Visagino savivaldybė - Laisvos pareigos biudžetinėse įstaigose ir savivaldybės įmonėse

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Laisvos pareigos biudžetinėse įstaigose ir savivaldybės įmonėse

 

Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla skelbia konkursą vyr. buhalterio pareigoms užimti
2017-05-08
Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla (biudžetinė įstaiga; Festivalio g. 3A, LT-31142 Visaginas; kodas 190243857) skelbia konkursą Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos vyr. buhalterio pareigoms užimti.

Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal finansavimo šaltinius, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą. Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas mokyklos nuostatuose, pareigybės aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse.

Reikalavimai pretendentui:
1. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.
2. Aukštasis arba jam prilygintas finansinis ar ekonominis išsilavinimas;
3. Žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą;
4. Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office programomis);
5. Mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programomis: „FINISA“, „FINALGA“ pagal „VSAFAS“ reikalavimus, biudžeto vykdymo ataskaitų informacine sistema „FINET“ ir finansinių ataskaitų duomenų pateikimo informacine sistema „VSAKIS“.
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us) ir šių dokumentų kopijas.
3. Informacinių technologijų išmanymą patvirtinančius dokumentus (jeigu turi), taip pat kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą (CV).
5. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301).
6. Asmeninių privalumų sąrašą, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.
Dokumentai priimami: asmeniškai (nuo 9.00 iki 16.00) arba siunčiami registruotu paštu konkurso organizatoriui: Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla, Festivalio g. 3A, Visaginas.
Dokumentai priimami per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos tinklalapyje (http://vcsmm.sugardas.lt/).
Konkursas paskelbtas 2017-05-08 ir galioja iki 2017-05-21
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Išsami informacija teikiama telefonu (8 657) 43 421.Įstaigos pavadinimas:
Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Pareigybių pavadinimas:
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 0,5 etato
Reikalavimai:
1.Turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą.
2.Turėti pedagogo kvalifikaciją ( ne žemesnę kaip vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją) ir ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukto pedagoginio darbo stažą .
3.Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.
4.Mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų).
5.Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Exel“, „Outlook“, „Internet Explorer“, „Power Point“.
6.Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius klausimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo taisykles.
7.Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.
8.Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
9.Privalumai:
Projektų rengimo patirtis.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas.
Funkcijos:
1.Organizuoti ir koordinuoti ugdymo planų, programų, projektų rengimą ir vykdymą.
2.Stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo procesą, ugdymo kokybės rezultatus.
3.Kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ugdymo klausimais.
4.Atlikti edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoti, organizuoti reikalingų priemonių įsigijimą.
5.Kontroliuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšų panaudojimą.
6.Vykdyti pedagogų veiklos priežiūrą, organizuoti pedagogų veiklos įsivertinimą, sudaryti jų darbo grafikus bei užsiėmimo tvarkaraščius.
7.Koordinuoti metodinės grupės veiklą, teikti metodinę profesinę pagalbą pedagogams, skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai.
8.Vadovauti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijai, planuoti, organizuoti (kartu su pedagogais) įstaigos renginius, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.
9.Vadovauti vaiko gerovės komisijai, vykdyti pagalbos ir paramos šeimai analizę, organizuoti ir koordinuoti specialiosios pedagoginės-psichologinės pagalbos teikimą specialiųjų poreikių vaikams.
10.Bendradarbiauti su pedagogine psichologine bei vaiko teisių tarnybomis, kitais socialiniais partneriais.
11.Organizuoti ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą.
12.Rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus.
13.Pavaduoti direktorių nesant įstaigoje.
14.Rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti ir tvarkyti Mokinių registro, Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis.
15.Parengti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacinės ir vaiko gerovės komisijos bylas bei kitus su ugdymu susijusius dokumentus archyvui pagal dokumentų saugojimo terminų rodyklę.
Darbo užmokestis:
Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m sausio 17 d. Nr. XIII-198
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1.Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
2.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
3.Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
4.Gyvenimo aprašymas (CV).
5.Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
6.Darbo stažą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
7. Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijos.
8.Asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo gebėjimus ir dalykines savybes.
Dokumentai priimami adresu:
Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki  2017 m. gegužės 26 d. Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ administracijai , Kosmoso g. Nr. 12, Visaginas
Elektroniniu paštu  vilija.kriauciuniene@sugardas.lt
Dokumentų originalus turėti atrankos dieną.
Pretendentų atranka – pokalbis 2017-05-31 d.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Informaciją galima gauti tel. 8-386 32192, 8-386-60080

 


 Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-12 08:18:15
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Gegužė
    2017     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10068929
Šiandien apsilankė: 18042
Dabar naršo: 271
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema