Visagino savivaldybė - Verslui

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Verslui

Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės lėšų paskirstymo komisija ir  jos darbo reglamentas (patvirtinta administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 10 d. įsakymu N.673)


Kviečiame iki 2016 m. birželio 6 d. teikti prašymus pagal Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonę.
Su smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašu, sutarčių  ir paraiškos formomis  galite susipažinti čia:

Smulkesnę informaciją galite gauti telefonais (8 386) 31 466 arba 8 652 24 969, el. p. natalija.jakubovskaja@visaginas.lt arba adresu Parko g. 14, 228 kab.


 
 Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas (administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 535)


 


Naudingos nuorodos:

http://inkubatorius.lt/

http://www.verslilietuva.lt/

http://www.investlithuania.com/lt

http://www.ukmin.lt/

http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10027821

http://www.vmi.lt/lt/?itemId=101421

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-dpt-pramonei-lt

  

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Dizainas LT“.
 
Priemonės tikslas – paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą. Remiama veikla – netechnologinių inovacijų sukūrimo, diegimo gamybos procesuose arba paslaugose skatinimas, pritaikant originalius gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 Eur. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 3 000 Eur.
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas negali viršyti: 
  • 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
  • 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra maža įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
  • 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

Paraiškų pateikimo terminas – 2016 m. lapkričio 28 d. 16 val. Daugiau informacijos apie priemonę galima rasti čia.

Pratęstas finansavimas pradedantiesiems verslininkams

Antrąjį kartą pratęsta galimybė pasinaudoti lengvatinėmis paskolomis iš Verslumo skatinimo fondo. Paskolų sutartis dėl finansavimo galima sudaryti iki 2016 m. birželio 30 d., o paskolų grąžinimas vyks iki 2019 m. pabaigos.
Nuo 2010 metų atsiradusia galimybe pasinaudoti Verslumo skatinimo fondo (VSF) lengvatinėmis paskolomis verslo idėjoms įgyvendinti jau pasinaudojo beveik 1300 smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų, kurių bendra paskolų vertė siekia 19 mln. Eur. Vidutinis paskolos dydis - apie 14 tūkst. eurų. Verslininkai, paėmę paskolą, galės ją grąžinti iki 2019 m. pabaigos. Šiai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotai finansinei priemonei skirta 14,48 mln. Eur Europos socialinio fondo lėšų.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė įsitikinusi, kad sudarytos sąlygos ir galimybės ir toliau skatins potencialius verslininkus drąsiau priimti sprendimą steigti darbo vietą sau ir kitiems bei sėkmingai išlaikyti esamas.
„Tikime, kad sudarytos sąlygos skatina Lietuvos žmones pradėti savo verslą bei kurti naujas darbo vietas. Todėl siekėme, kad priemonės galimybėmis būtų galima pasinaudoti kuo ilgiau, kol bus pradėtos įgyvendinti naujos Verslumo skatinimo priemonės", - pažymėjo ministrė A. Pabedinskienė.
„Per trejus šio projekto metus VSF paskolų portfelis išaugo iki 5 mln. Eur, tai rodo, kad smulkiajam ir vidutiniam verslui yra aktualus lengvatinis finansavimas. Be to, iš naujausio LCKU smulkių ir vidutinių įmonių tyrimo, matome, kad beveik pusė (49 proc.) verslo atstovų 2015 metais numato naujų produktų arba paslaugų įvedimą į rinką. Šie ketinimai tik įrodo, kad smulkiajam ir vidutiniam verslui būdingas nuolatinis judėjimas ir augimas, o tam būtina sudaryti išskirtinį finansavimą. Šiuo atveju „Verslumo skatinimas" yra vienas geriausių sprendimų verslo pradžiai ir jauno verslo plėtrai", - teigia Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) administracijos vadovas Fortunatas Dirginčius.
UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA), kuri administruoja priemonės įgyvendinimą, generalinis direktorius Audrius Zabotka pritaria, kad pradedantiesiems verslininkams vienareikšmiškai pasiteisino Verslumo skatinimo fondo siūlomas finansavimo modelis, todėl sprendimas pratęsti priemonę buvo labai reikalingas. Tai jau trečioji „Invegos" administruojama priemonė, kurią pavyko sėkmingai pratęsti pasibaigus numatytam įgyvendinimo terminui ir pasiekus visus užsibrėžtus priemonės rezultatus.
Aktyviausiai fondo paskolomis naudojasi jaunimas iki 29 metų, jiems išduotos paskolos sudaro 37 proc. visų Verslumo skatinimo fondo suteiktų paskolų. Galimybėmis sau susikurti darbo vietą naudojosi ir vyresni nei 50 metų (8 proc.), taip pat bedarbiai (2,2 proc.). Pradėjusieji verslą jau sukūrė daugiau nei 3100 naujų darbo vietų, t. y. daugiau kaip po 2 naujas darbo vietas naujame versle. Verslumo mokymuose jau dalyvavo 5000 potencialių verslininkų.
 
Plačiau apie tai:
http://esinvesticijos.lt/main/lt/naujienos/pratestas-finansavimas-pradedantiesiems-verslininkams
http://www.invega.lt/lt/paslaugos/lengvatines-paskolos/verslumo-skatinimo-fondas.htm


VERSLO SITUACIJOS VISAGINO SAVIVALDYBĖJE 2011–2013 M. ANALIZĖ

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros skatinimas yra vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekonominės politikos uždavinių. Smulkių ir vidutinių įmonių steigimasis ir jų konkurencingumo didėjimas yra šalies ekonomikos augimo pagrindas ir vienas iš pagrindinių darbo vietų kūrimo šaltinių.
2012 m. pradžioje šalyje veikė 83 624 ūkio subjektai, arba 45 procentai visų įregistruotų ūkio subjektų. Toliau mažėja registruotų ir veikiančių individualių įmonių skaičius. Veikiančios individualios įmonės sudaro 23 procentus įregistruotų individualių įmonių. Veikia 55 procentai įregistruotų uždarųjų akcinių bendrovių ir 65 procentai įregistruotų akcinių bendrovių. Individualios įmonės neretai pertvarkomos į uždarąsias akcines bendroves. Šalies ūkio subjektų pasiskirstymas pagal darbuotojų skaičiaus grupes pastaraisiais metais nesikeičia – įsivyrauja ūkio subjektai, kuriuose dirba iki 20 darbuotojų. Šie ūkio subjektai sudaro 88 procentus visų veikiančių ūkio subjektų. Iš jų 61 procentą sudaro ūkio subjektai, kuriuose dirba iki 4 darbuotojų. Ūkio subjektai, kuriuose dirba daugiau nei 500 darbuotojų, sudaro 0,2 procento veikiančių ūkio subjektų. (Lietuvos statistikos metraštis, 2012).
Vietinės kilmės ištekliai, gera padėtis vartojimo rinkų atžvilgiu, išvystyta infrastruktūra sudaro palankias sąlygas Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai Visagino savivaldybėje. Siekdama aktyvesnio vietinių verslininkų dalyvavimo investicijų procese, Visagino savivaldybė nuolat tobulina verslo paramos paslaugų sistemą, todėl gerėja verslo sąlygos ir galimybės Visagino savivaldybėje.
Atsižvelgiant į Visagino savivaldybėje įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičiaus 2011–2013 m. rodiklius galima teigti, kad verslo padėtis Visagino savivaldybėje gerėja, nes pastebimas nežymus ūkio subjektų skaičiaus didėjimas.

 

 

 

 

1 pav. Registruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje, vnt.

Išanalizavus 2011–2013 m. įregistruotų ir išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus dinamiką galima teigti, kad smulkiojo ir vidutinio verslo padėtis Visagino savivaldybėje pradeda atsigauti, nes 2012 m. ir 2013 m. pradžioje įregistruotų įmonių skaičius buvo didesnis nei išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tuo tarpu 2011 m. pradžios duomenys rodo atvirkštinę tendenciją.

 

 

 

 

2 pav. Įregistruotų ir išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje, vnt.

Vertinant savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo įmones pagal teisinę formą matyti, kad per 3 metus didelių pokyčių neįvyko: daugiausia savivaldybėje veikia uždarosios akcinės bendrovės (2013 m. pradžioje – 72,4 proc.) ir individualios įmonės (2013 m. pradžioje – 25,6 proc.), kitų teisinių formų įmonių skaičius yra nedidelis.

 

 

 

 


3 pav. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius pagal teisinę formą metų pradžioje, vnt.

Išanalizavus įmonių dydžio grupes pagal darbuotojų skaičių 2011–2013 m. matyti, kad tendencijos nepasikeitė – savivaldybėje daugiausia veikia mažos įmonės. 2013 m. pradžioje savivaldybėje daugiausia buvo įmonių, kuriose dirba iki 4 darbuotojų (62,6 proc.), ir įmonių, kuriose dirba nuo 5 iki 9 darbuotojų (16,3 proc.).

 

 

 


4 pav. Įmonių dydžio grupė pagal darbuotojų skaičių

Didžiausia savivaldybėje veikianti įmonė – VĮ Ignalinos atominė elektrinė, joje dirba 2088 darbuotojai. Kitos stambios savivaldybėje veikiančios įmonės yra: UAB „Visatex“ ir UAB „Visagino linija“, jose dirba daugiau nei 600 darbuotojų. Vidutinių įmonių kategorijai priklauso įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, t. y. UAB „Visagino būstas“, UAB „Vilstata“ ir kt. Įmonės, kuriose dirba mažiau negu 50 darbuotojų (UAB „Sugardas“, UAB „Evikonas“ ir kt.) priklauso mažų įmonių kategorijai. Likusi Visagino savivaldybės įmonių dalis turi labai mažos įmonės statusą, jose dirba mažiau kaip 10 darbuotojų.

 

 

 

 

5 pav. Visagino savivaldybės įmonės pagal darbuotojų skaičių, vnt.


*Darbuotojų skaičius pateiktas vadovaujantis 2013 m. spalio 23 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis
Vertinant įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičių pagal ekonomines veiklos sritis galima teigti, kad 2011–2012 m. laikotarpiu pirmavo didmeninė ir mažmeninė prekyba, tačiau 2013 m. pradžioje matomas nežymus kita aptarnavimo veikla užsiimančių ūkio subjektų ūgtelėjimas, trečioje vietoje 2011–2013 m. statybų veikla, kurios padidėjimas taip pat matomas 2013 m. pradžioje. Padėties pagerėjimas matomas ir žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veikloje. 2012 m. šioje srityje buvo įregistruoti 2 ūkio subjektai, kurie tęsia veiklą ir 2013 m.

 

 

 

 

6 pav. Įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje pagal ekonominės veiklos sritis, vnt.

Vertinant išduotų individualių veiklos pažymėjimų ir verslo liudijimų skaičių per 2011–2012 m. bei 2013 m. trijų ketvirčių duomenis galima teigti, kad jų išdavimo statistiniai duomenys žymiai nesikeitė, tačiau dėl 2012 m. įsigaliojusių Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių esminių pakeitimų 2013 m. pabaigoje tikėtinas verslo liudijimų išdavimo skaičiaus mažėjimas.

 

 

 


7 pav. Išduotų individualių veiklos pažymų ir verslo liudijimų skaičius per 2011–2012 m. ir 2013 m. I, II, III ketvirčius

*Informacija parengta remiantis Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos ir Statistikos departamento duomenimis.


Dėl Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės lėšų paskirstymo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo

Paskutinis atnaujinimas: 2016-09-29 11:37:31
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
27280102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Kovas
    2017     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10068929
Šiandien apsilankė: 8387
Dabar naršo: 70
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema