuose susitikimuose su socialiniais partneriais, visuomenininkais, atvirą darbą su jaunimu vykdančiomis institucijomis.
Kovo 29 d. neaktyvaus jaunimo suradimo tema buvo kalbama net dviejuose posėdžiuose: 10.00 val. Visagino sporto centro Atviroje jaunimo erdvėje vyko Metodinės tarybos prie teritorinės darbo biržos posėdis, kuriame be tarybos narių dalyvavo Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus vadovas Eugenijus Tamonis ir JGI projekto, įgyvendinamo Darbo biržos, koordinatorė Mėta Paulauskė.
Partneriai iš Darbo biržos suprato ir įvertino Visagino sporto centro sunkumus. Natūralu, kad jauni bedarbiai siekia kuo greičiau registruotis Darbo biržoje ir siekia joje išsilaikyti. Dėl įvairių priežasčių pašalinti iš registruotų bedarbių sąrašų jaunuoliai stengiasi kuo greičiau atkurti statusą. Motyvacija – mėnesinė piniginė išmoka. Ji ir „pririša“ jaunus žmones prie Darbo biržos.
Taigi dvi įstaigos, vykdančios analogišką projektą, turi savo interesus ir, suprantama, siekia projekto sąlygomis apibrėžtų rodiklių.
15.00 val. tarpinstitucinis susirinkimas ta pačia tema vyko jau savivaldybės mažojoje posėdžių salėje. Dalyvavo savivaldybės administracijos skyrių darbuotojai, visuomenininkai, partneriai iš Visagino policijos komisariato, Probacijos skyriaus, Paramos vaikui centro.
Veronika Semeniuk pristatė projektą „Atrask save“ ir jo aktualumą bei pakvietė diskusijai, kaip socialiniai partneriai galėtų talkinti surandant neaktyvius jaunus žmones.
Situacija nėra džiuginanti: Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyriai, tiesa, naudojasi tam tikromis duomenų bazėmis, tačiau galioja asmens duomenų apsaugos reikalavimai ir teisiškai nėra reglamentuota prievolė dėl neaktyvaus jaunimo nustatymo ir jo įtraukimo į veiklas.  Tie patys teisės aktai reglamentuoja ir policijos darbą – informacijos teikimą riboja asmens duomenų apsauga. Jau yra precedentai, kada gyventojai kreipėsi į teisėtvarkos institucijas, reikalaudami paaiškinti, kokiu pagrindu buvo tikrinami jų asmeniniai duomenys.
Viena, ką pažadėjo socialiniai partneriai  - tai iškabinti informaciniuose stenduose „Atrask save“ projekto plakatus, pagal galimybę viešinti projektą, o suradę projekto tikslinę grupę atitinkančius jaunuolius - perduoti projektą viešinančius lankstinukus ir, jaunuoliams sutinkant, perduoti jų kontaktus „Atrask save“ projekto koordinatorei Veronikai.
Baigiantis pasitarimui, jo dalyviai prisiminė pasaką „Nueik nežinia kur, atnešk nežinia ką“. Eilinį kartą geras tikslas sužlugdomas dėl valstybės institucijų nepasirengimo aprūpinti projekto vykdytojus informacijos paieškos mechanizmais. O, pasirodo, net ir mažoje savivaldybėje, kur, regis, vienas kitą pažįsta, neaktyvų jaunuolį surasti ne taip jau ir lengva...


LIETUVOS JAUNIMO POLITIKOS ŽEMĖLAPIS: KAS IR KUR?
  
Jei nežinote, kur rasti atviras jaunimo erdves, kokie jaunimo reikalų koordinatorių kontaktai, kaip susisiekti su Jaunimo garantijų vykdytojais savivaldybėse, nuo šiol galėsite visą tą sužinoti labai paprastai, naudodamiesi Jaunimo politikos žemėlapiu.
Šis žemėlapis (https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dT4S3fKsbm8nEM1C9j2j3963TVM&ll=55.32962359012503%2C22.976960887500013&z=8) yra skirtas jaunimui, su jaunimu dirbančioms organizacijoms, viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių atstovams, siekiant sistemingai informuoti apie regioninę jaunimo politiką ir paskatinti geresnį jaunimo politikos supratimą Lietuvoje. „Į jaunimą orientuotų politikos priemonių, jas įgyvendinančių institucijų tinklas Lietuvoje yra plačiai išplėtotas, tačiau informacija apie jaunimo politiką iki šiol buvo pateikiama per daugelį kanalų, trūko struktūruoto informacijos pateikimo vienoje vietoje“, - žemėlapio kūrimo priežastis įvardina SADM Jaunimo skyriaus vedėja Jolanta Sakalauskienė.
Kaip naudotis žemėlapiu? Paspaudus ant kiekvieno jame esančio punkto, pamatysite organizacijos ar įstaigos duomenis bei trumpą aprašymą, kokias paslaugas jaunimui įstaiga ar organizacija gali suteikti ar kaip prisideda prie jaunimo politikos įgyvendinimo.
Interaktyvus jaunimo politikos žemėlapis buvo sukurtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dirbančių jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ dalyvių Gabrielės Krupovič ir Juliaus Mitės įgyvendinant projektą „Regioninės jaunimo politikos stiprinimas, atsižvelgiant į verslumo skatinimo, socialinės politikos, kultūros ir švietimo aspektus“. Projektu siekiama sustiprinti regioninę jaunimo politiką, atsižvelgiant į savivaldybių jaunimo politikos įgyvendinimo netolygumus.
 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija


RENGINYS „PASAULIS BE SMURTO“

Lapkričio 16 d. Visagino kultūros centro „Bangos“ salėje mokiniai susirinko paminėti trijų svarbių datų: Pasaulinės smurto prieš vaikus prevencijos dienos, Pasaulinės jaunimo dienos ir Tarptautinės tolerancijos dienos.
Draugystės ir „Gerosios vilties“ progimnazijų bei „Žiburio“ pagrindinės mokyklos komandos varžėsi plakato, scenos vaizdelio ir filmuoto vaizdo siužeto konkursuose, kuriuose išreiškė savo požiūrį į smurtą prieš vaikus, skatino toleranciją, tarpusavio supratimą ir draugiškumą.
Mokinių konkursinius pasirodymus vertino komisija, vadovaujama Visagino savivaldybės tarybos nario Jevgenijaus Šuklino.
Konkurse po atkaklios kovos nugalėjo „Žiburio“ pagrindinės mokyklos komanda, antrąją vietą laimėjo „Gerosios vilties“ progimnazijos komanda, tretieji – Draugystės progimnazijos mokiniai.
Visos komandos buvo apdovanotos Visagino savivaldybės administracijos įsteigtais prizais ir Visagino kūrybos namų direktoriaus padėkos raštais.
Dėkojame renginio organizatoriams – Visagino kūrybos namams, Visagino kultūros centrui – už pagalbą organizuojant renginį ir konkurse dalyvavusių mokyklų mokiniams ir mokytojams, paskatinusiems ugdytinius dalyvauti renginyje. 

 

 Lietuvos moksleivių sąjunga kviečia dalyvauti apklausoje „Kokia savivalda Tavo mokykloje?“


Rugsėjo 27 d. startavo Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau – LMS) ir Jaunimo reikalų departamento organizuojama mėnesį truksianti internetinė apklausa Lietuvos moksleiviams, kuria siekiama išsiaiškinti, kaip keičiasi mokyklose veikiančių savivaldų ir mokyklos tarybų situacija – „Kokia savivalda Tavo mokykloje“.

Ši apklausa jau buvo vykdoma 2012-ais bei 2015-ais metais ir pateikė svarbios informacijos, atskleidė įvairias savivaldose esančias problemas. Išsiaiškinta, kuriose savivaldybėse savivaldos egzistuoja, kuriose – ne, kokios yra savivaldų vykdomų veiklų kryptis bei jų kokybė. Praėjus keturiems metams nuo pirmosios apklausos vykdymo, LMS siekia sužinoti, kaip pasikeitė savivaldų veikla ir remdamasi rezultatais toliau kryptingai veikti, kuriant geriausias sąlygas moksleiviams ir jų interesų atstovavimui.
Šiemet, bendradarbiaujant su Jaunimo reikalų departamentu, į klausimyną buvo įtraukta ir dalis apie mokyklos tarybas, kuria norima išsiaiškinti šios mokyklos organizacijos veikimo principus bei joje esančias problemas.
Pagalbos vykdant apklausą bus prašoma visų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, savivaldybių švietimo skyrių, jaunimo reikalų koordinatorių bei kitų savivaldybės specialistų, atsakingų už mokinių savivaldas. Taip pat bus pasitelkiamas ir nevyriausybinių organizacijų sektorius. LMS prašo pagalbos visų miestų ,,Apskritųjų stalų“, Eurodesk, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ir kitų jaunimo organizacijų.
Vienas iš svarbiausių Lietuvos moksleivių sąjungos tikslų yra visose mokyklose veikiančios savivaldos, aktyviai dalyvaujančios mokyklos gyvenime ir efektyviai atstovaujančios savo mokiniams. Gavus ir išanalizavus šios apklausos duomenis dar žingsniu priartėsime šio tikslo link.
Apklausos klausimai pateikiami čia.
Kilus klausimams galite kreiptis į apklausos koordinatorę Rūtą Pučaitę  el.paštu.: rpucaite@gmail.com arba telefonu +370 623 32370
Lietuvos moksleivių sąjunga yra visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti asociacija. Lietuvos moksleivių sąjunga siekia savo veiklos metu kuo efektyviau atstovauti visiems Lietuvos mokiniams bei ginti jų interesus.
Prezidento kontaktai:
Dovilė Bikelytė
El.pašta: dovilebikelyt@gmail.com
Tel.nr.: +370 603 47232

APSVAIGĘ JAUNUOLIAI ATVIRUOSIUOSE JAUNIMO CENTRUOSE AR ERDVĖSE. KAIP TINKAMAI ELGTIS IR KALBĖTIS?

2016 m. rugpjūčio 30 d. vyko Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuota diskusija „Apsvaigę jaunuoliai atviruosiuose jaunimo centruose ir erdvėse. Kaip tinkamai elgtis ir kalbėtis?“. Diskusijos metu kartu su atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių darbuotojais, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu, Vilniaus priklausomybės ligų centru bei Visuomenės sveikatos biuru buvo kalbamasi apie tai, kaip su jaunimu dirbantys darbuotojai turėtų elgtis, kai į atvirus jaunimo centrus ar atviras jaunimo erdves ateina apsvaigę jaunuoliai.
Apie tai, kas buvo kalbama diskusijos metu skaitykite http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-


  „BALTŲJŲ PIRŠTINIŲ“ AKCIJA KVIEČIA SAVANORIUS

Artėjant Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams Visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“ vėl kviečia registruotis savanorius.
Savanoriais gali būti aktyvūs, visuomeniški Lietuvos Respublikos piliečiai, ne jaunesni nei 16 metų amžiaus, neabejingi skaidrios valstybės valdymo principams, norintys prisidėti prie pokyčių.
Savanorio funkcijos: pastebėjus galimą balsų pirkimą ar kitus rinkimų pažeidimus, apie tai informuoti nurodytais kontaktais; fiksuoti pažeidimus vaizdinėmis, garso įrašymo ir kitomis priemonėmis; mūvėti baltą pirštinę kaip skaidrių rinkimų simbolį; glaudžiai bendradarbiauti su regionų koordinatoriais ir vietos savanoriais; skleisti žinią apie „Baltąsias pirštines“ ir kviesti prisijungti savo pažįstamus.
Registrtuotis savanoriu galima http://baltosiospirstines.lt/tapk_savanoriu
Daugiau informacijos – prisegtuke.VISAGINE ĮVYKO „PROTŲ MŪŠIS“, SKIRTAS JAUNIMO POLITIKOS 20-MEČIUI

Rugsėjo 8 d. Visagino kūrybos namuose įvyko „Protų mūšis“, skirtas Jaunimo politikos Lietuvoje 20-mečiui. Žaidimas prasidėjo vienu metu visose Lietuvos savivaldybėse, pareiškusiose norą dalyvauti „Protų mūšyje“.
Užduotis konkursui parengė Jaunimo reikalų departamentas: klausimai buvo tikrai sudėtingi, reikalaujantys ne tik bendro išprusimo ir žinių, bet ir jaunimo politikos aktualijų ir inovacijų išmanymo.
„Protų mūšyje“ dalyvavo keturios komandos: „Atgimimo“ gimnazijos komanda „Šauksmas“, komanda „Visagino jaunimiečiai“ ir net dvi komandos atstovavo „Žiburio“ pagrindinei mokyklai: tai „Ežiukai kosmose“ ir „Devintokės“.
Komandos turėjo atsakyti į 45 klausimus, taigi galėjo surinkti tiek pat galimų balų.
Po dviejų valandų atkaklios kovos, surinkusi 16,2 balo nugalėjo „Atgimimo“ gimnazistų komanda, vos 0,5 balo aplenkusi „Visagino jaunimiečius“. 3–4 vietas užėmė Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokinių komandos.
Dėkojame visiems „Protų mūšio“ dalyviams!
 
 
INICIATYVA „ŽINAU, KĄ RENKU“ KVIEČIA PRISIJUNGTI

Jaunimo politikos stebėsenos iniciatyva „Žinau, ką renku“ atnaujina savo veiklą ir kviečia prisijungti jaunus žmones iš visos Lietuvos prie 2016 m. rugsėjo-spalio mėn. vyksiančių rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą stebėsenos.
Ši nešališka jaunimo iniciatyva siekia skaidrios politikos Lietuvoje ir didesnio politikų atskaitingumo rinkėjams, taip pat ilgalaikio dialogo tarp politikų ir visuomenės, ypač jaunų žmonių, bei rinkėjų informuoto pasirinkimo rinkimuose. Tuo tikslu sukurta virtuali tiesioginio politikų ir rinkėjų bendravimo platforma www.zinaukarenku.lt ir organizuojami gyvi susitikimai bei diskusijos su politikais.
Pradžioje iniciatyvos savanoriams bus surengti specialūs seminarai, kuriuose bus apmokyti kaip stebėti kandidatus, organizuoti debatus su politikais ir įtraukti bendruomenę.
Ką veiks iniciatyvinės grupės nariai po mokymų?
• Suburs bendraminčių komandą savo miestuose, kuri padės įgyvendinti rinkiminę stebėseną,
• Organizuos ir dalyvaus susitikimuose su politikais,
• Organizuos iniciatyvos pristatymus savo bendruomenėse,
• Organizuos ir vykdys viešą komunikaciją apie rinkimus
• Po rinkimų stebės politikų priešrinkiminių pažadų įgyvendinimą,
• Prisidės prie tiesioginio bendravimo su politikais platformos www.zinaukarenku.lt administravimo.
Prisijungę prie iniciatyvos jaunuoliai vertingų pažinčių, tiesiogiai bendraudami su kandidatais, žurnalistais, ekspertais, pagerins savo supratimą ir žinias apie politinius procesus, įgaus gebėjimų komunikacijos, viešojo kalbėjimo, renginių organizavimo, darbo komandoje, informacinių technologijų ir kitose srityse.
Norintys prisijungti turėtų užpildyti savanorio anketą www.zinaukarenku.lt/prisijunk-2016
Esant klausimų apie iniciatyvą rašykite ausrine@zinaukarenku.lt

PAŽYMĖTA EUROPOS SAVANORIŲ TARNYBOS 20-MEČIO SUKAKTIS

Gegužės 18 d. Visagine pažymėta Europos savanorių tarnybos (EST) 20-mečio sukaktis. Į savivaldybės administracijos didžiąją posėdžių salę, pakviesti Utenos teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro, Jevgenijaus Šuklino olimpinio sporto klubo ir Visagino kūrybos namų, rinkosi savivaldybės politikai, administracijos darbuotojai, savanoriai ir visi neabejingi savanorystei visaginiečiai.
Susirinkusius renginio dalyvius pasveikino merė Dalia Štraupaitė, padėkojusi visiems Visagino savanoriams už ilgametį neatlygintiną, nuoširdų ir bendruomenei labai reikalingą darbą.
Savivaldybės administracijos direktorius Sergejus Mickevičius įteikė savivaldybės administracijos padėkos raštus: Visagino kūrybos namų kolektyvui už aktyvų dalyvavimą Europos savanorių tarnybos programoje, jaunimo įtraukimą į savanorišką veiklą; VšĮ Gyvūnų prieglaudai „Padėk man“ už savanorių telkimą benamių gyvūnų globai, aktyvią visuomeninę veiklą; Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyriui už ilgametę humanitarinę veiklą, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje; viešajai įstaigai Visagino bendruomenės fondui už ilgametį savanoriškos veiklos populiarinimą, aktyvią socialinę veiklą; Visagino trečiojo amžiaus universitetui už ilgametį savanorišką darbą organizuojant pagyvenusių žmonių švietimą, aktyvią visuomeninę veiklą.
Renginį paįvairino svečiai – savanoriai iš Ispanijos ir Prancūzijos, šiuo metu dirbantys Utenos miesto A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
EST-20 renginio organizatoriai dėkoja šio renginio partneriams ir rėmėjams: Visagino Č. Sasnausko menų mokyklai, Europos informacijos centrui, Visagino sporto centro Atviros jaunimo erdvės koordinatorėms, Visagino savivaldybės administracijai ir Visagino savivaldybės tarybos nariui Jevgenijui Šuklinui.

 

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NARIAI SUSITIKO SU MOKINIŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ ATSTOVAIS

Kovo–balandžio mėnesiais Visagino jaunimo reikalų tarybos nariai lankosi bendrojo ugdymo mokyklose. Tikslas – susitikti su mokinių savivaldos institucijų nariais, aptarti jų veiklą, pasiekimus, problemas ir lūkesčius. Aplankytos „Gerosios vilties“ progimnazija, „Atgimimo“ gimnazija ir „Žiburio“ pagrindinė mokykla. Balandžio 14 d. Jaunimo reikalų tarybos nariai lankėsi „Verdenės“ gimnazijoje, o balandžio 20 d. – susitiks su Draugystės progimnazijos mokinių taryba.
Nors susitikimai su mokinių savivaldos institucijų nariais dar nesibaigė, bet galima kalbėti apie kai kurias tendencijas mokinių savivaldos gyvenime. Visose aplankytose mokyklose mokinių savivaldos institucijos ne tik organizuoja renginukus, bet svariai prisideda formuojant bendrą įstaigos įvaizdį. Tai neabejotinas privalumas. Antra vertus, keista, bet šiame informacijos amžiuje vaikai ir jaunimas vis dar pasigenda informacijos apie mieste vykstančius renginius, dalyvavimo įvairiose akcijose galimybes. Informacijos lyg ir užtektų, tačiau ji, pasak mokinių, „praslysta pro akis“, neįtraukia. Mokinių nuomone, renginių reklama turėtų būti įtaigi, orientuota į tikslinę grupę.
Taip pat patys mokiniai pasigenda aktyvesnio bendradarbiavimo tarp mokyklų. Įvairių mokyklų mokiniai puikiai bendrauja laisvalaikiu, kartu lanko tas pačias neformaliojo ugdymo įstaigas, čia jie – draugai ir partneriai. Būtų nuostabu, svarsto mokiniai, kad bendradarbiautų ir ugdymo įstaigų mokinių savivaldos institucijos.
Aplankius visas bendrojo ugdymo mokyklas numatoma mokinių savivaldos institucijų darbą aptarti Jaunimo reikalų taryboje.

 

 Jaunimo iniciatyvų projektų 2016 metais konkursas
 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Jaunimo iniciatyvų projektų 2016 metais konkursą. Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A1-706.

 

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime ir mažuose miesteliuose, jo problemoms spręsti, aktyvumui didinti.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:
• skatinančios jaunų žmonių verslumą;
• skatinančios socialinę įtrauktį ir pilietiškumą;
• skatinančios jaunų žmonių įsitraukimą į visuomeninę veiklą, saviraišką ir kūrybiškumą;
• ugdančios jaunų žmonių socialinius įgūdžius;
• skatinančios vienoje savivaldybėje veikiančių jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų jaunimo iniciatyvų veiklos koordinavimą, informacinę sklaidą ir bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, veikiančiomis jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo srityje, keitimąsi gerąja jaunimo veiklos patirtimi;
• sudarančios sąlygas jauniems žmonėms kokybiškai praleisti laisvalaikį;
• ugdančios jaunų žmonių sveikos gyvensenos įgūdžius, ypatingą dėmesį skiriant savižudybių prevencijai.
Konkursui paraišką gali teikti:
• jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos;
• bendruomeninės organizacijos (toliau – Pareiškėjas).
 
Prioritetas teikiamas Pareiškėjams:
• veiklas vykdantiems savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius neviršija 50 tūkst. pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis;
• vykdantiems veiklas su jaunimo neformaliomis grupėmis (neįregistruotos visuomeninės grupės; ne mažiau kaip du trečdalius jų narių sudaro jauni žmonės);
• skatinantiems jaunus žmones prisidėti prie bendruomeninių organizacijų bei nevyriausybinių jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos stiprinimo.
Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 eurų.
Konkurso nuostatai, paraiškos forma, pildymo instrukcija skelbiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/jaunimo-iniciatyvu-projektu-kyyv.html
Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2016 m. sausio 9 d. (imtinai) adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.
Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Lisauskaitė, tel. (8 706) 68134, el. p. Gintare.Lisauskaite@socmin.lt.

Konkurso pristatymas (pagal išankstinę dalyvių registraciją el. paštu laimonas.abarius@visaginas.lt) vyks Visagino savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje 2015 m. gruodžio 16 d. nuo 16.00 val.


Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje programų finansavimo 2016 metais konkursas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje programų finansavimo 2016 metais konkursą. Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A1-707.
Konkurso tikslas – siekiant spręsti jaunimo užimtumo problemas regionuose ir stiprinti verslo, darbdavių, jaunimo ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą ir veiklų inicijavimą, atsižvelgiant į savivaldybės specifiką, remti projektus, skirtus tarpinstituciniam bendradarbiavimui skatinti.
Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

• skatinančios jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų, jaunų žmonių grupių bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimą, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus, ypač susijusius su užimtumu, verslumo skatinimu konkrečiose vietos bendruomenėse;
• kuriančios švietimo įstaigų, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų ir privataus sektoriaus tinklą, kuris užtikrintų darbo su per anksti iš švietimo sistemos pasitraukiančiu jaunimu gerosios patirties sklaidą ir prevenciją;
• skatinančios jaunimą įsitraukti į veiklas, ugdančias jaunų žmonių užimtumo kompetencijas, socialinę atsakomybę ir pilietiškumą, siekiant teigiamų pokyčių savivaldybėje jaunimo politikos srityje;
• sudarančios sąlygas jaunimui įgyti darbo patirties vietos įmonėse;
• vykdančios procesų, susijusių su jaunimu, stebėseną Pareiškėjo savivaldybėje, atsižvelgiant į konkurso tikslą;
• motyvuojančios niekur nedirbantį, nesimokantį ar mokymuose nedalyvaujantį jaunimą (NEET) pasinaudoti Jaunimo garantijų iniciatyvos teikiamomis galimybėmis;
• kuriomis, bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi, skatinama pameistrystė.

Konkursui paraišką gali teikti:
• nevyriausybinės organizacijos;
• jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, regioninės jaunimo organizacijų tarybos;
• bendruomeninės organizacijos (toliau – Pareiškėjas). 
Konkursui pateikti projektai turi atitikti bent dvi iš šių sąlygų:
• turėti partnerių iš vietos savivaldos institucijų ir (ar) privačiojo sektoriaus;
• projektas turi turėti papildomų finansavimo šaltinių;
• projekte turi būti numatytos tęstinės veiklos, kurios buvo vykdytos prieš Pareiškėjui teikiant paraišką konkursui.
 
Prioritetas teikiamas Pareiškėjams:
• kurių projektuose pateiktos veiklos iš dalies bus finansuojamos savivaldybės ir (ar) privačiojo sektoriaus;
• skatinantiems jaunus žmones prisidėti prie vietos bendruomenių, vietos veiklos grupių bei jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos;
• skatinantiems tarpinstitucinį bendradarbiavimą (savivaldybių, seniūnijų, švietimo, kultūros centrų ir jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų).
 
Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 3000 eurų. Konkurso aprašymas, paraiškos forma ir paraiškos pildymo instrukcija skelbiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/tarpinstitucinio-bendradarbiavimo-jaunimo-egwb.html

Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2016 m. sausio 9 d. (imtinai), adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.
Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo galima kreiptis į Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausiąją specialistę Gintarę Lisauskaitę, tel. 8 706 68134, el. p. Gintare. Lisauskaite@socmin.lt.

Visagine lankėsi advokacijos ekspertai

Nevyriausybinės organizacijos (NVO) – tai raktas į stiprią pilietinę visuomenę, padidėjusį žmonių tikėjimą demokratija ir piliečių aktyvumą priimant sprendimus. Juk būtent šios organizacijos vykdo tarpininko tarp piliečių ir valstybinių institucijų vaidmenį, tampa ruporu, garsinančiu jų nuomonę. 
Siekiant sustiprinti Visagine veikiančias nevyriausybines organizacijas lapkričio 28 d. visuomeninė organizacija „Ateities karta“ organizavo advokacijos mokymus.

Advokacija – tai viešo intereso gynimas, procesas, kuomet organizacijos siekia paveikti viešąją politiką atstovaudamos savo ar socialinės grupės interesams. Šeštadienį susirinkę NVO atstovai buvo supažindinti su organizacine strategija, metodais, kurių pagalba galima išaiškinti egzistuojančias problemas, bei praktiniais pavyzdžiais. Mokymus vedė viena iš nedaugelio advokacijos ekspertų Lietuvoje – Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Birutė Sabatauskaitė ir jaunimo politikos žinovė bei projektų vadovė Simona Gaidytė. Galiausiai, dalyviams buvo įteikti sertifikatai, pažymintys jų patobulintas kompetencijas. 
Džiugu, kad mokymų dalyviai įgavo ne tik teorinių žinių, tačiau ir pabendravo tarpusavyje. Pertraukėlių metu aptartos Visagino trečiojo sektoriaus problemos: asmenybėmis grįsta jaunimo politika, organizacinių kompetencijų trūkumas, nematoma pridėtinė vertė piliečiams. Tikimasi, kad tai – tik pirmas žingsnis į šių problemų perpratimą ir sprendimą. 
Mokymai buvo projekto „Jaunimo interesų advokacija Visagine“ dalis, finansuoti Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo konkurso lėšomis.

 


Sudaryta Visagino savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-218 sudaryta Visagino savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Pristatome Jaunimo reikalų tarybos narius, išrinktus 2015–2019 m. savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui:

 • Tarybos pirmininkas – Dmitrijus Chrečkovas, Visagino skautų organizacijos narys, kurį į Jaunimo reikalų tarybą delegavo Visagino jaunimo organizacijų asociacija „Apskritas stalas“.
 • Tarybos pirmininko pavaduotoja – Tamara Gaivoronskaja, Visagino savivaldybės mero pavaduotoja, sporto srities pedagogė bei atvirojo darbo su jaunimu organizatorė. 
 • Kiti tarybos nariai: 
 • Aurimas Gudas – Meno kūrėjų asociacijos „Samanyčia“ pirmininkas, Visagino jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ atstovas; 
 • Donatas Kotovas – Visagino jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ prezidentas, visuomenininkas; 
 • Olga Lukina – Visagino kūrybos namų pedagogė, atviro darbo su jaunimu organizatorė; Sergejus Monachovas – l. e. Ignalinos jaunųjų atomininkų asociacijos prezidento pareigas, Visagino jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ atstovas; 
 • Inga Možeiko – Socialdemokratinio jaunimo sąjungos Visagino skyriaus pirmininkė, Visagino jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ atstovė; 
 • Veronika Raimonda Semeniuk – jaunimo darbuotoja, Visagino sporto centro jaunimo atviros erdvės koordinatorė; 
 • Žana Šeina – Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, atsakinga už socializacijos programų ir pirminės prevencijos priemonių įgyvendinimą savivaldybėje.

Artimiausiu metu plačiau pristatysime tarybos narius, nurodysime jų kontaktus. Tarybos nariams galima rašyti el. paštu jaunimo.taryba@gmail.com.

Sukurk šūkį – Laimėk iPAD!

Europiniai partneriai siūlo puikią galimybę jaunuoliams prisidėti prie vystomojo bendradarbiavimo kūrybiškos sklaidos. Viskas, ką reikia padaryti - sukurti šūkį ir nusiųsti nurodytu adresu. 
Prizas: iPAD AIR.
Pateikimo terminas – iki 2015 m. gruodžio 9 d. 
Prisegtuke pridedamas projekto aprašymas (anglų kalba) ir plakatas (lietuvių kalba).
Daugiau informacijos apie projektą suteiks Viešosios įstaigos „Europos namai“ projektų koordinatorė Aušrinė Diržinskaitė, tel. +370 613 20 560, el. paštas ausrine@eurohouse.lt

 
 INFORMACINIS SEMINARAS „TOLERANCIJOS IR PAGARBOS PAMOKA“


Pažymint Tarptautinę tolerancijos dieną, 2015 m. lapkričio 25 d. 13.00 val. organizuojamas informacinis seminaras „Tolerancijos ir pagarbos pamoka“. Renginį organizuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Utenos teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro Visagino skyrius. Seminare dalyvaus Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kontrolierė Agneta Lobačevskytė ir viešųjų ryšių specialistas Valdas Dambrava. 
Renginys vyks Visagino kūrybos namų Atvirame jaunimo centre (Sedulinos al. 49), numatoma trukmė – 2 val.

Kviečiame dalyvauti bendro ir profesinio ugdymo mokyklų mokinius ir mokytojus, kultūros ir sporto, neformalaus ugdymo įstaigų darbuotojus, visuomeninių organizacijų narius. 
Informaciją dėl dalyvavimo, dalyvių skaičiaus, prašome iki lapkričio 23 d. teikti Jaunimo darbo centro Visagino skyriaus vyr. specialistei Jelenai Plešak (el. p. jelena.plesak@ldb.lt).


Seminaras „Kompetencijų stiprinimas darbe su savanoriais“

Europos savanorių tarnybos asociacija „SALTES“ kviečia VISUS savanorius bei organizacijų atstovus į konferenciją „Kompetencijų stiprinimas darbe su savanoriais“.
Konferencija vyks lapkričio 21 d. (šeštadienį), Vilniuje (tikslus adresas bus patikslintas tik užsiregistravusiems ir gavusiems organizatorių patvirtinimą dėl dalyvavimo). Konferencijos pradžia 11:00 val. Registracija į konferenciją iki lapkričio 18 d., kviečiame registruotis paspaudus šio pranešimo paveiksliuką. 

Konferencijos metu turėsite galimybę išgirsti apie „Savanorystės ambasadorių“ programą, pagilinsite savo žinias apie finansavimo galimybes pelno nesiekiančioms veikloms bei sužinosite, kaip iš nereikalingų daiktų biure pasigaminti kalėdines dekoracijas. Renginio metu mokysitės vystyti pozityvų mąstymą bei turėsite galimybę sužinoti, kaip save motyvuoti, kai pritrūksta jėgų ir įkvėpimo. Laukiami VISI, kuriems yra svarbi savanorystė!

Konferencijos programa čia. Daugiau informacijos: www.saltes.net, https://www.facebook.com/events/460212424159163/

VISAGINE PAMINĖTA PASAULINĖ JAUNIMO DIENA

Visagino savivaldybėje Pasaulinė jaunimo diena švenčiama nuo 2006 metų. Tapo tradicija kasmet paminint šią dieną organizuoti renginius jaunimui, pasitelkiant įvairius neformaliojo ugdymo metodus.
2015 m. lapkričio 10 d. Visagino kūrybos namų Atvirame jaunimo centre vyko renginys „Projektų ringas“, kuriuo siekta bendrojo lavinimo mokyklų mokinius išmokyti projektų rengimo pagrindų ir įtvirtinti žinias, parengiant nesudėtingą projektą. Mokymus jaunimui vedė Ignalinos AE regiono verslo inkubatoriaus direktorė Irina Morozova.

Renginio metu dalyviai įgijo teorinių ir praktinių žinių apie projektinę veiklą. Jie sužinojo, kaip „gimsta“ projektas, ir susipažino su visais projektinės paraiškos pildymo etapais. Išklausius teorines žinias, penkios jaunimo komandos gavo praktines užduotis, kurias vėliau pristatė ir aptarė. 
Daugiausia pateikta pasiūlymų pritaikyti vaikų ir jaunimo poreikiams viešąsias miesto erdves, būtent atnaujintą paplūdimio zoną. Pasak mokymų dalyvių, nors įdėta daug lėšų ir triūso sukuriant patrauklią ir estetišką paplūdimio zoną, tačiau trūksta inovatyvių paslaugų. Pradžioje jos galėtų būti teikiamos nemokamai, o vėliau, ištyrus šių paslaugų poreikį, taptų smulkiojo verslo kūrimo galimybe. 
Mokymų vedėja – Ignalinos AE regiono verslo inkubatoriaus direktorė Irina Morozova pažadėjo jaunuoliams, kad jų idėjos bus perduotos Visagino savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus specialistams. 
Viliamės, kad „Projektų ringe“ įgyti įgūdžiai bus naudingi ne tik jaunuolių asmeniniam tobulėjimui, bet ir prisidės prie patogaus gyventi ir inovatyvaus mūsų jauno miesto įvaizdžio kūrimo. 
Renginį organizavo: Visagino kūrybos namų Atviro jaunimo centras, Ignalinos AE regiono verslo inkubatorius, Utenos teritorinės darbo biržos Visagino jaunimo darbo centras, Visagino sporto centro jaunimo atvira erdvė, finansavo Visagino savivaldybės administracija (05 programos lėšomis). Dalyvavo Visagino „Atgimimo“ gimnazijos, „Gerosios vilties“ ir Draugystės progimnazijų komandos. 


 Sudaryta Visagino savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-218 sudaryta Visagino savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Pristatome Jaunimo reikalų tarybos narius, išrinktus 2015–2019 m. savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui:

 • Tarybos pirmininkas – Dmitrijus Chrečkovas, Visagino skautų organizacijos narys, kurį į Jaunimo reikalų tarybą delegavo Visagino jaunimo organizacijų asociacija „Apskritas stalas“.
 • Tarybos pirmininko pavaduotoja – Tamara Gaivoronskaja, Visagino savivaldybės mero pavaduotoja, sporto srities pedagogė bei atvirojo darbo su jaunimu organizatorė. 
 • Kiti tarybos nariai: 
 • Aurimas Gudas – Meno kūrėjų asociacijos „Samanyčia“ pirmininkas, Visagino jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ atstovas; 
 • Donatas Kotovas – Visagino jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ prezidentas, visuomenininkas; 
 • Olga Lukina – Visagino kūrybos namų pedagogė, atviro darbo su jaunimu organizatorė; Sergejus Monachovas – l. e. Ignalinos jaunųjų atomininkų asociacijos prezidento pareigas, Visagino jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ atstovas; 
 • Inga Možeiko – Socialdemokratinio jaunimo sąjungos Visagino skyriaus pirmininkė, Visagino jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ atstovė; 
 • Veronika Raimonda Semeniuk – jaunimo darbuotoja, Visagino sporto centro jaunimo atviros erdvės koordinatorė; 
 • Žana Šeina – Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, atsakinga už socializacijos programų ir pirminės prevencijos priemonių įgyvendinimą savivaldybėje.

Artimiausiu metu plačiau pristatysime tarybos narius, nurodysime jų kontaktus. Tarybos nariams galima rašyti el. paštu jaunimo.taryba@gmail.com.

KVIEČIAME JAUNIMO NVO DALYVAUTI PROJEKTE

Šių metų spalio - lapkričio mėn. Visuomeninė organizacija „Ateities karta“ vykdo projektą „Jaunimo interesų advokacija Visagine“, skirtą Visagine veikiančioms nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms (JNVO). Šiuo projektu bus siekiama nustatyti ir suburti Visagino jaunimo nevyriausybines organizacijas, sustiprinti jų organizacines pozicijas, suteikti joms instrumentus jaunimo interesų gynimui.
Pagrindinis projekto renginys – lapkričio 28 d. rengiami mokymai Visagino jaunimo nevyriausybinių organizacijų nariams. Mokymų tikslas – supažindinti jaunimo NVO atstovus su advokacijos praktika, padėti geriau atstovauti jaunimo ir organizacijos narių interesus paruošiant organizacijos advokacijos planą bei sustiprinti Visagino jaunimo nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą. Mokymus ves viena iš nedaugelio advokacijos ekspertų Lietuvoje Birutė Sabatauskaitė ir jaunimo politikos žinovė bei projektų vadovė Simona Gaidytė.
Kas ta advokacija? Tai viešo intereso gynimas, procesas, kuomet organizacijos siekia paveikti viešąją politiką atstovaudamos savo ar socialinės grupės interesams. Parengti ir su lektoriaus pagalba profesionaliai pakoreguoti advokacijos planai leis organizacijoms tikslingiau ir kryptingiau išnaudoti turimus išteklius bei organizuoti kitas savo veiklas. Tam, kad būtų pasiektas geriausias efektas, rekomenduojame į mokymus siųsti po kelis organizacijos atstovus (optimalu 2-4).
Jei pageidaujate dalyvauti mokymuose, maloniai prašome užpildyti dalyvio anketą (http://goo.gl/forms/wRavZuobyg). Papildoma informacija teikiama parašius el. paštu advokacija.visagine@gmail.com.

MOKYMAI „ŽMOGAUS TEISIŲ UGDYMAS JAUNIMUI“
 
Nacionalinis socialinės integracijos institutas kartu su Europos Tarybos Jaunimo departamentu kviečia visus jaunus žmones bei su jais dirbančius registruotis į nemokamus mokymus, skirtus žmogaus teisių ugdymo metodikų taikymui darbe su jaunimu.
Mokymai vyks 2015 m. rugsėjo mėn. 9 - 14 d.
Mokymų tikslai:
- Gerinti žmogaus teisių apsaugą, sklaidą bei pagarbą Lietuvoje, įtraukiant jaunimą regionuose;
- Skatinti plačią žmogaus teisių ugdymo sampratą, gerbiant įvairovę bei šiandieninės Europos socialinę, kultūrinę situacijas;
- Įgalinti jaunus žmones ir su jais dirbančius atpažinti žmogaus teisių pažeidimus bei į juos reaguoti;
- Suteikti dalyviams žinias, reikalingas norint imtis priemonių prieš žmogaus teisių pažeidimus;
- Motyvuoti dalyvius aktyviai įsitraukti į įvairius judėjimus už žmogaus teises regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmenimis.
Mokymų metu įgyjamos kompetencijos:
- Žmogaus teisių suvokimas;
- Žinios apie tarptautinius bei nacionalinius judėjimus, kampanijas, akcijas, skatinančias domėjimąsi žmogaus teisėmis;
- Žinios apie žmogaus teisių pažeidimus ir reagavimą į juos;
- Žmogaus teisių ugdymo metodikų išmanymas ir gebėjimas jas taikyti darbe su jaunimu (metodiniai rinkiniai „Compass“ ir „Bookmarks“);
- Kritinis mąstymas: reikiamos informacijos radimas, kritiškas įrodymų vertinimas, žinios apie išankstinį nusistatymą ir šališkumą bei gebėjimas priimti sprendimus remiantis pagrįsta nuomone.
Dalyviai: 16 – 29 m. amž. jaunimas ir / ar su jaunimu dirbantys asmenys.
Į mokymus galite registruotis paspaudę nuorodą:
https://docs.google.com/a/zmogui.lt/forms/d/12tO1jbiOX60ANKCnyoCR6SHQmOXZ5LddoSRSZZlMz1Y/viewform?usp=send_form

Atrinkti dalyviai bus informuoti elektroniniu paštu, kuriame bus pateikta detali mokymų informacija. Mokymuose gali dalyvauti 30 dalyvių.
Daugiau informacijos suteiks Indrė Maršantaitė, +370 656 04988, indre.marsantaite@zmogui.lt

KVIEČIA „GLOBALAUS JAUNIMO FESTIVALIS“

2015 m. birželio 11 d. Vilniuje rengiamas „Globalaus jaunimo festivalis“. Renginio dieną vyks susitikimai su muzikos ir sporto žvaigždėmis, jaunimo forumas ir debatai „Švietimas lemia visuomenės gerovę“, veiks kūrybinės erdvės, siaus gatvės šokių kovos ir repo atlikėjų konkursas bei kitos pramogos. Pedagogams organizuojama poilsio zona „Kava su istorija“, kurioje, prie skanios kavos puodelio jie galės pasidalinti mokslo metų įspūdžiais, atsipalaiduoti ir pajausti ateinančią vasarą.
Festivalį organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, kartu su partneriais: Lietuvos moksleivių sąjunga ir VšĮ „Debatų centras“, Gatvės šokių studija „Skillz“, reperiu Ernestu Bogdanov (Beep).
Festivalio renginiuose dalyvauti kviečiami vyresniųjų klasių moksleiviai ir mokytojai iš visos Lietuvos. Visi festivalio renginiai – nemokami, tik reikalinga išankstinė registracija.
Globalaus jaunimo festivalis organizuojamas, siekiant aktyvuoti jaunimą, sužadinti jų domėjimąsi pasaulio įvykiais ir norą veikti – apmąstyti savo tapatybę, gyvenimo būdą, atsakomybės ribas už save ir savo aplinką, sužinoti, kokiomis priemonėmis galima prisidėti prie pasaulyje egzistuojančios nelygybės mažinimo, taikos palaikymo ir darnios globalios visuomenės plėtros, – pasakoja Miglė Kemėžytė, Globalaus jaunimo festivalio organizatorė.
Festivalio metu organizuojama daugybė renginių
Susitikimų erdvėje – pokalbiai su kino filmų kompozitoriumi Titu Petrikiu, muzikantu Sauliumi Urbonavičiumi (Samu), kariūnu Eimantu Tamulynu, Vilniaus „Lietuvos ryto“ žaidėju Antanu Kavaliausku bei Vilniaus „Žalgirio“ komandos nariais ir kitais apie žinias, kurių reikia bendraujant su kitų šalių ir kitų kultūrų žmonėmis, tai kas padėjo ir padeda jiems siekti asmeninės ir juos supančių žmonių gerovės, apie galimybes, kurias atveria gebėjimas bendrauti su žmonėmis be išankstinių nuostatų.
Veiklas kūrybinėse Festivalio erdvėse vykdys policijos ir krašto apsaugos pareigūnai, ugniagesių gelbėtojų mokykla, Vilniaus dizaino kolegijos studentai, „Barclays“ tecnologijų centras Lietuvoje, Baltijos aplinkos forumas, taip pat įvairios jaunimo organizacijos.
Gatvės šokėjų kovos „Vote for education“ – tai unikalios šokių varžybos, kurios suburs skirtingų stilių šokėjus varžytis vienas prieš vieną pagal įvairių stilių muziką.
Repo atlikėjų konkursas „Rap for Education“ – jaunieji reperiai atliks specialiai konkursui sukurtus kūrinius apie savo gyvenimą mokykloje, kur jaunas žmogus praleidžia didelę savo laiko dalį, susiranda naujų draugų, įgauna patirties, sužino ir išgyvena naujų dalykų.
Jaunimo forumo „Globalus švietimas: nuo sampratos iki veiksmų“ dalyviai – Lietuvos moksleivių sąjungos, kitų šalies jaunimo organizacijų atstovai, aktyvūs moksleiviai, Pasaulio lietuvių organizacijų nariai diskutuos apie globaliojo švietimo svarbą bei rengiamą „Lietuvos globaliojo švietimo koncepciją“.
VšĮ „Debatų centro“  organizuojamuose jaunimo debatuose „Švietimo kokybė lemia visuomenės gerovę“, savo nuomone pasidalins tarptautinių debatų laureatai.
„Kava su istorija“ - bendravimo, poilsio ir susitikimų erdvė mokytojams, skirta atsipalaiduoti ir mėgaujantis skania „Šviežia kava“ dalintis istorijomis apie tai, kas jiems rūpi, kas svarbu ir įdomu.
 ir kt.
Detalią programą ir registracijos sąlygas rasite Lietuvos vaikų ir jaunimo centro interneto svetainėje www.lvjc.lt . Dalyvavimas festivalyje nemokamas, tačiau būtina registracija.

Visi festivalio dalyviai gaus dalyvavimo festivalyje pažymėjimus.

PROGRAMA

Festivalio organizatoriai:
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius.
Miglė Kemėžytė,  Tel.: 8 675 44115 migle.k@lvjc.lt
Vilma Smaliukienė, Tel.: (8 5) 272 5651 , El. paštas: vilma.s@lvjc.lt
TARPTAUTINIS SEMINARAS SAVANORYSTĖS TEMA

Visagino kūrybos namų direktorė Svetlana Šadčeneva ir metodininkė Violeta Cvirkaitė-Bendelston lapkričio 24–29 d. dalyvavo projekte „Contact making event for EVS“ San Sebastiano ir Sarauso (Zarautz) miestuose šiaurės Ispanijoje.
Šio europinio projekto tikslas – surinkti patyrusius jaunimo darbuotojus ir jaunimo lyderius pasidalyti gerąja praktika dirbant EVS (Europos savanorių tarnybos) srityje, užmezgant kontaktus ir planuojant bendrus ateities projektus.
Projekte dalyvavo dvidešimt penkių Europos Sąjungos šalių atstovai, iš viso 50 žmonių. Įvairioms šalims atstovaujančios organizacijos dalijosi savo patirtimi apie savanorystę, vyko organizacijų veiklos ir kontaktų mugė, aptartos tolesnio tarptautinio bendradarbiavimo gairės.
Kitas seminaras savanorystės tema vyks gruodžio 10–17 d., jame dalyvaus Visagino kūrybos namų Atviro jaunimo centro jaunimas, besidomintis savanorystės galimybėmis.

 VISAGINE PAMINĖTA PASAULINĖ JAUNIMO DIENA

Jauno žmogaus polėkis, jo tikėjimas savo jėgomis ir ryžtas gali įveikti nepaprastai daug, todėl visi jaunuoliai yra galingi – savo mintimis, veiksmais ir sprendimais. Vieningi ir aktyvūs jauni žmonės gali nuveikti labai daug!

Tradiciškai lapkritį Visagine minima Pasaulinė jaunimo diena. Visagino kūrybos namai kartu su Visagino savivaldybės jaunimo reikalų taryba šiais metais organizavo renginį „VIS-EXPO“, kurio tikslas – skatinti Visagino jaunimo verslumą. Reikia paminėti, kad siekdami tinkamai pasirengti konkursui lapkričio 19 d. organizavome mokymus „Sėkmės trajektorija“, kurių metu jaunuoliams buvo pateikta teorinė ir praktinė medžiaga, kaip parengti savo verslo planą.
2014 m. lapkričio 28 d. Visagino kūrybos namų Atvirame jaunimo centre renginyje „VIS-EXPO“ komandos pristatė savo verslo idėjas, aktualias Visagino miestui. Parengtas verslo idėjas vertino komisijos nariai: Visagino verslininkas Sergejus Tsitovichius, olimpinis vicečempionas ir jaunasis miesto verslininkas Jevgenijus Šuklinas, Utenos kolegijos dėstytojas, docentas, mokslų daktaras Olegas Bykovas, Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro metodininkė verslui Tatjana Kuznecova.

Dalyvius pasveikino Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Abarius ir Visagino jaunimo darbo centro vadovė Jelena Plešak. Vėliau vyko jaunimo verslo idėjų konkursas „Sėkmės trajektorija“, kurio metu 4 komandos pristatė savo verslo idėjas. Buvo vertinamas verslo idėjos originalumas, rentabilumas, aktualumas, įgyvendinimo galimybės bei kūrybinis idėjos pateikimas.

Po arbatos pertraukos vyko  netradicinės meistriškumo pamokos. Dalyviai patys gamino naujamečius eglutės žaisliukus ir turėjo galimybę išbandyti save jogos meistriškumo pamokoje.
Komisijos nariai, įvertinę komandų verslo idėjas, apdovanojo nugalėtojus. Pirmą vietą laimėjo Visagino „Atgimimo“ mokinių komanda, antrą ir trečią vietas užėmė Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokinių komandos. Visos komandos gavo diplomus ir prizus.
Tikimės, kad šis renginys taps gražia tradicija, miesto jaunimas galės pasidalyti savo idėjomis su verslininkais. Kartu pagalvokime apie savo miesto ateitį ir perspektyvas bei savo indėlį į gimtąjį miestą.
Šį renginį organizavo Visagino kūrybos namai ir Visagino savivaldybės jaunimo reikalų taryba, partneriai: Visagino jaunimo darbo centras ir Visagino jaunimo organizacijų asociacija „Apskritas stalas“. 

 

JAUNIMAS IEŠKOJO PERSPEKTYVŲ GIMTAJAME MIESTE

 

2014 m. lapkričio 19 d. Visagino kūrybos namų Atvirame jaunimo centre vyko jaunimo verslumo mokymų ciklo „Sėkmės trajektorija“ pirmasis seminaras. Šis seminaras, kurį labiau tiktų pavadinti įtraukiančiais mokymais, yra bendras Visagino kūrybos namų ir Visagino jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ renginys, kurio metu jauni žmonės generavo verslias idėjas savo miestui. Mokymus vedė kompetentingi jauni lektoriai – Visagino jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ prezidentas Donatas Kotovas ir projekto „Jaunimo perspektyva Visagino mieste“ koordinatorius Rokas Arlauskas.
Pradžioje žaidėme „energetinius“ žaidimus, vėliau vyko diskusijos apie tai, kokias verslumo galimybes turi jaunimas Visagine. Jaunuoliai teikė pasiūlymus, dalijosi nuomonėmis, analizavo, kokias sritis reikia tobulinti, ko jiems trūksta mieste. Aktyviausi buvo Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai, kurie sudarė net 4 komandas.
Vėliau buvo pateikta teorinė medžiaga, kaip kurti verslo idėjas, mokymų dalyviai įgijo verslo plano rengimo pradmenis. Arbatos pertraukėlės metu mokymų dalyviai turėjo galimybę pamatyti Atviro jaunimo centro erdves, bendravo su lektoriais neformalioje aplinkoje.
Po pertraukėlės, pasitelkus interaktyvius žaidimus, jaunuoliai buvo padalyti į komandas, gavo tikslias užduotis ir jau komandose ėmė kurti savo verslo idėjas, kurios galėtų būti įgyvendintos Visagino mieste.  Besidarbuojant atėjo vakaras, todėl verslo planus mokymų dalyviams teks pabaigti namuose.
2014 m. lapkričio 28 d. vyks renginys „VIS-EXPO“, skirtas Pasaulinei jaunimo dienai, kurio metu komandos pristatys savo „namų darbus“ – parengtas verslo idėjas. Kviečiame dalyvauti ir patiems išgirsti, ką mūsų miestui siūlo šaunus jaunimas!
Jaunimo ilgalaikė emigracija, susijusi pirmiausia su patrauklių jaunimui darbo vietų stoka, yra bene aktualiausia šiandienos problema. Tad jei šie mokymai paskatins susimąstyti nors nedaugelį iš dvidešimties dalyvių, vadinasi, laikas nebuvo veltui sugaištas.

EKSPORTAS: NAUJOS VERSLO PLĖTROS GALIMYBĖS

Kviečiame apsilankyti Lietuvos verslo konfederacijos organizuojamame renginyje. Renginio dalyviai bus supažindinti su eksporto strategijų kūrimu ir įgyvendinimu. Renginio metu bus analizuojama, kaip nustatyti eksporto potencialą, pasirinkti strategines kryptis ir tikslus, efektyviai atlikti užsienio rinkų tyrimus. Lietuvos Verslo Konfederacijos ekspertai dalyviams pristatys ES paramos galimybes įmonėms, siekiančioms pradėti ar plėsti eksportą.
Renginio dalyviai turės galimybę individualiai konsultuotis esamo verslo plėtros, užsienio rinkų tyrimų atlikimo bei eksporto plėtros strategijos parengimo klausimais.
Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Valstybės biudžeto lėšų. Renginio tikslas – Lietuvos įmonių eksporto skatinimas
DATA: 2014.07.25. VIETA: IAE regiono verslo inkubatorius, Taikos g. 7, Visaginas. Programa čia.
Išankstinė registracija: giedre@personpremier.lt, tel.: 8 699 85 413.


KVIEČIAME APSILANKYTI JAUNIMO VERSLUMO SKATINIMO ASOCIACIJOS ORGANIZUOJAMAME RENGINYJE

Renginio dalyviai bus supažindinti su verslo planavimo procesu: nuo idėjos iki įmonės steigimo. Esamo verslo savininkams bus pristatytos efektyvios plėtros galimybės, didelis dėmesys bus skiriamas finansavimo šaltinių analizei ir ES paramos galimybėms verslui.
Renginio dalyviams taip pat bus suteiktos individualias konsultacijos iš didelę patirtį Lietuvoje turinčių verslo konsultantų. Naujų verslų savininkai turės galimybę konsultuotis verslo planų rengimo, verslo planavimo ir įmonės steigimo klausimais. Esamų verslų savininkai turės galimybę konsultuotis ES paramos pritraukimo ir projektų paraiškų rengimo klausimais.
Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Valstybės biudžeto lėšų. Renginio tikslas – Lietuvos verslumo skatinimas.
DATA: 2014.07.25 VIETA: IAE regiono verslo inkubatorius, Taikos g. 7, Visaginas. Programa čia.
Išankstinė registracija: giedre@personpremier.lt, tel.: 8 699 85 413.


KVIEČIA NEAKIVAIZDINĖ JAUNŲJŲ POLITOLOGŲ MOKYKLA

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių instituto studentų korporacija RePublica kviečia dalyvauti neakivaizdinėje jaunųjų politologų mokykloje.
Neakivaizdinės politologų mokyklos programa apima profesionalių politologų, filosofų, sociologų, žiniasklaidos atstovų paskaitas, kurių metu bus suteikiamos esminės žinios apie valstybės sąrangą, institucijas ir jų veikimo principus, politinių reiškinių analizę, skatinant mokinius domėtis viešajame gyvenime vykstančiais reiškiniais ir įvykiais, ugdyti pilietinį aktyvumą, pagarbą savo tėvynei ir pilietinį sąmoningumą. Vyks filmų, susijusių su politiniais reiškiniais, tarptautiniais santykiais, peržiūra ir aptarimas,  strateginiai, simuliaciniai žaidimai, imituojantys įvairių institucijų veiklą, rinkimus ir pan., diskusijos ir debatai įvairiais klausimais, ekskursijos į valstybines ir pilietines institucijas, susitikimai su įvairių sričių ekspertais.
Neakivaizdinėje jaunųjų politologų mokykloje gali mokytis 9–11 klasių mokiniai.
Norintys dalyvauti mokymuose turi užpildyti registracijos anketą iki 2014 m. kovo 21 d.
Neakivaizdinės jaunųjų politologų mokyklos 2014 m. programą skaitykite čia.
Iš pateiktų paraiškų bus atrinkta 40 kandidatų. Į mokymus jie bus pakviesti registracijos formoje nurodytais kontaktais. Pirmoji sesija planuojama 2014 m. kovo 27-28 d. Vilniuje.
Mokyklos vadovė - Loreta Kisnieriūtė (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Pilietinio ugdymo skyriaus metodininkė),  tel. (8 5) 24 86 282, 8 677 68552, el.paštas loreta.kisnieriute@lmnsc.lt
VU TSPMI studentų korporacijos RePublica nariai:
Gerda Burneikaitė, el. paštas gerdaburneikaite@gmail.com 
Jurgis Vasiliauskas, el. paštas jurgisv@gmail.com  
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro informacijaŽAIDIMAS „PAŽINK EUROPĄ“

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje rengia žaidimą, kuriame skatina dalyvauti visus moksleivius ir studentus. 
Iki rugsėjo 19 d. užsisakyk www.pazinkeuropa.lt naujienlaiškį, gauk užuominas, rask atsakymus ir laimėk vieną iš 83 prizų!  Iš teisingai visas užduotis išsprendusiu burtų keliu išrinksime laiminguosius, kuriems atiteks:
• 3 kino teatro abonementai, su kuriais galėsite pamatyti net po 30 filmų!
• 10 Europa stalo žaidimų
• 20 termo puodelių
• 20 USB atmintinių
• 30 kvietimų kavos „Coffee Inn“ kavinėse
Žaidimas prasideda rugsėjo 19 d. 15 val.!
Užduotis galima spręsti iki rugsėjo 23 d. 12 val.
Registruokis žaidimui čia, tiesiog užsisakydamas naujienlaiškį"
Daugiau informacijos suteiks Rasa Aleškevičiūtė, tel: +370 5 210 7232 mob: +370 653 91 938,  rasa@gravitas.lt

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

KVIEČIA JAUNIMO EUROPOS KOMANDA

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kviečia 16-29 m. jaunuolius tapti Jaunimo Europos komandos naujų nariais, kurie , bendraudami su kolegomis ir bendraamžiais savo miestuose ir miesteliuose, pasidalytų savo žiniomis apie ES ir jos politiką.
Ką veikia Jaunimo Europos komandos nariai?
- organizuoja seminarus, pristatymus, diskusijas, žaidimus ir kitokius renginius ES tematika savo mieste ar regione;
- prisideda prie žinomų projektų („Europrotai“, „Europos egzaminas“ ir kitų) įgyvendinimo;
- savanoriauja su ES susijusiuose renginiuose ;
- skaito pranešimus mokyklose, konferencijose, kolegų organizuojamuose renginiuose;
- rašo komentarus žiniasklaidai, tinklaraščius, dalijasi informacija socialiniuose tinkluose;
- užsiima kita veikla, kuri prisideda prie geresnio jaunų žmonių suvokimo apie ES ir jos teikiamas galimybes.
Kodėl verta būti JEK nariais?
JEK nariai:
- dalyvauja mokymuose, seminaruose, konferencijose bei kituose ES tematikos renginiuose ir taip gilina savo politines, ekonomines, socialines, kultūrines žinias;
- tobulina renginių organizavimo, viešo kalbėjimo, bendradarbiavimo įgūdžius;
- bendrauja, dalinasi patirtimi, bendradarbiauja su savo bendraamžiais JEK esamais ir buvusiais (alumni) nariais iš visos Lietuvos. Užmezga daug naudingų pažinčių ir suranda būrį naujų draugų;
- turi savo asmeninį puslapį svetainėje www.pazinkeuropa.lt, kurioje gali skelbti naujienas apie savo veiklą.

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ieško jaunų žmonių, kurie:
- yra komunikabilūs, moka aiškiai ir suprantamai pateikti informaciją žodžiu arba raštu;
- mėgsta ir geba organizuoti renginius, dirbti komandoje bendradarbiauti su įvairiais partneriais;
- moka vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių);
- yra pajėgūs įgyvendinti bent 8 renginius (iniciatyvas) per metus.
Jaunimo Europos komandos informacinis grafikas

Iki 2013 m. rugsėjo 11 d. norinčius dalyvauti atrankoje kviečiame parašyti motyvacinį laišką ir registruotis adresu http://bit.ly/1audXx6.
Atrinkti kandidatai bus pakviesti į Jaunimo Europos komandos įvadinius mokymus, kurie vyks 2013 m. spalio 3–6 dienomis Ignalinos rajone. Dalyvavimas mokymuose yra privaloma narystės JEK salyga.
Daugiau informacijos apie JEK veiklą suteiks Rasa Aleškevičiūtė, mob: +370 653 91 938 , el. paštas rasa@gravitas.lt.


Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

 

 

 „JAUNIMAS DEMOKRATINIAME GYVENIME“
2012 m. gruodžio 6 dieną Visagino kūrybos namuose įvyko tarptautinio projekto „Jaunimas demokratiniame gyvenime“ antrasis partnerių susitikimas. Jaunimo atstovai iš Ispanijos, Italijos ir Lietuvos dalijosi gerąja darbo su jaunimu patirtimi bei aptarė jaunimo įtraukimo į visuomeninę veiklą galimybes bei metodus.
Šis projektas prasidėjo 2011 metų rudenį. Projekto tikslas – internetinio tinklalapio jaunimui, turinčiam aktyvią pilietišką poziciją, sukūrimas. Pirmoji projekto dalis, kurioje dalyvavo Visagino kūrybos namų jaunimo darbuotojai, vyko šių metų spalio mėnesį Ispanijoje.
2013 m. birželio mėnesį planuojamas trečiasis partnerių susitikimas Italijoje. Lietuvai šiame projekte atstovauja Visagino kūrybos namai, Ignalinos jaunųjų atomininkų asociacija bei Šiaulių moksleivių namai.

KVIEČIA „NEFORMALŲ FIESTA“

Visagino kūrybos namai ir Visagino jaunimo reikalų taryba kviečia jaunuolius ir merginas lapkričio 12 d. į Pasaulinei jaunimo dienai skirtą renginį „Neformalų fiesta - 2012“.


RENGINIO PROGRAMA

Aikštė prie Šv. Apaštalo Paulius bažnyčios
14.00 val.  Jaunimo akcija „Pasveikink su jaunimo diena“.

Visagino kultūros centro „Bangos“ salė
14.30 val. Pasiskirstymas į grupes darbui kūrybinėse dirbtuvėse.
14.40 – 15.30 val. Darbas kūrybinėse dirbtuvėse.  
15.30 val. Kūrybinių dirbtuvių darbų pristatymas.
15.40 val. Sveikinimai, jaunimo nominacijų teikimas. Koncertiniai numeriai.
16.30 val. Renginio uždarymas.

Papildoma informacija apie renginį teikiama telefonu (8~386) 34476 arba el. paštu jaunimas@visaginas.lt .

 

STOVYKLA  ,,JAUNIMAS IR KRAŠTO APSAUGA“

Domiesi krašto saugumo politika ar Lietuvos kariuomene? Ar tau nestinga kario ryžto? Ar ieškai naujų iššūkių? Jei taip, tai dalyvauk bendrame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos ir Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos projekte – stovykloje „Jaunimas  ir krašto apsauga“.
Stovykla vyks  rugpjūčio 24-26 d. Kaune, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje (S. Dariaus ir S. Girėno g. 100). 
Stovyklos metu dalyviai bus praktiškai supažindinti su NATO, kaip gynybinio ir saugumo užtikrinimo, Aljanso veikla, NATO ginkluote. Vėliau dalyviai turės galimybę praktiškai panaudoti savo įgytas žinias imituotose karinėse pratybose bei įveikti NATO standartus atitinkantį karinį kliūčių ruožą.
Dalyvavimas stovykloje nemokamas, dalyviai tik apmoka kelionės išlaidas.
Norinčius dalyvauti stovykloje prašome parašyti savo kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, tel. nr., gimimo metai, miestas) elektroniniu adresu:
jaunimasirkrastoapsauga@gmail.com  iki rugpjūčio 18 d. ir atsakyti į klausimus:
1) Kodėl būtent Jūs turėtumėte dalyvauti stovykloje ,,Jaunimas ir krašto apsauga"?
2) Ko tikitės iš stovyklos?
Papildomą informaciją apie stovyklą teikia LATA YC atstovė ryšiams su visuomene Evelina Vertelytė, tel. +370 625 25214, el. paštas:
evelina_vertelyte@yahoo.com

LATA YC informacija

 

„RENKUOSI MOKYTI!“ – PROGRAMA JAUNIEMS MOKYTOJAMS

Programos „Renkuosi mokyti!“ misija – į mokyklas pritraukti jaunus profesionalius žmones, kurie yra pasiruošę padėti kiekvienam vaikui, o ypač tiems, kuriems reikia įkvepiančio pavyzdžio, palaikymo, nuoširdaus dėmesio bei individualizuoto mokymo.
Ši programa, išbandyta Lietuvoje ir besiremianti tarptautine patirtimi, sukūrė unikalų jaunų mokytojų pritraukimo, atrankos ir profesinės pagalbos modelį, kuris yra įgyvendinamas bendradarbiaujant švietimui ir verslui. Programa patraukia akademiškai ir intelektualiai stiprius, motyvuotus, į pagalbą kitam orientuotus absolventus.

Programos dalyviai
– jaunieji mokytojai – dvejus metus dirbdami mokyklose gauna visokeriopą profesinę pagalbą, apimančią individualizuotas studijas mokytojo kvalifikacijai įgyti, profesinį tobulinimąsi, virtualią mokymosi aplinką, bendradarbiavimo tinklą. Tačiau visa pagalbos ir mokymosi sistema yra parengta taip, jog svarbiausia mokytojų veikla ir žinių šaltiniu išlieka darbas su vaikais, kurio metu įgyjama patirtis tampa kitų mokymosi programų ir svarbiausiu pagrindu, ir galutiniu tikslu.
Daugiau informacijos apie programą skaitykite http://www.renkuosimokyti.lt/

 KVIEČIAME PRISIMINTI 1949 METAIS KOVO 25 D. TRĖMIMUS

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kartu su Europos Parlamento nariais bei UNITAS fondu kviečia paminėti 1949 metais vykusius trėmimus iš Baltijos valstybių.

Platesnė informacija apie iniciatyvą skelbiama Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti interneto svetainėje http://www.komisija.lt/lt/naujiena.php?id=1330445119 . Rekomendacijas akcijoje dalyvaujančioms mokykloms rasite čia.

 

 

 

„ŽEMĖS VALANDA“ KVIEČIA 60 MINUČIŲ IŠJUNGTI ŠVIESĄ

Šių metų kovo 31 d., 20.30 val. vietos laiku daugiau nei milijardas žmonių visame pasaulyje vienai valandai išjungs šviesas, taip leisdami planetai 60 minučių atsikvėpti. Šiuo simboliniu geros valios aktu globalios akcijos „Žemės valanda“ dalyviai pakvies susimąstyti, ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti, kad sumažintume pragaištingus žmogaus veiklos padarinius gamtai. 
Lietuva prie šios akcijos prisideda jau trečius metus iš eilės. Pirmą kartą startavusi Druskininkuose, praeitais metais “Žemės valanda” išsiplėtė ir į kitus šalies miestus. Šiemet akcijos pradžia bus iškilmingai paskelbta Vilniuje.
Pilietinės iniciatyvos „Žemės valanda“ koordinatoriai Lietuvoje 2012 m. kovo 31 d., 20.30 val. kviečia visus šalies gyventojus išjungti valandai visus nebūtinus šviesos šaltinius ir parodyti rūpestį mūsų planeta. Prisidėti prie „Žemės valandos“ kviečiami Lietuvos miestai ir kaimeliai, mokyklos ir universitetai, nevyriausybinės organizacijos ir verslo įstaigos, darbdaviai ir darbuotojai, jaunimo, visuomeninės ir religinės organizacijos, vaikai ir suaugusieji. 
Pasaulinę iniciatyvą „Žemės valanda“ vykdo WWF („World Wide Fund of Nature“) - viena didžiausių ir gerbiamiausių gamtosaugos organizacijų pasaulyje. Žemės valanda prasidėjo nuo vieno miesto – Sidnėjaus. Jau po metų idėja apskriejo visą pasaulį ir dabar „Žemės valanda“ vadinama didžiausiu savanorišku žmonijos geros valios aktu. 2011 m. joje dalyvavo daugiau nei 5200 miestų, 135 šalyse.

Informacija http://www.zemesvalanda.lt

LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGA KVIEČIA DALYVAUTI APKLAUSOJE

Kovo 4-ąją Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS) pradėjo daugiau nei mėnesio trukmės internetinę Lietuvos moksleivių apklausą apie mokyklose esančias mokinių savivaldas, jų veiklos kryptis ir kokybę - ,,Kokia savivalda Tavo mokykloje?“
Lietuvos mokinių apklausa apie mokinių savivaldas LMS padės sužinoti realią Lietuvos mokinių savivaldų situaciją, t.y. kuriose savivaldybėse jos egzistuoja, kuriose – ne, kokią veiklą vykdo, kaip jos yra sudaromos, jų veiklos kryptis ir organizuojamų veiklų kokybę.
Apklausa truks daugiau nei mėnesį. Pagalbos vykdant apklausą bus prašoma visų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, savivaldybių švietimo skyrių, jaunimo reikalų koordinatorių bei kitų žmonių savivaldybėse, atsakingų už mokinių savivaldas. Taip pat bus pasitelkiamas ir nevyriausybinių organizacijų sektorius. LMS prašo pagalbos visų miestų ,,Apskritųjų stalų“, Eurodesk, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ir kitų jaunimo organizacijų.
Gautus rezultatus ir išsiaiškinus visas vyraujančias problemas, susijusias su mokinių savivaldomis, Lietuvos moksleivių sąjunga imsis atitinkamų priemonių – darbo grupių iniciavimas, pasiūlymų ruošimas valstybinėms institucijoms.
Lietuvos moksleivių sąjungos didžiausias tikslas, jog visose mokyklose būtų mokinių savivaldos, o esančiose būtų stiprinamas mokinių atstovavimas, o mokyklos lygmenyje – jo efektyvus įgyvendinimas.
Apklausos klausimus galite rasti šiuo adresu: http://www.publika.lt/apklausa-15-4f53b6a9a0ede.html.
Kilus klausimams galite kreiptis į apklausos koordinatorių Antaną Mikalauską rašydami el. paštu antanas.mikalauskas@moksleiviai.lt arba skambinti telefonu +370 600 07438.

Lietuvos moksleivių sąjungos informacija

 

JAUNIMO SITUACIJOS TYRIMAS

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu šiuo metu šalyje atliekamas kompleksinis jaunimo situacijos tyrimas. Jį vykdo jungtinė ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB Spinter tyrimai, VšĮ Visuomenės iniciatyvų centras ir Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija.
Atliekamų tyrimų tikslas – anketavimo forma ištirti 14-29 m. amžiaus jaunimo problemas atspindinčių rodiklių būklę jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, tokiose kaip mokymasis ir studijos, darbas, laisvalaikis, gyvenimo sąlygos, dalyvavimas neformaliame ugdyme, fizinė ir psichinė sveikata, įpročiai ir gyvenimo būdas, šeima, draugai, kaimynystė, probleminio ir rizikingo elgesio apraiškos. Atlikti tyrimai leis įvertinti savivaldybėje gyvenančio jaunimo situaciją, padės savivaldybėms išskirti problemiškas jaunimo gyvenimo sritis ir palengvins jaunimo politikos prioritetų ir priemonių pasirinkimą įgyvendinimui. 
Šie tyrimai atitinka Visagino savivaldybės strateginio plėtros 2010 – 2015 m. plano 1.1.2.5 veiklą Atlikti jaunimo situacijos Visagino savivaldybėje analizę, taigi sudaro galimybę šią veiklą įgyvendinti valstybės lėšomis.
Tyrimo dalyviai gali pasirinkti: užpildyti anketą internete, arba pasinaudoti spausdinta forma, iš viso anketavimo būdu bus apklausta 300 Visagino savivaldybės gyventojų.
Atkreipiame dėmesį, kad trūksta 19 – 29 m. amžiaus respondentų, todėl tyrime norinčius dalyvauti jaunus žmones kviečiame iki spalio 15 d. rašyti jaunimo reikalų koordinatoriui el. paštu
jaunimas@visaginas.lt, jums bus paštu išsiųsta internetinė tyrimo nuoroda.
Atkreipiame dėmesį, kad respondentų atsakymai į klausimus, taip pat jų asmeniniai duomenys yra konfidencialūs, jie bus naudojami išimtinai tik tyrimo organizatorių, patikrinti ar respondentas tikrai pildė anketą.
Platesnę informaciją apie tyrimus teikia Laimondas Abarius tel. 8 386 34 476, el. paštas
jaunimas@visaginas.lt


KVIEČIA Į MOKSLEIVIŲ VERSLO STOVYKLĄ

Vilniaus International Interact klubas, remiamas Vilniaus „Rotary“ klubo ir „Dipolis Rotary“ klubo  bei Vadybos ir psichologijos instituto,  Vilniuje organizuoja pilietiško ir etiško verslo stovyklą. Stovyklos renginiai vyks nuo rugpjūčio 8 iki 12 dienos Vadybos ir psichologijos institute, Gedimino pr. 32, Vilniuje.
Stovyklos metu jaunimui (9–12 klasių moksleiviams) bus sudaryta unikali galimybė išgirsti profesionalių verslo srities lektorių paskaitas, konsultuotis ir dirbti su jais bei įgauti patirties siekiant pradėti savo verslą.
Stovykla yra paremta pasaulyje paplitusio verslo plėtros renginio Startup Weekend modeliu. Moksleiviai 5 dienas grupėse plėtos savo idėjas ir projektus, kuriems kurti bus pritaikytos paskaitose įgytos žinios. Mentoriai analizuos darbus bei konsultuos moksleivius. Paskutinę dieną bus išrinkti geriausi verslo projektai, kurių autoriai galės pradėti savo verslo veiklą prižiūrimi mentoriaus. Už pastangas geriausiems bus suteiktas 3 mėnesių bandomasis verslo projekto modelis kartu su mentoriumi.
Stovyklos tikslas – supažindinti moksleivius su verslo fenomenu ir leisti jiems pritaikyti įgytas žinias praktiškai, paskatinti moksleivius domėtis verslu ar net patiems kurti verslą. Daugiau informacijos tinklalapyje www.rotary.lt

Rotary international Lietuva informacija

KVIEČIA „DIENOS CENTRAS“


Gerbiami tėveliai, Visagino vaikų kūrybos namai kviečia 9-13 metų vaikus į „Dienos centrą“. Centras veiks rugpjūčio 3-12 dienomis, jo metu bus organizuojami edukaciniai žaidimai, viktorinos, kūrybiniai užsiėmimai. Vaikai sukurs savo rankomis nuostabų „Svajonių miestą“ ir jį pristatys miesto gyventojams Visagino miesto šventės metu. 
Papildoma informacija teikiama tel. +37061838174, Jelena Muravskaja

 

DARBO BIRŽOS INFORMACINIS TINKLALAPIS JAUNIMUI

Specialiai jaunimui Lietuvos darbo biržos specialistai sukūrė naują informacinį tinklalapį www.ldb.lt/jaunimui
Paslaugos jaunimui – viena prioritetinių Lietuvos darbo biržos veiklos sričių. Gerinant informavimą ir konsultavimą siekiama, kad darbą rastų kuo daugiau jaunų žmonių.
Naujoje jaunimo darbo ir karjeros klausimų svetainėje galima rasti atsakymus, kur ieškoti darbo, kaip registruotis darbo biržoje, kokiomis siūlomomis priemonėmis jaunuoliai gali pasinaudoti arba kokią paramą gauti. Čia informacijos taip pat ras moksleiviai ir jaunuoliai, ketinantys pradėti savo verslą ar norintys tapti savanoriais.
Šis jaunimo darbo centrų tinklalapis – savotiškas konspektas jaunimui, kur informacija pateikiama paeiliui – lyg keliaujant iš taško A į tašką B.
Viena darbo biržos veiklos sričių – profesinis orientavimas, todėl besirenkantiems profesiją ar ketinantiems studijuoti pateikiama daug naudingos informacijos, nuorodų į kitus tinklalapius ar straipsnius
Čia taip pat pasakojama, kaip teisingai rašyti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, pateikiami pavyzdžiai, jaunimo darbo centrų parengti leidiniai.
Jaunimo darbo centrų specialistų teigimu, informacijos kartais yra tiesiog per daug ir jaunuoliai dažnai neturi laiko arba noro jos skaityti. Todėl buvo nuspręsta visą informaciją, susijusią su darbo paieška, karjeros galimybėmis, pateikti paprasčiau, aiškiau ir nuosekliau – kalbėti „jaunimo kalba“.
Šiais metais iki birželio 1 d. jau įdarbinta 16,6 tūkst. jaunų bedarbių iki 25 m. amžiaus (80,8 proc. šiais metais įregistruotų naujų jaunų bedarbių) ir tai 5,5 tūkst. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2010 m.
Naujajame tinklalapyje informacija skirta jaunimui, bet tinka visiems. Kviečiame aktyviai ja naudotis.
Visos Jaunimo darbo centro paslaugos yra nemokamos ir teikiamos tiek registruotiems, tiek neregistruotiems darbo biržoje asmenims – nėra privalomos lankytojų registracijos.
Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 0799.

Lietuvos darbo biržos informacija

DĖL KVIETIMO LIETUVOS MOKYKLOMS STEBĖTI BEI TIESIOGIAI DALYVAUTI INTERNETU TRANSLIUOJAMAME TARPTAUTINIAME EUROPOS TINKLO "YOUNG PEOPLE FOR SCIENCE IN SOCIETY ISSUES" (YPPSI) RENGINYJE "YOUNG EUROPEAN DISCUSS SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
2008 m. Europos Komisija bei tuo metu Europos Sąjungai pirmininkaujančios Prancūzijos institucijos bei mokslininkai pakvietė jaunuosius Europos piliečius pateikti 20 rekomendacijų dėl žinių visuomenės kūrimo Europoje.
Tai padaryta įgyvendinant tarptautinį projektą "Young People vvithin European Knowledge-based Society") (liet. „Jaunimas Europos žinių visuomenėje"), kurio pagrindiniai tikslai buvo sudaryti sąlygas jaunimui prisidėti ir dalyvauti kuriant žiniomis grįstą visuomenę Europoje bei skatinti ir palaikyti dialogą tarp jaunųjų Europos piliečių, mokslininkų, Europos lyderių, nacionalinių ir Europos institucijų.
Prisijungti prie šio projekto veiklų organizavimo bei įgyvendinimo buvo pakviestos ES šalių nacionalinės organizacijos. Lietuvoje šio projekto vykdymą koordinavo Všį Nacionalinės plėtros institutas (kartu su Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacija).
Šio projekto įgyvendinimo metu ir buvo sukurtas tarptautinis Europos lygmens tinklas "Young People for Science in Society Issues" (YPSSI) (liet. „Jaunimas mokslo visuomenėje plėtrai"), toliau tęsiantis savo veiklą mokslo populiarinimo visuomenėje srityje. Viešoji įstaiga Nacionalinės plėtros institutas yra vienas iš šio tinklo narių, atstovaujantis Lietuvą šiame neformaliame tinkle.

Š. m. gegužės 9-14 d., Atėnuose, Graikijoje vyks Šio tinklo organizuojamas renginys "Young European Discuss Sustainable Developmcnt" (liet. „Jaunieji Europiečiai diskutuoja apie darnią plėtrą"). Renginio metu 28 jaunieji Europiečiai iš 13 šalių susitiks su mokslininkais, tyrėjais bei diskutuos su jais darnios plėtros klausimais.
Renginio metu tam tikros sesijos bus transliuojamos tiesiogiai internetu. Kiekvienas, jas stebintis, turės galimybę užduoti savo klausimą sesijoje dalyvaujantiems mokslininkams bei pan.
Renginys vyks anglų kalba.
Kviečiame susipažinti su renginio organizatorių kvietimu stebėti renginį bei dalyvauti diskusijose internetu.
Informuojame, kad mūsų internete svetainės http://-www.npi.lt naujienų skiltyje bus atnaujinama bei pateikiama nauja informacija apie šio renginio transliaciją internetu.
Kviečiame susidomėjusius sekti informaciją mūsų interneto puslapyje arba kreiptis tiesiogiai į YPSSI tinklo koordinatorę Lietuvoje VšĮ Nacionalinės plėtros institutas direktoriaus pavaduotoją Raimondą Kučinskaitę raimonda@npi.Ity

Kviečiame aktyviai dalyvauti! 

KVIEČIAME Į ĮVADINIUS ATVIRO DARBO MOKYMUS

Jaunimo reikalų departamentas, siekdamas tinkamo Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių koncepcijos, patvirtintos 2010 m. balandžio 7 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-38-(1.4), įgyvendinimo, balandžio 20-22 d. Kaune organizuoja mokymus apie darbo su jaunimu principus atvirose erdvėse.
Šie mokymai skirti norintiems susipažinti su atviro darbo specifika, ketinantiems taikyti šiuos principus savo darbe su jaunimu, ypač susijusiam su erdvių pritaikymu atviram darbui įvairiose organizacijose ar įstaigose (tarp jų- kultūros, sporto, švietimo ir kitose).
Informacija norintiems dalyvauti:
Mokymų metu bus naudojami interaktyvūs metodai, dirbsime šiomis temomis:
Atviro darbo su jaunimu principai ir metodai;
Specifinės atviro darbo su jaunimu tikslinės grupės;
Jaunimo darbuotojo laikysena.
Dalyvių skaičius ribotas, tad iš vienos organizacijos ar įstaigos kviečiame registruotis iki 2 asmenų.
Jei norite dalyvauti mokymuose, užpildytą anketą iki balandžio 13 d. atsiųskite el. paštu rasa.janciauskaite@jrd.lt.
Dalyvavimas mokymuose yra nemokamas.
Apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidas apmoka Departamentas.
Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.
Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai.
* Atviras darbas su jaunimu – tai darbo su jaunimu forma, ugdomųjų veiklų ir pasiūlymų visuma, turinti specifinius veikimo principus; ji yra atvira visiems tam tikroje teritorijoje gyvenantiems jauniems žmonėms nepriklausomai nuo jų socialinio statuso, gali pritraukti jaunimą, turintį mažiau galimybių dalyvauti kitose jų aplinkoje esančiose ar nesančiose veiklose.
Pagrindinis atviro darbo veiklos turinys yra tikslingas ir įvairus jaunimo laisvalaikio užimtumas, vykdomas remiantis jaunų žmonių poreikiais ir bendradarbiaujant su šeima, mokykla, kitomis institucijomis ir organizacijomis.
Daugiau informacijos apie atvirą darbą su jaunimu galite rasti Jaunimo reikalų departamento tinklalapyje: http://www.jrd.lt/index.php?-779537117 .

Dalyvio anketa

JAUNIMO DĖMESIUI!!!

Jei esate jaunimo klubo, jaunimo asociacijos, neformalios jaunimo grupės ar jaunimo organizacijos atstovas, kviečiame Jus dalyvauti Visagino jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ susirinkime, kuris vyks  2011 m. balandžio 12 d. 18.00 val. Visagino vaikų kūrybos namuose.
Jei Jūsų jaunimo klube, jaunimo asociacijoje, neformalioje jaunimo grupėje ar jaunimo organizacijoje yra narys, kuriam ypač svarbūs jaunimo reikalai Visagino mieste, kviečiame paraginti jį dalyvauti pirmame susirinkime, kurio metu bus renkamas Visagino jaunimo organizacijų asociacijos pirmininkas bei aptartos tolesnės veiklos gairės.

Dirbkime kartu.

Informacija teikiama: Jūratė Mieželytė, tel.: (8 386) 61 212, mob. 8 616 40 680, el. p. vaikai2@visaginas.lt.

 

 

ATLANTO SUTARTIES LIETUVOS BENDRIJOS JAUNIMO TARYBA (LATA YC) KVIEČIA LIETUVOS MOKSLEIVIUS DALYVAUTI SEMINARE – SIMULIACINIAME ŽAIDIME „KAIP VEIKIA NATO?“

Atlanto Sutarties Lietuvos Bendrijos Jaunimo Taryba (LATA YC) ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (LR URM) kviečia Lietuvos moksleivius dalyvauti kasmetiniame seminare – simuliaciniame žaidime vyresniųjų klasių mokiniams „Kaip veikia NATO?”, kuris vyks 2011 m. balandžio 4 - 5 dienomis Užsienio reikalų ministerijoje, Vilniuje. Renginys skirtas Lietuvos narystės NATO 7-osioms metinėms ir NATO įkūrimo 62 metų sukakčiai paminėti. 
Seminaro metu dalyviai sužinos ne tik pagrindinius NATO veiklos principus, struktūrą, funkcijas, bet ir gaus svarbios, aktualios informacijos iš šių dienų realijų. Skaityti pranešimus atvyks savo srities ekspertai, politikai, kariškiai. Gautą teorinę medžiagą dalyviai galės panaudoti praktiniame seminaro etape – simuliaciniame žaidime, kurio tema šiais metais – „Misija: Afganistanas“. Žaidimo metu dalyvaujantieji turės imituoti paskirtų NATO narių atstovų darbą, sprendžiant tam tikrą krizę ir iškilusias problemas. Kiekvienas iš jų turės ginti „savo“ šalies interesus, juos derinti su viso regiono valstybių atstovų nuomonėmis. Priimti sprendimai bus pristatomi imituojamose spaudos konferencijose.
 Į renginį bus pakviesti 28 moksleiviai, tiksliausiai atsakę į anketoje pateiktus klausimus. Užpildyti anketą galima iki 2011 m. kovo 30 d. Registracijos formą ir užduotis rasite internete, adresu: http://www.apklausa.lt/f/kaip-veikia-nato-h3qgyvz/answers.fullpage. Daugiau informacijos  internetiniame puslapyje, adresu: lata.lt/simuliacija, ir elektroniniu paštu: simuliacija@gmail.com. Organizatoriai padengia dalyvių nakvynės viešbutyje ir maitinimo išlaidas. 
 Visi norintieji kviečiami išbandyti savo jėgas. Pažadame gerą nuotaiką ir neišdildomus įspūdžius!
LATA – Lithuanian Atlantic Treaty Association (Atlanto Sutarties Lietuvos Bendrija – liet.) – nuo 1996 m. veikianti nevyriausybinė tarptautinė organizacija, kuri remia ir aktyviai propaguoja NATO idėjas ir vertybes Lietuvoje.
Informaciją teikia:
Evelina Vertelytė
LATA YC atstovė ryšiams su visuomene
El.p.: evelina_vertelyte@yahoo.com
Mob. Tel.: +370 625 25214
www.lata.lt/simuliacija

Programa

VISAGINO JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SUSIRINKIMAS

Kviečiame visų Visagino jaunimo organizacijų atstovus dalyvauti 2011 m. kovo 29 d. 16.30 val. Vaikų kūrybos namų konferencijų salėje organizuojamame susirinkime, kurio metu numatoma aptarti bendradarbiavimo perspektyvas.
Informacija teikiama: Jūratė Mieželytė, tel.: (8 386) 61 212, mob. 8 616 40 680, el. p. vaikai2@visaginas.lt.

KREIPIMASIS
DĖL „SAVAITĖS BE PATYČIŲ“
Všį „Vaikų linija“ inicijuota akciją „Savaitė BE PATYČIŲ“, kuri vyks 2011 m. kovo 21–27 d.
Daugybė įvairių įstaigų: mokyklų, darželių, nevyriausybinių organizacijų, dalyvauja akcijoje „Savaitė BE PATYČIŲ“ ir visais įmanomais būdais bando atkreipti dėmesį į patyčių problemą bei skatina pagarbius ir draugiškus santykius.
Labai svarbus minėtos akcijos paskutinis akcentas – Lietuvos mokinių parlamento organizuojamas „flashmobas“. Tai reiškia, kad kovo 25 d. mokyklos/įstaigos mokiniai ir darbuotojai yra kviečiami iš žmonių sustatyti veiduko su šypsena formą  ir 12.00 val. visiems kartu iškėlus rankas į viršų mojuojant sušukti: „Gyvenimas BE PATYČIŲ“. Būtų šaunu, jeigu veidukas būtų mėlynas arba geltonas: mėlyna spalva atspindi „Savaitės BE PATYČIŲ“ logotipą, o geltona – tai šviesios ateities ir draugiškumo simbolis. Žinoma, spalvą galite pasirinkti ir patys.
Nepamirškite šį gyvą veiduką, skirtą „Savaitei BE PATYČIŲ“, įamžinti ir atsiųsti „Vaikų linijai“, kuri Jūsų kūrybą paskelbs savo svetainėje. Tik nepamirškite svarbiausio akcijos akcento – „flashmobo“.
Fotonuotraukas ir filmukų nuorodas siųsti „Vaikų linijai“ adresu info@bepatyciu.lt. Nuotraukos ir filmukų nuorodos bus paskelbtos „Vaikų linijos“ interneto svetainėje. Informacija apie akciją bus nuolat atnaujinama „Vaikų linijos“ interneto svetainėje http://www.vaikulinija.lt ir www.bepatyciu.lt.
Iniciatyvos „Savaitė BE PATYČIŲ“ organizatoriai ir partneriai
: VšĮ „Vaikų linija“, VšĮ Paramos vaikams centras, VšĮ „Vaiko labui“, LR švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, AB TEO LT, LR ryšių reguliavimo tarnyba,  Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centras, Lietuvos mokinių parlamentas, projektas „Bibliotekos pažangai“, Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija, kino centras „Skalvija“.
Draugai: Europos Parlamento narys prof. Leonidas Donskis, Nyderlandų Karalystės ambasada, Pasaulio sveikatos organizacijos biuras Lietuvoje.

KANDIDATUOK Į LIETUVOS MOKINIŲ PARLAMENTĄ!!!

Jeigu tau nuo 14 iki 17 metų ir turi idėjų, nori atstovauti mokinių interesams -  kandidatuok į Lietuvos mokinių parlamentą!!! Šeštojo Lietuvos mokinių parlamento rinkimai mokyklose vyks 2011 m. kovo 25 dieną.
Daugiau Informacijos
http://www.lmp.lt/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=7&Itemid=73

Informuojame, kad 2011-03-07 10.00 val. Visagino vaikų kūrybos namuose vyks mokymai, į kuriuos kviečiami mokyklų atstovai (iki 5 mokinių iš kiekvienos mokyklos,  planuojantys tapti kandidatais į Mokinių parlamentą), bei mokyklų pedagogai, kurie talkins mokiniams organizuoti LMP rinkimus mokyklose.

2011 m. kovo 25 d. Lietuvos mokyklose vyks 6-ojo Lietuvos mokinių parlamento (LMP) rinkimai. Demokratinių rinkimų principu mokiniai išrinks 95 savo atstovus, kurie dvejus metus gins jų interesus, spręs mokyklos problemas ir atstovaus moksleivių pozicijai įvairiais klausimais.
Kandidatuoti į Lietuvos mokinių parlamentą gali 14–17 metų rinkimų dieną turintys pagrindinių ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų mokiniai. Balsuoti rinkimuose galės visi 5–12 klasių moksleiviai.
Lietuvos mokinių parlamento rinkimai ir struktūra sudaryta remiantis LR Seimo rinkimų ir veiklos modeliu, tačiau mokiniai nesiskirsto į politines partijas. Su šūkiu „Išlaisvink mintį. Išlaisvink nuomonę. Išlaisvink veiksmą. Iš(si)laisvink!“ mokiniai, padedant mokyklų administracijai ir mokytojams, 60-je Lietuvos savivaldybių rengia balsavimo procedūras. Visi vyresniųjų klasių moksleiviai, norintys keisti mokyklos aplinką ir mokinių gyvenimą, kviečiami kelti kandidatūrą savo mokykloje.
Praėję pirmąjį rinkimų turą savo mokyklose, mokiniai, paruošę rinkimines programas, dalyvaus savivaldybių rinkimų etape. Iki š. m. balandžio 8 d. kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje bus išrinkti naujieji parlamentarai, gegužę susitiksiantys pirmoje plenarinėje sesijoje.
Per daugiau nei dešimt gyvavimo metų Lietuvos mokinių parlamentas surengė moksleivių referendumą dėl įstojimo į Europos Sąjungą, išreiškė mokinių poziciją dėl privalomų narkotikų testų mokyklose, drausmės pažymių, komendanto valandos, alkoholio ir tabako kontrolės įstatymo pataisų, siūlė sprendimus smurto ir patyčių problemoms mokyklose, švietimo kokybei gerinti, mokykloms optimizuoti ir kt. klausimais. Bendradarbiavo projektuose „Veiksmo savaitė“, „Visuotinė švietimo savaitė“, „Saugus internetas“, „Egzaminai.nesiparink.lt“, „Savaitė be patyčių“ ir daugybėje kitų.
LMP yra šimtų tūkstančių mokinių balsas. Tai būdas mokiniams išsakyti savo nuomonę ir būti išgirstiems. LMP man davė daugybę draugų, suteikė pasitikėjimo savimi ir unikalią galimybę susipažinti su politikos užkulisiais tarp jaunų, optimistiškų ir linksmų žmonių. Tai gyvenimo mokykla, suteikusi man neįkainojamos patirties, todėl visus Visagino mokinius kviečiu kelti savo kandidatūrą ir nepraleisti puikios progos būti išgirstiems ir daug ko išmokti.
Platesnė informacija: www.lmp.lt, ingrida.suminaite@gmail.com

JAU ŠEŠERIUS METUS IŠ EILĖS VISAGINO SKAUTAI KARTU SU SKAUTAIS IŠ ĮVAIRIŲ EUROPOS ŠALIŲ DALYVAUJA „BETLIEJAUS TAIKOS UGNIES“ AKCIJOJE

Betliejaus taikos ugnis - tai žmonijos brolybės, draugystės ir taikos simbolis. Simbolinė žvakės liepsna siekiama įžiebti taiką ir ramybę pirmiausia mūsų visų širdyse, skleidžiant ją savo šeimoje, bendruomenėje, šalyje ir visame pasaulyje. Iš rankų į rankas, per visą pasaulį, perduodama ugnis neša viltį ir taiką. Akcijos tikslas - pasiekti kuo daugiau žmonių ir paskatinti kiekvieną aktyviai kurti taiką savo aplinkoje, siekti tolerancijos visoms etninėms, kultūrinėms, politinėms ar religinėms grupėms.
Betliejaus taikos ugnies idėja kilo 1986 m. Austrijoje socialinės paramos akcijos “Šviesa tamsoje” metu, kuomet ypač pasižymėjęs vaikas iš Austrijos keliauja į Palestiną ir Betliejuje Jėzaus Kristaus Bazilikoje uždega žvakę, kurią kaip taikos ir vilties simbolį parveža į Vieną ir platina savo šalyje. Iš pradžių ši tradicija apėmė tik Austriją, tačiau labai greitai taikos ugnis skautų bei visų geros valios žmonių dėka išplito po visą pasaulį. Šiuo metu Taikos šviesos nešimas yra virtęs nauju, džiaugsmingu Kalėdiniu papročiu, užkariavusių širdis žmonių, kurie siekia taikos šiame neramiame XXI amžiuje. Iš rankų į rankas, per visą pasaulį, perduodama ugnis neša viltį ir taiką.
Betliejaus Taikos ugnis vėl atkeliauja ir į Lietuvą. Šiais metais Betliejaus taikos ugnį perims Lietuvos skautiškos organizacijos iš kaimynų lenkų. Lietuvos-Lenkijos pasienyje iš lenkų skautų ugnį jau tradiciškai perims Lietuvos lenkų harcerių sąjunga perduodama taikos ugnį kitoms Lietuvos skautiškoms organizacijoms. Ugnis platinama ne tik po visą Lietuvą, bet ir perduodama toliau – kaimynams latviams, o šie perduoda estams.
Visagino skautai perėmė ugnies estafetę Šv. Kazimiero bažnyčioje ir ją saugodami perdavė  Visagino Bažnyčioms. Šiuo metu Betliejaus ugnis dega Ioano Predteči bažnyčioje, o dar šią savaitę bus perduota į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią. O gerumo ir gailestingumo savaitės proga Betliejus taikos ugnis bus taip pat dalinama „Draugystės“ mokykloje. Ugnis bus iškilmingai perduodama iš rankų į rankas kiekvienoje klasėje.
Mums malonu, kad sugebėjome perduoti šią ugnį taip, kad kiekvienas galėtų namo parsinešti dalelytę nuoširdumo ir gerumo. Visagino skautų organizacijos skautai

LAPKRIČIO 11-OJI D. - PASAULINĖ JAUNIMO DIENA VISAGINE!

Pasaulinės jaunimo dienos programa:
16.30 val. Visagino   kultūros   centro  „Orbitos“ salėje diskusija su viena ryškiausių Lietuvos muzikos scenos asmenybių, „G&G Sindikato“ lyderiu Gabrieliumi Liaudansku – SVARU.
Diskusijos dalyvių skaičius ribotas, todėl iki 2010-11-10 17.00 val. kviečiame registruotis el. paštu vaikai2@visaginas.lt ir sulaukti atsakymo dėl registracijos patvirtinimo. Registracijos anketa čia.
18.00 val. „Bangos“ salėje Jaunimo dienos proga bus paskelbti ir apdovanoti Visagino 2010 metų jaunimo nominantai, koncertuos grupė "G&G Sindikatas“, pabaigai – diskoteka.
Renginio pabaiga 22.30 val.
Visi Jaunimo dienos renginiai nemokami!     
  
Organizatorius – Visagino jaunimo reikalų taryba

 

IŠRINK ŠŪKĮ AKCIJOS „SMURTUI PRIEŠ VAIKUS NE“ PLAKATAMS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia jus padėti išrinkti šūkį akcijos „Smurtui prieš vaikus NE“ plakatams: ne tik balsuoti už akcijos organizatorių pateiktus šūkius, bet ir pasiūlyti savo.
Akcijos plakatuose – vaikai su žinomais šalies krepšininkais – Steponu Babrausku, Mantu Kalniečiu, Martynu Gecevičiumi.
Plakatai kurti pagal dvi skirtingas koncepcijas. Pirmoji – krepšininkas plačiais pečiais užstoja už jo nugaros susibūrusius vaikučius, norėdamas juos apsaugoti nuo smurto simbolio, gyvatę primenančio diržo. Antroji – sportininkas kartu su vaikučiais iš spalvingų kaladėlių stato pasakų pilį, atkreipiant dėmesį, kad laimingoje vaikystėje nėra vietos smurtui.
Anketa balsavimui: http://www.socmin.lt/index.php?381917659
Plačiau apie akciją: http://www.socmin.lt/index.php?-1621750134
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia konkurse dalyvauti visus, kurie neabejingi smurto prieš vaikus problemai ir paraginti juos rinkti geriausią šūkį!

VASAROS VERSLUMO STOVYKLA

Jau trečius metus Lietuvos moksleiviai yra kviečiami į vasaros verslumo stovyklą, kuri jau tapo gražia tradicija verslu besidominčiam jaunimui. Liepos pradžioje 7 dienas moksleiviai turės galimybę patirti daug šaunių įspūdžių ugdant savo verslų mąstymą, atliekant komandinio darbo užduotis, kalbės apie investicijų žaidimus, išbandys savo gebėjimus valdyti verslo įmones, dalyvauti derybose, kurti partnerystės tinklus verslo simuliacijoje.
Stovyklos svečiai TEO Lt AB personalo direktorius Edis Kasparavičius, žurnalo “Verslo klasė”, “Iliustruotas mokslas” reaktorius Aurelijus Katkevičius, “Baltic News Service” direktorius Artūras Račas, UAB “TMD partners” konsultantas Mindaugas Žebrauskas, UAB “Rimi Baltic” atstovė ryšiams su visuomene Jovita Bagdonaitė analziuos įvairias verslo temas ir moderuos žaidimus.
Į stovyklą kviečiami 16-20 metų jauni žmonės.
Pamainos: 2010 m. liepos 3-9d. ir liepos 11 – 17d. Grupės dydis – 25-28 asmenys.
Vieta: “Daugirdiškių” sodyba, Daugirdiškės, Trakų rajonas (45 km. nuo Vilniaus).
Daugiau informacijos apie stovyklą bei dalyvių registracijos formą rasite interneto svetainėje www.profat.lt . Dalyvių registracija vyks iki birželio 27 d.

VASAROS STOVYKLŲ DUOMENŲ BAZĖ – LENGVIAUSIAS BŪDAS IŠSIRINKTI!

Nori vasarą praleisti turiningai, kūrybiškai ar išbandyti savo talentus naujoje srityje? Mėgsti tobulėti, leisti vakarus prie laužo su būriu naujų draugų? Eurodesk Lietuva komanda, atsižvelgdama į jaunų žmonių poreikius greitai susirasti daug informacijos bei apsispręsti, ką nori nuveikti atostogų metu, sukūrė vasaros stovyklų duomenų bazę.
„Jauniems žmonėms svarbu išnaudoti vasaros laiką veikiant tai, kas jiems iš tikrųjų įdomu, kartu plečiant draugų ratą. Šiuo metu trūksta vienos duomenų bazės, kurioje būtų renkama ir klasifikuojama informacija apie vasaros stovyklas jaunimui, padėsiančios daug greičiau išsirinkti įdomiausią veiklą savo laisvalaikiui. Kurdami tokią duomenų bazę tikimės padėti jaunam žmogui sutaupyti laiko,“ – teigė Eurodesk Lietuva programos vadovas Marek Ivanovskis.
Eurodesk Lietuva portale rasi daugybę vasaros stovyklų jaunimui pasiūlymų – belieka tik išsirinkti geriausią! Vasaros stovyklas gali rinktis pagal tinkančią stovyklavimo datą ar veiklos sritį, kurių pateikiama visa gausybė: kūrybinė, gamtinė, asmenybės ugdymo, o galbūt vasarą nori skirti kalbų tobulinimui? Pagalvojome ir apie tai – siūlome ir vasaros kalbų stovyklų! Į vasaros stovyklų duomenų bazę surinkome visą svarbiausią informaciją, lemiančią pasirinkimus: kainą, vietovę, stovyklos aprašymą, o kai kurias iš jų puošia nuotraukų galerija.
Informaciją apie vasaros stovyklas ieškokite adresu http://eurodesk.lt/stovyklos/paieska .
Eurodesk yra 30 Europos šalių veikiantis jaunimo informacijos tinklas, teikiantis nemokamą aukštos kokybės informaciją ir patarimus apie Europos Sąjungą: studijas, savanorystę, mainus, keliones, įsidarbinimo galimybes bei Europos Sąjungos finansavimo programas. Eurodesk veiklą Lietuvoje vykdo Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT).

EURODESK informacija

 

VĖL NACIONALINĖ IDĖJŲ DIENA!

Lietuvos Respublikos Vyriausybė kartu su organizacijomis „Drąsinkime ateitį“ ir „DAROM 2010“ birželio 12 d. skelbia Nacionaline idėjų diena.
Tądien visoje Lietuvoje, miestų ir miestelių aikštėse, didžiųjų miestų skveruose ar parkuose kviečiami susirinkti tie, kas turi nuomonę, nori ir gali ją išsakyti.
Daugiau informacijos apie renginį rasite prieduose.

ATMINTIES REIKIA GYVIESIEMS

2010 m. gegužės 12 d., artėjant Kariuomenės ir visuomenės suartėjimo ir partizanų pagerbimo šventei, „Verdenės“ gimnazijos mokiniai su istorijos mokytoju Valentinu Radzevičiumi Zarasų ir Ignalinos rajonuose lankė laisvės kovotojų palaidojimo vietas.
Sutvarkėme partizanų kapelius Bajorėlių, Naubėnų k. kapinėse, kritusius už Lietuvos laisvę pagerbėme Jakėnuose, Salake, Švedriškėje. Kiekvienam žuvusiam (o jų daugiau kaip 20) ant kapo uždegėme atminimo žvakelę ir įbedėme po mažą Trispalvę – tebus ženklas, kad čia kritusio už laisvę amžino poilsio vieta. Pakalbėjome apie išėjusiųjų likimus, trumpai peržvelgėme kiekvieno žuvusiojo biografiją. 
Išvyka parodė, kad istorijos pirmiausiai reikia gyviesiems – ne mirusiesiems. Istorijos pažinimas leidžia atsirinkti tikrąsias vertybes, moko nebekartoti praeities klaidų. Ne visko išmoko istorijos vadovėliai: reikia gyvai prisiliesti prie istorijos, pajausti laikmečio, kuriame, laimei, mums neteko gyventi, dvelksmą. Tada ir tik tada istorija tampa sava, prabyla į mus, gal ne sklandžiais chrestomatijų ir vadovėlių terminais, bet ne mažiau įtikinamai ir išraiškingai.

 

 JAUNIEJI ŠAULIAI DALYVAVO DISKUSIJOJE PROFESINĖS KARO TARNYBOS TEMA

 

 

 

 

2010 m. gegužės 19 d. Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos jaunieji šauliai dalyvavo Vilniuje vykusiame tarpžinybiniame susirinkime „Bendradarbiavimo galimybės sprendžiant aktualius jaunimui klausimus Vilniaus ir Utenos apskrityse“, kurį organizavo Karo prievolės administravimo tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos ir Jaunimo reikalų departamentas.
Susirinkimą pradėjęs Jaunimo reikalų departamento direktorius J. Požėla informavo, kad karo prievolės atlikimas – viena jaunimo politikos įgyvendinimo sričių, kuri pastaraisiais metais buvo nepelnytai primiršta. Siekiant sėkmingai įgyvendinti šią jaunimo politikos sritį, būtinas visų žinybų glaudus bendradarbiavimas, pradedant nuo savivaldybės specialistų ir nevalstybinio sektoriaus organizacijų bendradarbiavimo.
Vilniaus karo prievolės centro viršininkas mjr. Rimvydas Adomavičius pristatė naują karo prievolės administravimo struktūrą, o kpt. Marius Bagdonas nuotaikingai papasakojo apie karių buitį, darbo sąlygas, socialines programas.
Diskusijos metu susirinkimo dalyviai teikė pasiūlymus, kaip efektyviau motyvuoti jaunus žmones profesinei karo tarnybai, kaip galėtų padėti savivaldybių administracijos, švietimo įstaigos ir nevalstybinės organizacijos.
Po pietų diskusijos dalyviai aplankė Karo technikos ir transporto muziejų, kuriame apžiūrėjo Lietuvos kariuomenės naudojamą ar naudotą karo techniką.

JAUNIMO REIKALŲ TARYBA ORGANIZUOJA IŠPLĖSTINĮ POSĖDĮ
TEMA „SAVANORYSTĖ“

Jaunimo reikalų taryba prie Jaunimo reikalų departamento (JRD) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2010 m. gegužės 25 d. 13 val., Simono Daukanto gimnazijoje, J. Jasinskio g. 11, Vilniuje, organizuoja išplėstinį posėdį tema „Savanorystė“. 
Norinčius dalyvauti renginyje organizatoriai prašo informuoti iki š. m. gegužės 21 d. 16 val. elektroniniu paštu m.zilenaite@jrd.lt ir nurodyti dalyvaujančių asmenų vardus, pavardes, elektroninio pašto adresus.
Išplėstinio posėdžio darbotvarkę rasite čia.

JRD informacija

ĮVYKO TRADICINIS LIK KONKURSAS

2010 m. balandžio 1 d. įvyko tradicinis Visagino jaunimo renginys – LIK (Linksmųjų išradingųjų klubas) miesto turnyras. Šįkart dėl linksmiausių ir išradingiausių vardo rungėsi Draugystės, „Gerosios vilties“ ir „Atgimimo“ komandos.
Šių metų renginio tema – Kaip juokauja jaunimas, tačiau greitai LIK dalyviai pasiūlė kitokį pavadinimą – Visagino olimpinės žaidynės.
Jaunimas juokavo šiuo metu aktualiomis temomis. Visos komandos buvo labai išradingos, kūrybingos ir šauniai pasirodė Nedideliu balų skirtumu laimėjo Draugystės vidurinės mokyklos komanda „0,8“. II vietą užėmė „Gerosios vilties“ mokyklos komandai „Žąsys–gulbės“ („Гуси-лебеди“), o III vieta atiteko „Atgimimo“ gimnazijos komandai „Kapitonės Beinorienės vaikai“ („Дети капитана Бейнорене“).
Visas komandas audringais plojimais parėmė jų palaikymo komandos.
LIK padėjo organizuoti Ignalinos jaunųjų atomininkų asociacijos nariai. 2010 m. naujovė buvo ta, kad siekiančiai geriau pasirengti kiekvienai komandai buvo paskirtas kuratorius iš asociacijos, kuris padėjo komandai pasiruošti. Prieš turnyrą komandos visą mėnesį repetavo.
Organizatoriai už pagalbą ir produktyvų bendradarbiavimą dėkoja teisingiems ir kompetentingiems komisijos nariams: Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjai Aleksandrai Grigienei, Visagino jaunųjų atomininkų asociacijos prezidentui Sergejui Monachovui, Visagino jaunųjų atomininkų asociacijos narei Svetlanai Poliščiuk, Vaikų kūrybos namų tarybos pirmininkei Liudmilai Bevz, Vaikų kūrybos namų mokytojai Galinai Severinai ir renginio vedėjui Vladimirui Vlaskinui.
Sveikiname visas komandas – Jūs esate šaunuoliai, mokate juokauti ir linksminti kitus.

KVIEČIAMAS VISAGINO JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SUSIRINKIMAS

2010 m. balandžio 19 d. 16.30 val. Vaikų kūrybos namuose, konferencijų salėje, kviečiamas Visagino jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ narių – steigėjų atstovų susirinkimas. Darbotvarkė bus pristatyta vietoje. Steigėjų dalyvavimas būtinas.
Taip pat kviečiame dalyvauti jaunimo organizacijų, įsteigtų 2006–2010 m., atstovus.
Daugiau informacijos apie susirinkimą bei numatomus svarstyti klausimus Jums suteiks jaunimo reikalų koordinatorius L. Abarius (el. paštas jaunimas@visaginas.lt, mob. 8 655 24 307). 

VISAGINO JAUNIMO KULTŪROS CENTRE – „JAUNAS KRAUJAS – LAISVAS KRAUJAS“

2010 m. kovo 19 d. Visagino kultūros centro „Orbitos“ salėje vyko pirmasis Visagino jaunimo muzikos ir šokio atlikėjų festivalis „Jaunas kraujas – laisvas kraujas“. Festivalyje dalyvavo jaunimo muzikos atlikėjai ir kolektyvai: „MIX“, Nikita Novoselcevas, Nikita Berveno, Dima Šilovas, „Nameless“, „Jumpstyle“, „JUNNE“, Irina Danilčeva, Valerija Maskalenko, „Dark side dancers“, „Sip of sight“, „Molotov coctail“, „UPSORE“, „Soul of tarantula“, „New school Rockers“, „MAIKAFER“, Maksimas Bendelstonas ir svečiai iš Dūkšto „Memorial faces“.
Trys valandos žiūrovams neprailgo: skambėjo įvairių stilių muzika, scenoje koncertavo kolektyvai, kurie jau turi „didžiosios scenos“ patirtį ir tie, kuriems tai – pirmasis žingsnelis link pripažinimo. Nepaisant skirtingo meistriškumo, žiūrovai visus kolektyvus sutiko draugiškai, nepasitaikė tokiais atvejais neretų „nušvilpimų“ ir kitokių nepagarbos atlikėjams išraiškų.
Nors festivalio repertuarą stebėjo ir atlikėjus vertino neformali kultūros darbuotojų komisija, tačiau oficialiai nebuvo išskiriami geriausieji – visiems kolektyvams teko organizatorių padėkos raštai ir atminimo prizai.
Dėkojame šio festivalio partneriams – Visagino kultūros centrui – už festivaliui suteiktas patalpas, muzikinę ir apšvietimo įrangą, Visagino vaikų kūrybos namų pedagogams Edvardui ir Jelenai Piščikams – už Vaikų kūrybos namuose muzikuojančio jaunimo koncertinės programos parengimą, speciali padėka organizatoriams – Visagino mokinių tarybai, be kurios nuoširdaus triūso šis festivalis nebūtų įvykęs.

LAUKIAME PASIŪLYMŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS DARBO
PLANUI 2010 METAMS

Visagino savivaldybės jaunimo reikalų taryba kviečia gyventojus teikti pasiūlymus tarybos darbotvarkei 2010 metams. Pasiūlymus prašome teikti pridedamoje lentelėje ir siųsti el. paštu jaunimas@visaginas.lt
Pasiūlymų, pastabų laukiame iki 2010 m. balandžio 10 d.

SUTEIKIME VAIKAMS VILTĮ GYVENTI

Visagino savivaldybės jaunimo reikalų taryba kviečia 18–29 m. amžiaus jaunuolius ir merginas dalyvauti Nacionalinio kraujo centro bei Labdaros ir paramos fondo „Išgirsk mane“ rengiamoje neatlygintinos kraujo donorystės akcijoje.
Donorai bus priimami 2010 m. balandžio 9 d. nuo 12.00 iki 18.00 val. Visagino ligoninės salėje. Jūsų duotas kraujas padės vaikams, sergantiems piktybinėmis kraujo ligomis ir kt.
Su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Daugiau informacijos apie donorystę jums suteiks Nacionalinio kraujo centro darbuotoja J. Končiuvienė (tel. 8 614 35 941) arba jaunimo reikalų koordinatorius L. Abarius (tel. 8 655 24 307, el. paštas jaunimas@visaginas.lt).
Suteikime vaikams viltį gyventi!

 

MAISTO BANKO AKCIJAI REIKALINGI SAVANORIAI

Visagino savivaldybės jaunimo reikalų taryba kviečia mokyklinio amžiaus jaunuolius ir merginas, jaunimo asociacijų narius dalyvauti Visagino bendruomenės fondo koordinuojamoje nacionalinėje Maisto banko akcijoje, kuri vyks 2010 m. balandžio 9–10 d.
Savanoriais, norinčius dalyvauti akcijoje, kviečiame atvykti balandžio 6 d. 17.00 val. į Visagino bendruomenės fondo biurą (Veteranų g. 9, viešbutis „Aukštaitija“, I aukštas).
Daugiau informacijos apie Maisto banko akciją teiraukitės telefonu 8 655 24307.

„VERDENĖS“ GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖ PAMINĖJO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DVIDEŠIMTMETĮ

Visagino „Verdenės“ bendruomenė 2010 m. kovo 10 d. susirinko paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-metį ir garsiai ištarti: MES TIKIME LAISVE!
Kovo 11-oji – ne iš istorijos vadovėlių atėjusi diena, o išgyventa mūsų senelių, tėvų. Kartu kurti tikslai ir viltys, siekta didžiuotis laisva ir nepriklausoma Lietuva, todėl ir mes turime džiaugtis, kad 1990 m. kovo 11 d. NEPRIKLAUSOMYBĖ sugrįžo į LIETUVĄ. Sugrįžo, kad visos ateities kartos gyventų nepriklausomoje valstybėje.
Mokinių savivalda parengė literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Nupieškime Lietuvą, čiulbančią paukščiais...“ Renginio metu buvo apdovanoti mokiniai, pelnę prizines vietas įvairiose dalykinėse olimpiadose, konkursuose. Akcentuota, kad mokinio darbas Lietuvai – pirmiausia jo pareigos gerai mokytis atlikimas. Kiekvienas iš mūsų esame Lietuvos dalis, todėl nuo kiekvieno pilietinio sąmoningumo, ryžto ir aktyvios veiklos priklauso, kokia bus Lietuva ateityje.
Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – šventė, kuri bus per amžius minima kaip viena iškiliausių datų mūsų šalies istorijoje. Šia proga norime pasveikinti visus, kūrusius mums laisvą Lietuvą, o savo bendraamžiams linkime iškovotą nepriklausomybę branginti ir puoselėti. Tad šiandien pradėkime viską iš naujo:

Pradėkim atgimti naujai,
Suspindėti naujom idėjom,
Trokšti naujų svajonių,
Mylėti kitaip,bet savaip
Gėrėtis dangum drauge,
Žydėti iš naujo,
Pumpurą naują išskleisti –
Vienintelį ir trapų iš lelijos šauksmo.                                                            
         

KONKURSAS „DARNI ŠEIMA“

2010 m. konkursas „Darni šeima“ skelbiamas Nepriklausomybės atkūrimo 20-šimtmečio išvakarėse, norint pabrėžti, kad šeima yra valstybės pagrindas. Kuo daugiau darnių šeimų gyvens mūsų šalyje, tuo saugiau ir geriau jausis kiekvienas mūsų šalies gyventojas. 
Kviečiame Jūsų šeimą pasirinkti vieną iš penkių nominacijų, į kurią norėtumėte pretenduoti. Papasakokite apie savo šeimą iš pasirinktos nominacijos perspektyvos ir atsiųskite mums savo pasakojimą ir savo šeimos nuotrauką el. paštu info@darni-seima.lt
Šeimų pasakojimai ir nuotraukos bus paskelbti interneto svetainėje www.darni-seima.lt
Už patikusias šeimas bus galima balsuoti, komentuoti ar palinkėti šeimoms sėkmės. Svetainės lankytojai rinks savo favoritus, jiems bus įteiktas specialus publikos prizas.
Konkurso vertinimo komisija atrinks ne daugiau kaip po 5 šeimas kiekvienai nominacijai.
Dalyvių registracija vyks iki Motinos dienos (gegužės 2 d.). Konkurso nugalėtojai bus pagerbti baigiamajame renginyje LR Seime, Tarptautinės šeimos dienos išvakarėse, t. y. gegužės 14 d.
Platesnę informaciją apie konkursą rasite interneto svetainėje http://www.darni-seima.lt/

 

PAMINĖJOME ŠV. VALENTINO DIENĄ

Vasario 12 d., nepaisydami žiemiško oro, Visagino vaikų kūrybos namų jaunieji lyderiai susirinko į akciją Šv. Valentino dienai paminėti. Puikiai nusiteikę jaunuoliai atsinešė medžio šakeles, ant kurių buvo pririštos skrajutės su eilėmis apie meilę.
Linksmai pajudėjome centrinės miesto aikštės link. Pakeliui sutikome nemažai praeivių, jų nuotaikos buvo įvairios: vieni – laimingi, mielai pasidalindavo mintimis apie Valentino dienos šventę, kiti tiesiog praeidavo ir nesustodavo. Tačiau žmonės, su kuriais mums pavyko pabendrauti, pasiimdavo nuo šakelės sveikinimą – tyrai šypsojosi, jų akys žibėdavo ir jie buvo laimingi. Atrodė, kad jie užmiršdavo savo rūpesčius ir juos užliedavo prisiminimai.
Pasveikinę
praeivius miesto aikštėje, judėjome link Visagino socialinių paslaugų centro, kur mūsų jau laukė centro lankytojai. Pakeliui spėjome dar pasveikinti ir pakalbinti nemažai praeivių. Atvykę į vietą nuėjome į centro valgyklėlę, kur suradome laukiančius pagyvenusius sergančius žmones.
Susitikimą pradėjome muzikiniu numeriu – vaikinas grojo gitara. Po
to perskaitėme eiles apie meilę. Kartu su Centro gyventojais lipdėme širdeles iš tešlos, jas Centro lankytojai sudėjo į skardą iškepti. Tą akimirką svarbiausia buvo bendravimas tarp jaunosios ir senosios kartos. Emocijos užplūdo visus susirinkusius. Jaunuoliai padovanojo savo rankomis darytus suvenyrus, kuriuos su meile gamino Meistriškumo klasėje.
Taip pat nepamiršome ir kitų
Centro lankytojų, kurie negalėjo ateiti į valgyklėlę dėl sunkios negalios, juos lankėme kambariuose ir taip pat su meile dalijome suvenyrus.
Visi liko labai patenkinti. Buvo ir ašarų, susimąstymo akimirkų... Emocijos liejosi per kraštus, atsisveikinome iki kito karto.
Visų akcijos dalyvių
nuomone, reikia daugiau tokių susibūrimų. Šalia mūsų yra žmonės, kuriems mūsų reikia, ne tik tam, kad padėtų, o tiesiog pabendrauti, pabūti šalia, pasijusti kažkam reikalingu.
Janos įspūdžiai
: „Buvo džiugu stebėti aplinkinių reakciją, kada jie gaudavo mūsų palinkėjimus nuo „meilės medžio“. Tapdavo taip šilta ir gera širdyje, nes žmonės įvertindavo mūsų geranoriškumą ir išsiskirdavo su mumis su šypsena veide. Ši akcija dovanojo daug nepamirštamų akimirkų, todėl ir ateityje norėčiau dalyvauti tokiuose renginiuose“.
Marinos įspūdžiai
: „Viduje tiesiog verda puikių emocijų jūra. Aš džiaugiuosi, kad dalyvavau šioje akcijoje ir labai gaila tų, kurie prie mūsų neprisijungė. Nuostabu yra dalintis su žmonėmis savo džiaugsmu ir gauti dovanų – jų šypsenas.".

 

SU GIMIMO DIENA, LIETUVA!

Pasaulio lietuvių jaunimo centras, viešoji įstaiga „Drąsinkime ateitį“ ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba Kovo 11 d. 20-mečio proga inicijuoja akciją „Su gimimo diena, Lietuva!“.
Šios akcijos tikslas – paskatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti 20-mečio renginiuose, įtvirtinti jaunimo sąmonėje šią datą, kaip vieną svarbiausių Lietuvos valstybės istorijoje, ir sukurti ilgalaikę jos šventimo tradiciją. 
Organizatoriai kviečia akcijos dalyvius, vaikus, jaunimą ir vyresnio amžiaus žmones burtis į grupes ir kovo 11 d. 21.00 val. kartu su visos Lietuvos žmonėmis daina „Su gimimo diena!“ pasitikti Lietuvos 20-mečio jubiliejų. Tuo pat metu Lietuvos valstybę daina pasveikins ir Katedros aikštėje (Vilniuje) susirinkę koncerto dalyviai.
Jaunuosius visaginiečius kviečiame dalyvauti akcijoje. Daugiau informacijos Jums suteiksime tel. 8 655 24 307 arba el. paštu jaunimas@visaginas.lt

ATNAUJINAMI JAUNIMO ORGANIZACIJŲ KONTAKTAI

Atsižvelgiant į jaunimo organizacijose vykstančią narių rotaciją, vadovų kaitą, prašome jaunimo organizacijų vadovus atnaujinti viešąją informaciją, užpildant pridedamą lentelę.
Duomenis siųsti iki vasario 15 d. el. paštu jaunimas@visaginas.lt 

Jaunimo reikalų koordinatorius Laimondas Abarius   

PILIETINIS AKTYVUMAS 2009 M. IŠAUGO

2010 m. sausio 11 d. buvo pristatytas praėjusių metų Lietuvos visuomenės ir Lietuvos mokytojų pilietinės galios vertinimas. Pasak Pilietinės visuomenės instituto ekspertų, pilietinės galios indekso tyrimo metodikos kūrėjų dr. Rūtos Žiliukaitės, dr. Ainės Ramonaitės ir dr. Mindaugo Degučio, palyginti su pernai metais, pilietinis aktyvumas smarkiai išaugo. Tam, tikėtina, įtakos turėjo itin aktyvus visuomenės dalyvavimas akcijoje „Darom 2009“.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad tik 30 proc. apklaustųjų nedalyvavo nei vienoje pilietinėje akcijoje 2009 m. Dažniausiai tai žemesnio išsilavinimo, jauni, iš kaimo vietovių kilę, turinys mažesnes nei vidutinės pajamas asmenys. Kaip ir seniau, išlieka tendencija, kad aukštesnio išsilavinimo, didesnių pajamų, didmiesčio gyventojai yra pilietiškai aktyvesni. Mokytojų pilietinis aktyvumas – tik 3 proc. Jie dažniausiai nedalyvauja jokiose pilietinėse veiklose.
Pilietinės galios indeksas 2009 m. kilo. Praėjusiais metais jis siekė 35 taškus iš 100 galimų, o užpernai tik 33,2 iš 100 galimų.
Susiformavo palankesnė nuomonė apie pilietiškai aktyvų žmogų – jis rečiau laikomas keistuoliu. Kita vertus, žmonės vis dar tiki, kad pilietinis aktyvumas gali sąlygoti darbo praradimą ir turi kitokią riziką. Pilietiškai aktyvūs asmenys vis dar jaučia neigiamą visuomenės nuomonę dėl savo aktyvios veiklos.
15–19 metų jaunimas išsiskiria dideliu potencialu, bet jiems būdingas mažesnis domėjimasis politikos aktualijomis. Per metus niekas šioje situacijoje nepasikeitė. Pagal originalią metodiką nuo 2007 m. skaičiuojamas Lietuvos pilietinės galios indeksas suteikia galimybę pagrįstai diskutuoti apie Lietuvos pilietinės visuomenės būklę bei jos kaitą. Pilietinės galios indekso tyrimą 2009 m. parėmė LR švietimo ir mokslo ministerijos Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos informacija

VISAGINO JAUNIMAS TARĖ „NE!” ŽALINGIEMS ĮPROČIAMS

2009 m. gruodžio 12 d., Taikos ir Energetikų g. sankryžoje, Ignalinos jaunųjų atomininkų asociacija surengė akciją „Tark „NE!“ žalingiems įpročiams“. Organizatoriai sugalvojo originalų būdą pareikšti savo nuomonę apie sveikatą gadinančius įpročius – rūkymą, alkoholį ir narkotikus. Akcijos dalyviams reikėjo gavus iš organizatorių atitinkamos spalvos kaspinėlį pakabinti jį ant medžio, garsiai arba mintyse sau pasižadėti sveikai gyventi.
Akcijoje dalyvavo keli šimtai jaunų žmonių. Kas turėjo ir norėjo ką pasakyti – buvo laukiami akcijos rengėjų palapinėje, davė interviu.
Žiemiški orai neilgam subūrė dalyvius – kaip įprasta, kruopščiai sutvarkę akcijos vietą organizatoriai išsiskirstė aptarti renginio. Liko kaspinėliais pražydęs akcijos medis, kuris, tikime, atspindėjo bent tos dienos taurius pasiryžimus ir lūkesčius. Norisi palinkėti, kad gražūs žodžiai neliktų vien žodžiai, o palinkėjimų ir pasižadėjimų nenuneštų vėjai, kad jie sužaliuotų gerais darbais.
Akcijos „Tark „NE!“ žalingiems įpročiams“ organizavimą Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšomis parėmė Ignalinos AE regiono plėtros agentūra. 

TARK „NE!“ ŽALINGIEMS ĮPROČIAMS

Ignalinos jaunųjų atomininkų asociacija pristato projektą – akciją „TARK „NE!“ ŽALINGIEMS ĮPROČIAMS“, kuri įvyks 2009 m. gruodžio 12 d. 11.00 val. Visagino 3 mikrorajone, Taikos ir Energetikų gatvių sankirtoje (šalia transporto žiedo).

Gyvenimas be žalingų įpročių – mūsų bendros ateities garantija.
Išreikšk savo pilietiškumą, atvyk į akcijos vietą, pasirink patinkančios spalvos kaspinėlį, simbolizuojantį priklausomybę nuo narkotikų, tabako arba alkoholio, ir pasisakyk PRIEŠ žalingą įprotį pririšdamas kaspiną prie medžio.

Akcijos dalyviu gali tapti kiekvienas! Visiems akcijos dalyviams bus įteiktos atminimo dovanėlės.
Daugiau informacijos apie akciją suteiks Andrejus Žutikovas el. p. zhutikov@ent.lt

KŪRYBINĖ ERDVĖ 2009

2009 m. lapkričio 11 d. įvyko Tarptautinei jaunimo dienai skirtas renginys „Kūrybinė erdvė 2009“. Jau ketvirtą kartą jis organizuotas „Orbitoje“, dabar tai – Visagino kultūros centro padalinys.
Šiųmetė jaunimo dienos renginio tema – kūryba kaip jaunimo saviraiškos priemonė. Vaikų kūrybos namų pedagogai kūrybinėse laboratorijose piešė ir lipdė, šoko ir dainavo, vaidino ir kūrė floristikos kompozicijas. Iš viso devyniose kūrybinėse grupėse dirbo net 90 jaunuolių.
Šventėje apsilankė ir Visagine viešintys mūsų ilgamečiai partneriai iš Lenkijos Respublikos Zambrovo savivaldybės. Delegacijos vadovas linkėjo, kad jauniems žmonėms nepritrūktų kūrybinio polėkio, fantazijos, o suaugusiesiems – didelio noro ir šiek tiek lėšų padėti jaunimui įgyvendinti kūrybines jaunimo fantazijas.
Dėkojame Visagino vaikų kūrybos namų papildomo ugdymo pedagogams: Olgai Lukinai, Klavdijai Gaidaš, Tatjanai Jehovai, Marinai Shishkinai, Verai Seziomovai, Svetlanai Vlasovai, Zojai Ageičik, Svetlanai Subbotinai, Nataljai Marčenko, Edgarui Piščikui, Ingai Cicėnienei, Elenai Malyavko, Galinai Severinai, Vaikų kūrybos namų administracijai ir pedagogams, Visagino kultūros centro personalui, ir visiems, padėjusiems organizuoti šį renginį.

„IDĖJŲ DIENOS“ ATGARSIAI

2009 m. lapkričio 7 d. nuo 11.00 iki 15.00 val. Visagino vaikų kūrybos namų Jaunimo užimtumo centre vyko akcija „Idėjų diena“, kurioje dalyvavo savivaldybės mokyklų vyresniųjų klasių atstovai. Iš viso šiame respublikinio masto renginyje dalyvavo 40 Lietuvos rajonų (60 susibūrimo vietų). Akcijos pagrindiniai iniciatoriai, koordinatoriai ir rėmėjai – savanoriška organizacija „Darom“ bei judėjimas „Aš Lietuvai“.
Tokia akcija Lietuvoje buvo organizuota pirmą kartą, joje dalyvavo apie 700 žmonių. Visagino savivaldybėje akciją koordinavo Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Į mūsų savivaldybę susirinko 26 dalyviai – vieni iš aktyviausių, iniciatyviausių, neabejingų nūdienos problemoms ir ateičiai, kūrybingų jaunų žmonių („Gerosios vilties“, Sedulinos vidurinių mokyklų, „Verdenės“ gimnazijos, Technologijos ir verslo profesinio mokymo centro atstovai, Vaikų kūrybos namų savanoriai).
Jaunimas susibūrė į tris „proto šturmo“ grupes ir dalinosi savo pastebėjimais bei vizijomis apie miestą, jo ateitį, diskutavo ir formavo siūlymus Visaginui ir Lietuvai aktualiomis temomis. Diskusijų temos buvo suskirstytos į kelis blokus: sveikatos, sporto, laisvalaikio, ekologijos, taip pat šeimos planavimo, gerovės, auklėjimo ir švietimo, vertybių ugdymo, verslumo, mokslo ir pažangos, kultūros ir meno.
Idėjų kūrimas vyko „spalvotų mąstymo akinių“ metodu. Dalyviai patys turėjo iš išsakomų pagal tam tikrą temą problemų gausos išrinkti aktualiausias ir pristatyti jų tinkamiausius (grupės požiūriu) sprendimo būdus. Pažymėtina, kad Nacionalinio idėjų šturmo metu jaunieji visaginiečiai dirbo labai aktyviai, su nuoširdžiu entuziazmu ir jaunatvišku betarpiškumu. Dauguma išsakytų minčių buvo labiau nukreiptos į vietinio lygmens problemas (aišku, kas iš tikrųjų rūpi mūsų jaunimui), pareikštos atvirai, kartais net tiesmukai, tačiau labai nuoširdžiai. Maloniai nustebino mūsų jaunų žmonių nuoseklumas, kryptingumas ir noras prisidėti prie siūlymų sprendžiant opias problemas: renginiui baigiantis dalyvių gretos neišretėjo, o darbo intensyvumas tik didėjo. Iš pateiktų idėjų įdomesnės buvo šios:
kalbėdami apie aplinkos užterštumo, gamtosaugos ir trinksinčių šaligatvių plytelių problemas, vaikai pasiūlė dažniau rengti visuotines talkas bei ekologinio pobūdžio akcijas, skatinant įsitraukti ir jaunimą; sugriežtinti kontrolę ir administracinę atsakomybę už šiukšlinimą, barbariškumą, vandalizmą; kurti antrinio šiukšlių panaudojimo būdus ir priemones, tobulinti šiukšlių rūšiavimo sistemą; įvairiomis verbalinėmis ir neverbalinėmis priemonėmis skatinti bendruomenę palaikyti švarą, daugiau šviesti elgsenos gatvėse kultūros klausimais;
mokinių nuomone, mokyklose per mažai dėmesio skiriama lytiniam švietimui ir rengimui tolimesniam šeiminiam gyvenimui, todėl pasiūlė įvesti privalomas lytinio švietimo pamokas, mokymų planus derinant su mokiniais, didesnį dėmesį skirti vertybių ugdymui;
mūsų jaunimas iškėlė ir neigiamos TV ir interneto įtakos vaikams problemą. Ieškodami sprendimų, mokiniai buvo labai kategoriškai nusiteikę: anot jų, turi būti didesnė televizijos ir interneto valstybinė kontrolė, uždrausta neigiamos, iškreipiančios vertybių suvokimą informacijos sklaida; taip pat reiktų kurti naujus teminius TV kanalus vaikams, kurti daugiau socialinių reklamų; skiepyti moralines vertybes per žiniasklaidą, literatūrą, meną;
pateikta nemažai siūlymų, kaip galima būtų paįvairinti miesto jaunimo laisvalaikį: įrengti naujas tradicinių ir netradicinių laisvalaikio formų praleidimo vietas (aikštelių riedlentininkams, vaikų ir sporto aikštelių, jaunimo klubų, kavinių ir pan.); plėtoti nestandartines (naujoviškas) užimtumo kryptis; pačiam jaunimui būti iniciatyvesniam ir organizuoti daugiau saviraiškos priemonių (įvairių akcijų, koncertų, staigiųjų grupių („flešmobų“) ir pan.);
būsimiems studentams rūpi Lietuvos aukštojo mokslo sistemos problemos. Dalyviai pasiūlė į aukštąsias mokyklas priimti visus norinčius, tačiau per pirmuosius studijų metus vykdyti motyvuotų studentų atranką; sudaryti tolesnio įsidarbinimo po studijų baigimo sąlygas; suteikti platesnes galimybes studentams stažuotis užsienyje, bet po to grįžti į Lietuvą ir pritaikyti įgytą patirtį ir žinias vystant Lietuvoje mokslą ir ekonomiką.
Įspūdingiausia buvo tai, kad jaunimui diskutuojant įvairiomis temomis, praktiškai per jas visas išryškėjo šeimos problemos: santykiai, gerovė, tradicijos ir pan. Vaikai šeimą mato ne tik finansiškai nepriklausomą, materialiai aprūpintą (pvz., pasiūlytas gimstamumo finansinis ir materialinis skatinimas iš valstybės pusės, jaunų šeimų aprūpinimas būstu ir darbo vietomis). Nuskambėję ir tokie pasiūlymai, kaip vaikų ir tėvų suartinimo, šeimos vientisumo skatinimo programų kūrimas ir įgyvendinimas, tėvų skatinimas, kad daugiau dėmesio skirtų savo vaikams, didesnių užimtumo perspektyvų kūrimas, kad tėvai neieškotų darbo užsienyje ir būtų arčiau savo vaikų ir kt., leidžia daryti išvadą, kad mūsų jaunimui svarbus yra santykių šeimoje tvirtumas, dvasinė šeimos pusiausvyra, vertybių ir tradicijų puoselėjimas.
Visos mūsų jaunimo idėjos buvo persiųstos projekto koordinatoriams. Kas dvi savaites organizatoriai žada rengti viešas konferencijas, kurių metu vyks idėjų pristatymas ir bus nagrinėjama, kaip jas įgyvendinti. Visą informaciją apie projektą galima rasti interneto svetainėje www.aslietuvai.org, kurioje suinteresuoti asmenys bus kviečiami pateikti savo idėjas, dalintis mintimis, dalyvauti idėjų vertinimo, tobulinimo ir įgyvendinimo procese, sužinoti, kaip galima prisidėti prie judėjimo veiklos.
Anot organizatorių, įvykusi akcija – tik ilgo ir nuoseklaus darbo pradžia: juk žmonių idėjos bus laukiamos ir po „Idėjų dienos“. Be to, ateityje planuojama organizuoti Teminį idėjų šturmą, skirtą nedarbo bei užimtumo problemoms spręsti.
Taigi, dar kartą ačiū visiems dalyviams už aktyvumą ir išsakytas mintis. Taip pat širdingai dėkojame Visagino kūrybos namų administracijai, darbuotojams ir savanoriams, prisidėjusiems prie akcijos organizavimo ir talkinusiems „Idėjų dieną“! 

KŪRYBINĖ ERDVĖ – 2009

2009 m. lapkričio 11 d. Visagino kultūros centro „Orbita“ salėje vėl šurmuliuos jaunimas – vyks Tarptautinei jaunimo dienai skirtas renginys Kūrybinė erdvė 2009.
Tapo puikia tradicija renginiu paminėti Tarptautinę jaunimo dieną. „Senieji jaunimiečiai“ pamena, kad 2006 m. Visagine vyko Utenos apskrities jaunimo forumas „Jaunimo gatvė 2006“. Tada į Draugystės vidurinę mokyklą susirinko net 350 jaunuolių. Po šio grandiozinio reginio vyko dalyvių ir biudžeto prasme kuklesni, bet ne mažiau naudingi ir įdomūs, renginiai VKC „Orbita“. Malonu, kad šiuo sunkmečio, reorganizavimo ir optimizavimo metu „Orbitos“ tradiciją pratęsė Visagino kultūros centras, pasirengęs padaryti viską, kad jaunimas jaustųsi kaip namuose. Nuoširdus ačiū jiems!
Kaip ir kasmet į kūrybines laboratorijas, studijas pakvies Vaikų kūrybos namų pedagogai. Jau įpratome, jog šios įstaigos personalas padeda rengti visas šventes jaunimui, be jų neįsivaizduojamas, ko gero, nė vienas miesto renginys vaikams ir jaunimui.
Galima daug kalbėti, tačiau ne veltui sakoma: geriau kartą pamatyti, nei daugsyk išgirsti. Tad norinčius dalyvauti renginyje mokinius prašome kreiptis į Jūsų ugdymo įstaigos administraciją arba Mokinių tarybos narius, kurie pasirūpins, kad būtumėte pakviesti į forumą. Jaunimo organizacijų narius bei vyresnio, nei mokyklinis, amžiaus jaunuolius ir merginas prašome registruotis išsiunčiant laišką jaunimo reikalų koordinatoriui L. Abariui el. paštu jaunimas@visaginas.lt

IDĖJŲ DIENA – IR VISAGINE

2009 m. lapkričio 7 dieną visoje Lietuvoje įvyks savanoriškos organizacijos „Darom“ ir judėjimo „Aš Lietuvai“ organizuojama akcija Idėjų diena, kurios metu nuo 11.00 iki 15.00 val. bus sudarytos sąlygos siūlyti savo idėjas bendruomenei ar visai šaliai aktualiais klausimais.
Akcija vyks mokyklose, bibliotekose, kultūros namuose (apie 60 vietų). Planuojama, kad akcijoje dalyvaus 1200–1500 gyventojų. Ši akcija yra didžiulio tarptautinio projekto „Darom“ dalis, kurį labai palaiko Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Šios, anot organizatorių, unikalios akcijos metu žmonės turės galimybę pasidalinti savo mintimis, idėjomis ir siūlymais, kaip prisidėti prie saugesnės ir patrauklesnės mus supančios aplinkos, o kartu ir pačios Lietuvos ateities kūrimo. Visuose Lietuvos rajonuose žmonių lauks Idėjų dienos koordinatoriai, kurie padės žmonėms susiburti į „Proto šturmo“ grupes ir diskusijos metu pateikti bei atrasti naujas idėjas, kurios bus pateiktos internetinėje erdvėje, o geriausias idėjas padės realizuoti visuomeninis judėjimas „Aš Lietuvai“. Analogiška akcija šių metų gegužės mėnesį buvo surengta Estijoje, joje dalyvavo 11 tūkst. žmonių. Tokios akcijos taip pat vyksta Airijoje, Slovėnijoje ir JAV.
Visagino savivaldybėje akciją koordinuoja Visagino savivaldybės administracija. Ji vyks nuo 11.00 iki 15.00 val. Visagino vaikų kūrybos namų Jaunimo užimtumo centre (Sedulinos al. 75A). Akcijoje dalyvauti pakviesti aktyvūs, iniciatyvūs, neabejingi nūdienos problemoms ir ateičiai, kūrybingi jauni žmonės – savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro vyresniųjų klasių mokiniai bei Vaikų kūrybos namų jaunieji lyderiai ir savanoriai. Dalyviams bus sudaryta galimybė pateikti savo idėjas itin aktualiomis temomis: vertybių ugdymas, šeimos planavimas ir gerovė, auklėjimas ir švietimas, gamtinės vertybės ir ekologija, sveikata, sportas, laisvalaikis, verslumas ir valdymo kultūra, mokslas ir pažanga, kultūra ir menas. Tikimasi, kad akcijos dalyviai ne tik pateiks savo nuomonę šiais aktualiais klausimais, bet ir pateiks idėjų, kaip geriausia spręsti šias problemas. Surinktos idėjos ir mintys bus perduotos projekto organizatoriams, kad būtų sisteminamos, vertinamos, generuojamos, viešinamos, o geriausios – realizuojamos.
Daugiau informacijos apie akciją rasite interneto svetainėje http://www.mesdarom.lt/

MOKYMAI JAUNIMUI

2009 m. spalio 16–18 d. Zarasų raj. Mukulių kaime vyko mokymų seminaras Zarasų ir Visagino jaunimo organizacijų nariams ir mokinių savivaldos atstovams. Mūsų mokyklai atstovavo 10 mokinių iš „Gerosios vilties“ ir Draugystės vidurinių mokyklų, „Verdenės“ ir „Atgimimo“ gimnazijų ir „Žiburio“ pagrindinės mokyklos.
Mokymų metu jaunuoliai susipažino su jaunimo politikos, projektų valdymo pagrindais. Antrą ir trečią seminaro dieną pasidalinę į grupeles patys rengė projektines paraiškas pagal Ignalinos AE regiono darbo su jaunimu programos projektinės paraiškos formą.
Mokymų pabaigoje jaunuoliai patys vertino vieni kitų paraiškas, išrinko, jų nuomone, labiausiai logiškai ir finansiškai pagrįstą projektą. Pasak seminaro dalyvių, mokymai tikrai buvo sunkūs, o ypač tiems, kuriems tai buvo pirmieji tokio tipo užsiėmimai.
Neretai sakoma, kad geriausiai informacija įsisavinama, kada ji perteikiama ne sausai, bet žaismingai, tačiau, šiuo atveju, net ir geriausiai įsisavinta teorija nieko neduos, kol ji netaps kūnu – realia veikla savo pačių ir bendraamžių labui.

LMS KVIEČIA DALYVAUTI APKLAUSOJE

Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) vykdo apklausą apie mokyklose tvyrančią atmosferą. Apklausos rezultatai bus pristatyti Lietuvos moksleivių sąjungos Rudens forumo metu (norintiems dalyvauti informacija skelbiama interneto svetainėje www.moksleiviai.lt).
Apklausos formą rasite adresu http://www.publika.lt/apklausa-15-4ac39ef46f5b8.html
Rudens forumas vyks 2009 m. spalio 24–25 d., Vilniuje.

KVIEČIAMAS JAUNIMO VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS

2009 m. rugsėjo 22 d. 16.00 val. kviečiamas Visagino savivaldybėje veikiančių jaunimo visuomeninių organizacijų atstovų susirinkimas. Numatoma susirinkimo vieta – Visagino savivaldybės mažoji posėdžių salė.
Norinčius dalyvauti prašome registruotis el. paštu jaunimas@visaginas.lt iki rugsėjo 18 d. Užsiregistravusiems bus išsiųsta susirinkimo darbotvarkė.
Daugiau informacijos suteiks Jaunimo reikalų koordinatorius L. Abarius, tel. (8 386 34 476), mob. tel. 8 655 24 307, el. paštas jaunimas@visaginas.lt. 

KVIEČIA TARPTAUTINĖ BALTIJOS JŪROS TVARKYMO AKCIJA

Rodos, dar visai neseniai nurimo akcijos „Darom 2009“ šurmulys, o šios talkos iniciatoriai vėl kviečia į prasmingą ekologinį renginį – Tarptautinę Baltijos jūros tvarkymo akciją.
Žinia, kad dabartinio sunkmečio sąlygos neleidžia organizuoti savanorių išvykos į pajūrį, tačiau poilsiaujančius arba dirbančius pajūryje visaginiečius kviečiame tapti aktyviais šio tarptautinio ekologinio renginio dalyviais.
Informaciją rasite akcijos nacionalinių koordinatorių interneto svetainėje http://www.mesdarom.lt/tbjta-5.html  

LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS
„VASAROS FORUMAS“

Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) kviečia dalyvauti kasmetiniame sąjungos renginyje – Vasaros forume‘09,  kurio tema - „Visuotinis švietimas“. Stovykla vyks liepos 20 – 24 dienomis, Kelmės raj. Skogalio kaimo sodyboje „Sedula“.

Daugiau informacijos rasite čia. PRISTATYTI LIETUVOS JAUNIMO POLITIKOS SAVIVALDYBĖSE TYRIMAI, ES JAUNIMO STRATEGIJA BEI JAUNIMO POLITIKOS LIETUVOJE PRIORITETAI
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM š.m. birželio 22 d. 14 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje organizavo Lietuvos jaunimo politikos plėtros savivaldybėse tyrimų, kurie atlikti įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2007-2009 m. programą, pristatymą ir aptarimą. Renginio metu taip pat pristatytas ir aptartas Europos Komisijos komunikatas apimantis ES jaunimo strategiją; Investicijos ir galimybių suteikimas ir Jaunimo politikos prioritetai Lietuvoje.
Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos nariai, Jaunimo reikalų tarybos nariai, atstovai iš Kultūros ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos,  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Ūkio ministerijos, Narkotikų kontrolės departamento, Kūno kultūros ir sporto departamento, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos,  įvairių  jaunimo organizacijų ir kitų įstaigų bei institucijų.
Tyrimų  pristatymą skaitykite Jaunimo reikalų departamento svetainėje http://www.jrd.lt/go.php/lit/JRD_pristate_Lietuvos_jaunimo_politikos_/529    

KAIP APGINTI MOKYTOJUS NUO MOKINIŲ SMURTO?
Nuo pat vaikystės žinome, kad mokykla mūsų antrieji namai, nes mokykloje gauname žinias ir ugdome bendravimo įgūdžius – pamatą, ant kurio statome savarankišką gyvenimą. Suprantama, kad antruose namuose turėtume elgtis kaip ir pirmuose, o mokytojus gerbti kaip tėvus, tačiau apie tai jau galima kalbėti būtuoju laiku: daliai mokinių mokytojai nebėra nei autoritetai, nei antrieji tėvai. Ir šia tendencija galima įsitikinti peržiūrėjus populiarioje svetainėje www.youtube.com skelbiamus mokinių išdaigėlių siužetus, kuriuos peržiūrėjus kyla klausimas: kaip apginti mokytojus nuo mokinių smurto?
Sveikintina, kad ši skaudi tema prasiveržė noru išsakyti savo požiūrį į problemą. Į Visagino savivaldybės posėdžių salę susirinko daugelio ugdymo įtaigų atstovai – mokiniai, mokytojai, socialiniai pedagogai, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai.
Pokalbio metu išsiskyrė dvi nuomonės:
1)„blogi mokytojai“, nesugebantys prisitaikyti prie „europietiško“ jaunimo, ir
2)atitrūkęs nuo bet kokių vertybinių principų jaunimas.
Ir viena, ir kita diskutuojančiųjų pusė turėjo savo argumentų.
Kaip bebūtų keista, net pedagogai pripažino, kad kartais dėl nederamo mokinių elgesio kalti yra patys mokytojai, nes nesugeba valdyti situacijos, o kartais ir patys stokoja elgesio kultūros. „Paleisti“ klasę yra labai lengva, tokiu mokytoju greitai pasinaudoja nenuoramos. Jei jie laiku nepastatomi į vietą, situacija tampa nebevaldoma ir mokytojui belieka susitaikyti su padėtimi ir tylomis kentėti. Mokytojai nesusitvarko su keliais triukšmadariais, trukdoma pamoka, drausmingi mokiniai negauna dalies žinių, jiems daugiau tenka dirbti savarankiškai. Patiems pedagogams yra gėda, kad mokiniai jų neklauso, jie lieka patys su savo problema. Galutinis viso šio uždaro rato rezultatas – pedagogu nepatenkinti ir tėvai, ir stropūs mokiniai (reikia papildomai dirbti, samdomi korepetitoriai), ir mokyklos administracija.
Tai yra tik viena nuomonė. Kiti mano, kad problemos sprendimo derėtų ieškoti ten, kur tos problemos ir gimsta – šeimoje. Jei šeimoje neįdiegiama pagarba vyresniajam, jei vaikui girdint kritikuojami „blogi mokytojai“ – nėra ko stebėtis, kad dalis taip elgiasi. Tačiau jei mokiniui mokykloje yra blogai, dar nebūtina tai reikšti garsiai ir terorizuoti aplinkinius. Pirmiausiai į tokius signalus privalo reaguoti tėvai, kurie ir atsako už nepilnametį.
Socialinė pedagogė N. Šuranovienė pasidalino patirtimi: mokytojas neprivalo tramdyti mokinių, jis turi atlikti savo darbą – mokyti. Poveikio priemonė yra labai paprasta: jei vaikas netinkamai elgiasi – skambinti tėvams į darbovietę ir iškviesti į mokyklą. Jei tėvai nesureagavo – skambinti darbdaviui ir paaiškinti problemą. Darbdavys, gavęs signalą, pasiunčia tėvą arba motiną į mokyklą „išsiaiškinti“, o tėveliams nubraukia porą darbo valandų. Taigi smūgis per kišenę, jau nekalbant apie gėdos jausmą, kurį patiria neklaužados gimdytojai. Pasak N. Šuranovienės, paprastai pakanka vieno tokio skambučio, kad ilgam būtų nuramintas įsisiautėjęs jaunuolis.
Darbas su tėvais negali būti abstraktus, reikia dirbti su konkretaus mokinio tėvais, reikia žinoti, kokios vaikas gyvenimo sąlygos, ką jis veikia laisvalaikiu, kokie jo draugai. Beje, pokalbyje dalyvavusi mokinių grupė taip pat išdėstė nuomonę, kad ciniškas elgesys prieš mokytojus ateina ne iš šeimos, bet iš „kiemo universitetų“. Nenuoramos atėję į pamokas juokauja taip, kaip įpratę su savo draugais. Ciniškas elgesys transformuojamas iš kiemo į mokyklos aplinką ir vaikai jau nebespėja persijungti būdami kitoje aplinkoje.
Pokalbį apibendrinant kažkas pastebėjo: visada buvo nenuoramų ir „pokštavimo“ per pamokas, tačiau dabar tie pokštai tampa ciniški, žeidžiantys, žeminantys. Tai yra blogiausia.
Šis pirmas pokalbis – pirmas bandymas ieškant išeities iš problemos. Tarp išsakytų minčių būta ir konstruktyvių pasiūlymų, kuriuos galbūt įgyvendinsime naujais mokslo metais. Gal tada lengviau atsidus „blogiukų“ iškankinti mokytojai, o stropieji vaikai pamokoje mokysis ne 20–30, bet visas 45 minutes.  

„VEIKSMO DIENOS“ PAMOKOS
2009 m. gegužės 8 d. vyko jaunimo akcija „Veiksmo diena savivaldybėje“. Šiais metais ją organizavo Vaikų kūrybos namų jaunieji lyderiai (vadovė Alina Šeider) ir Visagino mokinių taryba (pirmininkė Anastasija Prochoryčeva). Į akciją buvo įsitraukę daugiau kaip 10 įvairių miesto ugdymo įstaigų jaunuolių, kurie, bendraudami su Švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovais, susipažino su įstaigų darbo ypatumais, generavo idėjas, ką padaryti ar pakeisti.
Pateikiame keletą minčių, kurias pasiūlė „Veiksmo dienos“ dalyviai:
Skatinant vaikų ir jaunimo savišvietą, derėtų išplėtoti mobilios bibliotekos idėją, sukurti elektroninių naujienų prenumeratos tinklą, kad ne tik jaunimas, bet ir visi norintys gautų recenzijas, informaciją apie biblioteką pasiekusias naujas knygas, vykstančius renginius. Formuojant knygų fondus, organizuoti vaikų ir jaunimo apklausas, kad mus pasiektų ne tik įdomios ir paklausios, bet ir reikalingos mokslui knygos, rengti apklausas, išsiaiškinti populiariausius, jaunimo labiausiai skaitomus leidinius. Daugiau bendradarbiauti su mokyklomis.
Buvo sutarta nekalbėti apie mokyklų tinklo pertvarkos subtilybes, diskutavome apie tai, kaip pagerinti mokinių dalyvavimą sprendimų priėmime ir sukurti jiems palankių paslaugų tinklą švietimo įstaigose. Mokiniai pasigedo profesinių įgūdžių tobulinimo mokyklose – mokykla suteikia žinias, bet ne įgūdžius, todėl reikėtų susitarti su įvairiomis įmonėmis (pirmiausiai, biudžetinėmis) dėl gamybinės praktikos. Kaip tai suprasti? Pavyzdžiui, dvi savaites, laisvu nuo pamokų metu arba atostogaujant, mokiniai nemokamai dirba ligoninėje, bibliotekoje, viešojo maitinimo įmonėje arba laisvalaikio organizavimo įstaigoje. Dviejų savaičių pakaktų suprasti tos veiklos specifiką ir jaunuolis jau suvoktų, ar tas darbas jam „prie širdies“. Praktikai pasibaigus, įstaigos arba įmonės administracija išduotų pažymėjimą, liudijantį, kad mokinys dirbo savanorišką darbą.
Galbūt tokia gamybinė praktika kai kuriems mokiniams nereikalinga, šiuo atveju, jie tik trukdytų įstaigos darbui, todėl jokios prievartos nereikėtų taikyti. 
Mokiniai pageidavo daugiau informavimo organizuojant baigiamąsias brandos egzaminų sesijas. Turėtų būti rengiami susirinkimai abiturientų tėvams, kuriuose būtų paaiškinta egzaminų organizavimo tvarka, naujovės. Tėvai neturi galimybių sekti visų naujovių, be to, nelengva susigaudyti švietimo sistemą krečiančių reformų jūroje. Tokie susirinkimai turėtų būti organizuojami ne vieną kartą per metus, bet periodiškai, gal tuomet, atėjus egzaminų sesijai, bus mažiau stresų mokiniams ir jų tėvams.
Dar vienas įdomus pasiūlymas – poreikis identifikuoti mokinių priklausomybę vienai ar kitai mokyklai. Diskusija apie mokyklinės uniformos įvedimą didelio pritarimo ji nesulaukė, tačiau visi pasisakiusieji pritarė, kad ugdymo įstaigos galėtų rekomenduoti aprangos elementus: tai galėtų būti šalikėlis su mokyklos logotipu, kepuraitė ar panašiai. Tam nereikėtų daug pinigų, reikia tik noro ir fantazijos.
Mokiniai norėtų, kad mokyklose būtų įrengti mokinių poilsio kambariai, kuriose jie galėtų praleisti laiką, kai nėra pamokų, išgerti arbatos, ramiai paskaityti ar paklausyti muzikos. Žinoma, skeptikas atsakys, kad yra biblioteka, tačiau žinant, kad nuo rugsėjo 1 d. klasių komplektų skaičius tikrai nedidės, poilsio kambario įrengimas neatrodo fantastika.
Kultūros ir sporto srityje atkreiptas dėmesys į tai, kad krizės laikotarpiu tėvams sunku mokėti už vaikų lankomus būrelius. Reikėtų daugiau nemokamų būrelių, ieškoti finansavimo per projektus.
Jaunimas pasigedo platesnės reklamos: laikraščių niekas neskaito, o televizijos reklamos – brangios. „Veiksmo dienos“ dalyvių nuomone, laikas įrengti reklaminį stendą šalia prekybos centro „Domino“, kuriame kasdien lankosi daug visaginiečių.
Ir dar vienas pasiūlymas: reikia kuo daugiau kalbėti apie jaunimo problemas. Kviesti mokinių atstovus į Švietimo, kultūros ir sporto darbuotojų pasitarimus, įtraukti jų atstovus į darbo grupes, kad jaunimo balsas būtų išgirstas.

VEIKSMO DIENA VĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖJE
Po dviejų metų pertraukos vėl atgimsta įdomi besimokančio jaunimo iniciatyva – Veiksmo diena savivaldybėje. Šiais metais ji vyks gegužės 8 dieną.
Pirmą kartą Veiksmo dieną 2002 m. surengė Visagino vaikų kūrybos namų Jaunųjų lyderių mokyklos būrelis (nuo 2003 m. – visuomeninė jaunimo organizacija Jaunimo lyderių mokykla). Po to akcijos vyko kasmet, tradicija nutrūko tik praėjusiais metais. Visą laiką šiai akcijai mokinius rengė Visagino jaunimo asociacijos pirmininkė, Vaikų kūrybos namų pedagogė Tatjana Denisova.
Šiais metais pratęsti trumpam nutrūkusią tradiciją ketina Visagino mokinių taryba ir Visagino vaikų kūrybos namų jaunieji lyderiai.
Šių metų veiksmo dienos forma ir programa truputį skiriasi nuo ankstesniųjų: akcija vyks ne visoje savivaldybėje, o tik Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje ir jo vadovaujamose kultūros ir sporto įstaigose. Tokia forma pasirinkta neatsitiktinai, nes kai kuriems akcijos dalyviams – tai pirmoji Veiksmo diena – ir tikrai ne visiems pavyktų įsigilinti į sudėtingas atskirų administracijos skyrių funkcijas. Be to, daugelį jaunimą dominančių klausimų (bendrąjį ir papildomą ugdymą, laisvalaikio organizavimą) koordinuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
Veiksmo dienos 2009 tema – jaunimo dalyvavimo ir įsitraukimo į patrauklių užimtumo modelių kūrimą kultūros, sporto įstaigose ir švietimo įstaigose skatinimas.
Šiais metais akcijos bus kiek kitokia – jaunimui talkins įstaigos konsultantas, kuris pateiks visą reikalingą informaciją apie įstaigose veikiančius kolektyvus, būrelius, uždirbamas ir panaudojamas lėšas. Akcijos narys nagrinės konkrečios įstaigos veiklą, atsižvelgdamas į jos veiklos tikslus, pateiks pasiūlymus, kaip įstaigos darbą padaryti patrauklesnį jaunimui.
Labai dažnai išgirstu klausimą: „Kokia nauda iš tokių akcijų?“
Atsakysiu: „Pirmiausia ta, kad jaunimas pamatys įstaigų darbą, susipažins su jų veiklą reglamentuojančiais dokumentais, sužinos sunkumus, su kuriais susiduria kultūros ir švietimo įstaigos. Jaunomis akimis pažvelgs į įstaigų darbą ir galbūt įžvelgs naujas, iki šiol nepastebėtas ir neįvertintas jaunimo užimtumo ir įtraukimo formas.“
Įstaigoms – tai galimybė užmegzti dialogą su potencialiais socialiniais partneriais (aktyvus jaunimas dalyvauja ir NVO veikloje), pasisemti naujų idėjų tobulinant savo veiklą.
POKALBIS APIE SOCIALINĘ REKLAMĄ
2009 m. balandžio 22 d.
Visagino savivaldybės mažojoje posėdžių salėje įvyko pokalbis socialinės reklamos tema, į kurį susirinko vasario mėnesį organizuoto socialinės reklamos konkurso dalyviai, piešimo mokytojai, socialiniai pedagogai. Pokalbio tikslas – aptarti socialinės reklamos būklę savivaldybėje, įvertinti jos kokybę, ateities perspektyvas, taip pat pagerbti reklamos konkurso dalyvius ir nugalėtojus.
Į klausimas, ar pakanka mieste socialinės reklamos, vienos nuomonės nėra. Taip, ji kokybiška, įtaigi ir įdomi, tačiau išdėstyta palei miesto perimetrą, o pats centras – tuščias (ir kaip čia neprisiminus jau daugiau kaip dešimtmetį „plaukiojančios“ idėjos apie būtinybę turėti reklaminius stendus gausiai gyventojų lankomose vietose). Pateiktas pavyzdys: socialinė reklama būtina šalia „Domino“ prekybos centro, ten visada daug žmonių, ji būtų efektyvesnė nei miesto pakraščiuose.
Taip pat susirinkimo dalyviai pastebėjo, kad socialinė reklama suvokiama per siaurai, kaip prevencija, tačiau ne mažiau svarbus būtų savanoriškos veiklos, filantropijos, aktyvios pilietinės pozicijos, pozityvaus požiūrio į šeimą, motinystę ir tėvystę skatinimas. Tai mintys ateičiai, juk praktika parodė, kad būtent sunkesniais laikais būtina atkreipti visuomenės dėmesį.
Pokalbio pabaigoje įteikėme padėkos raštus socialinės reklamos konkurso dalyviams, padėkojome pedagogams, paskatinusiems dalyvauti konkurse. Tikėkimės, jog išsirutuliojusios įdomios diskusijos socialinės reklamos tema sulauks daugiau dalyvių, tuomet, galbūt, sulauksime ir daugiau įdomių pasiūlymų.
Susirinkimo dalyviai užpildė anketas apie socialinės reklamos būklę mūsų savivaldybėje. Čia pateikiame apibendrintus anketų duomenis.
Iš viso anketas užpildė 13 respondentų. Atsakydami į 3–4 ir 6 klausimus, respondentai galėjo nurodyti daugiau nei vieną teisingą atsakymą.
1.Į klausimą „Ar pakanka mūsų savivaldybėje socialinės reklamos?“ 2 respondentai atsakė, kad socialinės reklamos pakanka, 11 – kad reklamos trūksta.
2.Atsakant į klausimą „Su kokia socialine reklama Jūs dažniausiai susiduriate?“  respondentams pasiūlyta 100 proc. padalinti keturioms socialinės reklamos perteikimo formoms: 1) plakatų ir stendų 2) trumpiems filmuotiems vaizdo siužetams 3) garso socialinei reklamai 4) filmams ir laidoms, turinčioms socialinės reklamos elementų.
Visi apklausoje dalyvavę respondentai nurodė, kad jie dažniausiai susiduria su plakatuose ir stenduose perteikiama reklama (daugiau kaip 50 proc. visos pastebėtos socialinės reklamos). Antra pagal pastebimumą reklama – vaizdo siužetai socialinės reklamos tematika. Trečia – suaugusiesiems ir jaunimui skirti filmai ir laidos, kuriuose esama socialinės reklamos elementų. Šiuo atveju, filmo ar reportažo turinys netiesiogiai moko, kaip dera arba nedera elgtis.
Mažiausiai pastebima – garsu perteikiama socialinė reklama, respondentai nurodė, kad garsinė socialinė reklama sudaro tik 5 proc. visos jų pastebėtos reklamos. 
3.Į klausimą „Ar jus tenkina socialinės reklamos išdėstymo vietos?“ buvo nurodyti galimi atsakymai (galima pasirinkti daugiau kaip vieną atsakymą, čia ir šalia kitų klausimų skliausteliuose pateikiamas teigiamai atsakiusių respondentų skaičius)
a)ji išdėstyta ten, kur reikia, ir jos pakanka  (0);
b)ji išdėstyta ten, kur reikia, bet jos nepakanka (9);
c)ji išdėstyta ten, kur jos niekas neskaito (2);
d)jos nėra ten, kur ji turėtų būti (6).
 Respondentų nuomone, socialinės reklamos turėtų būti daugiau žmonių, o, svarbiausia, jaunimo susibūrimo vietose: visose viešojo transporto stotelėse, šalia prekybos centrų, kultūros ir laisvalaikio įstaigų, taip pat šalia mokyklų.
4.Klausimas: „Ar Jūsų mokykloje yra vieta socialinei reklamai ir ar ji skelbiama?“
a)Taip, tokia vieta yra, ten nuolat yra socialinė reklama (7);
b)Specialios vietos nėra, ji iškabinama įvairiose vietose (6);
c)Ji iškabinama klasėse, kabinetuose (2);
d)Mūsų mokykloje socialinės reklamos nėra (1).
5.Klausimas: „Ar manote, kad socialinė reklama mūsų savivaldybėje yra veiksminga?“
a)manau, kad veiksminga (9);
b)manau, kad ji neveiksminga (4);
c)manau, kad ji iš viso nereikalinga (0).
6.Klausimas: „Kokios jus aplanko emocijos žiūrint socialinę reklamą?“
a)ji priverčia susimąstyti ir keistis (7);
b)ji patraukia dėmesį (7);
c)tiesiog gražiai nupiešta, pastebiu kaip piešinį (2);
d)jos visai nepastebiu (0).
7.Į klausimą: „Kur paskutinį kartą matėte socialinę reklamą?“ respondentai atsakė, kad socialinę reklamą jie matė autobusų stotelėse (plakatai) (10), mokykloje (2), bibliotekoje (1), savivaldybėje (1), ant gatvės apšvietimo stulpų (1), vienas respondentas pareiškė, kad iš viso nematė socialinės reklamos (1).
8.Klausimo „Ar jus patenkina vizualinės (plakatinės) socialinės reklamos kokybė?“ galimi atsakymai:
a)vizualiai kokybiška ir įtaigi  (10);
b)ji vizualiai kokybiška, bet neįtaigi (2);
c)ji yra neefektyvi, tai tik pinigų švaistymas  (1);
d)kita. Čia respondentai pateikė įdomių minčių: smagu, kad socialinę reklamą kuria mūsų mieste gyvenantys žmonės, tačiau jos kokybė (technologiniu požiūriu) galėtų būti geresnė. Tam reikia nusipirkti specialią įrangą, sukurti reklamos skydus bei išnaudoti visas įmanomas vietas „kaip tai daroma Vilniuje“. Taigi, respondentų požiūriu, tobulėjimui erdvės yra.
9. Klausimas: „Kokios dar, Jūsų nuomone, reikėtų socialinės reklamos?“ Tai klausimas, į kurį atsakydami respondentai galėjo išsakyti savo nuomonę. Respondentų nuomone, pirmiausia reikėtų vykdyti prevencinę reklamą, būtent nukreiptą prieš narkomaniją, alkoholio ir tabako vartojimą, šiukšlinimą, vandalizmą, AIDS, smurtą, amoralų elgesį. Taip pat reklama ugdyti ekologinį mąstymą: kovoti su sausos žolės deginimu, netoleruoti gamtos teršimo ir kt.  
Baigiantis pokalbiui, sugrįžome prie jaunųjų socialinės reklamos kūrėjų. Nors konkursas įvyko, buvo nustatyti geriausi darbai (iš kurių netrukus sukursime socialinės reklamos plakatus), jaunimo aktyvumas, deja, mažėja. Viena susirinkimo dalyvė – mokytoja – kalbėjo: „Mokiniai kuo toliau, tuo sunkiau įsitraukia į konkursus: gabūs mokiniai pervargsta, nes be pamokų ruošos dar lanko muzikos, sporto mokyklas ir būrelius, o neaktyviems – nereikia nieko. Būtent jiems ir turėtų būti skirta socialinė reklama.“ 

LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGA KVIEČIA DALYVAUTI SOCIALINĖS REKLAMOS KŪRIMO AKCIJOJE „IŠPILK“
Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) – tai savarankiška, savanoriška, nevyriausybinė organizacija, vienijanti mokinius bendroms iniciatyvoms ir problemoms spręsti.
Pastaruoju metu jaunimo alkoholizmui pažaboti imamasi vis griežtesnių priemonių ir draudimų. Vienas pavyzdžių – 2008 metais naujai priimtos Alkoholio kontrolės įstatymo pataisos. Deja, tokios priemonės taikomos nepasitarus su jaunimo atstovais, neatlikus apklausų, nebandžius atrasti jaunuolių alkoholizmo priežasčių. Griežti draudimai sukėlė daug sumaišties ir susipriešinimo, todėl Lietuvos moksleivių sąjunga pasisako už kovą su alkoholizmu, tačiau naudojant konkrečius, realius ir, svarbiausia, efektyvius kovos būdus, kurie vienija jaunus žmones.
Daugeliu tyrimų įrodyta, kad vienas iš efektyviausių būdų kovoti su žalingais įpročiais, netinkamu elgesiu – socialinė reklama, ji padeda keisti požiūrį, nuostatas. Jokie draudimai kovoje su alkoholizmu jau nebepadės. Kovojant su įsišaknijusiomis visuomenės problemomis būtinas vieningumas, todėl Lietuvos moksleivių sąjunga inicijuoja akciją IŠPILK.
Akcijos pradžia – 2009 m. balandžio 6 diena.
Akcijos auditorija – didžioji dalis Lietuvos vidurinių mokyklų moksleivių.
Akcijos tikslas ir koncepcija – siekiame paskatinti visos Lietuvos moksleivius kurti socialinę vaizdo reklamą prieš alkoholizmą ir tokiu būdu atkreipti jaunų žmonių dėmesį į šią opią problemą.
Patys moksleiviai bene geriausiai žino, kaip efektyviai paveikti, daryti įtaką savo bendraamžiams, kokia forma pateikta informacija išties atkreipia dėmesį. Todėl neabejotina, kad pačių moksleivių sukurta reklama bus efektyvi.
Reklamos klipus moksleiviai paskelbs videoportale, kur juos galės peržiūrėti visi norintys. Geriausi socialinės reklamos klipai bus transliuojami per televiziją ir lankomiausiose interneto svetainėse, rodomi mokyklose, kad juos pamatytų kuo daugiau moksleivių. Geriausių socialinės reklamos autoriai bus apdovanoti rėmėjų įsteigtais prizais.
Laimėtojus išrinks žiūrovai ir autoritetinga komisija. Išsamesnę informaciją suteiks Lietuvos moksleivių sąjungos Ryšių su visuomene komiteto narė, akcijos koordinatorė Laura Urniežiūtė, tel. 8 628 85 215, faks. (8 5) 272 56 51, el. p. laura.urnieziute@moksleiviai.lt

 POKALBIS APIE SOCIALINĘ REKLAMĄ 

Balandžio 22 d., trečiadienį, 15.00 val. Visagino savivaldybės mažojoje salėje įvyks pokalbis socialinės reklamos tema. Kviečiame dalyvauti miesto ugdymo įstaigų mokytojus, mokinius, socialinės reklamos konkurso, vykusio vasario mėnesį, dalyvius.  

 

 

 

 VISAGINO MOKINIŲ FORUMAS
„TARPKULTŪRINIS DIALOGAS – KELIAS Į TARPUSAVIO SUPRATIMĄ“

2009 m. balandžio 24 dieną VšĮ Tautinių kultūrų centre (Vilties g. 1) įvyks Visagino mokinių tarybų forumas „Tarpkultūrinis dialogas – kelias į tarpusavio supratimą“. 
Forumo tikslai: supažindinti jaunimą su Visagine esančiomis tautinėmis mažumomis ir suteikti informaciją apie jas; išmokyti jaunimą tarpkultūrinio dialogo; atkreipti dėmesį į diskriminacijos problemas Lietuvoje ir pasaulyje; skatinti reikliau vertinti savo ir draugų elgesį; skatinti naudotis įgytomis žiniomis.
Forume dalyvaus 70 Visagino ugdymo įstaigų auklėtinių, kurie pasiskirstę į grupes dirbs tarpkultūrinio dialogo tema. 
Daugiau informacijos apie renginį suteiks Visagino mokinių tarybos pirmininkė Anastasija Prochoryčeva el. paštu lucky_n@dkd.lt

MOKOMASIS SEMINARAS
MENAS – TARPKULTŪRINIO DIALOGO SKATINIMO PRIEMONĖ“
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra kartu su SALTO Jaunimo Euro-Med Metodiniu centru kviečia 2009 m. birželio 15-22 d. dalyvauti mokomajame seminare „Menas – tarpkultūrinio dialogo skatinimo priemonė“, Kernavėje (Širvintų raj.)
Pagrindinis šio renginio tikslas – sudaryti galimybes jaunimo darbuotojams, lyderiams bei kūrybine veikla užsiimančių organizacijų atstovams iš Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitikti ir dirbti kartu kuriant bendrų projektų idėjas. Renginys prisidės prie Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009 programos.
Pagrindinės seminaro dalys:
1.Pažintis su Europos ir Viduržemio jūros regiono kultūrų bei realijų įvairove;
2.Pasidalinimas patirtimi apie meno kaip priemonės naudojimą jaunų žmonių ugdymui ir tarpkultūriniam dialogui;
3.Gilinimasis į meno kaip priemonės, skatinančios tarpkultūrinį dialogą, svarbą;
4.Pažintis su programomis VEIKLUS JAUNIMAS IR EUROMED YOUTH bei jų teikiamomis galimybėmis;
5.Bendrų projektų idėjų kūrimas;
6.Bendras kūrybinis darbas, kurio rezultatas bus viešai pristatomas Vilniuje birželio 20 d.
Šiame atrankos konkurse gali dalyvauti projektų koordinatoriai, jaunimo darbuotojai bei lyderiai, kiti asmenys, naudojantys meninius - kūrybinius metodus darbe su jaunimu bei ieškantys partnerių kitose šalyse. Iš Lietuvos bus atrinkti 4 – 5 dalyviai, kurie su dar 25 kolegomis iš Europos bei Viduržemio jūros regiono šalių savaitę laiko dirbs, mokysis ir kurs kartu. 
Kas gali dalyvauti?
1.Teikti paraiškas gali vyresni nei 18 metų žmonės, tiesiogiai dirbantys su jaunais žmonėmis;
2.Turintys meninių – kūrybinių projektų vykdymo patirties;
3.Pasiruošę pristatyti savo organizaciją ir pasidalinti savo darbo su jaunimu patirtimi;
4.Gerai mokantys anglų kalbą (seminaras vyks šia kalba);
5.Gavę savo organizacijos/ grupės vadovo pritarimą dalyvauti renginyje.
Iš vienos grupės/ organizacijos paraišką konkursui gali teiki tik 1 asmuo.
Kelionės išlaidos:
Dalyvių apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidomis rūpinasi Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra.
Kelionė iki ir iš Vilniaus yra dalyvio arba jį siunčiančios organizacijos indėlis. Atrinkti dalyviai turės pristatyti agentūrai savo vietos kelionės bilietus.
Nuorodos į kursų aprašymą ir dalyvio anketą ieškokite www.jtba.lt
Dalyvio anketos šiam konkursui pildomos internete iki balandžio 23 d.
Tel. pasiteiravimui: (8-5) 2497003  (kreiptis į Giedrę Tumosaitę)

 ŠIAURĖS MINISTRŲ TARYBOS PROGRAMOS

Šiaurės ministrų taryba tęsia dvi programas, kurios remia Baltijos jūros regiono nevyriausybinių organizacijų (NVO) projektus. Programų tikslas yra stiprinti pilietinę visuomenę regione, o taip pat skatinti aktyvų regioninį bendradarbiavimą.
Pasak Šiaurės ministrų tarybos generalinio sekretoriaus Halldoro Asgrimssono, šios dvi programos tęsiamos atsižvelgiant į jų svarbą ir populiarumą. „Džiaugiamės ir toliau galėdami Baltijos regiono nevyriausybinėms organizacijoms suteikti galimybę dirbti kartu ir įgyvendinti konkrečius daugiašalius projektus“, - teigia H. Asgrimssonas.
Pirmoji programa – tai „Baltijos ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programa“ (programos pristatymas pateikiamas http://www.norden.lt/index.php?show_content_id=52&proj_id=837&set_lang_id=lt ). Programa prioritetą teikia iniciatyvoms, kurios yra susijusios su klimato kaita ir darniu vystymusi, atsakomybės už aplinkos saugojimą ugdymu ir kita aplinkosaugine veikla. Ypatingas dėmesys taip pat skiriamas efektyvios energetikos propagavimui, energijos vartojimo efektyvumui ir darniai renovacijai.
Šios programos projektuose privalo dalyvauti partneriai iš trijų ar daugiau Šiaurės ir Baltijos šalių. Didžiausia suma, skiriama vienam projektui, yra iki 100 tūkst. Danijos kronų (apie 46 tūkst. litų). Dalinis finansavimas (ko-finansavimas) turėtų sudaryti nemažiau 25% visos projekto sąmatos.
Programą administruoja Šiaurės ministrų tarybos biuras. Vienintelis šių metų paraiškų teikimo terminas yra 2009 gegužės 4 d.
Antroji programa yra „Rėmimo programa Baltijos jūros regiono nevyriausybinėms organizacijoms“ (plačiau apie tai skaitykite http://www.norden.lt/index.php?show_content_id=52&proj_id=833&set_lang_id=lt ). Projekto veikloje privalo dalyvauti bent po vieną partnerį iš trijų skirtingų geografinių sričių. Tai Šiaurės šalys, Baltijos šalys/Lenkija ir Šiaurės vakarų Rusijos regionas/Baltarusija.
Pagal šią programą vienas projektas gali tikėtis iki 500 tūkst. Danijos kronų paramos (apie 230 tūkst. litų). Programą administruoja Šiaurės ministrų taryba, paraiškų teikimo terminas yra 2009 balandžio 14 d.
Daugiau informacijos apie programas suteiks patarėja Vida Gintautaitė, Šiaurės ministrų tarybos biuras
Tel. (8 5) 212 22 11, el. paštas: vida@norden.lt . 

PAAIŠKĖJO NAUJASIS VISAGINO „KAS? KUR? KADA?“
ČEMPIONATO NUGALĖTOJAS

Kovo 14 dieną Visagino jaunimo kultūros centre „Orbita“ vyko tradicinis žaidimo „Kas? Kur? Kada?“ miesto turnyras, turėjęs išaiškinti intelektualiausią Visagino mokinių komandą.
Turnyrą organizavo Visagino mokinių taryba ir visuomeninė organizacija „Intelektualiųjų žaidimų centras“ (vadovas Aleksejus Prochorovas). Turnyro organizavimą rėmė Visagino jaunimo kultūros centras „Orbita“ ir Visagino savivaldybės administracija.
Šiais metais sulaukėme 6 komandų: „Gerosios vilties“ ir Draugystės vidurinės mokyklos pristatė po dvi, o „Atgimimo“ gimnazija ir Sedulinos vidurinė mokykla – po vieną komandą.
Eruditų kovoje laimėjo „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos komanda „Juniory“, tai: Sergejus Artamonovas (komandos kapitonas), Antonas Matvejevas, Anastasija Ovčinnikova, Sergejus Andrejevas, Inesa Petrenko, Igoris Antonovas. 

TALKA „DAROM 09“ – VISAGINE TIKRAI ĮVYKS!

2009 m. kovo 12 dieną Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas surengė pasitarimą dėl tarptautinės akcijos – talkos „Darom 09“ organizavimo Visagino savivaldybėje. Pasitarime dalyvavo savivaldybės administracijos Aplinkos tvarkymo skyriaus vedėja R. Virko, Komunalinio ūkio ir statybos skyriaus specialistė D. Kardelienė, kiti savivaldybės administracijos darbuotojai. Pasitarime buvo aptartos akcijos „Darom 09“ organizavimo galimybės savivaldybėje, nuspręsta kreiptis į nacionalinius akcijos koordinatorius dėl papildomų priemonių talkai organizuoti.
Nepaisant tam tikrų sunkumų (akcija vyks ne darbo dieną, pastaruoju metu itin sugriežtinti ekologiniai ir aplinkosauginiai reikalavimai šiukšlių išvežimui, antrinių žaliavų atskyrimo būtinybė, sąnaudos, susijusios su išvežimu į regioninį sąvartyną), galima teigti, kad akcija „Darom 09“ Visagine tikrai įvyks.
Kviečiame Visagino savivaldybės įstaigas ir organizacijas, turinčias priskirtas teritorijas savivaldybėje, kreiptis el. paštu jaunimas@visaginas.lt. Jūsų, kaip koordinatorių, dalyvavimas būtinas siekiant užtikrinti sklandžią talkos eigą, kad savanoriai būtų nukreipti ten, kur jų darbo rankos yra reikalingiausios!
Savanorius, galinčius suteikti teritorijų tvarkymui reikalingas priemones, prašome rašyti jaunimo reikalų koordinatoriui L. Abariui el. paštu jaunimas@visaginas.lt arba skambinti tel. (8 386) 34 476, mob. 8 655 24 307. 
Norint daugiau sužinoti apie talką „Darom 09“, prašome apsilankyti interneto svetainėje http://darom09.lt/, ten rasite ir skiltį savanorių registracijai.

„GYVA VĖLIAVĖLĖ“ SKLEIDĖSI IR VISAGINE…

Kovo 10–11 d.
visoje Lietuvoje, pakvietus Lietuvos mokinių parlamentui, vyko „Gyvosios vėliavos“ akcijos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Šia proga Ukmergės jaunimas centrinėje Kęstučio aikštėje, prie Laisvės paminklo, nutiesė 63,2 metro ilgio, 1,5 metro pločio ir 94,8 kvadratinių metro ploto Lietuvos valstybės vėliavos aplikaciją. Rekordinio dydžio trispalvės aplikaciją pagamino keturiolikos Ukmergės miesto ir rajono mokyklų moksleiviai bei trijų jaunimo centrų atstovai. Plačiau apie tai galima paskaityti internete  http://www.lrytas.lt/-12367771181236275210-ukmergėje-didžiausia-lietuvos-vėliavos-aplikacija.htm.
Akcijai neliko abejingi ir mūsų miesto mokiniai, kovo 10 d. susirinkę išreikšti savo pilietinę poziciją šalia Visagino kultūros centro. Daugiau kaip 100 mokinių, mokytojų lydimi, laikydami rankose valstybinės vėliavos spalvų popieriaus lapus suformavo valstybinės vėliavos kontūrą.
Žinoma, iki įspūdingo ukmergiečių pasiekimo dar toli, tačiau rekordai prasideda nuo mažų – gerų darbų. Dėkojame ugdymo įstaigų bendruomenėms, mokytojams ir mokiniams, atsiliepusiems į Lietuvos mokinių parlamento kvietimą dalyvauti akcijoje.

 TARPTAUTINIO ESĖ KONKURSAS „VOICE YOURSELF"

Švietimo ir mokslo ministerija informuoja, kad prasideda tarptautinis esė konkursas „Voice Yourself, kuriame kviečiamas dalyvauti 14–30 metų jaunimas iš septynių valstybių: Lietuvos, Rumunijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos, Bulgarijos, Italijos ir Turkijos. Konkursas yra tarptautinio projekto „Only with Your Voice“ dalis.
Lietuvoje projektą įgyvendina Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (LATA) ir VšĮ „Saretas“. Projektą finansuoja Europos Komisija. Konkurso dalyviai turės anglų kalba parašyti esė, pasirinkdami vieną iš trijų siūlomų temų (Kaip jauni žmonės gali dalyvauti šalies valdyme ir turėti įtakos sprendimams? Kaip galėtų atrodyti tobula visuomenė? Kaip ir kodėl jauni žmonės turėtų tapti aktyviais piliečiais?) Vienas svarbiausių vertinimo kriterijų – idėjų originalumas ir minčių bei pasiūlymų novatoriškumas.
Konkurso laureatai bus apdovanoti prizais ir pakviesti dalyvauti tarptautinėje jaunųjų lyderių stovykloje, kuri vyks š. m. liepos 9–13 dienomis vasaros poilsiavietėje Dzūkijoje. Geriausių darbų autoriai taip pat bus kviečiami pristatyti savo darbus tarptautinėje konferencijoje liepos mėn. Vilniuje. Detali informacija, konkurso sąlygos, esė temos ir kt. lietuvių kalba pateikiama internete, adresu http://www.onlywithyourvoice.org/, projekto koordinatorius – Gintautas Rėklys (el.  paštas gintautas@lata.lt )

 1000 VARPELIŲ SĄŠAUKA – MOKINIŲ VIENIJIMO SĄŠAUKA LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI

Jau 1000 metų, kai Lietuvos vardas skamba pasaulyje. Jis pirmą kartą paminėtas 1009 m. Vokietijos miesto Kvedlinburgo analuose. Šiandien Lietuvai, jos istorinei savivokai ši data – svarbi simbolinė riba tarp priešistorės ir istorijos, tai perėjimo iš bevardės egzistencijos į vakarų civilizaciją pradžia. Minėdami Lietuvos vardo tūkstantmetį, minime ir Lietuvos tūkstantmetį.
Šiandien, kai visa Lietuva ruošiasi pažymėti Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Visagino „Verdenės“ gimnazijos bendruomenė paminėjo ir Lietuvos vardo tūkstantmetį.
Skambant dainai „Lietuvos spalvos“ Lietuvos vardas ir iš vaikų svajonių – vėjo malūnėlių – sudėliota gyva tautinė vėliava ženklino 1000-mečio šventę!
Mokiniai žadėjo puikiu mokymusi, geru lankomumu, aktyvia veikla kurti Lietuvą, garsinti Visagino miestą, puoselėti lietuviškąją gimnaziją mūsų mieste, nes „Verdenės“ mokykla, visos bendruomenės dėka, pasitinka kitą Lietuvos tūkstantmetį jau tapusi gimnazija.
Į aikštę prie gimnazijos susirinko per 500 mokinių rankose laikydami po 2 varpelius. Jie dvi minutes (už praėjusį ir ateisiantį 1000-metį) skambino mokykliniais varpeliais ir linkėjo, kad su jais aidėtų „Verdenės“ gimnazijos vardas Lietuvoje, o Lietuvos – pasaulyje. Būkime tų vardų verti! 

VŠĮ NACIONALINIS KRAUJO CENTRAS KVIEČIA
MOKYKLAS BENDRADARBIAUTI

Vis daugiau aktyvių moksleivių, palaikomi savo mokytojų, aktyviai domisi neatlygintina kraujo donoryste. Kodėl kraujo reikia duoti neatlygintinai, kodėl neatlygintinas kraujo donoras labiau laukiamas kraujo centruose, nei tas, kuris nori gauti piniginę kompensaciją, ir kodėl kraujo centruose vis dar pritrūksta kraujo? Šie ir panašūs klausimai kyla moksleiviams, kurie pastebi, kad informacijos apie neatlygintiną kraujo donorystę jiems dar trūksta.
VšĮ Nacionalinis kraujo centras skelbia kovą – neatlygintinos kraujo donorystės mėnesiu ir kviečia mokyklų bendruomenes prisidėti prie jaunimo švietimo ir neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo. Nacionalinio kraujo centro darbuotojai pasirengę atvykti į mokyklas ir papasakoti apie neatlygintiną kraujo donorystę, o norinčiuosius kviečiame į nuolat organizuojamas ekskursijas po Nacionalinį kraujo centrą. Šiuo metu moksleiviams parengtas specialus informacinis paketas (lankstinukai ir DVD), patraukliai pristatantis neatlygintiną kraujo donorystę.
Bendrabiavimas tarp mokyklų ir kraujo donorystę propaguojančių organizacijų vyksta visose išsivysčiusiose Europos Sąjungos šalyse, o ypač populiarus Skandinavijoje.
VšĮ Nacionalinis kraujo centras jau keletą metų aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus miesto Žirmūnų, Vytauto Didžiojo, V. Kačialovo gimnazijomis, Pilaitės, A. Puškino vidurinėmis ir kitų miestų mokyklomis.
Daugiau informacijos ir registracija el. paštu akcija@kraujodonoryste.lt arba J. Končiuvienė  mob. tel. 8 614 35941  

KOVO 11— OSIOS ŠVENTEI – „GYVOJI VĖLIAVA“

Lietuvos mokinių parlamentas ir Visagino mokinių taryba kviečia ugdymo įstaigų mokinius kovo 10 dieną dalyvauti akcijoje „Gyvoji vėliava“. Akcijos metu dalyviai, laikydami rankose spalvoto popieriaus lapus, sukomponuos valstybinę vėliavą. „Gyvosios vėliavos“ fotonuotraukos ateityje bus panaudojamos kaip viena iš Visagino mokinius ir jaunimą pristatančių „vizitinių kortelių“.
Akcijos vieta – laiptų aikštelė tarp Visagino kultūros centro (Parko g. 7) ir prekybos centro „Cento“.
Akcijos laikas 15.15 – 15.45 val.
Informacija teikiama telefonu + 370 655 24307 (vyr. specialistas – jaunimo reikalų koordinatorius Laimondas Abarius) arba +370 623 78946 (Visagino savivaldybės atstovė Lietuvos mokinių parlamente Ingrida Šuminaitė).

 

 

TRADICINIS „KAS? KUR? KADA?“ MIESTO ČEMPIONATAS

Kovo 14 dieną 12.00 val. Visagino jaunimo kultūros centre „Orbita“ įvyks tradicinis žaidimo „Kas? Kur? Kada?“ čempionatas. 
Renginio organizatoriai – Visagino mokinių taryba ir Intelektualiųjų žaidimų klubas.
Išsamesnę informaciją apie čempionatą teikia Visagino mokinių tarybos pirmininkė Anastasija Prochoryčeva el. paštu lucky_n@dkd.lt .
Dalyvių (komandų) registracija vyks iki kovo 7 dienos nurodytu el. paštu.

PARAIŠKŲ TEIKIMUI Į VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMŲ KONKURSĄ PASIBAIGUS

Baigėsi Vaikų vasaros poilsio programų (stovyklų) ir Vaikų socializacijos programų, vykdomų visus metus, teikimas. Galime pasidžiaugti, kad šiais metais teikėjai buvo gana aktyvūs.
Vasaros poilsiui (stovykloms) organizuoti gautos 29 programos, prašoma lėšų suma – 161908,24 Lt. Vaikų socializacijos programų, vykdomų visus metus, gautos 28 paraiškos, kurių suma – 134234,40 Lt.
Paraiškų teikimui pasibaigus, galime padaryti tokias išvadas: nepaisant vykstančios švietimo tinklo reorganizacijos, džiugina mokyklų aktyvumas – pateikta 11 stovyklų ir 10 socializacijos, vykdomos visus metus, programų. Vaikų lopšeliai-darželiai iš viso pateikė 4 programas, kitos biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos, kurių vienas iš steigėjų yra savivaldybė, pateikė 14 programų. Galbūt žemesnis nei tikėtasi buvo asociacijų aktyvumas.
Šiuo metu vyksta programų vertinimas, apie jo rezultatus informuosime ateityje.

AKCIJA „SUGRĮŽK Į MOKYKLĄ“

2009 m. vasario 23–27 dienomis LR švietimo ir mokslo ministerija ir „Drąsinkime ateitį“ skelbia akciją „Sugrįžk į mokyklą“.
Projektas skirtas visoms Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms. Pagrindinis tikslas – skatinti mokyklos ir įvairiausių visuomenės grupių atstovų aktyvų bendravimą ir bendradarbiavimą.
Akcijos sumanytojai, pasitelkdami įvairias priemones ir formas, kviečia Lietuvos žmonės grįžti į savo, savo vaikų ar šalia namų esančias mokyklas. Dalį akcijos veiklų inicijuoja ir pačios mokyklų bendruomenės. Akcijos veiklos suderintos su bendrojo ugdymo programų prioritetais ir padeda formuoti pilietišką, kūrybišką, verslią asmenybę.
Organizatoriai tikisi, kad programos veiklos taip pat padės sukurti aktyvų mokyklos socialinių partnerių tinklą, dar labiau sutelks mokyklos bendruomenę, taps savigalba, stiprins mokytojo, kaip autoriteto, pozicijas visuomenėje, didins mokinių vidinę motyvaciją ir lyderystę, suvienys tėvus konstruktyviam dialogui, o ne kritikai, per užimtumą ir įsitraukimą į įvairias iniciatyvas veiks kaip įvairiopa prevencinė priemonė, į mokyklos gyvenimą padės sugrąžinti ne tik geriausius jos abiturientus, bet ir aktyvius, visuomeniškus, sėkmingai mūsų šalyje dirbančius piliečius.
„Sugrįžk į mokyklą!“ – tokiu šūkiu vainikuojamas Švietimo pertvarkos dvidešimtmetis ir pradedamas naujas, galimybių ir iššūkių kupinas veiklos etapas.
Akcijoje kviečiame dalyvauti visas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas. Oficialus kvietimo tekstas pridedamas. 

                                               
Dalyvauk programoje „Veiklus jaunimas“

Gal norėtum organizuoti europinį projektą su kitais jaunais žmonėmis? Arba dalyvauti tarptautiniame savanorystės projekte? Jei planuoji įgyvendinti įdomų projektą, Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“ gali tapti naudinga. Programa „Veiklus jaunimas“ skirta visiems 13–30 metų amžiaus žmonėms ir suteikia progą tobulinti savo įgūdžius, įgauti patirties dalyvaujant tarptautiniuose veiksmuose.
Programa skatina mobilumą Europoje, suteikia progą mokytis už tradicinių klasių ir auditorijų ribų ir susipažinti su kitomis kultūromis visiems jauniems žmonėms, neatsižvelgiant į jų išsimokslinimą, socialinę ir kultūrinę kilmę.
Sužinok daugiau apie programą „Veiklus jaunimas“ ir tai, kaip joje dalyvauti, apsilankyk Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, administruojančios programą Lietuvoje, svetainėje www.jtba.lt
Išsamesnė informacija apie programą ir reikalavimus projektams taip pat pateikiama Programos vadove – jį gali rasti čia.
Europos Komisijos informacija   

                          VALENTINO DIENOS PROGA – „APKABINIMAS VELTUI“

Vasario 14 dieną
Visagino mokinių taryba organizuoja akciją „Apkabinimas – veltui“.
Tai pasaulyje paplitusios akcijos „Free hugs“ analogas, kurio tikslas – pasidalinti gera nuotaika, atkreipti dėmesį į vienišus žmones. Šiuolaikinio susvetimėjimo atmosferoje, artimas, nors ir trumpas, asmeninis kontaktas, išreikštas draugišku apkabinimu, maloni išimtis rutinos kupiname dalykiniais santykiais pagrįstame gyvenime. Lietuvoje tokios apsikabinimo akcijos jau vyko Vilniuje, Kaune, Tauragėje, kituose miestuose.
Daugiau apie šią akciją galite paskaityti interneto svetainėje www.freehugscampaign.org  ar peržiūrėti internete  adresu http://www.youtube.com/watch?v=vr3x_RRJdd4
Norinčius prisidėti prie akcijos ar tiesiog pabūti stebėtojais, organizatoriai kviečia vasario 14 d. 16.00 val. ateiti į miesto aikštę šalia Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčios.  

 

20000 Lt KAIP Į BALĄ, ARBA KIEK KAINUOJA VANDALIZMAS?

Tai, ką pamatome pasivaikščioję paplūdimio pakrantėmis, kelia neviltį. Ar tikrai kaltas vien jaunimas, kad nespėjus sukurti viskas jau sulaužoma ir sunaikinama? Nejaugi iš tiesų turime pripažinti, kad jaunimas abejingas tam, kad viskas daužoma, laužoma ir niokojama?
2008 m. atliktas jaunimo anketavimas parodė, kad vandalizmas – viena iš opiausių problemų, kaip narkomanija ir girtavimas. Daugiau nei 80 respondentų iš 303 pareiškusių savo nuomonę pasisakė, kad mūsų mieste per daug šiukšlinama, laužoma, triukšmaujama.
Vandalizmas pavojingas ir tuo, kad jo pasekmės paliečia ne atskirą gyventoją, bet visą bendruomenę, nes naikinamas turtas turįs tenkinti bendruomenės poreikius. Vis dėlto, daugelis pasirenka likti stebėtojais, kai niokojama paplūdimio zona, laužomi suoleliai, pro langus lekia šiukšlės, nuorūkos. Audringai reaguojame tik tada, kai į automobilį trinkteli tuščias butelis arba į plaukus įlekia iš balkono atsainiai mesta nuorūka.
Tad kiek kainuoja vandalizmas?
Visagino savivaldybės administracijos Aplinkos tvarkymo skyriaus duomenimis, 2008 metais dėl vandalizmo sunaikinta savivaldybės turto už 20 000 litų, iš jų: sugadintos mažosios architektūros formos, pastatytos įgyvendinant Europos Sąjungos fondų projektą „Dviračių takų įrengimas“ už 14200 Lt, sulaužyti suoliukai paplūdimio zonoje – 20 vnt., 2950 Lt, sulaužytos sūpuoklės prie „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos už 1500 Lt, sudaužyti 8 transporto priemonių paviljonų (autobusų stotelių) stiklai – 1350 Lt. Šiems vandalizmo padariniams šalinti buvo panaudota 5800 Lt savivaldybės lėšų, o padarytų mažųjų architektūros formų, sukurtų iš ES programos lėšų, atstatyti neįmanoma.
Šie skaičiai – tai tik ledkalnio viršūnė, neįvardijant viso to, kas jau tapo niūria komunalininkų kasdienybe: pro langus, iš balkonų išmetamos šiukšlės, ne vietoje išpiltos buitinės atliekos, po savaitgalių šiukšlynais paverstos aikštelės gyvenamojoje zonoje, išgrobstytos arba apgadintos šaligatvio plytelės, ištrypti gėlynai, sudaužytos apšvietimo lemputės... Visa tai kasmet savivaldybei ir mokesčių mokėtojams (taigi, ir mums visiems) kainuoja dešimtis tūkstančių litų.
Tad kodėl vandalizmas lieka nenubaustas ir nepastebėtas?
Pirmiausia, ko gero, kaltas spontaniškas solidarumo jausmas su šiukšlintojais. Kiekvienam pasitaiko numesti popierėlį, nuorūką, tarsi tame nebeįžvelgiame blogybės. Kita – įprotis, kad kažkas eitų iš paskos, tvarkytų ir šluotų (pasiguodžiame, kad taip duodame darbą kiemsargiams – nebūtų šiukšlių, nebūtų ir šluojančių). Taip paguosdami save tampame šiukšlintojų užtarėjais.
Kitas dalykas – užslėpta baimė patiems atkreipti vandalų dėmesį. Bandome spręsti problemą nuo jos nusigręždami. Juk neretai vandalai – mūsų gatvės, namo, laiptinės kaimynai, keliantys galvos skausmą aplinkui gyvenantiems. O kas bus,  jei ateis naktį prie mano durų? 
Iškyla klausimas: ką daryti? Pirmiausia, patiems nelikti pasyviais stebėtojais, nesukurti preteksto nusikalsti. Nuolat palaikoma švara ir tvarka – vienas iš faktorių, drausminančių šiukšlintojus. Juk psichologiškai paprasčiau numesti nuorūką į prišnerkštą kampą negu į švarų. Diegti saugios kaimynystės idėją: jei žmogus paskelbęs kovą vandalams pasijus vienišas ir nesuprastas, tai tik padrąsins chuliganus, kurie pasistengs apkartinti tvarkdariui gyvenimą. Šiuo atveju nepadės net policija – juk asmens sargybinio nepaskirsi. Todėl reikia susivienyti ir kartu paveikti šiukšlintojus, tada jie atsitrauks arba savo užmačioms ieškos labiau tolerantiškos erdvės.
Jei savo jėgomis problemos išspręsti nepavyksta arba susidūrėte su piktybiškais teisės pažeidėjais – nenuleiskite rankų. Šiuo atveju derėtų skambinti Visagino policijos komisariato budinčiajam telefonu (8 386) 71 806 arba rašyti el. paštu visaginas.mpk.bd@vrm.lt

 

APIE LMP VEIKLĄ – VAIZDŽIAI
Visagino mokiniams Lietuvos mokinių parlamente, pristato informaciją apie Lietuvos mokinių parlamento veiklą. Tikimės, kad ji bus įdomi mokinių savivaldos organų nariams ir mokyklų bendruomenėms.
Visus besidominčius Lietuvos mokinių parlamento veikla, norinčius daugiau sužinoti apie mokinių savivaldos galimybes, Ingrida Šuminaitė kviečia rašyti adresu  ingrida.suminaite@gmail.com 

KAS TAI YRA LMP?

 Lietuvos mokinių parlamentas yra demokratiškai renkama mokinių institucija, atstovaujanti Lietuvos mokinių interesams. Parlamentas svarsto mokiniams aktualius klausimus, aktyviai dalyvauja formuojant jaunimo politiką, teikia siūlymus valstybinėms institucijoms, inicijuoja diskusijas, įgyvendina projektus. Parlamentą sudaro 95 vyresniųjų klasių moksleiviai

LMP KOMPETENCIJA

2008 metų jaunimo renginius prisimenant

Nuėjo į praeitį dar vieneri jaunimo metai, kupini nuveiktų darbų. Čia apžvelgsiu keletą projektų, vykusių praėjusiais metais.
Akcija „Į ateitį – kartu“
2008 m. gegužės 15–20 d. vyko Ignalinos jaunųjų atomininkų asociacijos, Visagino jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ ir Visagino mokinių tarybos inicijuota akcija „Į ateitį – kartu“. Akcijos tikslas – anketavimu atlikti jaunimo situacijos tyrimą, išaiškinti esmines problemas švietimo ir mokslo, kultūros ir laisvalaikio užimtumo, būsto, darbo rinkos srityse. Kaip Išskirtinis klausimas – požiūris į jaunimo elgseną, žalingus įpročius.
Tyrimo metu anketas užpildė 304 visaginiečiai. 2008 m. birželio 17 d. savivaldybėje įvyko pristatymas. Lėšas kanceliarinėms prekėmis ir akcijos simbolikai sukurti skyrė Visagino savivaldybės administracija.
„Footbagmetis – 2008“
Ar teko kada nors matyti kiemuose mažą maišiuką spardančius jaunuolius? Net jaunimui neabejingas žmogus suabejotų tokį pramaną pavadinti sportavimu, tačiau tai yra viena iš netradicinių jaunimo sportinių žaidimų footbagas.
Praėjusių metų rugpjūčio pradžioje Visagine įvyko pirmasis šio žaidimo turnyras, kurį surengė Neformalaus ugdymo ir konsultacijų centras „Prosperis“ (vadovas – Dmitrijus Kočegarovas). Organizatoriai tikėjosi sulaukti daugelio Utenos apskrities savivaldybių komandų, bet šįsyk atvyko tik 10 uteniškių komanda. Nepaisant mažesnio negu tikėtasi komandų skaičiaus, turnyras įvyko ir, pasak organizatorių, pateisino susirinkusių sirgalių lūkesčius.
Surengti turnyrą padėjo Visagino mokinių tarybos nariai, „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos administracija (nemokamai suteikusi nakvynę svečiams iš Utenos), kavinė-baras „Kilikia“, skaniai maitinusi turnyro dalyvius. Projektui „Footbagmetis – 2008“ įgyvendinti lėšų skyrė Jaunimo reikalų departamentas.
„Visi už vieną – vienas už visus“
2008 m. Visagino mokinių tarybos nariai buvo kaip niekad aktyvūs. Dar mokslo metams neprasidėjus, mokiniai iš skirtingų mokyklų intensyviai dirbo: tobulino savo įgūdžius, kompetencijas, generavo idėjas ir kūrė bendros veiklos planus.
„Visi už vieną – vienas už visus“ – toks buvo pirmųjų mokymų, vykusių rugpjūčio 28–29 d., jaunimo lyderiams pavadinimas. Turbūt ne vienas žmogus nusistebėjo tą vakarą pamatęs dvi grupes jaunuolių užrištomis akimis, einančių link Visagino ežero. O kas gi vyko? „Apskrito stalo“ surengti mokymai truko dvi dienas ir lavino dalyvių komandinius, lyderystės įgūdžius. Dalyviams (daugiausia Visagino mokinių tarybos nariams) teko nelengvos užduotys – beveik nieko nematant ir nesikalbant miške suformuoti lygiakraštį trikampį, kurio kraštinės turėjo būti 500 m, bei atlikti kitas komandines užduotis. Po to vyko ilgi aptarimai, komandos veiksmų analizė. Dalyviai išsiskirstė su šypsenomis, patenkinti įgytomis žiniomis, įgūdžiais, suradę naujų draugų ir įgiję naujos motyvacijos veikti ateinančiais mokslo metais.
Rugsėjo 19 d. Mokinių tarybos atstovai iki vėlumos gilinosi į kūrybiškumo principus. Aktyviems moksleiviams teko ne ką lengvesnės užduotys: pirmiausia jie susipažino su įvairiomis kūrybiško mąstymo technikomis, lavino vaizduotę, o vėliau viską išbandė praktiškai ieškodami naujų ir netradicinių idėjų savo veiklai. Baigiamoji šių mokymų dalis vyko Zarasų rajono Didžiadvario kaime, stovykloje „Pasartėlė“, kur jungtinės mokinių tarybų komandos nariai kūrė veiklos planus 3–5 metams.
Projektą rėmė Jaunimo reikalų departamentas ir Švietimo ir mokslo ministerija.
Kitas svarbus įvykis – Visagino mokinių tarybos pirmininko rinkimai, kurių metu pusantrų metų puikiai vadovavusią Ramintą Masiulytę pakeitė Anastasija Prochoryčeva.
Džiugu, kad Visagino moksleiviai nemiega, buriasi ir  mokosi, nes savivalda – pilietiškos ir sąmoningos visuomenės bruožas.
Fotografijos meno populiarinimas Ignalinos AE regione
Tai jaunimui ir ne tik jam skirtas projektas, kurį rėmė Ignalinos AE regiono plėtros agentūra. Šio projekto idėja – apmokyti projekto dalyvius meninės fotografijos pagrindų, projektą įgyvendinti padėjo fotomenininkas Vitalijus Bogdanovičius.
Liepos–lapkričio mėnesiais projekto dalyviai mokėsi naudotis skaitmeninės fotografijos galimybėmis, specialiomis programomis apdoroti fotonuotraukas, paruošti jas eksponuoti parodoje.
Vasaros atostogų laikas pasirodė esantis ne pats tinkamiausias metas projektui vykdyti, sutrukdė užimtumas, o gal ir atsakomybės stoka. Nepaisant to, 15 projekto dalyvių sėkmingai baigė mokymų kursą, o 8 iš jų pristatė savo darbus baigiamosios projekto parodos pristatyme, vykusiame gruodžio 1 d.
Projekto administratorius L. Abarius dėkoja fotomenininkui Vitalijui Bagdonovičiui už puikiai organizuotus mokymus, o Viešosios bibliotekos meno skaityklos-galerijos vedėjai Vidai Suchockajai – už nuoširdžią paramą projekto įgyvendinimo metu.
Edukacinis projektas „Atgimimo paminklų keliais“
Atgimimo paminklai – tai 1928–1940 m. Rytų Lietuvoje pastatyti ateitininkų, pavasarininkų kryžiai, Vytauto Didžiojo mirties 500-osioms metinėms paminėti skirti paminklai. Kiekvienas jų turi savą – įdomią ir ne visada linksmą, šviesią istoriją.
Pakeliauti „Atgimimo paminklų“ keliais, susitikti su juos menančiais žmonėmis pasiryžo „Verdenės“ vidurinės mokyklos mokinių grupė, vadovaujama mokytojų Valentino Radzevičiaus ir Lilijos Ramanauskienės. Projekto metu įvyko 3 išvykos: aplankyti Švedriškės, Sabališkės, Reškutėnų, Rėkučių, Paluodės kaimuose esantys paminklai. Apsilankyta Degučiuose pas nuostabų žmogų – mokytoją Alfonsą Šeduikį, Salake – pas mokytoją Vidą Žilinskienę. Kaniūkų kaime Ona Butrimaitė-Laurinėnienė papasakojo liūdną savo šeimos istoriją – trijų brolių žūtį. 
Visur, kur tik keliavome – fotografavome, filmavome. Išsiskiriant vasaros atostogoms, projekto dalyviai pasiskirstė namų darbus: atrinkti ir kompiuteriu apdoroti fotonuotraukas, iš filmuotos medžiagos sumontuoti vaizdo siužetą.
Projektas užbaigtas pristatymu 2008 m. lapkričio 21 d. „Verdenės“ vidurinėje mokykloje.
Ką gero ir gražaus davė šis projektas? Pirmiausia – šviesūs įspūdžiai susitikus su nelengvų likimų žmonėmis. Dar suvokimą, kad kiekvienas iš mūsų privalo palikti paminklą – prasmingo gyvenimo ženklą ateities kartoms.

GRAFIČIAI: JAUNIMO MENAS AR TEPLIONĖ?

Dauguma konservatyvaus požiūrio žmonių nevertina grafičių piešinių ant namų sienų ir yra įsitikinę, kad tai tiesiog teplionės. Jaunimui kai kurie grafičių dailininkų darbai atrodo gan įspūdingai ir gražiai.
Viskas prasidėjo gana seniai, XX a. 6-jo dešimtmečio pabaigoje, Niujorke (JAV). Iš pradžių tai buvo paišytojų vardai ir pavardės, o tik vėliau piešinėliai – grafičiai. Apie tai plačiau galima paskaityti interneto svetainėje adresu http://www.freewebs.com/spiritmek/grafitiistorija.htm.
Sunku pasakyti, kada pirmieji grafičiai nupiešti mūsų mieste. Tradiciškai tokių kūrinių autoriai pasilieka neįvardinti, jie vengia viešumo netgi tada, kai gauna leidimą iš statinio savininkų, – dirba legaliai. Paprastai tai kuklūs, meniškos sielos vaikinai, tikrai nekeliantys pavojaus kitiems.
Ką vis dėlto reikėtų žinoti piešiant grafičius? Pirmas dalykas, apsispręskite: ar norite piešti legaliai, ar eisite „partizanišku“ (sugaus – nesugaus) keliu? Pirmu atveju, leidimų derinimas užims laiką, galbūt negausite norimos piešimui erdvės, gali būti suvaržyta kūrybinė fantazija. Antru atveju, jei būsite sugauti „nusikaltimo“ vietoje, gali tekti sumokėti solidžią baudą už sienų gadinimą. Be to, jūsų piešinys gali būti labai greitai nuvalytas saugrafų (atvirkštinis grafičiams procesas, kurio metu nuvalomi nuo sienų piešiniai).
Jeigu vis dėlto nusprendėte legalizuoti savo veiklą, jums pirmiausiai derėtų išsiaiškinti statinio savininką. Nepamirškite, kad netgi iš pirmo žvilgsnio visiškai apleistas statinys kažkam priklauso ir už savavališką jo sienų apipaišymą gresia administracinė atsakomybė.
Klaidingai manoma, kad visų statinių savininkas yra savivaldybė. Jei nežinote, kas yra statinio savininkas, patarimas jums – kreipkitės į jaunimo reikalų koordinatorių (el. paštas jaunimas@visaginas.lt arba tel. 8 655 24307). Paruoškite keletą kokybiškų numatomo grafičio eskizų. Piešinys turėtų būti estetiškas, nedviprasmiškas, jame neturėtų būti Lietuvos Respublikos įstatymus, žmogaus teises, visuomenėje priimtas dorovines normas žeidžiančių grafinių atvaizdų ir užrašų. Pasidomėkite Lietuvoje ir Europoje vykstančiomis grafičių piešimo akcijomis – tai bus papildomas argumentas gaunant leidimą piešti.
Mūsų savivaldybėje jau yra pavyzdžių, kada grafičiai ant pastatų sienų buvo piešiami legaliai, suderinus su savivaldybe. 2003–2004 m. grafičių piešimo akcijas inicijavo Visagino vaikų kūrybos namai, remiant tuometinei Vaiko teisių apsaugos tarnybai. 2005 m. įdomų projektą „Margos tvoros“ įgyvendino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokiniai, grafičiais išmarginę mokyklą supančią tvorą.
Praėjusiais metais Lietuvoje įvyko nacionalinis grafičių projektas „Rėkiančios sienos“, skirtas paminėti Žmogaus teisių deklaracijos 60-mečio jubiliejų. Jo metu visoje Lietuvoje suburtas jaunimas, norintis aktyviai ir kūrybiškai išreikšti požiūrį į žmogaus teises ir pilietiškumą. Į projektą įsijungė ir tarptautinės kampanijos „Visi skirtingi – visi lygūs“ atstovybė Lietuvoje, parėmusi grafičių piešėjus dažais. Vienas iš šio projekto metu sukurtų darbų buvo nupieštas ir Visagine, ant Jaunimo kultūros centro „Orbita“ sienos.
Taigi grafičiai – įdomi jaunimo saviraiškos forma, nupiešti estetiškai, tinkamoje vietoje – pagyvina aplinką, o ne vietoje – tampa teplione.


SOCIALINĖS REKLAMOS KONKURSAS

Jus jaudina sulaužyti suoliukai, dažais išteptos sienos? Piktinatės nuo alkoholio ir narkotikų apsvaigusiais bendraamžiais? Į namus smelkiasi kaimyno rūkomos cigaretės dūmas? Turite pasiūlymų, kaip šalinti šiuos blogus reiškinius? Jei taip – tuomet pats metas pareikšti savo mintis socialinės reklamos konkurse, kurį organizuoja Visagino mokinių taryba, remiant savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.
Konkurse kviečiami dalyvauti Visagino savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ir neformalaus švietimo įstaigų 14–18 m. amžiaus mokiniai. Darbus gali teikti ir atskiri mokiniai, ir mokinių grupės. Konkursui darbai teikiami 2008 02 01 – 02 20 d.
Darbai gali būti teikiami vienai iš šių teminių grupių: 1) alkoholio vartojimo prevencija; 2) rūkymo prevencija; 3) vandalizmo (šiukšlinimo, visuomeninio turto gadinimo) ir asocialios elgsenos prevencija. Konkurso nuostatus rasite čia.
Organizatoriai, talkinant Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ir Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistams, kiekvienoje teminėje grupėje atrinks geriausią darbą, kurio pagrindu bus sukurtas socialinės reklamos plakatas. Nugalėtojai taip pat bus apdovanoti organizatorių įsteigtais atminimo prizais.


PINIGŲ PAKANKA – IDĖJŲ TRŪKSTA

2009 m. sausio 5 d. baigėsi paraiškų priėmimas į IAE regiono Darbo su jaunimu ir Vietinių iniciatyvų rėmimo programų konkursus. Darbo su jaunimu programos konkursui iš viso pateikta 18 paraiškų (Zarasų ir Visagino savivaldybių – po 7, Ignalinos rajono – 4).
Šiuo metu vyksta programų vertinimas, o galutinį sprendimą dėl konkrečių programų rėmimo priims Ignalinos AE regiono taryba.
Oficialią informaciją galima papildyti kai kuriomis įžvalgomis, kilusiomis stebint pastarųjų metų Lietuvos jaunimo organizacijų veiklos tendencijas. Projektus teikiančių asociacijų skaičius, lyginant su ankstesniųjų metų konkursais, vis mažėja. Akivaizdus ir idėjų skurdumas: arba jos kartojasi, arba pristatomos tokios „kosminės“ idėjos, kurias kartais sunku suprasti net jaunimo veiklai nesvetimiems žmonėms. Išmokę tobulai dėlioti mintis jaunuoliai, deja, pamiršo, kad svarbiausia – ne tik gražiai surašyti, bet gerai įvykdyti. O ką galime vykdyti, jei nurodomi rezultatai – „padidės saviraiška“, „pagerės bendradarbiavimas“, „išaugs kompetencija“ arba „sumažės nusikalstamumas, narkomanija“ ir panašiai? Akcentuojamas poveikis, bet nebeįžiūrimas pirminis – produkto – kriterijus. Ką SUKURSIME? Ką konkrečiai PADARYSIME? Deja, daugelyje projektų tokio atsakymo nerasite. Užtat rasite daug išmintingų citatų, apeliavimų į strategijas, tarptautinius dokumentus ir kt. O kur dar neslepiamas noras vykdyti projektus gerose kaimo turizmo sodybose, patogiai apsigyventi, gerai maitintis, šauniai leisti vakarus... Bet ar tokios sąlygos neužgoš paties noro kažką KONKRETAUS padaryti, keisti ir keistis? Projektas surinkti šiukšles, išsišluoti kiemą, susitvarkyti žaidimų aikštelę būtų maloni išimtis projektų jūroje...  
Ugdome toleranciją kitos rasės žmonėms, kitaip atrodantiems ir kitaip besielgiantiems. Tai  pagirtina, bet ar tolerancija ir pagarba žmogui neturėtų prasidėti nuo artimiausių kiemo, laiptinės, gatvės kaimynų? Ar vietoje to, kad važinėtume į užsienio šalis, pažintume jų kultūrą, nereikėtų pirma sužinoti savo kaimo ir šeimos istorijos, išklausinėti senelius?
Auginame medį nuo viršūnės. Bet ar jis išaugs, neturėdamas šaknų?
Dar kartą pasikartosiu: tai, kas parašyta, skirta ne tik visaginiečiams, bet ir visoms Lietuvos (ir ne tik jos) jaunimo asociacijoms. Pagalvoti tikrai yra apie ką... Peršasi išvada: idėjų trūksta – pinigų pakanka. Ne laikas, jaunime, krizės metu „tūsintis“, į savivaldybę „atvesti“ pinigai patys savaime padėties nepakeis.


VISAGINO MOKYKLOSE „ATVIRUMO SAVAITĖ – 2009“

Sausio 19–23 d. Visagino ugdymo įstaigose vyksta „Atvirumo savaitė – 2009“. Akcijos sumanytojai – Visagino mokinių taryba.
Kas ta „Atvirumo savaitė“? Ne paslaptis, kad net mažose bendruomenėse lieka neišsakytų minčių, neišklausytų nuomonių. Būna daug puikių idėjų, kurių kuklesni neišdrįsta pasakyti.  Pasitaiko ir tokių negerovių, kurias linkstama nutylėti, tačiau pačios jos neišsisprendžia. Tam ir skirta atvirumo savaitė – išsakyti visa tai, kas mokiniams guli ant širdies.
Anketas skaitys kiekvienos įstaigos mokinių tarybų nariai. Nuo jų ir priklausys, kaip bus reaguojama: ar pasiūlymus aptarti su mokyklos administracija, ar perduoti Visagino mokinių tarybai svarstyti. Galbūt bus ir tokių pasiūlymų, kuriais susidomės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius? Bet kuriuo atveju, akcijos sumanytojų tvirtinimu, į visus konstruktyvius pasiūlymus ir pastabas bus atsižvelgiama, reaguojama.
Apibendrinti akcijos rezultatus organizatoriai tikisi vasario pradžioje. Kas buvo pasiūlyta, į ką bus atsižvelgta – informuosime.


„DAROM 2009“ – IR VISAGINE
 
Nuo seno žinoma, kad švaru yra ne ten, kur dažnai šluojama, bet ten, kur nešiukšlinama. Gaila, bet mūsų savivaldybėje tai dar – neatrasta tiesa, antraip neturėtume tokios didelės kiemsargių armijos, nuo ankstaus ryto plušančios Visagino kiemuose. Turėtume būti švariausias Lietuvos miestas, deja, atrodo, tai dar liks viena jokiuose strateginiuose planuose neįrašyta vizija.
Ar įmanoma pakeisti visaginiečių įpročius elgtis viešose vietose tarsi nuosavuose namuose? „Taip!” – mano Paulius Gerasevičius, buvęs „Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokinys, o vėliau – VTVPM centro moksleivis. Jis – tarptautinės akcijos „Darom“ koordinatorius Visagino savivaldybėje.
Paulius pasakojo, kad idėja rengti „Darom“ arba „Teeme 2008“ kilo grupei Estijos vizionierių. Jiems pavyko 2008 m. gegužės 3 d. į Estijos miškus ir laukus sukviesti daugiau nei 50 tūkst. savanorių arba 4 % visų Estijos gyventojų ir per vieną dieną surinkti apie 10 tūkst. tonų šiukšlių arba beveik 10 kilogramų vienam statistiniam estui arba net 200 kilogramų vienam akcijos dalyviui.
Tą pačią 2008 m. gegužės 3 d. „Darom“ įvyko ir Lietuvoje, kurios metu keli tūkstančiai savanorių surinko kelis šimtus tonų šiukšlių. Vėliau akcija sėkmingai įvyko ir Latvijoje.
„Darom 2009“ vyks balandžio 18 d. ne tik Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, bet ir Rusijoje bei Lenkijoje, o taip pat galbūt ir tokiose šalyse, pvz., Vokietijoje ir Suomijoje.
 „Darom 2009“ tikslas Lietuvoje yra sulaukti ne mažiau 10 tūkst. dalyvių ir turėti bent po vieną „Darom“ tvarkymo tašką kiekvienoje iš 60 Lietuvos savivaldybių. Taip pat bus siekiama tvarkyti sudėtingesnes ar atokesnes užterštas vietas, pvz., buvusius karinius poligonus, pavojingas atliekas ar miškų sąvartynus. „Darom 2009“ tikslas yra ne vien švarinti Lietuvos gamtą, bet ir skatinti ekologinį mąstymą ir pilietinį aktyvumą“ – papasakojo Paulius Gerasevičius.
Pridursime, kad akcija skirta ne vien jaunimui, bet ir visokio amžiaus gyventojams, kurie norėtų savo miestą matyti tvarkingesnį ir švaresnį. Gal tai išugdys ekologinę kultūrą, supratimą, kad švaru ne ten, kur dažnai šluojama, bet ten kur nešiukšlinama?
Naujienas apie rengiamą akciją dar ne kartą pranešime skaitytojams, o tiems, kurie turėtų pasiūlymų ar klausimų, kviečiame rašyti akcijos koordinatoriui Visagine Pauliui Gerasevičiui el. paštu pauliusgee@gmail.com arba tel. 8 622 97 927. Taip pat apie šių metų akcijos eigą galite paskaityti „Darom 2009“ interneto svetainėje http://darom09.lt.
 Kol kas dar neaišku, kaip bus motyvuojami jaunieji akcijos dalyviai, tačiau akivaizdu, kad geriausia dovana – švaresnis, jaukesnis, savo pačių rankomis sutvarkytas miestas.


JAUNIMAS KRIZĖS NEJAUČIA, ARBA FORUMĄ „JAUNIMO ERDVĖ – 2008“ PRISIMINUS

2008 metų lapkričio 21 dieną Jaunimo kultūros centre „Orbita“ įvyko Visagino jaunimo forumas „Jaunimo erdvė – 2008“.  Daugiau kaip 60 mokinių iš visų mokyklų, Vaikų kūrybos namų „Jaunimo lyderių mokyklos“ būrelio pakviesti, susirinko aptarti jaunimo laisvalaikio ir užimtumo galimybių.
Forumo dalyvius pasveikino Visagino savivaldybės administracijos direktorius Alikas Milko, Vaikų kūrybos namų direktorė Svetlana Šadčeneva, palinkėjo ne tik kūrybingų idėjų, bet kantrumo, sveiko užsispyrimo joms įgyvendinti.
Forumo dalyviai, pasidalinę į darbo grupes, gilinosi į jaunimo užimtumo problemas, teikė pasiūlymus, kaip laisvalaikį padaryti patrauklesnį, įvairesnį. Mokiniai pastebėjo, kad egzistuoja daugybė erdvių, kuriose jie gali save realizuoti: tai Vaikų kūrybos namų studijos, klubai, renginiai ir jaunimo projektai. Įvairių būrelių ir renginių yra ir bendrojo lavinimo mokyklose, o aktyviausi gali patys planuoti mokinių užimtumą dirbdami mokinių tarybose.
Ko reikia jauniems žmonėms, kad gyvenimas būtų dar įdomesnis? Pirmiausia – norint kažką gauti, reikia patiems kažką duoti. Kelias – savanoriška veikla, tačiau ji dar neįleido šaknų. Reikėtų daugiau kalbėti apie savanorišką darbą, populiarinti gerąją praktiką, gal tada atsiras daugiau norinčių pasekti savanorių keliu?
Ko dar pasigenda jauni žmonės? Pirmiausiai – galimybės padirbėti vasaros atostogų metu, pajusti savo darbu uždirbtų pinigėlių skonį, o gal ir surasti patinkantį – mėgstamą darbą. Čia pat forumo dalyviai pastebėjo: dar trūksta informacijos apie įvairių profesijų galimybes ir situaciją darbo rinkoje Lietuvoje ir visoje Europoje.  
Įvairesniam laisvalaikiui reikėtų skatinti šiuolaikines sporto rūšis, itin reikia riedlenčių parko, parkūro (parkouras – tam tikros rūšies ekstremalus greitas judėjimas, siekiant kuo greičiau ir sklandžiau pereiti iš vienos vietos į kitą) aikštelės. Dar reikėtų daugiau ir įvairesnių jaunimo muzikos renginių... Vardinti, kas domina ir jaudina jaunus žmones, galima dar ilgai. Čia pat pastebėta: ne visuomet geroms idėjoms įgyvendinti reikalingi dideli pinigai, daug ką galima padaryti savo rankomis. Tad kur jūs, organizatoriai, savanoriai?
Šiandien, į Lietuvą atslinkus krizės nuotaikoms, akivaizdu, kad daug gerų, gražių pasiūlymų ir ketinimų liks tik svajonėmis, dalį – „nukirps krizinis biudžetas“, tačiau aišku viena: jei jaunimas nemiega, jei nori judėti ir sportuoti (sportuoti – ne vien kamuolį spardyti arba mosuoti irklu), siekia ir kažko tikisi – tai dar ne taip blogai.

Lietuvos moksleivių sąjunga kviečia dalyvauti apklausoje „Kokia savivalda Tavo mokykloje?“
Rugsėjo 27 d. startavo Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau – LMS) ir Jaunimo reikalų departamento organizuojama mėnesį truksianti internetinė apklausa Lietuvos moksleiviams, kuria siekiama išsiaiškinti, kaip keičiasi mokyklose veikiančių savivaldų ir mokyklos tarybų situacija – „Kokia savivalda Tavo mokykloje“.
Ši apklausa jau buvo vykdoma 2012-ais bei 2015-ais metais ir pateikė svarbios informacijos, atskleidė įvairias savivaldose esančias problemas. Išsiaiškinta, kuriose savivaldybėse savivaldos egzistuoja, kuriose – ne, kokios yra savivaldų vykdomų veiklų kryptis bei jų kokybė. Praėjus keturiems metams nuo pirmosios apklausos vykdymo, LMS siekia sužinoti, kaip pasikeitė savivaldų veikla ir remdamasi rezultatais toliau kryptingai veikti, kuriant geriausias sąlygas moksleiviams ir jų interesų atstovavimui.
Šiemet, bendradarbiaujant su Jaunimo reikalų departamentu, į klausimyną buvo įtraukta ir dalis apie mokyklos tarybas, kuria norima išsiaiškinti šios mokyklos organizacijos veikimo principus bei joje esančias problemas.
Pagalbos vykdant apklausą bus prašoma visų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, savivaldybių švietimo skyrių, jaunimo reikalų koordinatorių bei kitų savivaldybės specialistų, atsakingų už mokinių savivaldas. Taip pat bus pasitelkiamas ir nevyriausybinių organizacijų sektorius. LMS prašo pagalbos visų miestų ,,Apskritųjų stalų“, Eurodesk, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ir kitų jaunimo organizacijų.
Vienas iš svarbiausių Lietuvos moksleivių sąjungos tikslų yra visose mokyklose veikiančios savivaldos, aktyviai dalyvaujančios mokyklos gyvenime ir efektyviai atstovaujančios savo mokiniams. Gavus ir išanalizavus šios apklausos duomenis dar žingsniu priartėsime šio tikslo link.
Apklausos klausimai pateikiami čia.
Kilus klausimams galite kreiptis į apklausos koordinatorę Rūtą Pučaitę  el.paštu.: rpucaite@gmail.com arba telefonu +370 623 32370
Lietuvos moksleivių sąjunga yra visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti asociacija. Lietuvos moksleivių sąjunga siekia savo veiklos metu kuo efektyviau atstovauti visiems Lietuvos mokiniams bei ginti jų interesus.
Prezidento kontaktai:
Dovilė Bikelytė
El.pašta: dovilebikelyt@gmail.com
Tel.nr.: +370 603 47232

Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-26 10:01:12
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Lapkritis
    2017     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10810837
Šiandien apsilankė: 47279
Dabar naršo: 1349

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema