Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Naujienos
 
2017-04-06 |  Kviečiame susipažinti su Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano projektu

Prašome susipažinti su Visagino savivaldybės  Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano projektu. Pastabas galite teikti iki balandžio 27 d.


Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos vyresnįjį specialistą Konstantiną  Bagdanavičių, tel. (8 386) 33 528, el. p. konstantinas.bagdanavicius@visaginas.lt
 


Plačiau

2017-01-13 |  SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINĮ, KURIS NETURI SAVININKO (AR KURIOS SAVININKAS NEŽINOMAS), BEŠEIMININKIU

Visagino savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinio, kuris neturi savininko (ar kurio savininkas nežinomas) pripažinimo bešeimininkiu ir jo perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn:
2 praėjimų tarp pastatų, esančių Parko g. 7, Visagine.

Plačiau

2016-12-09 |  APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIO DALĮ, KURI NETURI SAVININKO (AR KURIOS SAVININKAS NEŽINOMAS), BEŠEIMININKE

Visagino savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinio dalies, kuri neturi savininko (ar kurio savininkas nežinomas) pripažinimo bešeimininke ir jos perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn:
bazės 4/100 dalis (mūrinė, bendras plotas – 36198,93 m²); paskirtis – prekybos; esančios Pramonės g. 10, Karlų kaime, Visagino savivaldybėje (unikalus Nr. 4599-4000-9014).

Plačiau

2017-04-24 |  Dėl Kontrolės komiteto posėdžio

Informuojame, kad Kontrolės komiteto posėdis (nesusirinkus kvorumui) perkeltas į  2017 m. balandžio 27 d. 9.00 val. 

DARBOTVARKĖ:
 
1. Dėl Visagino savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos;
2. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-92 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo, Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo.

Plačiau

2017-04-24 |  Reikalavimai smėlio dėžių smėliui

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Utenos departamento Visagino skyriaus specialistai informauoja, kad Lietuvos higienos normoje HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir Lietuvos higienos normoje HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  yra nustatyti reikalavimai smėlio dėžių priežiūrai. Higienos normose yra  nurodyta, kad smėlis vaikų žaidimo dėžėse turi būti keičiamas ar atnaujinamas kasmet ir pagal epidemiologines reikmes, nustačius askaridžių, plaukagalvių, toksokarų kiaušinėlius ir kitų helmintų kiaušinių, taip pat užteršus šiukšlėmis ar kitomis priemaišomis. Smėlis pagal poreikį reguliariai turi būti perkasamas. Labai svarbu, kad į smėlio dėžes negalėtų patekti šunys ir katės, kurie yra parazitinių ligų platintojai. Kai smėlio dėžės yra nenaudojamos, būtina pasirūpinti, kad jos būtų uždengiamos tinkamais dangčiais ar kitokiais uždangalais, bet jų paviršiai turi būti neslidūs. HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ yra reikalavimas, kad pakeitus ir atnaujinus smėlį smėlio dėžese turi būti atliekami smėlio parazitologiniai tyrimai, jei smėlio tyrimų rezultatų nepateikė smėlio tiekėjas.

Plačiau

2017-04-24 |  Dėl Visagino savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžio

Informuoju, kad 2017 m. balandžio 26 d. 16 val. Parko g. 14, Visagine, mažojoje salėje įvyks Visagino savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdis.
Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Visagino savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos.
2. Dėl Visagino savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos plano.
3. Kiti klausimai.
 
Komisijos pirmininkė Airida Drus

Plačiau

2017-04-21 |  KVIEČIAME Į NEPAKARTOJAMĄ KONCERTĄ

Į Visaginą koncertuoti atvyksta. Balandžio 27 d. 18.00 val. Visagino kultūros centro „Draugystės“ salėje (Parko g. 7) visame pasaulyje garsūs Jungtinių Amerikos Valstijų sausumos pajėgų Europoje orkestras ir choras surengs nemokamą koncertą miesto gyventojams ir svečiams, kurio metu pristatys platų muzikinį repertuarą – tiek klasikinių, tiek šiuolaikinių žanrų muzikos garsus.
Koncertą Visagine organizuoja JAV ambasada Lietuvoje kartu su Visagino kultūros centru.

Plačiau

2017-04-21 |  Visagino savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė

2017 m. balandžio 27 d. 10.00 val. savivaldybės posėdžių salėje (Parko g. 14) vyks Visagino savivaldybės tarybos posėdis (darbotvarkė sudaryta Visagino savivaldybės mero 2017 m. balandžio 19 d. potvarkiu Nr. PV-22).


DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Visagino savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos

2. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Visagino ligoninės direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

3. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2016 metų ataskaitai

4. Dėl pritarimo Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus 2016 metų ataskaitai

5. Dėl pritarimo Visagino paramos vaikui centro direktoriaus 2016 metų ataskaitai

Plačiau

2017-04-21 |  Startavo socialinė iniciatyva „Pasibelsk“

Šių metų sausio 31 d. startavo socialinė iniciatyva „Pasibelsk“. Iniciatyvos tikslas – paskatinti kaimynų empatiją ir pagalbą tada, kai akivaizdžiai to reikia. Šia kompanija kreipiamasi į kaimynus ir kviečiama, išgirdus gretimame bute triukšmą, aimanas ar verkimą, pasibelsti ir tokiu būdu bent trumpam nukreipti smurtautojo dėmesį. Atkreipiamas dėmesys, kad kartais svarbu pasibelsti ir į „nematomas“ duris ir reaguoti į smurtą atvejus gatvėje, parduotuvėje ar kitose viešose erdvėse.

Plačiau

2017-04-21 |  

KVIETIMAS  DALYVAUTI DISKUSIJOJE „KOKIOS BIBLIOTEKOS REIKIA VISAGINO BENDRUOMENEI?“

2017 m. balandžio mėnesio paskutinę savaitę visoje Lietuvoje vyksta 17-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė, kurios šių metų tema   „Tu esi biblioteka. Kurkime biblioteką kartu!“
Maloniai kviečiame Visagino savivaldybės tarybos narius ir bibliotekos bendruomenę dalintis nuomonėmis bei idėjomis, kokios bibliotekos šiandien reikia mūsų miestui, kokia ji galėtų būti ateityje. Kiekvieno nuomonė yra svarbi ir gali tapti įkvėpimu bibliotekai keistis ir keisti! Biblioteka gali ir turi būti tokia, kokios reikia skirtingiems į ją ateinantiems žmonėms.

Plačiau

2017-04-20 |  Laukiame norinčių tapti vaikų socialiniais globėjais

Nuo 2015 m. Lietuva paskelbė pradedanti vaikų globos namų reformą, pagal kurią iki 2020 m. šalyje turėtų būti uždarytos 27 globos įstaigos, o vaikai būtų apgyvendinti mažesnėse šeimynose arba globėjų šeimose. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su projekto partneriu – Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vykdo projektą    Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.
Visagino paramos vaikui centras netrukus pradės įgyvendinti Bandomosios socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslaugų teikimo Utenos regione projektą.
Kviečiame Visagino gyventojus, kurie turi galimybes tapti socialiniais globėjais ir atverti savo namų duris tėvų globos netekusiems vaikams.

Plačiau

2017-04-20 |  Informacija

Visagino savivaldybės administracija skelbia Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2017 metų specialiosios programos, patvirtintos Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-37, visuomenės sveikatos projektų (toliau – Projektai) konkursą šioms prioritetinėms visuomenės sveikatos sritims:
1. Žalingų įpročių (alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo) prevencija;
2. Lytinis švietimas ir užkrečiamųjų ligų profilaktika;
3. Lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika;
4. Sveika mityba ir fizinis aktyvumas;
5. Sveika aplinka;
6. Traumų profilaktika;

Plačiau

2017-04-20 |   TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI PASLAUGAS TEIKIANČIUOSE OBJEKTUOSE

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Utenos departamento Visagino skyriaus specialistai informuoja apie teisės aktų pažeidimus paslaugas teikiančiuose objektuose Visagine 2011–2016 metais.        
•Atliekant grožio salonuose rastų pažeidimų analizę, kai buvo vertinama atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-633, reikalavimams, dažniausiai nustatomi šie pažeidimai:

Plačiau

2017-04-20 |  Visi kviečiami į ,,Didžiąją pavasarinę mugę’’ !

Balandžio 29 dieną, savaitę prieš Motinos dieną, daugiau kaip 100 gamintojų iš atokiausių Lietuvos kampelių išsirikiuos Utenio aikštėje, kur nuo 10 iki 16 val. miesto gyventojus ir miesto svečius džiugins universali mugė. Renginys yra išskirtinis, nes jo metu pagarba atiduodama viskam, kas pulsuoja tradicijomis.  Mugėje sodininkai, daržininkai ir Lietuvos medelynų atstovai Jums siūlys plačią sodinukų, sėklų ir pavasarinių augalų įvairovę, o kartu suteiks konsultacijas. Galėsite įsigyti gardžių lietuviškų maisto produktų ir gaminių. Jūsų lauks ūkininkų turgelis, šviežias tradicinis maistas, gardūs rankų darbo pyragai ir kiti gardėsiai. Bus gausu liaudies meistrų pagamintų darbų, autorinių gaminių, unikalių daiktų namams ir buičiai. Taip pat rasite platų asortimentą natūralių prekių – gaminių iš medienos, vilnos ir kitų natūralių medžiagų. Pamiršti nebus ir mažieji mugės lankytojai. Vaikams mugės dalyviai siūlys originalius rankų darbo žaislus ir kokybiškus, natūralių audinių drabužėlius. Tradicijas kuriame ir išsaugome kartu, tad susitikime balandžio 29 dieną 10-16 valandomis Utenio aikštėje, Utenoje. Platesnę informaciją ir registraciją rasite apsilankę Festivus.lt.

Plačiau

2017-04-19 |  INFORMACIJA apie UAB „Debris‘‘ planuojamos ūkinės veiklos – pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas Visagino aikštelėje - atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

INFORMACIJA apie UAB „Debris‘‘ planuojamos ūkinės veiklos – pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas Visagino aikštelėje - atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Plačiau

 
Archyvas
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Balandis
    2017     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10068929
Šiandien apsilankė: 507
Dabar naršo: 49

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema