Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Jaunimo naujienos

SKELBIAMAS ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ VEIKLOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2018–2019 METAIS KONKURSAS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2018–2019 metais konkursą (toliau – Konkursas).
Konkurso tikslas – finansuoti ilgalaikes atvirųjų jaunimo centrų veiklos programas, kurias įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.
Programos teikiamos iki 2018 m. kovo 2 d. 23.59 val.
Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 15 000 Eur. Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 3 000 Eur. Visa konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma vieniems metams – 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) Eur.

Visa informacija apie konkursą skelbiama Jaunimo reikalų departamento interneto svetainėje.


JAUNIMO SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITACIJA 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 2V-187 (1.4) atnaujintas savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašas, kuris numato keletą naujovių savanoriško darbo organizavime.
Organizacijos gali  teikti paraiškas gali gauti 3 metų akreditaciją arba kreiptis dėl pakartotinės akreditacijos 2 metams. Organizacijos, kurios buvo akredituotos projektuose „Jaunimo savanoriška tarnyba“ ar „Atrask save“ jau gali kreiptis dėl pakartotinės akreditacijos suteikimo.

Paraiškos teikimas. Organizacijos, norinčios gauti akreditaciją ar pakartotinę akreditaciją, turi užpildyti paraišką, kurioje pateikiama informacija apie organizaciją, jos veiklas ir planus.
Užpildyta ir organizacijos vadovo pasirašytą paraiška teikiama Jaunimo reikalų departamentui.

Paraiškos vertinimas ir susitikimas. Organizacijos paraišką vertina Jaunimo reikalų departamento darbuotojai ir išoriniai ekspertai, kurie susitinka su organizacijos atstovais. Susitikimo metu ekspertai bendrauja su organizacijos atstovais tiek dirbančiais administracinį darbą ir galbūt neturinčiais tiesioginio kontakto su savanoriais, tiek su atsakingais už priimamų savanorių programos įgyvendinimą. Šio susitikimo metu siekiama įvertinti organizacijos pasiruošimą, galimybes ir erdvę tobulėti.

Vertinimas vykdomas pagal Aprašo rekomendacijas ir vertinimo ataskaitą.

Sprendimas ir rekomendacijos. Po susitikimo su organizacija ekspertai remdamiesi pateikta informacija organizacijos paraiškoje ir susitikimo metu priima sprendimą dėl akreditacijos ir rengia rekomendacijas tolimesniam organizacijos tobulėjimui.
Organizacijos registravimo akreditavimui anketa.
Jei organizacija jau buvo akredituota „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ ar „Atrask save“ projekto metu, ji gali kreiptis dėl pakartotinės akreditacijos iki 2018 m. rugsėjo 20 d. Pakartotinės akreditacijos metu organizacija taip pat turės pateikti paraišką, gaus ekspertų rekomendacijas, tačiau susitikimas su organizacija galės būti įgyvendinamas nuotoliniu būdu.  

Daugiau informacijos galite teirautis:
Justina Lukaševičiūtė tel. 8 (5) 2461355 arba el. p.: justina.lukaseviciute@jrd.lt


EUROPOS JAUNIMO SAVAITĖ VISAGINE 

Europos jaunimo savaitės ambasadorė Visagine Veronika Semeniuk ir Visagino kūrybos namai kviečia jaunimą (14-29 m. žmones) dalyvauti Europos jaunimo savaitei skirtame renginyje „IDEJA+“. 
Tema - jaunimo nedarbas ir emigracija.
Renginys vyks  2017 m. gegužės 3 d. Visagino kūrybos namų jaunimo užimtumo centre, pradžia – 14.00 val. 
Jaunus žmones ir jaunimo komandas, ketinančius pasidalinti idėjomis kaip spręsti jaunimo nedarbo ir emigracijos problemas, kviečiame parengti idėjos pristatymą ir iki 2017 m. gegužės 1 d. registruotis „Idėja+“ renginio dalyvio idėjos pristatymo atmintinėje nurodytu el. paštu. 
 
Idėjos pristatymo atmintinė


DAR KARTĄ NEAKTYVAUS JAUNIMO ĮTRAUKIMO TEMA

Pastaruoju metu daug kalbėta apie Jaunimo garantijų iniciatyvų Jaunimo reikalų departamento įgyvendinamo projekto „Atrask save“, vykdomo Visagino savivaldybėje, sunkumus.
Priminsime, kad projekto tikslas – surasti nedirbančius, nesimokančius, mokymuose nedalyvaujančius ir Darbo biržoje neregistruotus jaunuolius, įtraukti juos į projekto veiklas, kad jie būtų gražinti į švietimo sistemą, darbo rinką, pasirinktų savanorišką darbą vienoje iš priimančių savanorius organizacijų.    
Šis klausimas svarstytas Visagino švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų pasitarime (vasario 21 d.), Visagino seniūnaičių sueigoje (vasario 23 d.), neaktyvaus jaunimo paieškos tema diskutuota ir individualiuose susitikimuose su socialiniais partneriais, visuomenininkais, atvirą darbą su jaunimu vykdančiomis institucijomis. 
Kovo 29 d. neaktyvaus jaunimo suradimo tema buvo kalbama net dviejuose posėdžiuose: 10.00 val. Visagino sporto centro Atviroje jaunimo erdvėje vyko Metodinės tarybos prie teritorinės darbo biržos posėdis, kuriame be tarybos narių dalyvavo Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus vadovas Eugenijus Tamonis ir JGI projekto, įgyvendinamo Darbo biržos, koordinatorė Mėta Paulauskė. 
Partneriai iš Darbo biržos suprato ir įvertino Visagino sporto centro sunkumus. Natūralu, kad jauni bedarbiai siekia kuo greičiau registruotis Darbo biržoje ir siekia joje išsilaikyti. Dėl įvairių priežasčių pašalinti iš registruotų bedarbių sąrašų jaunuoliai stengiasi kuo greičiau atkurti statusą. Motyvacija – mėnesinė piniginė išmoka. Ji ir „pririša“ jaunus žmones prie Darbo biržos. 
Taigi dvi įstaigos, vykdančios analogišką projektą, turi savo interesus ir, suprantama, siekia projekto sąlygomis apibrėžtų rodiklių. 
15.00 val. tarpinstitucinis susirinkimas ta pačia tema vyko jau savivaldybės mažojoje posėdžių salėje. Dalyvavo savivaldybės administracijos skyrių darbuotojai, visuomenininkai, partneriai iš Visagino policijos komisariato, Probacijos skyriaus, Paramos vaikui centro.
Veronika Semeniuk pristatė projektą „Atrask save“ ir jo aktualumą bei pakvietė diskusijai, kaip socialiniai partneriai galėtų talkinti surandant neaktyvius jaunus žmones. 
Situacija nėra džiuginanti: Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyriai, tiesa, naudojasi tam tikromis duomenų bazėmis, tačiau galioja asmens duomenų apsaugos reikalavimai ir teisiškai nėra reglamentuota prievolė dėl neaktyvaus jaunimo nustatymo ir jo įtraukimo į veiklas.  Tie patys teisės aktai reglamentuoja ir policijos darbą – informacijos teikimą riboja asmens duomenų apsauga. Jau yra precedentai, kada gyventojai kreipėsi į teisėtvarkos institucijas, reikalaudami paaiškinti, kokiu pagrindu buvo tikrinami jų asmeniniai duomenys.
Viena, ką pažadėjo socialiniai partneriai  - tai iškabinti informaciniuose stenduose „Atrask save“ projekto plakatus, pagal galimybę viešinti projektą, o suradę projekto tikslinę grupę atitinkančius jaunuolius - perduoti projektą viešinančius lankstinukus ir, jaunuoliams sutinkant, perduoti jų kontaktus „Atrask save“ projekto koordinatorei Veronikai. 
Baigiantis pasitarimui, jo dalyviai prisiminė pasaką „Nueik nežinia kur, atnešk nežinia ką“. Eilinį kartą geras tikslas sužlugdomas dėl valstybės institucijų nepasirengimo aprūpinti projekto vykdytojus informacijos paieškos mechanizmais. O, pasirodo, net ir mažoje savivaldybėje, kur, regis, vienas kitą pažįsta, neaktyvų jaunuolį surasti ne taip jau ir lengva...


LIETUVOS JAUNIMO POLITIKOS ŽEMĖLAPIS: KAS IR KUR?  

Jei nežinote, kur rasti atviras jaunimo erdves, kokie jaunimo reikalų koordinatorių kontaktai, kaip susisiekti su Jaunimo garantijų vykdytojais savivaldybėse, nuo šiol galėsite visą tą sužinoti labai paprastai, naudodamiesi Jaunimo politikos žemėlapiu.
Šis žemėlapis (https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dT4S3fKsbm8nEM1C9j2j3963TVM&ll=55.32962359012503%2C22.976960887500013&z=8) yra skirtas jaunimui, su jaunimu dirbančioms organizacijoms, viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių atstovams, siekiant sistemingai informuoti apie regioninę jaunimo politiką ir paskatinti geresnį jaunimo politikos supratimą Lietuvoje. „Į jaunimą orientuotų politikos priemonių, jas įgyvendinančių institucijų tinklas Lietuvoje yra plačiai išplėtotas, tačiau informacija apie jaunimo politiką iki šiol buvo pateikiama per daugelį kanalų, trūko struktūruoto informacijos pateikimo vienoje vietoje“, - žemėlapio kūrimo priežastis įvardina SADM Jaunimo skyriaus vedėja Jolanta Sakalauskienė.
Kaip naudotis žemėlapiu? Paspaudus ant kiekvieno jame esančio punkto, pamatysite organizacijos ar įstaigos duomenis bei trumpą aprašymą, kokias paslaugas jaunimui įstaiga ar organizacija gali suteikti ar kaip prisideda prie jaunimo politikos įgyvendinimo.
Interaktyvus jaunimo politikos žemėlapis buvo sukurtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dirbančių jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ dalyvių Gabrielės Krupovič ir Juliaus Mitės įgyvendinant projektą „Regioninės jaunimo politikos stiprinimas, atsižvelgiant į verslumo skatinimo, socialinės politikos, kultūros ir švietimo aspektus“. Projektu siekiama sustiprinti regioninę jaunimo politiką, atsižvelgiant į savivaldybių jaunimo politikos įgyvendinimo netolygumus.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija 


RENGINYS „PASAULIS BE SMURTO“

Lapkričio 16 d. Visagino kultūros centro „Bangos“ salėje mokiniai susirinko paminėti trijų svarbių datų: Pasaulinės smurto prieš vaikus prevencijos dienos, Pasaulinės jaunimo dienos ir Tarptautinės tolerancijos dienos. 
Draugystės ir „Gerosios vilties“ progimnazijų bei „Žiburio“ pagrindinės mokyklos komandos varžėsi plakato, scenos vaizdelio ir filmuoto vaizdo siužeto konkursuose, kuriuose išreiškė savo požiūrį į smurtą prieš vaikus, skatino toleranciją, tarpusavio supratimą ir draugiškumą.
Mokinių konkursinius pasirodymus vertino komisija, vadovaujama Visagino savivaldybės tarybos nario Jevgenijaus Šuklino.
Konkurse po atkaklios kovos nugalėjo „Žiburio“ pagrindinės mokyklos komanda, antrąją vietą laimėjo „Gerosios vilties“ progimnazijos komanda, tretieji – Draugystės progimnazijos mokiniai.
Visos komandos buvo apdovanotos Visagino savivaldybės administracijos įsteigtais prizais ir Visagino kūrybos namų direktoriaus padėkos raštais. 
Dėkojame renginio organizatoriams – Visagino kūrybos namams, Visagino kultūros centrui – už pagalbą organizuojant renginį ir konkurse dalyvavusių mokyklų mokiniams ir mokytojams, paskatinusiems ugdytinius dalyvauti renginyje. 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-01 15:29:23
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
26272801020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Kovas
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 16248568
Šiandien apsilankė: 2025
Dabar naršo: 252

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema