Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Konkursai

STARTUOJA ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTAS „SAVANORYSTĖ – NAUDA TAU IR KITIEMS“

Atviras darbas su jaunimu yra populiarus ne tik Europoje ir Lietuvoje.
Savanorystė – įvairaus amžiaus žmonių, kure laisva valia skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją visuomenės naudai, atliekama veikla, už kurią nėra gaunamas piniginis atlygis.
Projektas vyks 2017 m. rugsėjo 18 d. – gruodžio 10 d. VKN atvirame centre (Sedulinos al. 49).

Projekto tikslas - suteikti VKN atviro centro dalyviams teorinių žinių apie Savanorystės judėjimą bei išbandyti save praktinėse veiklose.

Projekte yra numatytos šios veiklos:
- 3 informaciniai seminarai savanorystės tematika;
- 2 susitikimai – praktikumai;
- jaunuolių anketinė apklausa apie savanorystę;
- Savanorystės logotipų konkursas ir sukurtų darbų paroda VKN;
- Finalinė projekto akcija per Tarptautinės savanorių dienos minėjimą.

Projektą įgyvendina Visagino kūrybos namai. Projektą finansuoja Visagino savivaldybės administracija.

LIETUVOS IR UKRAINOS MAINŲ TARYBOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2017 METAIS KONKURSAS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus skelbia Lietuvos ir Ukrainos mainų tarybos (toliau – Mainų taryba) projektų finansavimo 2017 metais konkursą.
Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja Lietuvos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.
Konkurso būdu finansuotinos veiklos: jaunimo mainai ir kitokie jaunimo projektai (mokymai, seminarai, susitikimai, konferencijos, diskusijos, parodos ir plenerai, pažintiniai vizitai, informaciniai projektai).
Prioritetas teikiamas projektams, kuriuos įgyvendinant:
1.organizuoja veiklas padedančias identifikuoti, palaikyti ir populiarinti bendrą istorinį ir kultūrinį paveldą jaunimo tarpe, populiarinti UNSECO ir kitų Jungtinių tautų agentūrų tikslus ir programas;
2.organizuoja veiklas, skatinančias Krymo totorių atsikėlimo į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę 620 metų sukakties minėjimą bei domėjimąsi Krymo totorių kultūra, žmogaus teisėmis;
3.populiarina europines vertybes, skleidžia patirtį ir prisideda prie integracijos į euroatlantines struktūras, bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos stiprinimo Europos Sąjungos, NATO ir ESBO rėmuose.

Daugiau informacijos apie konkursą, nuostatus, paraiškos teikimo formas rasite Jaunimo reikalų departamento interneto svetainėje http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/skelbiamos-lietuvos-ir-ukrainos-jaunimo-mainu-tarybos-finansavimo-konkursas-2017-m  

SKELBIAMAS VISAGINO SAVIVALDYBĖS ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

Visagino savivaldybės administracija, įgyvendindama Visagino savivaldybės strateginio 2017-2019 m. veiklos plano uždavinį 05.02.01.03 „Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų institucinės paramos programos įgyvendinimas“, skelbia Visagino savivaldybės atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursą.
Projektai teikiami iki 2017 m. birželio 5 d., 16.30 val., konkurso tvarkos apraše nustatyta tvarka. Maksimali vienam projektui skiriamų lėšų suma – 400 Eur.
Konkurso tvarkos aprašą (reikalavimai projektų teikėjams, finansavimo sąlygos, projektų paraiškų teikimo tvarka, finansuotinos veiklos, paraiškų teikimo ir vertinimo, sutarties sudarymo ir ataskaitų teikimo formos) skaitykite čia.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 386) 34 476, el. p. laimonas.abarius@visaginas.lt

SKELBIAMAS VISAGINO SAVIVALDYBĖS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ 2017 METŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

Visagino savivaldybės administracija, įgyvendindama Visagino savivaldybės strateginio 2017-2019 m. veiklos plano uždavinį 05.01.01.01. „Tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas“, skelbia Visagino savivaldybės religinių bendruomenių ir bendrijų 2017 metų projektų finansavimo konkursą.
Projektai teikiami iki 2017 m. birželio 5 d., 16.30 val., konkurso tvarkos apraše nustatyta tvarka. Maksimali vienam projektui skiriamų lėšų suma – 1200 Eur.
Konkurso tvarkos aprašą (reikalavimai projektų teikėjams, finansavimo sąlygos, projektų paraiškų teikimo tvarka, finansuotinos veiklos, paraiškų teikimo ir vertinimo, sutarties sudarymo ir ataskaitų teikimo formos) rasite čia.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 386) 34 476, el. p. laimonas.abarius@visaginas.lt

ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ VEIKLOS PROJEKTŲ 2017 M. FINANSAVIMO KONKURSAS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A1-140 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2017 m. kovo 23 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų 2017 m. finansavimo konkursą (toliau – Konkursas).
Konkurso dokumentai skelbiami internete

Finansavimo konkurso paraiškos ir kiti su konkursu susiję dokumentai yra teikiami per Jaunimo ir vaikų konsultavimo ir informavimo sistemą (www.javakis.lt)  (toliau – JAVAKIS). Kaip JAVAKIS užregistruoti organizaciją, kaip suteikti organizacijos nariui teisę pildyti paraišką JAVAKIS ir kaip teisingai pateikti pačią paraišką Konkursui per JAVAKIS informaciją rasite prisegtame dokumente.
Paskutinė paraiškų Konkursui pateikimo data – 2017 m. balandžio 22 d.
2017 m. balandžio 13 d. ir 19 d. nuo 9 iki 16 val. organizuojamos individualios potencialių paraiškų teikėjų konsultacijos dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso paraiškų teikimo klausimų. Vienai organizacijai atsakyti į su Konkurso paraiškų pateikimu kylančius klausimus bus skiriama 30 minučių, todėl planuojančius dalyvauti labai prašome į konsultaciją ateiti turint konkrečius klausimus.
Konsultacijos vyks Departamento patalpose A. Vivulskio g. 5, Vilnius. Registracija yra būtina. Registracija į konsultacijas   
Konkurso klausimais darbo dienomis nuo 13.00 iki 16.00 el. paštu ir telefonu konsultuoja Departamento Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Gintarė Vyšniauskaitė, tel. (8 5) 2 497 007, el. p. gintare.vysniauskaite@jrd.lt.

JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ 2017 METAIS KONKURSAS 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Jaunimo iniciatyvų projektų 2017 metais konkursą (toliau – Konkursas). Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A1-18.
Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime ir miesteliuose, jaunimo problemoms spręsti, jaunimo aktyvumui didinti.
Konkurso būdu finansuotinos veiklos:
• skatinančios jaunimo verslumą;
• skatinančios jaunimo socialinę įtrauktį, įsitraukimą į visuomeninę veiklą, aktyvumą ir pilietiškumą;
• skatinančios jaunimo saviraišką kultūrinėje ir meninėje veikloje, kūrybiškumą;
• ugdančios socialinius jaunimo įgūdžius;
• ugdančios jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžius, ypač daug dėmesio skiriant savižudybių prevencijai, psichinei sveikatai;
• vystančios darbą su jaunimu gatvėje ir (ar) mobilų darbą su jaunimu.
Konkursui paraišką gali teikti:
• jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos;
• bendruomeninės organizacijos (toliau – Pareiškėjas).
Finansavimo prioritetai teikiami paraiškoms, kurias įgyvendinant:

• veikla vykdoma savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 30 tūkstančių, į projektą įtraukiant jaunimą, gyvenantį savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 30 tūkstančių;
• jaunimas skatinamas prisidėti prie bendruomeninių organizacijų ir (ar) jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos stiprinimo.
Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 eurų.
Nuostatai ir paraiškos forma http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/tarpinstitucinio-bendradarbiavimo-jaunimo-r1qv.html
Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2017 m. vasario 17 d. (imtinai) adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.
Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 13.30 val. iki 16.30 val. pareiškėjus konsultuoja ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Lisauskaitė, tel. 8 5 266 8134, el. p. Gintare.Lisauskaite@socmin.lt.


TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO JAUNIMO SRITYJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2017 METAIS KONKURSAS
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkursą (toliau – Konkursas). Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A1-19.
 
Konkurso tikslas – siekiant spręsti jaunimo užimtumo problemas regionuose ir stiprinti verslo, darbdavių, jaunimo ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą ir veiklų inicijavimą, atsižvelgiant į savivaldybės specifiką, finansuoti projektus, skirtus tarpinstituciniam viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimui skatinti.
 
Konkurso būdu finansuotinos veiklos:
• skatinančios jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą su viešuoju, privačiu ir nevyriausybiniu sektoriais, siekiant skatinti jaunimo socialinę integraciją, profesinį ir laisvalaikio užimtumą bei verslumą;
• kuriančios švietimo įstaigų, bendruomeninių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų ir privataus sektoriaus tinklą, kuris užtikrintų darbo su per anksti iš švietimo įstaigos pasitraukiančiu jaunimu prevenciją ir gerosios patirties sklaidą;
• skatinančios jaunimą įsitraukti į veiklas, ugdančias jaunimo pilietiškumą, socialines ir užimtumo kompetencijas bei socialinę atsakomybę, siekiant užtikrinti žalingų įpročių prevenciją;
• sudarančios sąlygas jaunimui vykdyti savanorišką veiklą;
• kuriomis siekiama plėtoti patyčių ir savižudybių tarp jaunimo prevenciją.
 
Konkursui paraišką gali teikti:
• nevyriausybinės organizacijos;
• jaunimo organizacijos;
• su jaunimu dirbančios organizacijos;
• regioninės jaunimo organizacijų tarybos;
• bendruomeninės organizacijos.
 
Finansavimo prioritetas teikiamas paraiškoms, kurių projektus įgyvendinant:
• veiklos vykdomos savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 50 tūkstančių, ir į projektą įtraukiamas jaunimas, gyvenantis savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 50 tūkstančių;
• projekte numatyta tęsti veiklas, kurios vykdytos prieš teikiant paraišką konkursui.
 
Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 eurų.
Nuostatai ir paraiškos forma skelbiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/tarpinstitucinio-bendradarbiavimo-jaunimo-r1qv.html 
Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2017 m. vasario 17 d. (imtinai) adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.
Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 13.30 val. iki 16.30 val. pareiškėjus konsultuoja ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Lisauskaitė, tel. 8 5 266 8134, el. p. Gintare.Lisauskaite@socmin.lt.

KŪRYBINGAM JAUNIMUI – GALIMYBĖ IR GAUTI DARBO VIETĄ, IR LAIMĖTI KONKURSĄ

Kaip prisistatyti darbdaviui, kad jis pastebėtų tave, neturintį daug patirties, bet norintį dirbti, siekti žinių ir karjeros? Jaunimo garantijų iniciatyvos rėmuose skelbiamas konkursas, kuris 15-29 metų jaunimui padės tą padaryti originaliai ir įdomiai.
„Jauni, energingi, tačiau nepastovūs ir nežinantys, ko nori, stokojantys motyvacijos dirbti“, „Neturi patirties, turėsiu daug į tokį darbuotoją investuoti“ – taip dažnai darbdaviai apibūdina jaunuolius, ieškančius išsvajotos darbo vietos. Nepaisant to, darbdaviai vis dažniau ieško darbuotojų jaunimo tarpe, nes mano, kad jauni darbuotojai yra imlesni, greičiau prisitaiko prie naujovių ir lengviau įsisavina naujas technologijas. Visgi patraukliai prisistatyti darbdaviui ir parodyti savo stiprybes sugeba ne kiekvienas jaunuolis.
Todėl siekiant stiprinti inovatyvaus, norinčio dirbti jaunimo įvaizdį, įgyvendinamas bendras verslo ir viešojo sektoriaus projektas „Naujasis bendravimo ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie Jaunimo garantijas“, pagal kurį skelbiamas kūrybinis konkursas „Aš – geriausias“. Jauni asmenys (15–29 m.) kviečiami kurti vaizdo siužetus su kūrybišku originaliu savęs pristatymu darbdaviui. Konkurso prizinis fondas sudaro 2000 eurų. Konkurso nugalėtojas laimės 1400 eurų vertės kelionę dviem į pasirinktą šalį. Konkurso taisykles galima rasti interneto svetainėje www.jaunimogarantijos.lt/konkursas. Be to, puikiai prisistatę jaunuoliai gali sudominti ir realius darbdavius, kadangi atsiųsti filmukai bus skelbiami viešai.
Norintys dalyvauti iki 2017 m. balandžio 1 d. el. p. konkursas@jaunimogarantijos.lt kviečiami atsiųsti 1 min. trukmės vaizdo prisistatymą darbdaviui, kuriame paminėti žodžiai „Jaunimo garantijos“.
Šaltinis www.socmin.lt

KVIEČIAME DALYVAUTI NACIONALINIAME PARAMOS KONKURSE ,,JAUNIMO INICIATYVA“

Gintaro Steponavičiaus paramos fondas, norėdamas paskatinti jaunimo pilietiškumo vystymą, rengia pilietinių projektų konkursą „Jaunimo iniciatyva“. Jo pagrindiniai tikslai – jaunimo iniciatyvų skatinimas regionuose, jaunimo projektų rengėjams suteikti pakankamą metodinę bei materialinę pagalbą šių projektų vykdymui.
Konkurse gali dalyvauti mokinių tarybos, neformalios jaunimo grupės, susibūrimai, pavieniai entuziastai.
Fondui užpildyta paraiška teikiama el. paštu jaunimoiniciatyva2015@gmail.com iki 2016 m. spalio 5 d. 18.00 val.
Paraiškų vertinimo rezultatai bus paskelbti 2016 m. spalio mėn. Konkurso ataskaitinė konferencija bus 2017 m. sausio mėnesį. Konkurso nuostatai, paraiškos forma ir kita aktuali informacija apie konkursą skelbiama https://jaunimoiniciatyva.wordpress.com/category/dokumentainaudingos-nuorodos/

Fondo rekvizitai:
Gintaro Steponavičiaus paramos fondas
Nacionalinio pilietinio projekto ,,Jaunimo iniciatyva''
Projekto vadovė Ieva Sadauskaitė
El. paštas: jaunimoiniciatyva2015@gmail.com
Tel. Nr. +370 627 11 757

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA KVIEČIA ASOCIACIJAS IR VIEŠĄSIAS ĮSTAIGAS TEIKTI PARAIŠKAS DĖL PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2016 METAIS

Krašto apsaugos ministerija kviečia asociacijas ir viešąsias įstaigas teikti paraiškas dėl veiklos programų finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų 2016 metais. Kitiems metams yra patvirtintos keturios bendradarbiavimo su asociacijomis ir viešosiomis įstaigomis prioritetinės temos, pateiktas programas atrinks komisija. Programoms įgyvendinti galės būti skiriamas dalinis finansavimas vieneriems metams, o bendra asignavimų suma siekia 330 tūkst. Eurų.
„2016 metais prioritetą teiksime tokioms programoms, kurios skatins karių socialinę integraciją, paramą tarnyboje sužeistiems ir į atsargą išleistiems kariams, taip pat visuomenės švietimui ir patriotiniam ugdymui, savanoriškumo skatinimui“, – sakė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Kitais metais į dalinį programų finansavimą taip pat galės pretenduoti projektai, skirti įprasminti Lietuvos kariuomenės istorinius įvykius ir pergales. Visa informacija apie asociacijų ir viešųjų įstaigų projektų finansavimą, nuostatai ir formos yra skelbiamos Krašto apsaugos ministerijos interneto puslapyje, adresu:
http://www.kam.lt/lt/veikla_576/bendradarbiavimas_su_asociacijomis/veiklos_programu_finansavimas.html.
Pateiktų programų atitikimą 2016 m. prioritetams ir perspektyvą ugdyti visuomenės valią ginti valstybę vertins komisija, vadovaudamasi Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos programų finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų nuostatais. Paraiškos priimamos Krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamente (Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius) iki 2016 m. vasario 29 d. Daugiau informacijos prašome teirautis tel. (8 5) 2 735 685 arba el. paštu: NVOprogramos@kam.lt

MOKSLEIVIAI KVIEČIAMI PRIIMTI VIEŠOJO KALBĖJIMO IŠŠŪKĮ

Sausio 5 d. pradėtas didžiausio Lietuvoje mokinių debatų konkurso „Eurodebatai: viešojo kalbėjimo iššūkis“ įgyvendinimas.  Skaičiuojama, kad šis, Jaunimo Europos komandos (JEK) narių vykdomas projektas, pritrauks iki 150 dalyvių. 9 - 12 klasių jaunuoliai rungsis net 21 šalies mieste ir miestelyje, o geriausi oratoriai susitiks finale Vilniuje.
Pasak konkurso organizatorių, jauni žmonės varžysis ne tik savo gebėjimais viešai kalbėti, bet ir idėjomis, glaudžiai susijusiomis su šiuolaikiniais Europos Sąjungos iššūkiais ir svarbiausiais klausimais dėl imigracijos politikos bei skaitmeninės rinkos galimybių savo mieste.
Šiomis aktualiomis ir opiomis temomis pasisakys ne tik didmiesčių, bet ir mažesnių Lietuvos miestelių, pavyzdžiui, Šilalės, Kuršėnų, Biržų ir kt. mokiniai. Mokinių kalbas klausys ir vertins miestų politikai, savivaldybės atstovai bei visuomenės veikėjai.
Miestų renginių nugalėtojai bus pakviesti dalyvauti viešojo kalbėjimo mokymuose bei varžytis finale Vilniuje kovo pradžioje. Pagrindiniai konkurso nugalėtojai bus apdovanoti kelione į Briuselį. Be to, geriausiu išrinktas jaunasis oratorius turės progą lipti į  „TEDxVilnius“ sceną, nuo kurios visai Lietuvai galės išsakyti savo mintis.
„Tai, jog pradėjome bendradarbiauti su „TEDxVilnius“ komanda, yra didelis privalumas tiek mums, tiek dalyviams. Vos išgirdus apie galimybę laimėti teisę pasirodyti „TEDx“ formato renginyje, mūsų pašto dėžutės buvo užtvindytos teigiamais atsiliepimais ir geromis emocijomis“, – tikino viena iš projekto organizatorių Aušrinė Diržinskaitė.
TED tai pasaulinė platforma, skirta dalintis įkvepiančiomis idėjomis. „TEDx“ yra programa, skirta nepriklausomiems vietinių renginių organizatoriams, norintiems suburti žmones, kurie trokšta dalyvauti į TED konferencijas panašiuose renginiuose bei tapti TED bendruomenės nariais. „TED“ renginiuose yra kalbėję tokie žmonės kaip Bilas Geitsas ir Stevas Hawkings, kurių pasisakymai yra derinami su „TEDTalks“ vaizdo medžiaga.
Jaunuolius dalyvauti projekte kviečia ir „Humoro klubas“. Anot „Humoro klubo” nario ir vadybininko Pauliaus Ambrazevičiaus, įgūdis kalbėti prieš auditoriją turi būti ugdomas kiekvieno žmogaus, nes tai praverčia įvairiose situacijose.
„Baisu užlipti ant scenos? Tai normalu, net būtų keista, jog žmogus nesijaudintų. O labiausiai su šia baime kovoti padeda - pasiruošimas“, – dalyvius drąsina P. Ambrazevičius. Kuris kartu su kolegomis net paruošė specialiai konkurso dalyviams skirtą vaizdo įrašą https://youtu.be/qtXZpxbJCAA, kuris turėtų padėti apsispręsti dėl dalyvavimo „Eurodebatuose“.
Planuojama, kad debatai vyks vasario 15-19 dienomis. Informacija bus nuolatos atnaujinama www.pazinkeuropa.lt.
Dalyvių registracija vyks iki sausio 15 dienos.
Daugiau informacijos: Roberta Burinskaitė, tel. +370 616 26387, el. p. roberta@eurohouse.lt      
www.pazinkeuropa.lt  informacija

KVIEČIAME TEIKTI ERASMUS+ PARAIŠKAS JAUNIMO SRITYJE 2016 M

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo srities įgyvendinimą Lietuvoje, informuoja, kad paskelbtas oficialus kvietimas teikti paraiškas 2016 m. Su oficialaus kvietimo tekstu galite susipažinti čia.
2016 metais paraiškas bus galima teikti 3 kartus. Pirmąjį kartą paraiškos teikiamos iki 2016 m. vasario 2 d. 13.00 val. Šio termino projektų pradžios data: 2016 m. gegužės 1 d. (strateginėms partnerystėms – nuo birželio 1 d.) iki rugsėjo 30 d. Visus paraiškų teikimo terminus 2016 m. rasite čia.
Nacionalinė agentūra priims abiejų tipų paraiškas, skirtas strateginėms partnerystėms: inovacijoms skirtus projektus bei gerosios praktikos mainų projektus. Rekomenduojame paraiškas teikti 1–2 terminui. Dėl lėšų trūkumo trečiasis kvietimas strateginėms partnerystėms gali būti neskelbiamas.
Kviečiame susipažinti su ES programos „Erasmus+“ vadovu, kuriame rasite išsamią informaciją apie galimas veiklas, reikalavimus projektų turiniui ir viešinimui, projektų finansavimo taisykles. Paraiškų formos, skirtos 2016 m. vasario 2 d. terminui dar nėra paskelbtos.
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į koordinatorių, atsakingą už konkretų Programos veiksmą. Visų agentūros darbuotojų kontaktus rasite čia.
Dėl konsultacijų JTBA biure rekomenduojame iš anksto susitarti telefonu ar el. paštu.
Jei turite klausimų, skambinkite bendruoju telefonu (8 5) 249 7003.
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros informacija 

SKELBIAMI ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2016 M. KONKURSAI

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaudamasis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-792  „Dėl atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2016 m. konkurso nuostatų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2016 m. konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2015 m. gruodžio 31 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2016 m. konkursus (toliau – Konkursai).
Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2016 m. konkurso dokumentai:
Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2016 m. konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai). Paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas). Teikėjo 2016 m. veiklų plano forma (Nuostatų 2 priedas). Teikėjo deklaracijos forma (Nuostatų 3 priedas). Teikėjo gyvenimo aprašymo forma (Nuostatų 4 priedas). Paraiškos ir teikėjo atitikties formaliesiems kriterijams įvertinimo forma (Nuostatų 5 priedas). Programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma (Nuostatų 6 priedas). Teikėjo veiklų ataskaitos forma (Nuostatų 7 priedas).
Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2016 m. konkurso dokumentai:
Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2016 m. konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai). Paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas). Teikėjo 2016 m. veiklų plano forma (Nuostatų 2 priedas). Teikėjo deklaracijos forma (Nuostatų 3 priedas). Teikėjo gyvenimo aprašymo forma (Nuostatų 4 priedas). Paraiškos ir teikėjo atitikties formaliesiems kriterijams įvertinimo forma (Nuostatų 5 priedas). Programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma (Nuostatų 6 priedas). Teikėjo veiklų ataskaitos forma (Nuostatų 7 priedas).
Paraiškos teikiamos adresu: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, A. Vivulskio g. 5, LT-03162 Vilnius, ne vėliau kaip iki 2016 m. vasario 1 d. 16.30 val. arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta  ne vėliau nei 2016 vasario 1 d. (imtinai).
Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 13.00 val. iki 16.00 val. el. paštu ir telefonu konsultuoja Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Joana Mikalauskienė, tel. (8 5) 249 7007, el. p. Joana.Mikalauskiene@jrd.lt.

Jaunimo iniciatyvų projektų 2016 metais konkursas 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Jaunimo iniciatyvų projektų 2016 metais konkursą. Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A1-706.
Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime ir mažuose miesteliuose, jo problemoms spręsti, aktyvumui didinti.
Konkurso būdu finansuotinos veiklos:
• skatinančios jaunų žmonių verslumą;
• skatinančios socialinę įtrauktį ir pilietiškumą;
• skatinančios jaunų žmonių įsitraukimą į visuomeninę veiklą, saviraišką ir kūrybiškumą;
• ugdančios jaunų žmonių socialinius įgūdžius;
• skatinančios vienoje savivaldybėje veikiančių jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų jaunimo iniciatyvų veiklos koordinavimą, informacinę sklaidą ir bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, veikiančiomis jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo srityje, keitimąsi gerąja jaunimo veiklos patirtimi;
• sudarančios sąlygas jauniems žmonėms kokybiškai praleisti laisvalaikį;
• ugdančios jaunų žmonių sveikos gyvensenos įgūdžius, ypatingą dėmesį skiriant savižudybių prevencijai.
Konkursui paraišką gali teikti:
• jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos;
• bendruomeninės organizacijos (toliau – Pareiškėjas).
Prioritetas teikiamas Pareiškėjams:
• veiklas vykdantiems savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius neviršija 50 tūkst. pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis;
• vykdantiems veiklas su jaunimo neformaliomis grupėmis (neįregistruotos visuomeninės grupės; ne mažiau kaip du trečdalius jų narių sudaro jauni žmonės);
• skatinantiems jaunus žmones prisidėti prie bendruomeninių organizacijų bei nevyriausybinių jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos stiprinimo.
Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 eurų.
Konkurso nuostatai, paraiškos forma, pildymo instrukcija skelbiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/jaunimo-iniciatyvu-projektu-kyyv.html
Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2016 m. sausio 9 d. (imtinai) adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.
Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Lisauskaitė, tel. (8 706) 68134, el. p. Gintare.Lisauskaite@socmin.lt.

Konkurso pristatymas (pagal išankstinę dalyvių registraciją el. paštu laimonas.abarius@visaginas.lt) vyks Visagino savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje 2015 m. gruodžio 16 d. nuo 16.00 val.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-11 15:07:46
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
26272801020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Kovas
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 16214807
Šiandien apsilankė: 14983
Dabar naršo: 531

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema